Bestway 67614 Handbuch Seite 37

Vorschau ausblenden

Werbung

Piezīme: Nepārsniedziet maksimālo ieteikto slodzi vai gaisa gulta tikt sabojāta un
pat uzsprāgt.
Piezīme: Prece nav paredzēta komerciālai lietošanai.
Piezīme: Zīmējumi izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos. Tie var neatspoguļot pašu
produktu. Nav pēc mēroga.
TĪRĪŠANA UN GLABĀŠANA:
1. Ja produkts tiek sasmērēts, izmantojiet tīru, mitru, drānu un
uzmanīgi noslaukiet flokēto un PVC virsmu. Neizmantojiet
raupjus tīrīšanas līdzekļus. Salokiet un pēc izžūšanas
noglabājiet produktu. Katras sezonas sākumāun regulāri
lietošanas laikā, pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu.
2. Pirms produkta noglabāšanas izlaidiet visu gaisu. Glabājiet vēsā
un sausā vietā.
3. Uz vai pie matrača nenovietojiet asus vai smagus objektus. Ja
jūs tā darīsiet, tad var rasties bojājumi un plīsumi.
4. Ja produkts ir bojāts, lūdzu, izmantojiet pievienoto ielāpu.
Lai salabotu:
1. Pilnībā izlaidiet gaisu no gaisa gultas.
2. Notīriet un nožāvējiet bojāto vietu.
3. Uzlieciet labošanas ielāpu un izlīdziniet gaisa burbuļus.
Piezīme: Nekad neizmantojiet citu šķidro līmi vai līmējošu audumu,
izmantojiet tikai komplektā iekļauto remonta ielāpu.
SŪKŅA LIKVIDĀCIJA:
Pārkrustotas miskastes simbola nozīme:
Neizmetiet elektroierīces kopā ar nešķirotiem saimnieciskiem
atkritumiem, izmantojiet šķirotu atkritumu pieņemšanas vietas.
Sazinieties ar pašvaldību, lai gūtu informāciju par pieejamajām
atkritumu savākšanas veidiem.
Ja elektroierīces izmet atkritumu laukos, bīstamas vielas var iztecēt
gruntsūdeņos un iekļūt barošanas ķēdē, bojājot jūsu veselību un
labklājību.
Mainot vecas ierīces pret jaunajām, pārdevēja likumiskais
pienākums ir paņemt jūsu veco ierīci utilizācijai vismaz bezmaksas.
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/拉脱维亚
37

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis