Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für POF 1200 A1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 A1
ROUTER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
HANDÖVERFRÄS
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
OBERFRÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 100129
YLÄJYRSIN
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BOVENFREESMACHINE
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 A1

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 A1 ROUTER YLÄJYRSIN Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös HANDÖVERFRÄS BOVENFREESMACHINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bedienings- en veiligheidsinstructies Översättning av bruksanvisning i original Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing OBERFRÄSE...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 26 22...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 7 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Introduction Router POF 1200 A1 Back view figure B Clamping lever Router tool Introduction Drilling extractor adapter ON / OFF switch We congratulate you on the purchase of your new Start lockout device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General power tool safety warnings General power tool 1 Socket head wrench safety warnings 1 Set of operating instructions Read all safety Technical Data warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and in- Rated power input: 1200 W structions may result in electric shock, fire and / or Rated voltage:...
 • Seite 8: Personal Safety

  General power tool safety warnings d) Do not abuse the cord. Never use the clothing and gloves away from mov- cord for carrying, pulling or unplugging ing parts. Loose clothes, jewellery or long the power tool. Keep cord away from hair can be caught in moving parts.
 • Seite 9: Service

  General power tool safety warnings / Start-up be performed. Use of the power tool for second hand on the additional handle or on the engine housing. If you hold the operations different from those intended could result in a hazardous situation. router with both hands, they cannot be injured by the router.
 • Seite 10: Using The Router Tool

  Start-up / Operation Using the router tool ATTENTION! Tighten the union nut firmly with the open-ended spanner once the rout- Press and hold the spindle lock key er bit is inserted. Otherwise the collet might Release the union nut with the open-ended be damaged.
 • Seite 11: Readjust The Milling Depth

  Operation 5. Loosen the clamping lever by turning it clock- wise and pushing the device down until the route bit touches the surface of the work-piece. 6. Lock the clamping lever in place by turning it anti-clockwise. 7. Push the depth stop down until it reaches the lowest position of the step stop .
 • Seite 12: Milling With The Copy Casing

  Operation / Maintenance and Cleaning / Warranty Milling with the copy casing Use a dry cloth to clean the housing. If the connection cable needs Note! The pattern must be at least as high as the to be replaced, this repair must be performed copy casing’s thrust ring by the manufacturer or a representative to pre-...
 • Seite 13: Disposal

  EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Router POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Serial number: IAN 100129 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications...
 • Seite 15 Sisällysluettelo Yleistä Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Tuotteen osat ............................Sivu 16 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 17 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 18 4.
 • Seite 16: Määräystenmukainen Käyttö

  Yleistä Yläjyrsin POF 1200 A1 Poraukset imuadapteri Virtakytkin Päällekytkennän estopainike Yleistä Lisävarusteet kuva C Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- Imuadapteri täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä Ruuvi tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä Kiristyspihdit 6 mm käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen Rinnakkaisvaste tuotteen käyttöä...
 • Seite 17: Tekniset Tiedot

  Yleistä / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Tekniset tiedot Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Nimellisottoteho: 1200 W Lue kaikki turva- Nimellisjännite: 230 V∼, 50 Hz ja muut ohjeet! Turva- ja muiden oh- Tyhjäkäyntikierrosluku: 11000–30000 min –1 Jyrsinkorinnosto: 55 mm jeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköis- Työklaun kiinnitysistukka: 6 / 8 mm kun, tulipalon ja / tai vakavia loukkaantumisia.
 • Seite 18: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet d) Älä kanna laitetta riiputtamalla sitä f) Käytä sopivaa vaatetusta. Älä käytä kaapelista ja vedä kaapeli irti pistora- löysiä vaatteita äläkä pidä koruja. siasta pitämällä kiinni pistokkeesta. Hiukset, vaatteet ja käsineet on pidet- Älä jätä kaapelia kuumaan paikkaan, tävä...
 • Seite 19: Huolto

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönotto eivät juutu niin helposti kiinni työkappaleeseen epätasaisesti, tärisevät huomattavan paljon ja ja ne toimivat kevyemmin. voivat aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen. g) Käytä sähkötyökaluja, lisätarvikkei- Aseta sähkötyölaite vain kytkettynä ta, käyttötarvikkeita jne. tässä esitet- työkappaletta vasten. Muuten on ole- tyjen määräysten mukaisesti ja aina massa takaiskuvaara, jos käyttötyökalu iskeytyy erityistä...
 • Seite 20: Jyrsintyökalun Asettaminen Paikoilleen

  Käyttöönotto / Käyttö Kiristyspihtien vaihto Liittämiseen: Sinkkausjyrsin ∅ 12,7 mm / Kulma 14° Huomautus: Kaikki jyrsinsarjan jyrsimet on varus- Urajyrsin ∅ 6 mm Urajyrsin ∅ 12 mm tettu 8 mm varrella. Urajyrsin ∅ 16 mm Käytä tätä varten valmiiksi asennettuja kiristyspihtejä 8 mm .
 • Seite 21: Jyrsinsyvyyden Säätö

  Käyttö Jyrsinsyvyyden säätö Säädä sen jälkeen korkeammat portaat ensim- mäisiä työvaiheita varten. 1. Varmista, että kiinnitysvipu on lukittu. Jos se on irti, käännä sitä vastapäivään kunnes se lukittuu. Jyrsinsuunta 2. Aseta laite työstettävän työkappaleen päälle. 3. Käännä porrasvastetta , kunnes se lukkiutuu alimpaan asentoon.
 • Seite 22: Kopioholkin Käyttö

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Takuu Kopioholkin käyttö Huolto ja puhdistus LOUKKAANTUMISVAARA! Aseta kopioholkki alhaalta liukulevylle Kiinnitä kopioholkki imuadapterin molem- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta milla ruuveilla aluslevyyn . Huomaa, että aina ennen laitteella työskentelyä. kopioholkki on oikein paikoillaan - juoksupyö- rän täytyy näyttää...
 • Seite 23: Hävittäminen

  Sovelletut harmonisoidut normit EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / Laitekuvaus: Yläjyrsin POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Sarjanumero: IAN 100129 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 26 Utrustning ............................Sidan 26 Leveransomfattning ..........................Sidan 26 Tekniska data .............................Sidan 27 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 28 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Avsedd Användning

  Inledning Handöverfräs POF 1200 A1 Baksidan bild B Spännspak Fräsverktyg Inledning Borrning sugadapter TILL- / FRÅN-knapp Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har Startskydd köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för Tillbehör bild C...
 • Seite 27: Tekniska Data

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Allmänna säkerhetsanvisningar 1 insexnyckel för elverktyg 1 bruksanvisning Läs alla säkerhets- Tekniska data instruktioner och anvisningar! Felhantering vid tillämpning av nedan Nominell effekt: 1200 W angivna säkerhetsinstruktioner och anvisningar kan Nominell spänning: 230 V∼, 50 Hz medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador.
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg d) Använd inte kabeln på annat sätt än e) Undvik att arbeta med obekväm den är avsedd för, t.ex. att bära ap- kroppshållning. Se till att du står paraten, hänga upp den. Dra inte i stadigt. Därmed kan du kontrollera verktyget kabeln för att dra ut kontakten, grep- bättre om oförutsedda situationer skulle uppstå.
 • Seite 29: Service

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Idrifttagning f) Se till att arbetsplatsen är städad och Fräsar eller annat tillbehör måste exakt i ordning. Välskötta skärverktyg med skarpa passa in i spännhylsan (skaftdiameter 6 / 8 mm) på ditt elverktyg. Fräsverktyg, skärtrissor klämmer inte och är lättareatt föra genom arbetsmaterialet.
 • Seite 30: Användning Av Fräsverktyg

  Idrifttagning / Användning Byte av spännhylsa Planfräs ∅ 12,7 mm För förbindning: Hänvisning: Alla fräsar tillhörande medföljande Sinkfräs ∅ 12,7 mm / Vinkel14° fräs-set har försetts med ett 8 mm skaft. Spårfräs ∅ 6 mm För detta ändamål använd den redan förmonterade Spårfräs ∅...
 • Seite 31: Inställning Fräsdjup

  Användning Inställning fräsdjup Fräsriktning 1. Förvissa dig om, att spännspaken är låst. Själva fräsningen måste alltid utföras mot fräsens Skulle den ha lossnat, kan du skruva den med- rotationsriktning. OBSERVERA: Vid fräsning i rotationsriktning (syn- sols tills den fastnat. 2. Placera apparaten på det arbetsstycke som ska kronism) kan det hända, att elverktyget kan slitas ur bearbetas.
 • Seite 32: Isättning Av Kopierhylsa

  Användning / Underhåll och rengöring / Garanti Isättning av kopierhylsa Underhåll och rengöring RISK FÖR PERSONSKADOR! Sätt i kopierhylsan nedifrån i glidplattan Sätt fast kopierhylsan med sugadapterns Dra alltid ut nätkabeln innan du utför åtgärder eller båda skruvar på stativplattan .
 • Seite 33: Avfallshantering

  återvinningen enligt gällande miljölag- stiftning. EN 61000-3-3:2008 Kontakta miljökontoret på din ort för vidare infor- Typ / Beteckning: mation om avfallshantering av förbrukad utrustning. Handöverfräs POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Serienummer: IAN 100129 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveck-...
 • Seite 35 Inhoudsopgave Inleiding Correct gebruik ..........................Pagina 36 Onderdelen ............................. Pagina 36 Omvang van de levering ........................ Pagina 36 Technische gegevens ........................Pagina 37 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 37 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 37 3.
 • Seite 36: Correct Gebruik

  Inleiding Bovenfreesmachine POF 1200 A1 Schaal freesdiepte-instelling Draairegelaar (freesdiepte-fijninstelling) Inleiding Achteraanzicht afbeelding B Spanhendel Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. Freeswerktuig U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. Boringen afzuigadapter De gebruiksaanwijzing is een deel van het product.
 • Seite 37: Technische Gegevens

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1 centreerdoorn moet ook rekening worden gehouden met de tijd waar- 1 freesset 12-delig in het apparaat uitgeschakeld is of wel loopt, maar 1 verloopstuk niet werkelijk gebruikt wordt. Dit kan de trillingsdruk 1 binnenzeskantsleutel over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.
 • Seite 38: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen op geen enkele wijze worden veran- Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuit- derd. Gebruik géén adaptersteker in rusting zoals stofmasker, slipvaste veiligheids- combinatie met geaarde apparaten. schoenen, -helm of gehoorbescherming helpt, Ongewijzigde stekers en passende contactdozen al naargelang het soort en de toepassing van verminderen het risico van elektrische schokken.
 • Seite 39: Service

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 5. Service werkt u beter en veiliger in het voorgeschreven vermogensbereik. b) Gebruik géén elektrisch gereedschap a) Laat uw apparaten door het servicepunt met een defecte schakelaar. Een elektrisch of een gekwalificeerd vakpersoneel en alléén met originele onderdelen repa- gereedschap dat niet meer in- of uitgeschakeld reren.
 • Seite 40: Originele Accessoires/ - Hulpapparatuur

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Ingebruikname Kom met uw handen niet in de buurt Gleuffrees ∅ 12 mm van het freesgebied en aan de frees. Gleuffrees ∅ 16 mm Houd met uw tweede hand het andere handvat of de motorbehuizing vast. Als Opmerking: mocht de kogellager van een frees beide handen de frees vasthouden, kunnen uw los zitten, trekt u deze met de binnenzeskantsleutel...
 • Seite 41: Parallelaanslag Monteren

  Ingebruikname / Bediening Freesdiepte instellen Gebruik hiervoor de reeds voorgemonteerde span- tang 8 mm . Vervang voor frezen met een schacht van 6 mm de spantang zoals hieronder wordt be- 1. Wees er zeker van dat de vergrendeling schreven. vergrendeld. Indien deze los zit, draait u deze Verwijder met de steeksleutel de wartelmoer tegen de klok in, totdat deze vergrendeld is.
 • Seite 42: Freesdiepte Instellen Met Aanslag Met Standen

  Bediening Freesdiepte instellen met Freesproces aanslag met standen Stel de freesdiepte in zoals eerder beschreven. De aanslag met standen kunt u bij grotere frees- Plaats het apparaat op het te bewerken werk- dieptes in meerdere stappen met beperkte spanningen stuk en schakel het in. gebruiken.
 • Seite 43: Frezen Met Parallelaanslag

  Bediening / Onderhoud en reiniging / Garantie / Afvoer Frezen met parallelaanslag digd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Als u Schuif de parallelaanslag in de geleidingen aanspraak wilt maken op garantie, neem van de basisplaat en trek de schroeven vast.
 • Seite 44: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Benaming: Bovenfreesmachine POF 1200 A1 Date of manufacture (DOM): 06–2014 Serienummer: IAN 100129 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 47 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 48 5.
 • Seite 46: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Oberfräse POF 1200 A1 Rückansicht Abbildung B Spannhebel Fräswerkzeug Einleitung Bohrungen Absaugadapter EIN- / AUS-Schalter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Einschaltsperre Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Zubehör Abbildung C Teil dieses Produkts.
 • Seite 47: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Allgemeine Sicherheitshinweise 1 Innensechskantschlüssel für Elektrowerkzeuge 1 Bedienungsanleitung Lesen Sie alle Technische Daten Sicherheitshinweise und Anwei- sungen. Versäumnisse bei der Einhaltung Nennaufnahme: 1200 W der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Nennspannung: 230 V∼, 50 Hz elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Ver- Leerlaufdrehzahl: 11000–30000 min...
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Heizungen, Herden und Kühlschränken. c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen dass das Elektrowerkzeug ausgeschal- Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re- tet ist, bevor Sie es an die Stromver- gen oder Nässe fern.
 • Seite 49: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Gerätespezifische c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck- Sicherheitshinweise Fräsen dose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichts- Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da der maßnahme verhindert den unbeabsichtigten Fräser das eigene Netzkabel treffen Start des Elektrowerkzeuges.
 • Seite 50: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Fräswerkzeug einsetzen Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die ört- Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste liche Versorgungsgesellschaft hinzu. halten diese gedrückt. Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und Lösen Sie mit dem Maulschlüssel die Über- elektrischem Schlag führen.
 • Seite 51: Parallelanschlag Montieren

  Inbetriebnahme / Bedienung Lösen Sie mit dem Maulschlüssel die Über- 2. Stellen Sie das Gerät auf das zu bearbeitende wurfmutter solange gegen den Uhrzeigersinn, bis Werkstück. sich die Spannzange 8 mm entnehmen lässt. 3. Drehen Sie den Stufenanschlag , bis dieser Setzen Sie Spannzange 6 mm ein.
 • Seite 52: Fräsrichtung

  Bedienung Stellen Sie die gewünschte Frästiefe mit der Arretieren Sie das Gerät durch Drehen des untersten Stufe des Stufenanschlages Spannhebels entgegen dem Uhrzeigersinn. (wie oben beschrieben). Führen Sie den Fräsvorgang mit gleichmäßiger Stellen Sie danach für die ersten Bearbeitungs- Geschwindigkeit und gleichmäßigem Anpress- schritte die höheren Stufen ein.
 • Seite 53: Fräsen Mit Kreiszirkel

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Garantie Fräsen mit Kreiszirkel Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- (siehe Abb. J) brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht Stechen Sie die Zentrierspitze in den mar- für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
 • Seite 54: Entsorgung

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-17:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Oberfräse POF 1200 A1 Herstellungsjahr: 06–2014 Seriennummer: IAN 100129 Bochum, 30.06.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 55 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stand van de informatie Stand der Informationen: 06 / 2014 Ident.-No.: POF1200A1062014-FI / SE / NL IAN 100129...

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129

Inhaltsverzeichnis