Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLS 3000 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1
SÄHKÖKÄYTTÖINEN
LEHTI-IMURI/-PUHALLIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ELEKTRYCZNY ODKURZACZ/
ELEKTRYCZNA DMUCHAWA DO LIŚCI
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRO-LAUBSAUGER/-BLÄSER
Originalbetriebsanleitung
IAN 315118
ELEKTRISK LÖVSUG/-BLÅS
Översättning av bruksanvisning i original
ELEKTRINIS LAPŲ SIURBLYS /
PŪSTUVAS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLS 3000 A1

 • Seite 1 ELECTRIC LEAF VACUUM / BLOWER PLS 3000 A1 SÄHKÖKÄYTTÖINEN ELEKTRISK LÖVSUG/-BLÅS LEHTI-IMURI/-PUHALLIN Översättning av bruksanvisning i original Alkuperäisen käyttöohjeen käännös ELEKTRINIS LAPŲ SIURBLYS / ELEKTRYCZNY ODKURZACZ/ PŪSTUVAS ELEKTRYCZNA DMUCHAWA DO LIŚCI Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTRO-LAUBSAUGER/-BLÄSER...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........4 Onnittelumme uuden laitteesi ostosta. Olet Käyttötarkoitus ......4 valinnut laadukkaan tuotteen. Tämän lait- Yleinen kuvaus ......5 teen laatu on tarkastettu valmistuksen aika- Toimituksen sisältö ......5 na ja siihen on suoritettu lopputarkastus. Toimintakuvaus ........ 5 Laitteesi toimintakyky on siten taattu.
 • Seite 5: Yleinen Kuvaus

  Toimintakuvaus Yli 16-vuotiaat nuoret saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena. Laitteen käyttö sateella tai kosteassa ympäristössä Sähkötoimisessa lehti-imurissa ja -puhalti- on kielletty. messa on lehtien imulaite tai puhallin imu- Käyttäjä on vastuussa muille ihmisille ai- ja puhallustoimintoja varten. heutuvista tapaturmista ja heidän omaisuu- Imurikäytössä...
 • Seite 6: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Varoitus: Sähkötyökalun käytön aikana esi- Sähkökäyttöinen lehti-imuri/ intyvä tärinäarvo voi käyttötavasta -puhallin .....PLS 3000 A1 johtuen poiketa ilmoitetusta arvos- Nimellistulojännite U... 230-240 V~, 50 Hz ta. On tarpeen määrittää käyttäjän Nimellisteho P......3000 W turvallisuutta lisäävät suojatoimen- Tyhjäkäyntikierrosluku piteet, jotka kohdistuvat todellis- ......
 • Seite 7: Yleiset Turvallisuusohjeet

  Huomio! Pyörivä siipipyörä. Ohjeessa olevat symbolit: Pidä kädet etäällä! Varoitus merkit henki- lö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Irrota pistoke ennen puhdistus- ja huoltotöitä. Varoitusmerkki ja oh- jeet sähköiskusta aiheu- tuvien henkilövahinko- Pistoke tulee irrottaa heti vir- jen ehkäisemiseksi. taverkosta, mikäli liitäntäkaa- peli on vaurioitunut.
 • Seite 8 jalliset, tai joilla ei ole riittävää koke- • Käytä puhallusputken molem- musta ja tietoa tai jotka eivät tunne pia osia, jotta ilmavirta pääsee laitteen käyttöä koskevia ohjeita, ei- työskentelemään lähellä maan- vät milloinkaan saa käyttää laitetta. pintaa. Paikalliset määräykset voivat sisältää •...
 • Seite 9 jatkojohtoja. Jatkojohdon säi- • Älä käynnistä laitetta, jos se on keiden poikkipinnan tulee olla kädessä väärinpäin tai ei ole ty- vähintään 2,5 mm . Jatkojohdon öskentelyasennossa. pituus saa olla enintään 75 m. • Vältä tahaton käynnistyminen. Kelaa johtokela kokonaan auki Varmista, että...
 • Seite 10 • Älä imuroi palavia, hehkuvia kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä tai savuavia materiaaleja (esim. reunoilta. savukkeet, gluteeni jne.), höyryjä • Vioittuneita kaapeleita, kytkintä ja tai helposti syttyviä, myrkyllisiä pistoketta tai määräysten mukai- tai räjähtäviä aineita. sia liitäntäjohtoja ei valitettavasti • Pysäytä kone ja irrota pistoke käyttää.
 • Seite 11 irrota kone sähköverkosta ennen käyttäjälle aiheutuvilta vaaratil- kuin puhdistat sen roskista. anteilta. • Älä koskaan käytä konetta, jos suo- • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet jalaitteet tai suojukset ovat viallisia osat turvallisuussyistä. Käytä tai ilman varolaitteita, tai jos esi- vain alkuperäisiä varaosia ja merkiksi keruupussi on vaurioitunut.
 • Seite 12: Jäännösriskit

  Huolla konetta huolellisesti ja b) terveyshaitat, jotka aiheutuvat pidä se puhtaana. käteen ja käsivarteen kohdistu- • Anna koneen jäähtyä aina en- vasta tärinästä, kun laitetta käy- nen varastoon laittamista. tetään pidempiä aikoja tai jos • Ota silppuria huoltaessasi huo- sitä ei käytetä tai huolleta oikein. mioon, että...
 • Seite 13: Kaksiosaisen Puhallusputken Asentaminen/Irrottaminen

  Puhallus- tai imurikäytöstä riippuen lehtipuhallin ei käynnisty myöhemmin. tähtikahvalla varustetut ruuvit ( 13 tai 17) on kiristettävä käsitiukku- uteen. 4. Irrota puhallusputki (9) vapauttamalla lukitusnappi (8) ja ottamalla puhallus- Huomio! Loukkaantumisvaa- putki pois eteenpäin vetämällä. ra! Puhallusputkea, imuput- Kaksiosaisen imuputken kea, suojusta tai keruupussia asentaminen/ asennettaessa tai irrotettaes-...
 • Seite 14: Keruupussin Asentaminen/ Irrottaminen

  5. Irrota imuputki (16) kiertämällä tähti- 1. Aseta kantohihna (12) toisen olkapään kahvalla varustettu ruuvi (17) auki ja yli. ottamalla imuputki pois. 2. Säädä hihnan pituus sellaiseksi, että karabiinihaka on noin 10 cm lantion Keruupussin alapuolella. asentaminen/ 3. Kiinnitä karabiinihaka vyön ripustami- irrottaminen sta varten olevaan silmukkaan: - puhalluskäytössä: kohta 11b.
 • Seite 15: Laitteella Työskentely

  1. Muodosta jatkojohdon päästä silmukka ja ne voivat vaurioittaa laitetta ja eri- kiinnitä se johdon vedonpoistimeen (5). tyisesti silppuria. 2. Liitä laite verkkojännitteeseen. Tästä aiheutuvat vahingot ei- 3. Kytke laite päälle työntämällä virtakyt- vät kuulu takuun piiriin. kintä (4): - puhalluskäytössä: oikealle Puhalluskäyttö: - imurointikäytössä: vasemmalle 4.
 • Seite 16: Puhdistus/Huolto

  Jotta keruupussi ei kuluisi tarpeetto- ja niitä voi olla mahdotonta poistaa masti, vältä sen laahaamista maas- purkamatta moottorikoteloa. sa työskentelyn aikana. Tällaiset puhdistustyöt eivät kuulu takuun piiriin. Ylikuormitussuoja: Ylikuormituk- sen sattuessa moottori sammuu Kytke laite pois päältä ja irrota automaattisesti. pistoke pistorasiasta ennen kaikkia Kytke lehti-imuri pois päältä...
 • Seite 17: Huolto

  Säilytys Huolto • Tarkasta ennen jokaista käyttöä, ettei • Voit irrottaa puhallusputken ( 9) tai laitteessa ole näkyviä puutteita, kuten imuputken ( 16) ja keruupussin ( irtonaisia, kuluneita tai vioittuneita osia. 14) moottorikotelosta ( 1) säilytystä • Tarkista, että suojuksissa ja suoja- varten (katso vastaavat asennusohjeet laitteissa ei ole vaurioita ja että...
 • Seite 18: Varaosatilaus

  Varaosatilaus Varaosia ja lisävarusteita voi tilata osoitteesta www.grizzly-service.eu Mikäli sinulla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä, voit soittaa asiakaspalvelun palvelunumeroon (ks. ”Service-Center” sivulla 20). Pidä alla mainitut tilausnumerot valmiina. Puhallusputki ................91102301 Keruupussi ................91105380 Lisäkädensija ................91105381 Virtakytkin ................91105382 Imuaukon suojus ...............91105384 Imuputki ..................91105385 Kantohihna ................91102298 Hiiliharjat .................91105386...
 • Seite 19: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat alttiita normaalille kulutukselle ja jotka tälle laitteelle annetaan ostopäivästä al- siksi luetaan kuluviksi osiksi (esim. putket, kaen 3 vuoden takuu. keruupussi, siipipyörä ) eikä myöskään hel- Siinä...
 • Seite 20: Korjaus-Huolto

  Service-Center to-ongelmien ja lisäkustannuksien vält- tämiseksi on käytettävä ehdottomasti annettua osoitetta. Varmista, että lä- Huolto Suomi hetysmaksu on maksettu, paketin koko Tel.: 010309 3582 E-Mail: grizzly@lidl.fi ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei IAN 315118 ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yhteydessä...
 • Seite 21: Inledning

  Sisältö Inledning Inledning ........21 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Användningsområde....21 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....22 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransomfattning ......22 under tillverkningen och genomgått slutgil- Funktionsbeskrivning ....... 22 tig kontroll. Därmed är funktionaliteten hos Översikt ........
 • Seite 22: Allmän Beskrivning

  Produkten ska endast användas av vuxna. Bärrem Ungdomar över 16 år får endast använda Uppsamlingssäck produkten om de hålls under uppsikt. An- Bruksanvisning vändning av produkten i regn eller i fuktig Funktionsbeskrivning miljö är förbjuden. Den som använder och arbetar med pro- dukten är ansvarig för olyckor eller skador Den eldrivna lövsugen och lövblåsen har en bladsuganordning resp.
 • Seite 23: Tekniska Data

  21 Sticklås Varning: Tekniska data Vibrationsvärdet kan variera från det angivna värdet vid den faktiska Elektrisk lövsug/-blås .PLS 3000 A1 användningen av elverktyget, bero- Nominell ende på hur verktyget används. Säkerhetsåtgärder måste defi nieras ingångsspänning U ..230-240 V~, 50 Hz Ineffekt P ........
 • Seite 24: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Risk för personskador på Elektriska apparater hör inte grund av delar som slungas hemma bland hushållsavfal- let. Håll personer i närheten borta från riskområdet. Skala volymregulator Akta! Roterande fl äkthjul. Symboler i Håll händerna borta! bruksanvisningen: Risksymboler med upp- Ta ut nätkontakten gift om åtgärder för att före rengörings- och förhindra personskador...
 • Seite 25 Undervisning: • Var uppmärksam på barn, husd- jur, öppna fönster osv. Det blåsta Sätt dig in i alla produktens materialet kan slungas iväg i rikt- delar och rätt användning av ning mot dem. Avbryt arbetet om produkten innan du påbörjar du är i närheten av barn, husdjur arbetet.
 • Seite 26 eller skyddskåpor respektive • Använd maskinen i en rekom- utan skyddsanordningar. An- menderad position och endast vänd aldrig produkten med ska- på en fast och jämn yta. dad eller sliten kabel. • Använd inte maskinen på en • Kontrollera att nätanslutningsled- stenlagd yta eller en makadamy- ningen och förlängningskabeln ta där det utkastade materialet...
 • Seite 27 Håll alltid fast produkten med - när du utför rengörings- eller båda händerna och arbeta underhållsarbeten eller byter endast med en korrekt inställd ut tillbehör. bärrem. - om ström- eller förlängnings- • Sträck dig inte för långt och se kabeln är skadad. till att du inte förlorar jämvikten.
 • Seite 28 • Förlängningskablar måste hållas • Transportera inte maskinen så borta från rörliga, farliga delar länge energikällan är igång. för att förhindra skador på kab- • Stäng av strömkällan omedel- larna som kan leda till beröring bart och vänta tills maskinen har av strömförande delar.
 • Seite 29: Restrisker

  om att finfördelningsverket är utbildning för detta. Underhålls- arbeten som inte anges i den rörligt även om energikällan är här manualen får endast utföras urkopplad på grund av skyddsa- av servicecentra som har aukto- nordningens låsfunktion. riserats av oss. • Försök aldrig att kringgå skyd- •...
 • Seite 30: Börja Använda Produkten

  Varning! Det här eldrivna vara avstängd och de rörliga verktyget genererar ett komponenterna stå stilla. elektromagnetiskt fält under Dra ut nätkontakten innan driften. Det här fältet kan något arbete påbörjas! påverka aktiva eller passiva medicinska implantat under Montera/demontera vissa omständigheter. För att blåsröret i två...
 • Seite 31: Montera/Demontera Uppsamlingssäcken

  När sugröret i två delar har 2. För på uppsamlingssäcken (14) på satts ihop får det inte tas isär motorhusets blåsöppning (1) tills denna till två delar igen! går i ingrepp i låsknappen (8). 3. Fäst uppsamlingssäckens (14) karbinha- 1. Öppna skyddskåpan (7) på insugsöpp- ke (15) i de öglor (19) som är avsedda ningen genom att först skruva ut skru- för detta på...
 • Seite 32: Användning

  Användning - för användningssättet sugning: åt vänster Se upp risk för personskador! 4. Använd volymregulatorn (3) för att reg- Använd alltid lämpliga klä- lera sug-/blåseffekten. desplagg och skyddshands- 5. Skjut På-/Av-knappen (4) för att stänga kar när du arbetar. Kont- av produkten: rollera alltid om produkten - för användningssättet blåsning:...
 • Seite 33 grankottar eller liknande eftersom • Se upp så att inte för stora mängder de kan skada produkten, i synner- löv sugs upp samtidigt. På detta sätt het finfördelningsverket. undviker du att sugröret ( 16) täpps till och att fläkthjulet blockeras. Reparationer av denna typ täcks inte av garantin.
 • Seite 34: Rengöring/Underhåll

  Rengöring/underhåll • Rengör uppsamlingssäcken ( med en borste och vid behov med Varning! Risk för personska- tryckluft. dor på grund av rörliga farli- Underhåll ga delar! Rengör alltid produkten direkt • Kontrollera alltid om produkten har efter arbetet eftersom smuts med några synliga skador, t.ex.
 • Seite 35: Förvaring

  Förvaring Avfallshantering och miljöskydd • För förvaring kan du demontera blås- röret ( 9) resp. sugröret ( 16) och Lämna in produkten, tillbehören och för- uppsamlingssäcken ( 14) igen från packningen till miljövänlig återvinning. motorhuset ( 1) (se motsvarande monteringsanvisningar i kapitlet ”Börja Elektriska apparater hör inte hem- använda produkten”).
 • Seite 36: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärd Kontrollera eluttaget, kabeln, led- ningen, kontakten och säkringen Nätspänning saknas och låt en elektriker reparera om så krävs På/Av-knappen ( 4) är defekt Låt vårt servicecenter utföra repa- Produkten star- Kolborstarna är utnötta rationen tar inte Motorn är defekt Sugröret ( 16) och uppsamlings-...
 • Seite 37: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- fel. Denna garanti omfattar inte produktde- Bästa kund! lar som är utsatta för normalt slitage och På denna produkt lämnar vi 3 års garanti därför kan betraktas som förbrukningsdelar (t.ex. Rör, uppsamlingssäck, fläkthjul) eller efter inköpsdatumet.
 • Seite 38: Reparationsservice

  Service-Center Kontrollera att försändelsen inte skick- as ofrankerad, som skrymmande gods, express eller med annan specialfrakt. Service Sverige Skicka in produkten med samtliga till- Tel.: 0770 930739 behör som följde med vid köpet, och E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 315118 tänk på att emballera väl inför trans- porten.
 • Seite 39: Spis Tresci Wstęp

  Wstęp Spis tresci Wstęp ........39 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Cel zastosowania ....... 39 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Opis ogólny ....... 40 Zawartość opakowania ....40 sprawdzono w trakcie produkcji pod ką- Opis działania ......40 tem jakości, a także dokonano jego kontro- Przegląd ........
 • Seite 40: Opis Ogólny

  Zawartość opakowania dla użytkownika. Urządzenia nie wolno używać w miejscach występowania szkod- liwych dla zdrowia pyłów lub jako odkurz- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest ono kompletne. Prawidłowo posegreguj i acza do pracy na mokro. Urządzenie przeznaczone jest do użytku usuń...
 • Seite 41: Dane Techniczne

  Podana wartość emisji drgań może też służyć do szacunkowej oceny stopnia eks- pozycji użytkownika na drgania. Elektryczny odkurzacz dmuchawa do liści ..PLS 3000 A1 Ostrzeżenie: Wartość emisji Znamionowe napięcie wejścia U ... 230 - 240 V~, 50 Hz drgań może się różnić w czasie ko- rzystania z urządzenia od podanej...
 • Seite 42: Zasady Bezpieczeństwa

  Jeżeli kabel jest uszkodzony, wprawdzie włączone, ale pracuje natychmiast wyjmij wtyczkę bez obciążenia). z gniazdka! Zasady bezpieczeństwa Noś okulary ochronne Ten rozdział zawiera podsta- wowe przepisy bezpieczeństwa Nosić ochronniki słuchu. dotyczące pracy z urządzeniem. Noś ochronę dróg od- Symbole i piktogramy dechowych.
 • Seite 43: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

  czeniem i/lub nieprawidłowe gania szkodom materi- używanie urządzenia może alnym. prowadzić do ciężkich zranień. Znak zagrożenia z in- formacjami dotyczącymi Nigdy nie zezwalać na używanie zapobiegania szkodom maszyny przez dzieci i oso- by posiadające ograniczoną osobowym na skutek porażenia prądem elek- sprawność...
 • Seite 44 przedłużacz nie są uszkodzone 5 m. Przerywaj prace, gdy w pobliżu znajdują się inni ludzie, i nie wykazują objawów zuży- dzieci albo zwierzęta. cia. Nie używaj urządzenia, • Zapoznaj się z otoczeniem i jeżeli kabel jest uszkodzony lub uważaj na możliwe zagroże- zużyty.
 • Seite 45 • Obsługuj maszynę w zalecanej albo jeżeli włączone urządzenie zostanie podłączone do źródła pozycji i tylko na stabilnej, rów- zasilania, może dojść do wy- nej powierzchni. • Nie należy obsługiwać maszy- padku. • Nie kieruj działającego ny na powierzchni utwardzonej kostką...
 • Seite 46 lub dobrym oświetleniu. elektrycznejodpowiada napię- • Nie zasysaj żadnych palących ciu podanym na tabliczce typo- się, żarzących się lub dymią- logicznej urządzenia. cych materiałów (np. papie- • Trzymaj kabel z daleka od rosów, żaru itp.), oparów ani strefy pracy; kabel należy za- łatwopalnych, trujących czy sadniczo prowadzić...
 • Seite 47 poziomie niż płaszczyzna pod- czynności: sprawdź urządzenie pod kątem stawy maszyny. uszkodzeń; • W trakcie pracy maszyny nie stawaj w strefie wyrzutu. wymień lub napraw uszkodzone • Podczas zasysania materiału do części; urządzenia należy zachować sprawdź urządzenie pod kątem szczególną ostrożność, aby nie luźnych części i dokręć...
 • Seite 48: Pozostałe Zagrożenia

  zowane punkty serwisowe. • Przed przechowaniem zawsze • Przechowuj urządzenie w suchym pozwól urządzeniu ostygnąć. miejscu, niedostępnym dla dzieci. • Podczas konserwacji rozdrab- • Starannie obchodź się z niacza należy pamiętać, że urządzeniem. Regularnie oczys- chociaż źródło zasilania jest wyłączone dzięki funkcji blo- zczaj szczeliny wlotów powie- kady systemu bezpieczeństwa, trza i przestrzegaj przepisów...
 • Seite 49: Uruchamianie

  mogą występować następujące za- Elektryczny odkurzacz do liści grożenia ogólne: / dmuchawa ma dwa styki a) Uszkodzenia słuchu w razie bezpieczeństwa. Jeden styk bezpieczeństwa znaj- niekorzystania z odpowiednich elementów ochrony słuchu. duje się w obudowie silnika ( b) Szkody na zdrowiu będące skut- gdzie jest podłączona rura rozdmu- kiem działania wibracji na rękę...
 • Seite 50: Montaż/Demontaż Dwuczęściowej Rury Ssawnej

  się w sposób przedstawiony na 2. Złożyć dwie rury ssawne (16) w ilustracji. sposób przedstawiony na rysunku. 2. Teraz załóż rurę rozdmuchową Podczas łączenia elementów zwróć uwagę, aby symbole (9) na otwór wydmuchowy obu- (X) znajdujące się na górnej i dowy silnika (1), aż...
 • Seite 51: Zakładanie Pasa Do Przenoszenia

  dwuczęściowej rury uchu do zawieszania pasa: - w przypadku trybu dmuchawy: wydmuchowej“). .2. Nasuń worek zbierający (14) na pozycja 11b. - w przypadku trybu otwór wydmuchowy obudowy odkurzacza: silnika (1), aż zatrzaśnie się w przycisku blokady (8).. pozycja 11a. 3. Zahacz karabińczyki (15) worka Obsługa zbierającego (14) za przewid- ziane do tego zaczepy (19) na...
 • Seite 52: Włączanie I Wyłączanie

  Przestrzegaj zasad ochrony przed padku funkcji odkurzacza urządzenie służy także jako hałasem i przepisów lokalnych. mulczownik. Rozdrabnia Włączanie i wyłączanie suche liście, zmniejsza ich objętość i ewentualnie przy- Przed załączeniem zwrócić gotowuje je do kompostowa- nia. Intensywność rozdrabni- uwagę, czy urządzenie nie dotyka ania zależy od wielkości liści żadnych przedmiotów.
 • Seite 53: Oczyszczani/Konserwacja

  • Rozpocząć pracę z najwyższą mocą Urządzenie jest ponownie gotowe wydmuchiwania, aby szybko zebrać do pracy dopiero po całkowitym leżące wokół liście. Niższą moc wyd- ostygnięciu. muchiwania wybierać do zagęszczenia Opróżnianie worka na liście: zebranego uprzednio stosu liści. • Przed użyciem dmuchawy zruszyć przylegające do ziemi liście za Przy pełnym worku moc ssania znacznie pomocą...
 • Seite 54: Oczyszczani

  • Oczyść worek zbierający ( rozebrania obudowy silnika. 14) za Takie prace związane z pomocą szczotki i, jeśli to konieczne, oczyszczaniem nie są objęte dodatkowo za pomocą sprężonego zakresem gwarancji. powietrza. Wyłączyć urządzenie i przed Konserwacja wykonaniem wszelkich prac wyjąć •...
 • Seite 55: Przechowywanie Urządzenia

  Przechowywanie Usuwanie i ochrona urządzenia środowiska • Przed przechowaniem urządzenia Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- można ponownie zdjąć z obudowy kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- 1) rurę wydmuchową ( nie środowiska naturalnego utylizacji. silnika ( lub rurę ssawną ( 16) i worek na liście ( Urządzeń...
 • Seite 56: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Problem Sprawdź gniazdko, przewód, Brak zasilania prądem wtyczkę i bezpiecznik, ew. na- prawa przez specjalistę elektryka Uszkodzony włącznik-wyłącznik Urządzenie nie Naprawa w punkcie serwisowym Zużyte szczotki węglowe daje się urucho- mić Uszkodzony silnik Rury ssawne ( 16) i worek na liście ( 14), lub rury wydmuch-...
 • Seite 57: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, na zakupione urządzenie otrzymują Pań- waniem staranności zgodnie z surowymi normami jakościowymi i dokładnie spraw- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- dzono przed wysyłką. gują...
 • Seite 58: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem ser- Serwis Polska wisowym telefonicznie lub mailowo. Tel.: 22 397 4996 Uzyskają Państwo wówczas szczegó- E-Mail: grizzly@lidl.pl łowe informacje na temat realizacji IAN 315118 reklamacji.
 • Seite 59: Turinys Įvadas

  Įvadas Turinys Įvadas ........59 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..59 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Bendrasis aprašymas ....60 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Pristatomas komplektas ....60 mas. Tai užtikrina Jūsų prietaiso nepriekaiš- Veikimo aprašymas ......
 • Seite 60: Bendrasis Aprašymas

  Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią Veikimo aprašymas dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba ne- Lapų pūstuve yra orpūtė ar lapų siurblys, tinkamo valdymo. veikiantis pūtimo arba siurbimo režimu. Nau- Lapų pūstuvo negalima naudoti dojant prietaisą pūtimo režimu, lapus galima šlapioms medžiagoms siurbti! greitai supūsti į...
 • Seite 61: Techniniai Duomenys

  Įspėjimas: Naudojant elektrinį Techniniai duomenys įrankį tikroji vibracijos emisijos vertė Elektrinis lapų gali skirtis nuo nurodytosios, nes ji siurblys/pūstuvas ..PLS 3000 A1 priklauso nuo elektrinio įrankio nau- Vardinė įėjimo dojimo būdo. įtampa U ....230 - 240 V~, 50 Hz Stenkitės kuo labiau sumažinti vibra-...
 • Seite 62: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Įspėjimas! Elektros prietaisų negalima Gali kilti pavojus dėl besisu- išmesti kartu su buitinėmis kančių prietaiso dalių! atliekomis. Nekišti rankų. Tūrio reguliatoriaus skalė Atjunkite prietaisą nuo maiti- nimo šaltinio, jei yra pažeis- Instrukcijoje naudojami sim- tas laidas. boliai Pavojaus ženklas su Prieš...
 • Seite 63 skrieti jų kryptimi. Jeigu jie yra Nurodymas: netoliese, nutraukite darbą. Lai- Prieš pradėdami darbą, susi- kykitės saugaus 5 metrų atstumo pažinkite su visomis prietaiso nuo kitų objektų. • Susipažinkite su savo aplinka ir dalimis ir tinkamo prietaiso naudojimo reikalavimais. Įsiti- atkreipkite dėmesį...
 • Seite 64 kitos tvirtinimo priemonės tvirtai nimo ir ilginamasis laidai nepa- žeisti ir nesusidėvėję. Venkite pri- laikosi, korpusas nepažeistas, o siliesti prie įžemintų dalių (pvz., apsauginiai įtaisai ir apsauginiai metalinių tvorų, stulpų). skydeliai pritaisyti. Kad įrankis • Jei naudojant įrankį apgadina- išliktų subalansuotas, keisdami nusidėvėjusias arba apgadintas mas koks nors laidas, maitinimo laidą...
 • Seite 65 • Jei prietaisui veikiant įvyksta ne- laiku darykite pertraukas. Darbo metu elkitės tinkamai. Dirbdami laimingas atsitikimas arba triktis, judėkite lėtai, nebėkite. nedelsiant išjunkite prietaisą ir • Ilgai naudojant prietaisą dėl ištraukite tinklo kištuką. Norė- vibracijos gali sutrikti rankų dami pašalinti triktis, skaitykite kraujotaka.
 • Seite 66 padėties. Siurbiant medžiagą, - patikrinkite, ar nėra laisvų da- niekada nestovėkite aukščiau, lių ir jas priveržkite; nei įrankio pagrindo lygyje. • Neapverskite įrankio, kol ener- • Naudodami įrankį nebūkite iš- gijos šaltinis veikia. • Stebėkite, kad į elektros tinklą metimo zonoje. •...
 • Seite 67: Liekamoji Rizika

  jokios grėsmės jį turi pakeisti Rekomendacija: gamintojas, klientų aptarnavimo • Jei įmanoma, prietaisą junkite skyriaus darbuotojai ar kitas kvalifikuotas asmuo. prie lizdo su sumontuotu nuo- tėkio srovės įtaisu (RCD), kurio • Nenaudokite prietaiso, jei negalima įjungti ir išjungti jun- nominali liekamoji darbinė sro- vė...
 • Seite 68: Eksploatavimo Pradžia

  Eksploatavimo pradžia 1. Trijų dalių pūtimo vamzdį (9) surinkite kaip pavaizduota. Dalys juntamai užsi- Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, turite fiksuoja. - surinkti pūtimo arba siurbimo vamzdžius, Sujungdami atkreipkite dėmesį, kad - surinkti lapų surinkimo maišą, jei siurbsite ženklai ( ) ant viršutinio ir apatinio pūtimo vamzdžių...
 • Seite 69: Lapų Surinkimo Maišo Surinkimas / Išardymas

  Sujungdami atkreipkite dėmesį, kad rankenos padėtį, atlaisvinkite varžtą su ženklai ( žvaigždės formos galvute (18), pakeiskite ) ant viršutinio ir apatinio siurbimo vamzdžių sutaptų, kaip pa- rankenos padėtį ir varžtą vėl prisukite. vaizduota paveikslėlyje. Nešiojimo diržo 3. Siurbimo vamzdžio (16) plokštelę užsidėjimas pirmiausia užkabinkite ant kabliuko va- riklio korpuso (1) apačioje (žr.
 • Seite 70: Įjungimas Ir Išjungimas

  Asmeninės apsaugos priemo- - kaip padžiuvusių, sausų lapų nės ir tinkamai veikiantis prie- siurblys. Siurbimo režimu prie- taisas sumažina susižeidimo ir taisas veikia ir kaip smulkin- nelaimingų atsitikimų pavojų. tuvas. Sausi lapai susmulkina- mi, taip sumažėja jų tūris ir jie Išjungus maitinimą, sparnuotė...
 • Seite 71: Valymas Ir Techninė Priežiūra

  • Prieš pūsdami sujudinkite prie žemės lapų surinkimo maišą, kai jis užsipildo arba prilipusius lapus šluota arba grėbliu. jeigu sumažėja prietaiso siurbiamoji galia. • Dirbdami įrankį laikykite už rankenos 2.2) arba už rankenos ( 1. Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol spar- 2.2) ir T nuotė...
 • Seite 72: Valymas

  Užsikimšusio prietaiso Reguliariai atlikite toliau nurodytus valymo ir techninės priežiūros darbus. Atliekant išvalymas šiuos darbus užtikrinamas ilgas ir patiki- Kartais prietaisą gali užkimšti lapai ir žalių mas naudojimas augalų dalys. Valymas Valyti sparnuotę: Nepurkškite ant prietaiso vandens ir nebandykite jo panardinti į van- Ištraukite maitinimo laido kištuką! denį.
 • Seite 73: Utilizavimas / Aplinkos Apsauga

  Utilizavimas / aplinkos apsauga Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- vimo įstaigai. Elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. • Savo prietaisą perduokite perdirbimo įstaigai. Naudotas plastikines ir meta- lines dalis galite surūšiuoti ir perduoti atliekų...
 • Seite 74: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 75: Remonto Paslaugos

  Service-Center centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą. Paslaugos Lietuva • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- Tel.: 880033144 tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų E-Mail: grizzly@lidl.lt aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo IAN 315118 įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- to apibūdinimą...
 • Seite 76: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Galimos priežastys Problema Klaidos šalinimas Patikrinkite elektros lizdą, kabelį, elektros liniją, kištuką ir saugiklį, Nėra maitinimo įtampos o prireikus paveskite suremontuoti elektrikui. Sugedo įjungimo ir išjungimo jun- giklis ( Paveskite suremontuoti techninės Neužsiveda priežiūros centrui Susidėvėję angliniai šepetėliai prietaisas Sugedo variklis Netinkamai surinkti siurbimo...
 • Seite 77: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........77 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......77 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 78 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........78 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 78: Allgemeine Beschreibung

  Lieferumfang Das Gerät darf nicht in Bereichen mit ge- sundheitsgefährdenden Stäuben oder als Nasssauger verwendet werden. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- Sie, ob es vollständig ist. Entsorgen Sie wachsene bestimmt. Jugendliche über 16 das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
 • Seite 79: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschät- Elektro- zung der Aussetzung verwendet werden. Laubsauger/-bläser ..PLS 3000 A1 Nenneingangs- Warnung: spannung U ....230-240 V~, 50 Hz Der Schwingungsemissionswert Nennleistung P ......3000 W kann sich während der tatsächlichen...
 • Seite 80: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Tragen Sie Augenschutz. Dieser Abschnitt behandelt die Tragen Sie Gehörschutz. grundlegenden Sicherheitsvorschrif- ten bei der Arbeit mit dem Gerät. Tragen Sie einen Atemschutz. Symbole und Tragen Sie rutschfeste Bildzeichen Sicherheitsschuhe. Bildzeichen auf dem Gerät: Halten Sie einen Sicherheitsabstand Achtung! von mind.
 • Seite 81: Allgemeine Sicherheitshinweise

  den durch elektrischen Kindern, Personen mit eingeschränk- Schlag. ten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzu- Gebotszeichen mit Angaben reichender Erfahrung und Wissen zur Verhütung von Schäden. oder Personen, welche mit den An- weisungen nicht vertraut sind, darf Hinweiszeichen mit die Verwendung der Maschine nie Informationen zum besseren gestattet werden.
 • Seite 82 bung vertraut und achten Sie auf Schäden und Alterung. Vermei- mögliche Gefahren, die beim Ar- den Sie Körperberührungen mit beiten unter Umständen überhört geerdeten Teilen (z. B. Me tall - werden können. zäune, -pfosten). • Inspizieren Sie die zu reinigende •...
 • Seite 83 • Betreiben Sie die Maschine nicht anschließen, kann dies zu Unfäl- auf einer gepflasterten Oberflä- len führen. che oder einer Schotterdecke, • Richten Sie das Gerät während bei denen das ausgeworfene des Betriebs nicht auf Personen, Material Verletzungen verursa- insbesondere den Luftstrahl nicht chen könnte.
 • Seite 84 Dämpfe oder leicht entzündliche, es grundsätzlich hinter der Be- giftige oder explosive Stoffe an. dienungsperson. • Stoppen Sie die Maschine und • Tragen Sie das Gerät nicht am Ka- entfernen Sie den Stecker aus bel. Benutzen Sie das Kabel nicht, der Steckdose.
 • Seite 85 zone auf. - auf Beschädigungen untersu- • Seien Sie bei der Zuführung von chen; Material in die Maschine extrem - beschädigte Teile ersetzen sorgfältig, dass keine Metallstü- oder reparieren; cke, Steine, Flaschen, Büchsen - auf lose Teile überprüfen und oder andere Fremdobjekte ein- diese festziehen.
 • Seite 86: Restrisiken

  • Bewahren Sie das Gerät an ei- • Seien Sie sich bei der Instandhal- nem trockenen Ort und außerhalb tung das Häckselwerks bewusst, der Reichweite von Kindern auf. dass, obwohl die Energiequelle • Behandeln Sie Ihr Gerät mit aufgrund der Verriegelungsfunkti- Sorgfalt.
 • Seite 87: Inbetriebnahme

  a) Gehörschäden, falls kein Der Elektro-Laubsauger/-bläser ver- geeigneter Gehörschutz getragen fügt über zwei Sicherheitskontakte. Ein Sicherheitskontakt befindet sich wird. b) Gesundheitsschäden, die aus im Motorgehäuse ( 1), wo das Hand-Arm-Schwingungen Blasrohr ( 9) bzw. der resultieren, falls das Gerät Fangsack ( 14) aufgesteckt wird.
 • Seite 88: Zweiteiliges Saugrohr Montieren/Demontieren

  2. Schieben Sie das Blasrohr (9) nun auf Symbole ( ) am oberen und unteren die Blasöffnung des Motorgehäuses(1), Saugrohr, wie abgebildet, ineinander- bis der Verriegelungsknopf (8) einra- greifen. stet. 3. Hängen Sie das Saugrohr (16) 3. Die Schutzabdeckung der Ansaugöff- zuerst mit dem Steg am Haken auf nung (7) muss geschlossen sein.Schlie- die Unterseite des Motorgehäuses...
 • Seite 89: Tragegurt Anlegen

  vorgesehenen Ösen (19) am Vergewissern Sie sich vor Saugrohr ein. jeder Benutzung, dass das Gerät funktionstüchtig ist. Der Zusatzhandgriff (10) kann Vergewissern Sie sich, dass in verschiedenen Stellungen der Fangsack und das Rohr eingerastet werden. Zum Ändern richtig montiert sind. der Griffposition lösen Sie die Sollte der Ein-/Ausschalter Schraube mit Sterngriff (18),...
 • Seite 90: Arbeiten Mit Dem Gerät

  4. Zur Regulierung der Saug-/Blasleistung das Gerät, insbe sondere das Häck- betätigen Sie den Volumenregler (3). selwerk, beschädigen könnten. 5. Zum Ausschalten schieben Sie den Reparaturen dieser Art Ein-/Ausschalter (4): unterliegen nicht der - bei Betriebsart Blasen: nach links Garantie. - bei Betriebsart Saugen: nach rechts Betriebsart Blasen: Arbeiten mit dem Gerät...
 • Seite 91: Reinigung/Wartung

  • Halten Sie das Gerät beim Arbeiten Fangsack und entleeren Sie ihn voll- immer mit beiden Händen fest: ständig. Benutzen Sie hierzu den Handgriff 5. Montieren Sie den entleerten Fangsack 2.2) und den Zusatzhandgriff wieder. 10). • Achten Sie darauf, dass nicht zu große Kompostierbares Material gehört Laubmengen gleichzeitig angesaugt nicht in den Hausmüll!
 • Seite 92: Reinigung

  1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung  Reinigung 7) bzw. entfernen Sie das Saugrohr Das Gerät darf weder mit 16). Wasser abgespritzt werden, 2. Entfernen Sie vorsichtig Rückstände noch in Wasser gelegt wer- oder Verstopfungen am Flügelrad. den. Es besteht die Gefahr 3.
 • Seite 93: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. • Geben Sie das Gerät an einer • Die Entsorgung Ihrer defekten, einge- Verwertungsstelle ab. Die verwendeten sendeten Geräte führen wir kostenlos Kunststoff- und Metallteile können durch.
 • Seite 94: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 96). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Blasrohr ................... 91102301 Fangsack .................91105380 Zusatzhandgriff ................ 91105381 Schalter ...................
 • Seite 95: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 96: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315118 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich...
 • Seite 99: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Laubsauger/-bläser Baureihe PLS 3000 A1 Seriennummern: 201905000001 - 201905247100 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 100: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Elektrinis lapų siurblys/pūstuvas serija PLS 3000 A1 Serijos Nr. 201905000001 - 201905247100 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 101: Alkuperäisen Ce Yhdenmukai- Suustodistuksen Käännös

  Alkuperäisen EY-vaatimustenmu- kaisuusvakuutuksen käännös Täten vakuutamme, että Sähkökäyttöinen lehti-imuri/-puhallin mallisarja PLS 3000 A1 Sarjanumero 201905000001 - 201905247100 vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja standardeja, kansallisia standardeja sekä määräyksiä: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 102: Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Elektryczny odkurzacz/elektryczna dmuchawa do lisci PLS 3000 A1 seryjny 201905000001 - 201905247100 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 103: Översättning Av Originalet Av Försäkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Elektrisk lövsug/-blås Serie PLS 3000 A1 Serienummer 201905000001 - 201905247100 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade standarder samt nationella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 105: Räjähdyspiirustus

  Räjähdyspiirustus • Sprängskiss Rysunki eksplozyjne • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung PLS 3000 A1 Informatiivinen ∙ informativ pouczający ∙ informatyvus 2019-04-08_rev02_sh...
 • Seite 108 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 03/2019 ∙ Ident.-No.: 72040803032019-3 IAN 315118...