Rengöring Och Förvaring - Bestway 67614 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

(För länder utanför EU).
Obs! Överskrid inte den rekommenderade maxvikten, eftersom luftma-
drassen då kan skadas och t.o.m. explodera.
Obs! Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.
Obs! Bilderna är endast avsedda som förklaring. De kan skilja sig från den
faktiska produkten. Bilderna är inte skalenliga.
RENGÖRING OCH FÖRVARING:
1. Om produkten är smutsig, använd en ren fuktig trasa och torka
försiktigt den mjuka ytan och PVC-ytan. Använd inte skarpa
rengörinGS认证medel för att rengöra den. Vik ihop den och
förvara produkten då den är torr. Kontrollera om produkten är
skadad i början på varje säsong och med regelbundna intervaller
under användning.
2. Innan du lägger undan produkten för förvaring, ska du släppa ut
all luft. Ska förvaras på sval, torr plats.
3. Placera inte vassa eller tunga föremål nära eller ovanpå
madrassen. Annars kan den skadas eller slitas sönder.
4. Om produkten är skadad, använd den medföljande
reparationssatsen.
För att reparera:
1. Töm luftmadrassen helt och hållet på luft.
2. Rengör och torka det skadade området.
3. Applicera en lagninGS认证lapp och stryk ut alla
luftbubblor.
Observera: Använd aldrig flytande lim eller självhäftande tyg,
använd enbart lagninGS认证lappar såsom den medföljande.
KASTA BORT PUMPEN:
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga
hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering. Kontakta
dina lokala myndigheter för information om de insamlinGS认证
system som finns tillgängliga.
Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer,
kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i
livsmedelskedjan, vilket kan skada din hälsa och välbefinnande.
När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/瑞
27

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis