Herunterladen Diese Seite drucken

Úvod; Použití V Souladu S Určením; Vybavení; Rozsah Dodávky - Parkside PDSB 10 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ/
OFUKOVACÍ PISTOLE
PDSB 10 A1
Úvod
Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového
přístroje . Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro-
bek . Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku .
Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití
a likvidaci . Před použitím výrobku se seznamte se
všemi provozními a bezpečnostními pokyny . Výro-
bek používejte pouze předepsaným způsobem a
pro uvedené oblasti použití . Při předávání výrobku
třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady .
Použití v souladu s určením
Tento přístroj je určen k odsávání a vyfukování
předmětů a těžko přístupných míst a vysoušení
vlhkých míst . Jakékoli jiné použití nebo modifikace
přístroje jsou považovány za použití v rozporu
s určením a představují závažné nebezpečí zraně-
ní . Za škody vzniklé při použití v rozporu s určením
neneseme odpovědnost . Přístroj je určen pouze pro
soukromé použití .
Symboly na pneumatickém nástroji:
WARNING!
2 
CZ
Před uvedením do pro-
vozu je nutné si přečíst
návod k obsluze .
Při použití nebo údrž-
bě přístroje noste vždy
ochranu očí .
Při tvorbě prachu noste
vždy ochranu dýcha-
cích cest .
Vždy používejte ochra-
nu sluchu .
Vybavení
volicí kolečko funkce
přípojka pro odsávání prachu
zástrčková vsuvka ¼"
ovládací páka
ústí
Obrázek A:
trysky
prodlužovací trubka
pružná hadice
sáček na prach
hadicová spona
úhelník
Rozsah dodávky
1 pneumatická odsávací/ ofukovací pistole
3 trysky
1 úhelník
1 prodlužovací trubka
1 pružná hadice
1 sáček na prach
1 hadicová spona
1 návod k obsluze
Technické údaje
Spotřeba vzduchu:
Domezovací tlak vzduchu: max . 10 bar
Hmotnost
(bez příslušenství):
Hodnoty emisí hluku:
Naměřená hodnota hluku stanovená dle
EN 14462:
Hladina akustického tlaku:
Nejistota:
Hladina akustického výkonu: L
Nejistota:
Používejte ochranu sluchu!
400 l/min
cca 300 g
L
= 81,9 dB (A)
pA
K
= 2,5 dB
pA
= 95,8 dB (A)
WA
K
= 2,5 dB
WA
PDSB 10 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PDSB 10 A1