Bestway 67614 Handbuch Seite 40

Vorschau ausblenden

Werbung

DVOJNO DELOVANJE: POLNJENJE & PRAZNJENJE
NAREJENO IZKLJUČNO ZA ZRAČNE POSTELJE
OBVESTILO: PREBERITE TA NAVODILA V CELOTI IN JIH SHRANITE. SHRANITE
TA NAVODILA ZA KASNEJŠO UPORABO.
POZOR: ČE TA IZDELEK UPORABLJATE NA PROSTEM IN/ALI V PLOVILU
OBSTAJAJO DOLOČENE NEVARNOSTI. IZDELKA NE PUSTITE V BLIŽINI OGNJA.
OPOMBA: IZDELKA NE IZPOSTAVLJAJTE VODI ALI DEŽJU IN S TEM
PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
Št. izdelka
#67614
Največja
300 kg / 66 lbs
nosilnost
OPOZORILO:
1. Vgrajena je črpalka z nazivnimi lastnostmi:
220-240V~50/60Hz, 95W.
Opomba: Pred vsako uporabo se prepričajte, da naprava deluje s
pravilno močjo.
2. Pred uporabo in popravilom napravo odklopite oz. izključite iz
električnega omrežja.
3. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, njegov pooblaščeni serviser ali podobno
usposobljena oseba, da bi se izognili morebitnim nevarnostim.
4. Motor je samo za kratkotrajno delovanje. Polnite lahko smo 5
minut in tudi praznite lahko samo 5 minut. Pazite, da motor ne bo
deloval več kot 5 minut naenkrat.
5. Med uporabo ne sme biti drobnih delcev na odzračevalniku, ki se
nahaja na pokrovu.
6. Napihnite napihljivo posteljo do želene čvrstosti, tako da izgine
večina gub.
7. Izdelek je treba hraniti na suhem mestu.
8. Po uporabi bo morda treba napihniti zračno posteljo z dodatnim
zrakom in s tem povečati trdnost. Dodatno napihnite, da bo izdelek
primerno trden.
9. To napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oz.
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali pa so
prejeli navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo
nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo
čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora. (Za trg EU)
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omenjenimi
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/斯洛文尼亚
#67620
#67632
300 kg / 66 lbs
300 kg / 66 lbs
40
#67403
#67626
300 kg / 66 lbs
150 kg / 330 lbs 150 kg / 330 lbs
#67401

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis