Herunterladen Diese Seite drucken

Hävittäminen; Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan - Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
... / ... / Käännös alkuperäisestä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / ...
FI
Huolto Suomi
Tel.:
010309 3582
e-mail: kompernass@lidl.fi
IAN 100129
Hävittäminen
Q
Pakkaus on valmistettu ympäristöystäväl-
lisistä kierrätettävistä materiaaleista.
Älä heitä sähkötyökaluja
talousjätteiden joukkoon!
Sähkölaitteiden hävittämistä koskevan EU-normin
2012 / 19 / EU mukaan käytöstä poistettuja sähkö-
laitteita hävitettäessä on huolehdittava materiaalien
erottelusta ja kierrätyksestä.
Lisätietoja antavat mm. paikalliset ympäristöviran-
omaiset.
Käännös alkuperäisestä
EY-vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksesta / Valmistajan
Me, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentoin-
nista vastaava: herra Semi Uguzlu, BURGSTRASSE 21,
44867 BOCHUM, GERMANY, vakuutamme täten,
että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja, nor-
matiivisia dokumentteja ja EY-direktiivejä:
Konedirektiivi
(2006 / 42 / EC)
Pienjännitedirektiivi
(2006 / 95 / EC)
Elektromagneettista yhteensopivuutta
koskevat direktiivit
(2004 / 108 / EC)
RoHS Direktiivi
(2011 / 65 / EU)
Sovelletut harmonisoidut normit
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-17:2010
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
Tyyppi / Laitekuvaus:
Yläjyrsin POF 1200 A1
Date of manufacture (DOM): 06–2014
Sarjanumero: IAN 100129
Bochum, 30.06.2014
Semi Uguzlu
- Laatumanageri -
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
FI
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129