Parkside PDSB 10 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-saug-/ blaspistole
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR VACUUM / BLOW GUN PDSB 10 A1
PISTOLET SSĄCY/ WYDMUCHOWY
NA SPRĘŻONE POWIETRZE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 302328
DRUCKLUFT-SAUG-/ BLASPISTOLE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSB 10 A1

 • Seite 1 AIR VACUUM / BLOW GUN PDSB 10 A1 PISTOLET SSĄCY/ WYDMUCHOWY DRUCKLUFT-SAUG-/ BLASPISTOLE Originalbetriebsanleitung NA SPRĘŻONE POWIETRZE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi IAN 302328...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............7 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......7 PDSB 10 A1 │...
 • Seite 5: Wstęp

  PISTOLET SSĄCY/ Wyposażenie Pokrętło wyboru funkcji WYDMUCHOWY NA SPRĘŻONE Przyłącze odciągu pyłu POWIETRZE PDSB 10 A1 Złączka wtykowa ¼“ Wstęp Dźwignia obsługowa Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany Wylot produkt charakteryzuje się wysoką jakością . Rysunek A: Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- Dysze duktu .
 • Seite 6: Wskazówki Bezpieczeństwa

  ■ Nie usuwać tabliczek znamionowych - są one istotnymi ze względów bezpieczeństwa elemen- tami urządzenia . ■ Jeśli nie posiadasz doświadczenia w obsłudze urządzenia, powinieneś odbyć przeszkolenie w zakresie jego bezpiecznej obsługi . PDSB 10 A1 │  3 ■ PL ...
 • Seite 7: Oryginalne Akcesoria I Urządzenia Dodatkowe

  ► Opróżniaj regularnie na czas worek odpyla- urządzenia . Pozwala to uniknąć rzucania , aby zapewnić optymalne odprowa- wężem zasilającym . dzanie pyłu . W tym celu otwórz zamek na spodzie worka odpylacza ■ 4  │   PDSB 10 A1...
 • Seite 8: Wybór Funkcji

  Należy używać tylko oryginalnych części za- miennych producenta, gdyż przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo dla użytkowników . W razie wątpliwości należy skontaktować się z centrum serwisowym . ■ Urządzenie czyść suchą, miękką szmatką lub sprężonym powietrzem . PDSB 10 A1 │  5 ■ PL ...
 • Seite 9: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  . Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 6  │   PDSB 10 A1...
 • Seite 10: Serwis

  ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz Oznaczenie typu maszyny: Pistolet ssący/ wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu wydmuchowy na sprężone powietrze PDSB 10 A1 (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany Rok produkcji: 4 - 2018 wcześniej adres serwisu .
 • Seite 11 ■ 8  │   PDSB 10 A1...
 • Seite 12 Original-Konformitätserklärung ........15 PDSB 10 A1 DE │...
 • Seite 13: Einleitung

  DRUCKLUFT-SAUG-/ Ausstattung Funktionswahlrad BLASPISTOLE PDSB 10 A1 Anschluss für Staubabsaugung Einleitung Stecknippel ¼“ Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Bedienhebel Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Mündung Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Abbildung A: Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung .
 • Seite 14: Sicherheitshinweise

  Der Gebrauch anderer als in der Bedie- Gerät. So vermeiden Sie ein unkontrolliertes nungsanleitung empfohlenen Zubehörteile kann Herumwirbeln bzw . Rückstoß des Versor- eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten . gungsschlauches . PDSB 10 A1 DE │ AT │ CH   │  11 ■...
 • Seite 15: Vor Der Inbetriebnahme

  (Kompressor) und entfernen Sie erst danach den Versorgungsschlauch von dem Gerät . So vermeiden Sie ein Herumwirbeln des Versorgungsschlauches . Funktionswahl Sie können das Gerät in zwei Betriebsmodi ver- wenden: ■ 12  │   DE │ AT │ CH PDSB 10 A1...
 • Seite 16: Wartung Und Reinigung

  Zweifel das Service-Center . ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft . ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/ oder kratzende Reinigungsmittel . PDSB 10 A1 DE │ AT │ CH   │  13 ■...
 • Seite 17: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 14  │   DE │ AT │ CH PDSB 10 A1...
 • Seite 18: Service

  EN 1953:2013 E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-saug-/ Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., blaspistole PDSB 10 A1 Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) Herstellungsjahr: 04 - 2018 E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 302328 Seriennummer: IAN 302328 Importeur Bochum, 03 .04 .2018...
 • Seite 19 ■ 16  │   DE │ AT │ CH PDSB 10 A1...
 • Seite 20 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 05 / 2018 · Ident.-No.: PDSB10A1-032018-2 IAN 302328...

Diese Anleitung auch für:

Ian 302328