Bestway 67614 Handbuch Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

DOBBELTFUNKTION: INFLATION & DEFLATION
UDELUKKENDE BEREGNET TIL LUFTMADRASSER
BEMÆRK: LÆS INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT OG GEM DISSE
INSTRUKTIONER. OPBEVAR HÆFTET TIL SENERE BRUG.
FORSIGTIG: DER ER RISICI, NÅR DU BRUGER ARTIKLEN I DET ÅBNE
OG/ELLER FARTØJET. HOLDES VÆK FRA ÅBEN ILD.
BEMÆRK: FOR AT UNDGÅ RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ ENHEDEN
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKE ELLER REGN.
Varenummer
Nr.67614
Maks.
300kg
belastning
ADVARSEL:
1. Der er en indbygget pumpe, og de nominelle specifikationer er:
220-240V~50/60Hz, 95W.
Bemærk: Sørg for, før hver brug, at apparatet fungerer med den korrekte
specifikation.
2. Kobl udstyret fra strømforsyningen før brug og servicering.
3. Hvis forsyninGS认证ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, dennes tjenesteudbyder eller lignende kvalificerede personer
for at undgå farer.
4. Motor kun til korttidsbrug. Pump kun op i 5 minutter og deflatér kun i 5
minutter. Sørg for, at motorens køretid på intet tidspunkt overstiger 5
minutter.
5. UdluftninGS认证hullet på dækslet må ikke indeholde affald under brug.
6. Pump luftmadrassen op, til den korrekte fasthed er nået, og de fleste krøller
er væk.
7. Produktet skal opbevares på et tørt sted.
8. Efter brug kan luftmadrasser kræve yderligere luft for at øge fastheden.
Tilføj luft for at opnå en ordentlig fasthed.
9. Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer med
nedsatte fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller manglende
erfaring og kendskab, hvis de bliver superviseret eller er instrueret i sikker
brug af udstyret og forstår de farer, der er involveret. Børn må ikke lege med
udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn. (Til EU-markedet)
Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/丹
Nr.67620
Nr.67632
300kg
300kg
14
Nr.67403
Nr.67626
300kg
150kg.
Nr.67401
150kg.

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis