Čištění A Skladování - Bestway 67614 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod
dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály. (Pro trhy mimo EU)
Poznámka: Nepřekračujte doporučené maximální zatížení. Při
nedodržení tohoto pokynu hrozí poškození nebo exploze nafukovací
matrace.
Poznámka: Produkt není určen pro komerční použití.
Poznámka: Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí
zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:
1. Pokud se produkt znečistí, jemně jej otřete vlhkým hadrem, a to
pouze povrchy z plyše a PVC. Nepoužívejte silné čisticí
prostředky. Po vyschnutí produkt sbalte a uložte. Na začátku
každé sezóny a poté v pravidelných intervalech kontrolujte
produkt, zda není poškozen.
2. Před uložením vypusťte z produktu veškerý vzduch. Skladujte na
chladném a suchém místě.
3. Nepřibližujte se k matraci s ostrými a těžkými předměty,
nepokládejte je na matraci. Hrozí poškození a natržení.
4. Pokud se produkt poškodí, použijte dodanou záplatu pro opravu.
Oprava: 1. Vypusťte z lehátka všechen vzduch.
2. Poškozené místo očistěte a osušte.
3. Přiložte záplatu a vyhlaďte všechny bubliny.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte tekuté lepidlo nebo lepicí látku.
Použijte pouze záplatu takovou, jaká byla s lehátkem dodána.
LIKVIDACE KOMPRESORU:
Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:
Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního
odpadu, likvidujte je na k tomu určených sběrných místech.
Informace o provozovaných sběrných místech vám poskytnou
místní úřady.
Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách hrozí únik
nebezpečných látek do spodních vod a jejich následné proniknutí
do potravního řetězce, což může ohrozit vaše zdraví.
Při obměně zařízení je prodávající ze zákona povinen zdarma
odebrat zpět staré zařízení a zajistit jeho likvidaci.
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/捷
23

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis