Čiščenje In Shranjevanje - Bestway 67614 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom ali po navodilih za
uporabo s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci
naj bodo pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
Opomba: Največje dovoljene nosilnosti ne smete prekoračiti, saj se
lahko zračna postelja poškoduje in celo eksplodira.
Opomba: Ta izdelek ni namenjena za komercialno uporabo.
Opomba : Risbe so namenjene zgolj za ponazoritev. Risbe morda ne
odražajo dejanskega izdelka. Risbe ne predstavljajo dejanskih dimenzij.
ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE:
1. Če se izdelek umaže, uporabite čisto vlažno krpo in nežno obrišite
površino. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil. Suh izdelek
zložite in shranite. Pred vsako sezono preverite izdelek glede
morebitnih poškodb; to redno počnite tudi med samo uporabo.
2. Preden izdelek shranite, iz njega iztisnite ves zrak. Hranite v hladnem
in suhem prostoru.
3. V bližino ali na površino ležišča ne polagajte ostrih ali težkih
predmetov. Ti lahko povzročijo poškodbe in luknje.
4. Če je izdelek poškodovan, uporabite priložen pribor za popravilo.
Pri popravilu sledite naslednjemu postopku:
1. V celoti izpraznite zrak iz napihljive postelje.
2. Očistite in osušite poškodovan predel.
3. Nalepite zaplato in poravnajte morebitne zračne mehurčke.
Opomba: nikoli ne uporabljajte drugih tekočih lepil ali lepilnih
materialov, temveč le zaplato, kakršna je tista, ki je priložena postelji.
PUMP DISPOSALODLAGANJE TLAČILKE:
Pomen prečrtanega smetnjaka:
Električno in elektronsko opremo je prepovedano odlagati
med običajne komunalne odpadke, temveč je treba poskrbeti za
njeno ločeno zbiranje. Za informacije o načinih zbiranja odpadkov
se obrnite na pristojne krajevne organe.
V primeru odlaganja električne in elektronske opreme na divja
odlagališča ali smetišča, lahko nevarne snovi pronicajo v
podtalnico, od tam pa v prehranjevalno verigo, kar je škodljivo
zdravju in dobremu počutju.
V primeru zamenjave odsluženega aparata z novim enakovrednim
je pooblaščeni prodajalec po zakonu dolžan sprejeti vaš odsluženi
aparat in brezplačno poskrbeti za njegovo odlaganje.
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/斯洛文尼亚
41

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis