Bestway 67614 Handbuch Seite 44

Vorschau ausblenden

Werbung

FUNCŢIE DUALĂ: UMFLARE ŞI DEZUMFLARE
DESTINAT EXCLUSIV PENTRU PATURILE GONFLABILE
NOTĂ: CITIŢI COMPLET INSTRUCŢIUNILE ŞI SALVAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
PĂSTRAŢI ACEASTĂ BROŞURĂ PENTRU CONSULTAREA VIITOARE.
ATENŢIE: EXISTĂ RISCURI LA UTILIZAREA ARTICOLULUI ÎN AER DESCHIS
ŞI/SAU A BĂRCII, A SE FERI DE FOC.
NOTĂ: PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI LA APĂ
SAU LA PLOAIE.
Nr. articol:
67614
Sarcină
300kg/661livre
maximă
AVERTIZARE:
1. Există o pompă încorporată, iar referinţele cotate sunt:
220-240V~50/60Hz, 95W.
Notă: Înainte de fiecare utilizare, asiguraţi-vă că aparatul funcţionează în
limitele corecte.
2. Deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de efectuarea
operaţiunilor de service.
3. În cazul în care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit de
către producător, de agentul de service al acestuia sau de alte persoane
calificate în mod similar, pentru evitarea pericolelor.
4. Motor exclusiv de scurtă funcţionare. Umflaţi numai timp de 5 minute şi
dezumflaţi numai timp de 5 minute. Asiguraţi-vă că durata de funcţionare a
motorului nu depăşeşte 5 minute.
5. Aerisirea de pe capac trebuie să nu prezinte reziduuri în timpul utilizării.
6. Umflați patul gonflabil până la rigiditatea adecvată și până dispar
majoritatea cutelor.
7. Produsul trebuie depozitat la loc uscat.
8. După utilizare, paturile gonflabile necesită aer suplimentar pentru a creşte
fermitatea. Adăugaţi aer pentru o rigiditate adecvată.
9. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de minim 8 ani şi
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă
de experienţă şi cunoştinţe dacă sunt monitorizate sau au primit instrucţiuni
privind utilizarea dispozitivului într-o manieră sigură şi care înţeleg
pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curăţarea
şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără
supraveghere. (Pentru piața comunitară)
Acest aparat nu este destinat utilizării de către personae (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau care nu deţin
experienţa şi cunoştinţele necesare, decât dacă au beneficiat de
supraveghere sau instruire cu privire la folosirea aparatului din partea unei
personae responsabile cu siguranţa acestora. Copiii trebuie supravegheaţi,
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/罗马尼亚
67620
67632
300kg/661livre
300kg/661livre
44
67403
67626
300kg/661livre
150 kg (330 livre). 150 kg (330 livre).
67401

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis