Herunterladen Diese Seite drucken

Zagon - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Upravljanje
NAPOTEK! Nevarnost materialne škode!
Nepravilna montaža bobna lahko povzroči
materialno škodo.
Prepričajte se, da je nosilni material na mestu
z
montaže primeren za težo cevnega bobna.
V primeru vprašanj se obrnite na strokovnjaka.
1.
Uporabite premični pritrdilni ročaj kot šablono.
Na nosilnem materialu označite s svinčnikom
položaj lukenj za izvrtanje.
2.
V nosilni material izvrtajte potrebne luknje za
montažo.
3.
Pritrdite cevni boben z ustreznim pritrdilnim
materialom.
z
z

Zagon

Priključitev cevnega bobna na vir stisnjenega
zraka
1.
Navijte tesnilni trak (ni priložen obsegu
dobave) okrog navoja na hrbtni strani
cevnega bobna. (glejte sl. B).
2.
Privijte vtični jeziček na navoj.
3.
Na vtični jeziček priklopite povezovalno cev
do vira s stisnjenim zrakom.
Priključitev cevnega bobna na pnevmatsko
orodje
Napotek: Nevarnost materialne škode!
Nepravilno ravnanje s pnevmatskim
cevnim bobnom lahko povzroči
poškodbe.
Vedno upoštevajte najvišji delovni tlak
z
pnevmatskega cevnega bobna in združljivost
uporabljenih priključnih delov. S hitrim priključ-
kom delovne cevi jo lahko hitro priključite na
dovod zraka pnevmatskega orodja.
40
SI
292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 40
Uporaba cevnega bobna
NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!
Cevni boben je opremljen s povratnim meha-
nizmom. Mehanizem poganja močna vzmet.
Nepravilno zvijanje pnevmatske cevi lahko
povzroči poškodbe.
Nikoli ne dovolite, da bi pnevmatska cev
z
nenadzorovano udarila nazaj.
Če je povratni mehanizem poškodovan, takoj
z
zaustavite pnevmatski cevni boben. Nastalo
škodo naj popravi strokovnjak.
Cevni boben ima blokirni in povratni meha-
z
nizem. To omogoča enostavno izvlečenje in
vračanje delovne cevi.
Ta blokada ustvarja pri navijanju in odvijanju
z
škripajoči zvok. Pri tem ne gre za napako.
Če se zvok po daljši uporabi spremeni in/ali
če pride do težav z mehanizmom, poiščite
strokovno pomoč ali se obrnite na službo za
pomoč strankam.
Odvijanje cevi
Delovno cev previdno odvijte iz ohišja bobna
z
do želene delovne dolžine za pnevmatsko
orodje. Če po slišnem kliku spustite pnevmat-
sko cev, bo blokada zaskočila na izvlečeni
dolžini.
Navijanje cevi
1.
S kratkim povlečenjem delovne cevi boste
sprostili blokado.
2.
Pazite, da boste delovno cev vrnili nazaj
v ohišje bobna na nadzorovan način.
Nastavitev blokade cevi
Nastavite lahko položaj blokade cevi in tako usta-
vite odvijanje delovne cevi na želeni dolžini. Za
nastavitev blokade cevi potrebujete križni izvijač.
1.
Odvijte pritrdilne vijake s križnim izvijačem
(glejte sl. E).
11.12.2017 13:10:31

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PDST 10 A1