Bestway 67614 Handbuch Seite 15

Vorschau ausblenden

Werbung

vejledning i anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med anordningen. (Til markeder uden for EU)
Bemærk: Overskrid ikke den maksimale anbefalede belastning, da
luftmadrassen vil tage skade og muligvis eksplodere.
Bemærk: Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.
Bemærk: Tegningerne er udelukkende til illustrationsbrug. De gengiver
eventuelt ikke det aktuelle produkt. Illustrationen er ikke målfast.
RENGØRING & OPBEVARING:
1. Hvis produktet bliver snavset, rengør med en tør klud og tør
forsigtigt på velouriseret og PVC overflade. Anvend ikke stærke
rengørinGS认证midler til rengøringen. Fold sammen, når
produktet er tørt og opbevar det. Kontrollér produktet for
beskadigelser i starten af sæsonen og med jævne intervaller, når
det anvendes.
2. Før produktet opbevares skal alt luft tømmes ud. Opbevares på
et køligt og tørt sted.
3. Placér ikke skarpe eller tunge ting i nærheden eller oven på
madrassen. Dette vil kunne forårsage beskadigelse eller huller.
4. Brug den medfølgende reparationslap, hvis produktet bliver
beskadiget.
Reparation: 1. Tøm luftmadrassen helt for luft.
2. Rens og tør det beskadigede område.
3. Påsæt en reparationslap og udglat eventuelle luftblærer.
Bemærk: Brug aldrig nogen anden flydende lim eller selvklæbende
stof. Brug kun en reparationslap som den medfølgende.
BORTSKAFFELSE AF PUMPE:
Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:
Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt
affald, benyt separate indsamlinGS认证faciliteter. Kontakt din
kommune for oplysninger vedrørende de indsamlinGS认证
systemer, der er tilgængelige.
Hvis elektriske anordninger bortskaffes på lossepladser eller i
affaldsbunker, kan farlige stoffer synke ned i grundvandet og
komme ud i fødevarer, hvilket beskadiger dit helbred og
velbefindende.
Når ældre anordninger erstattes af nye, er detailforhandleren
forpligtet til at tage dine gamle anordninger retur til bortskaffelse
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/丹
15

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis