Bestway 67614 Handbuch Seite 47

Vorschau ausblenden

Werbung

инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се
гарантира, че те не си играят с този уред. (За пазара извън ЕС)
Забележка: Не надвишавайте максималното препоръчително
натоварване или надуваемото легло ще се повреди или дори да
експлодира.
Забележка: Този продукт не е предвиден за употреба с търговска цел.
Забележка: Изображения, единствено с илюстративна цел. Може да не
отразяват действителния продукт. Не са в скала.
ПОЧИСТВАНЕ & СЪХРАНЕНИЕ:
1. Ако продуктът се замърси, използвайте чиста, влажна кърпа и
избършете внимателно подплатената и PVC повърхности. Не
използвайте агресивни препарати за почистване. Сгънете и сложете
на съхранение продукта след като изсъхне. Проверете продукта за
повреди, в началото на всеки сезон и на редовни интервали при
експлоатация.
2. Преди да сложите на съхранение продукта, изпуснете изцяло
въздуха. Съхранявайте на хладно и сухо място.
3. Не поставяйте остри или тежки предмети в близост или върху
дюшека.Това ще доведе до повреда или спукване.
4. Ако продуктът е повреден, моля използвайте доставения комплект
за поправка.
За да ремонтирате:
1. Напълно изпуснете въздуха от надуваемото легло.
2. Почистете и подсушете повредената зона.
3. Поставете лепенката за ремонт и изгладете всички
въздушни мехурчета.
Забележка: Никога не използвайте друго течно лепило или залепваща
тъкан, а само лепенката ремонт, включена в комплекта.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПОМПА:
Значение на зачеркнат контейнер за отпадъци:
Не изхвърляйте електрическите уреди като битови отпадъци,
прилагайте разделно събиране. Свържете се с местните власти за
информация относно наличните системи за събиране на отпадъците.
Ако електроуреди се изхвърлят в депа или сметища, опасни вещества
могат да изтекат в подпочвените води и да достигнат до хранителната
верига, увреждайки здравето и доброто физическо състояние.
Когато заменяте електрически компонент с нов, търговецът на дребно
е задължен по закон да приеме обратно стария уред за унищожаване
безплатно.
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/保加利亚
47

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis