Rengjøring Og Oppbevaring - Bestway 67614 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Merk: Ikke overskrid maksimal anbefalt last, ellers vil luftsengen bli skadet
og kan til og med eksplodere.
Merk: Dette produktet er ikke tiltenkt kommersiell bruk.
Merk: Tegningene er kun for illustrasjonsformål. De gjenspeiler kanskje
ikke det faktiske produktet. Ikke etter skala.
RENGJØRING OG OPPBEVARING:
1. Hvis produktet blir skittent, bruker du en ren, fuktig klut og tørker
av på på den lodne flaten og på PVC-overflaten. Ikke bruk
kraftige rengjørinGS认证midler. Brett sammen og oppbevar
produktet etter at det har tørket. Sjekk produktet for skader i
begynnelsen av hver sesong, og med jevne mellomrom under
bruk.
2. Slipp ut all luften før produktet skal oppbevares. Oppbevar på et
varmt og tørt sted.
3. Ikke plasser skarpe eller tunge objekter i nærheten av eller oppå
madrassen. Dette vil kunne føre til skader og rifter.
4. Hvis produktet er skadet, må du bruke den medfølgende lappen.
For å reparere:
1. Tøm luftsengen helt for luft.
2. Rengjør og tørk det skadede området.
3. Legg på reparasjonslappen som følger med og trykk ut
eventuelle luftbobler.
Merk: Bruk aldri noe annet flytende lim eller selvklebende stoff,
bruk bare det medfølgende reparasjonsplasteret.
KASSERING AV PUMPE:
Betydningen av søppelkasse med kryss over:
Ikke kasser elektriske apparater som usortert kommunalt
avfall, bruk separate innsamlinGS认证fasiliteter. Kontakt lokale
myndigheter for informasjon angående tilgjengelige innsamlinGS认
证systemer.
Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger, kan farlige
stoffer lekke inn i grunnvannet og komme inn i matkjeden, noe som
skader helse og velvære. Når du skifter ut gamle apparater med
nye, er forhandlere juridisk forpliktet til å motta ditt gamle apparat
for kostnadsfri kassering.
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/挪
25

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis