Bestway 67614 Handbuch Seite 32

Vorschau ausblenden

Werbung

PODWÓJNE ZASTOSOWANIE – JAKO URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA DO MATERACY DMUCHANYCH
UWAGA: PRZECZYTAJ W CAŁOŚCI i ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TĘ
BROSZURĘ DO EWENTUALNEGO WGLĄDU.
UWAGA: UŻYCIE PRODUKTU NA ZEWNĄTRZ I NA POKŁADZIE JAKICHKOLWIEK
URZĄDZEŃ PŁYWAJĄCYCH MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE. TRZYMAĆ Z
DALEKA OD OGNIA.
UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE WYSTAWIAĆ NA KONTAKT
Z WODĄ LUB Z DESZCZEM.
Nr:
#67614
Maksymalne
300 kg
obciążenie
OSTRZEŻENIE:
1. Zawiera wbudowaną pompę, o przybliżonych następujących charakterystykach:
220-240 V~50/60 Hz, 95 W.
Uwaga: Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie działa w zgodności z
podanymi charakterystykami.
2. Przed użyciem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie od źródeł zasilania.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożeń, musi zostać
wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobnie
wykwalifikowaną osobę.
4. Silnik przeznaczony tylko do pracy krótkotrwałej. Pompować tylko przez 5 minut i
wypuszczać powietrze tylko przez 5 minut. Upewnić się, że czas pracy silnika nie
przekroczył 5 minut.
5. W czasie użytkowania uważać, aby zanieczyszczenia nie dostawały się do króćca
ssawnego na pokrywie.
6. Napompuj łóżko powietrzne do odpowiedniej jędrności, aż większość zmarszczek zniknie.
7. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
8. Po użyciu, dla zwiększenia twardości może okazać się konieczne dopompowanie
materacu. Dopompować dla uzyskania właściwej twardości.
9. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi lub z brakiem
doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zapewniony jest im nadzór lub instrukcje dotyczące
użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny I rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie może być
wykonywana przez dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)
Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy albo
wystarczającego doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko pod opieką lub pod
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/波
#67620
#67632
300 kg
300 kg
32
#67403
#67626
300 kg
150 kg
#67401
150 kg

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis