Herunterladen Diese Seite drucken

Jyrsintyökalun Asettaminen Paikoilleen; Imuadapterin Liittäminen; Supistuskappale; Kiristyspihtien Vaihto - Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Käyttöönotto / Käyttö
Liittämiseen:
Sinkkausjyrsin ∅ 12,7 mm / Kulma 14°
40
Urajyrsin ∅ 6 mm
41
Urajyrsin ∅ 12 mm
42
Urajyrsin ∅ 16 mm
43
Huomautus: Mikäli jyrsimen kuulalaakerin kiinnitys
on löystynyt, kiristä se jyrsinsarjan mukana toimitet-
tavalla kuusiokoloavaimella.
Jyrsintyökalun asettaminen
paikoilleen
Paina kara-lukituspainiketta
ketta alhaalla.
Irrota kiintoavaimella
päivään kääntämällä.
Päästä nyt kara-lukituspainikkeesta
Aseta jyrsintyökalu sisään. Tämä täytyy työntää
sisään vähintään 20 mm syvyyteen (varranpituus).
Kiristä hattumutteri
Imuadapterin liittäminen
Aseta imuadapteri
21
Kiinnitä nyt imuadapterin ruuvit
alapuolelta.
Liitä sopiva pöly- ja lastuimuri imuadapteriin
(katso kuva G).

Supistuskappale

Liittäminen:
Työnnä supistuskappale
Työnnä sopivan pölynimurilaitteen (esim. vers-
taan imurin) letku supistuskappaleen päälle
Irrottaminen:
Vedä imurin letku irti supistuskappaleesta
Poista supistuskappale
20 FI
ja pidä paini-
10
hattumutteri
vasta-
27
3
irti.
10
kiintoavaimella
.
3
27
imuadapterin porauksiin
aluslevyn
22
imuadapteriin
28
21
28
.
28

Kiristyspihtien vaihto

Huomautus: Kaikki jyrsinsarjan jyrsimet on varus-
tettu 8 mm varrella.
Käytä tätä varten valmiiksi asennettuja kiristyspihtejä
8 mm
. Vaihda 6 mm jyrsintä varten kiristyspihdit
4
seuraavalla tavalla.
Irrota kiintoavaimella
an vastapäivään kääntämällä, kunnes kunnes
kiristyspihdit 8 mm
Aseta kiristyspihdit 6 mm
HUOMIO! Kiristä hattumutteri
la
vain, jos jyrsintyökalu
27
Muutoin kiristyspihdit voivat vaurioitua.

Rinnakkaisvasteen asentaminen

Ruuvaa ristiruuvitaltalla molemmat liukutankojen
ruuvit irti.
29
Kiinnitä liukutangot
vasteeseen
24
Käyttö
Käynnistäminen ja
.
18
sammuttaminen
7
Päällekytkentä:
21
Paina päällekytkennän estopainiketta
sitä alhaalla.
Paina virtakytkintä
voit päästä päällekytkennän estopainikkeesta
irti.
20
Päältäkytkentä:
.
Päästä ON / OFF-painikkeesta
.
28

Kierrosluvun valitseminen

.
Aseta tarpeellinen kierrosluku asetuspyörän
avulla.
1–2 = pieni kierroslukul
3–4 = keskisuuri kierrosluku
5–7 = suuri kierrosluku
hattumutteria niin kau-
27
voidaan poistaa.
4
sisään.
23
kiintoavaimel-
3
on paikoillaan.
17
samansuuntaiseen
29
ja kiristä ruuvit.
20
. Kun kone on käynnistynyt,
19
irti.
19
ja pidä
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129