Čistenie A Skladovanie - Bestway 67614 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou
zodpovednou za och bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo
zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať. (Pre trh iné ako EU)
Poznámka: Neprekračujte odporúčanú maximálnu záťaž. V opačnom
prípade sa nafukovacia matrac poškodí či môže dokonca explodovať.
Poznámka: Výrobok nie je určený na komerčné použitie.
Poznámka: Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o skutočný
výrobok. Nie je v mierke.
ČISTENIE A SKLADOVANIE:
1. Pokiaľ sa výrobok zašpiní, použite navlhčenú handričku a jemne utrite
vločkové a PVC povrchy. Na čistenie nepoužívajte silné čistiace prostriedky.
Výrobok zložte a po usušení uložte. Na začiatku každej sezóny a v
pravidelných intervaloch pri používaní skontrolujte, či výrobok nie je
poškodený.
2. Pred uložením výrobku vypusťte všetok vzduch. Skladujte na chladnom a
suchom mieste.
3. Ne matrac ani do jej blízkosti nikdy nedávajte žiadne ostré ani ťažké
predmety. V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie a trhliny.
4. V prípade poškodenia výrobku použite prosím záplatu na opravu.
K oprave: 1. Matrac úplne vyfúknite.
2. Poškodenú oblasť vyčistite a osušte.
3. Aplikujte záplatu na opravu a vyhlaďte všetky vzduchové bubliny.
Poznámka: Nikdy nepoužívajte iné tekuté lepidlá ani lepiace látky, používajte
iba záplatu na opravu, ako je tá v balení.
LIKVIDÁCIA KOMPRESORA:
Význam symbolu prečiarknutej smetnej nádoby:
Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny
odpad, používajte zariadenia na zber triedeného odpadu. Informácie
o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestny alebo obecný
úrad.
Ak sa elektrické spotrebiče dostanú na skládky alebo smetiská, do
podzemných vôd sa môžu dostať nebezpečné látky, ktoré sa ďalej
môžu dostať aj do potravinového reťazca a poškodiť ľudské zdravie.
Pri výmene starých spotrebičov za nové má predajca zákonnú
povinnosť bezplatne prevziať od kupujúceho starý spotrebič na
likvidáciu.
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/斯洛伐克
31

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis