Herunterladen Diese Seite drucken

Před Uvedením Do Provozu; Odsávání Prachu / Třísek; Použití Nástavců; Uvedení Do Provozu - Parkside PDSB 10 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Před uvedením do provozu
Odsávání prachu / třísek
POZOR!
Dodržujte kapitolu „Bezpečnostní pokyny" .
Přístroj ve funkci odsávání používejte pouze
s namontovaným sáčkem na prach . Jinak
mohou být částice vymrštěny ve směru
uživatele .
POZOR!
Úhelník
namontujte na přípojku odsávání
prachu
, když chcete vysávat např . ostro-
hranné nebo kovové třísky . Ty by jinak mohly
poškodit sáček na prach
Vlastní odsávání se sáčkem na prach:
Hadicovou sponu
sáčku na prach
.
Nasuňte otvor sáčku na prach
pro odsávání prachu
Nasuňte hadicovou sponu
odsávání prachu
Utáhněte hadicovou sponu
umístěného křídlatého šroubu ve směru hodino-
vých ručiček .
UPOZORNĚNÍ
Vyprázdněte sáček na prach
videlně, aby se zaručilo optimální odsávání
prachu . K tomu účelu otevřete zip na spodní
straně sáčku na prach
4 
CZ
.
nejprve nasuňte na otvor
na přípojku
.
na přípojku pro
.
utažením na ní
včas a pra-
.
Použití nástavců
Abyste dosáhli nepřístupná místa, můžete na přístroj
nasadit různé ofukovací a odsávací nástavce .
Vložte ohebnou hadici
Poté nasuňte požadovanou trysku
ohebnou hadici
. Alternativně můžete také
prodlužovat prodlužovací trubku
Uvedení do provozu
Zapojení zdroje stlačeného vzduchu
UPOZORNĚNÍ
Přístroj se smí provozovat pouze s čištěným
stlačeným vzduchem bez obsahu kondenzátu
a na přístroji nesmí být překročen maximální
pracovní tlak 10 bar .
Pro regulaci tlaku vzduchu musí být zdroj stla-
čeného vzduchu vybaven redukčním ventilem
(s filtrem) .
Zástrčkovou vsuvku
do napájení stlačeným vzduchem .
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí pneumatického přístroje:
Stlačte ovládací páku
Vypnutí pneumatického přístroje:
Ovládací páku
pusťte .
Po ukončení práce odpojte přístroj od zdroje
stlačeného vzduchu .
UPOZORNĚNÍ
Nejprve odpojte hadici od zdroje stlačeného
vzduchu (kompresor) a teprve poté přívodní
hadici od přístroje . Tak zabráníte pohybům
přívodní hadice .
do úst
.
na
na ústí
zapojte přes rychlospojku
zcela dolů .
PDSB 10 A1
.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PDSB 10 A1