Herunterladen Diese Seite drucken

Legenda Uporabljenih Piktogramov; Uvod; Namenska Uporaba; Oprema - Parkside PDST 10 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Legenda uporabljenih piktogramov / Uvod

Legenda uporabljenih piktogramov

Preberite navodila za uporabo
Napotek
Nosite zaščito za sluh
Nosite masko za prah
Nosite zaščitne rokavice
PNEVMATSKI CEVNI BOBEN
PDST 10 A1

Uvod

Čestitamo! Odločili ste se za kakovosten
izdelek. Natančno preberite navodila in
upoštevajte opisane napotke. S pomočjo
teh navodil za uporabo se seznanite
z napravo, njeno pravilno uporabo ter varnostnimi
opozorili. Na tipski tablici so navedeno vsi tehnični
podatki tega pnevmatskega cevnega bobna, zato
se pred uporabo seznanite s tehničnimi danostmi
te naprave.
IZDELEK NE SME PRITI V ROKE OTROKOM!
z
z

Namenska uporaba

Pnevmatski cevni boben se skupaj s kompresor-
jem uporablja za napajanje pnevmatskega orodja.
Pnevmatski cevni boben je namenjen izključno
transportu stisnjenega zraka. Nikakor ni primeren
za transport tekočin. Izdelek uporabljajte samo,
kot je opisano, in za navedena področja uporabe.
36
SI
292166_Schlauchtrommel_content_LB4.indb 36
Upoštevajte naslednja varnostna
opozorila
Naprave na stisnjeni zrak
in embalažo odstranite okolju
prijazno
Nosite zaščitna očala
Dobro shranite ta navodila za uporabo. Pri predaji
izdelka tretji osebi, izročite tudi vso dokumentacijo.
Vsaka uporaba, ki odstopa od namenske uporabe,
je prepovedana in potencialno nevarna. Škoda,
ki je posledica neupoštevanja navodil ali zlorabe,
ni zajeta v kritju garancije in ni odgovornost pro-
izvajalca. Naprava je bila zasnovana za domačo
uporabo in se ne sme uporabljati za komercialne
ali industrijske namene.
z
z

Oprema

Ohišje bobna
1
Premični pritrdilni ročaj
2
Delovna cev za pnevmatsko orodje
3
Blokada cevi
4
Priključek za stisnjeni zrak
5
Kavelj za obešanje ali stensko montažo
6
Hitri priključek
7
Vtični jeziček
8
11.12.2017 13:10:30

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading