Bestway 67614 Handbuch Seite 33

Vorschau ausblenden

Werbung

warunkiem, że zostały poinstruowane, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeńst-
wo, o bezpiecznym sposobie używania urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane w
celu upewnienia się, że nie bawią się tym produktem. (Dla rynku innego niż UE)
Uwaga: Nie przekraczać zalecanego maksymalnego obciążenia, może to uszkodzić
materac lub nawet spowodować jego pęknięcie.
Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
Uwaga: Rysunki zostały zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych. Mogą nie
odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie wykonane w skali.
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:
1. Jeśli produkt uległ zabrudzeniu, za pomocą czystej wilgotnej szmatki przetrzeć do
czysta powierzchnię flokowaną i z PCV. Nie stosować do czyszczenia silnych
środków czyszczących. Po wysuszeniu złożyć i zmagazynować. Sprawdź, czy
produkt nie ma uszkodzeń na początku każdego sezonu i w regularnych
odstępach czasu podczas używania.
2. Przed zmagazynowaniem produktu wypuścić całe powietrze. Przechowywać w
suchym, chłodnym miejscu.
3. Obok lub na powierzchni materaca nie składować ostrych lub ciężkich
przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenia lub rozerwania.
4. Jeśli produkt jest uszkodzony prosimy zastosować załączony zestaw naprawczy.
Aby naprawić: 1. Całkowicie wypompuj powietrze z łóżka.
2. Oczyść i osusz uszkodzoną powierzchnię.
3. Nałóż łatę naprawczą i wygładź pęcherzyki powietrza.
Uwaga: Nigdy nie używaj innego płynnego kleju albo materiału samoprzylepnego,
używaj tylko łaty naprawczej takiej jak dostarczona w zestawie.
UTYLIZACJA ODPADÓW:
Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalne śmieci komunalne,
korzystaj z oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich zbieranie. Skontaktuj się
z samorządem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o dostępności urządzeń do
zbierania tych odpadów.
Jeżeli urządzenia elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci,
niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wody gruntowej i w ten sposób
dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu lub złe
samopoczucie.
W razie wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia waszego zużytego sprzętu do utylizacji.
S-S-006029/14.0x21.0cm/植绒床垫+P3083GS认证内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17713/波
33

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

6762067632674036762667401

Inhaltsverzeichnis