Herunterladen Diese Seite drucken

Technische Gegevens; Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen; Veiligheid Op De Werkplek; Elektrische Veiligheid - Parkside POF 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen
1 centreerdoorn
1 freesset 12-delig
1 verloopstuk
1 binnenzeskantsleutel
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Nominaal opgenomen
vermogen:
1200 W
Nominale spanning:
230 V∼, 50 Hz
Stationair toerental:
n
Freeshub:
55 mm
Werkstukopname:
6 / 8 mm
Beveiligingsklasse:
II /
Informatie over geluid en trillingen:
Meetwaarde voor geluid vastgesteld volgens EN
60745. Het met A beoordeelde geluidsniveau van
het elektrische gereedschap bedraagt gebruikelijk:
Geluidsdrukniveau:
84,7 dB(A)
Geluidsvermogen:
95,7 dB(A)
Onzekerheid K:
3 dB
Gehoorbescherming dragen!
Gemeten versnelling, gebruikelijk:
Hand- / armtriling a
= 6,437 m / s²
h
Onzekerheid K = 1,5 m / s²
gen vermelde trillingsniveau werd gemeten conform
een in EN 60745 genormeerde meetprocedure en
kan voor de vergelijking met andere apparaten wor-
den gebruikt. De aangegeven trillingsemissiewaarde
kan ook worden gebruikt voor een inleidende inschat-
ting van uitslag.
Het trillingsniveau zal overeenkomstig het gebruik
van het elektrische gereedschap veranderen en kan
in sommige gevallen boven de in deze aanwijzingen
vermelde waarde liggen. De trillingsbelasting zou
kunnen worden onderschat wanneer het elektrische
gereedschap regelmatig op een dergelijke wijze
wordt gebruikt.
Opmerking: Voor een nauwkeurige inschatting van
de trillingsdruk tijdens een bepaalde werkperiode
11000–30000 min
–1
0
Het in deze aanwijzin-
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waar-
in het apparaat uitgeschakeld is of wel loopt, maar
niet werkelijk gebruikt wordt. Dit kan de trillingsdruk
over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.
Algemene veiligheidsinstructies
voor elektrische gereedschappen
veiligheidsinstructies en aanwij-
zingen! Nalatigheden bij de naleving
van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kun-
nen elektrische schokken, brand en / of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidstechnische
instructies en aanwijzingen om deze
eventueel later te kunnen raadplegen!
Het in de veiligheidsinstructies toegepaste begrip
"elektrische gereedschappen" heeft betrekking op
elektrische gereedschappen op netvoeding (met
netkabel) en op elektrische gereedschappen op
accuvoeding (zonder netkabel).

1. Veiligheid op de werkplek

a) Houd het werkbereik schoon en goed
verlicht. Door wanorde en onverlichte werk-
bereiken kunnen ongevallen ontstaan.
b) Werk met het apparaat niet in een
explosiegevaarlijke omgeving met
brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die stof of dampen zouden kunnen ontsteken.
c) Houd kinderen en andere personen
tijdens het gebruik weg van het elek-
trische gereedschap. In geval van afleiding
zou u de controle over het apparaat kunnen
verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a) De netsteker van het apparaat moet in
de contactdoos passen. De steker mag
Lees alle
NL
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100129