Bestway 67614 Handbuch Seite 36

Vorschau ausblenden

Werbung

DUĀLĀ FUNKCIJA: PIEPŪŠANA UN GAISA IZLAIŠANA
IZSTRĀDĀTS TIKAI GAISA GULTĀM
BRĪDINĀJUMS: PILNĪBĀ IZLASIET INSTRUKCIJAS UN SAGLABĀJIET ŠĪS
INSTRUKCIJAS. SAGLABĀJIET ŠO BUKLETU NĀKOTNES ATSAUCĒM.
BRĪDINĀJUMS: JA IZMANTOJAT PRIEKŠMETU BRĪVĀ DABĀ UN/VAI UZ KUĢA. TURIET
PA GABALU NO UGUNS.
PIEZĪME: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NEPAKĻAUJIET ŪDENIM VAI
LIETUM.
Preces Nr.
#67614
Maksimālā
300 kg/661 lbs
slodze
BRĪDINĀJUMS:
1. Tam ir iebūvēts pumpis un izmērītie norādījumi ir:
220-240V~50/60Hz, 95W.
Piezīme: Pirms katras lietošanas, pārliecinieties, ka ierīce darbojas pareizi.
2. Izraujiet vai atvienojiet ierīci no elektroapgādes pirms izmantošanas un
apkopes.
3. Ja piegādes vads ir bojāts, ražotājam, tā pakalpojuma aģentam vai līdzīgi
kvalificētai personai tas ir jāaizvieto, lai izvairītos no briesmām.
4. Dzinējs paredzēts tikai īslaicīgai darbināšanai. Piepūtiet tikai 5 minūtes un
izlaidiet gaisu tikai 5 minūtes. Pārliecinieties, ka dzinēja darbības laiks vienā
reizē nepārsniedz 5 minūtes.
5. Uz gaisa ventiļa vāciņa nedrīkst būt atkritumi.
6. Piepūtiet gaisa gultu līdz atbilstošai cietībai un līdz visas grumbas ir
izlīdzinājušās.
7. Produktu jāglabā sausā vietā.
8. Pēc lietošanas, gaisa gultām var būt nepieciešams papildus gaiss, lai
palielinātu stingrumu. Pievienojiet gaisu, lai iegūtu atbilstošu stingrumu.
9. Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātu
fizisko, sensori vai mentālo spēju vai bez atbilstošām zināšanām, ja tos
pieskata vai arī tie ir sapratuši instrukcijas saistībā ar ierīces izmantošanu un
apzinās iesaistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja
apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. (ES tirgum)
Šo ierīci var izmantot cilvēki (tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu
vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņas uzrauga vai
instruē par ierīces izmantošanu persona, kas ir atbildīga par viņu drošību.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar šo ierīci.
(Ne ES tirgum)
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/拉脱维亚
#67620
#67632
300 kg/661 lbs
300 kg/661 lbs
36
#67403
#67626
300 kg/661 lbs
150 kg/330 lbs 150 kg/330 lbs
#67401

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis