Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 8

Vorschau ausblenden

Werbung

Emniyet Uyarıları
Lütfen bu talimatın cihaz tipine de uyup uymadığını kontrol ediniz.
Bu kullanma kılavuzunda yer alan tüm uyarıları dikkate alınız. İçerisinde, kurulum, işletim ve bakım için uyulması ge-
reken önemli temel bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle de bu kullanma kılavuzu mutlaka kurulum, işletime alma ve ba-
kım öncesinde montajcı tarafından ve aynı zamanda yetkili işletmeci/uzman personel tarafından okunmak zorundadır.
Bu kullanma kılavuzu BEKOMAT
biçimde hazır bulundurulmak zorundadır.
Bu işletim talimatına ek olarak yerel veya ulusal talimatlara da uyulması gerekir.
BEKOMAT
14 / 14 CO / 14 CO PN25'in sadece izin verilen ve tip levhası üzerinde belirtilen sınır değerleri içerisinde
®
işletildiğinden emin olunuz. Aksi halde insanlar ve malzeme için tehlike oluşur ve fonksiyon ve işletme arızaları mey-
dana gelebilir.
Bu kurulum ve işletme talimatındaki anlaşılmayan hususlar veya sorular için lütfen BEKO TECHNOLOGIES GMBH li-
mitet sirketi ile temasa geçiniz.
Tehlike!
Basınçlı hava!
Hızlı veya ani olarak sızan basınçlı havayla ya da patlayan ve/veya emniyet altında olmayan tesis
parçalarının teması ile ağır yaralanma veya ölüm riski oluşur.
Alınacak önlemler:
• Maks. işletme basıncını aşmayınız (bkz. tip levhası).
• Bakım çalışmalarını yalnızca basınçsız vaziyette gerçekleştiriniz.
• Sadece basınca dayanıklı kurulum malzemesi kullanınız.
• Besleme hattını bir boru içerisine sabitleyiniz. Çıkış hattı: Basınca dayanıklı boruda kısa, sabit basınç hortumu.
• Kişilerin veya nesnelerin kondensat suyundan veya sızan basınçlı havadan etkilenmemesi için tedbir alınız.
Tehlike!
Şebeke voltajı!
İzole olmayan, şebeke gerilimi ileten parçalarla temastan dolayı yaralanmaya veya ölüme yol açabilen
elektrik çarpması riski mevcuttur.
Alınacak önlemler:
• Elektrik tesisatı için tüm geçerli talimatlara uyunuz (örn. VDE 0100 / IEC 60364).
• Bakım çalışmalarını yalnızca gerilimsiz vaziyette gerçekleştiriniz.
• Tüm elektrikle ilgili çalışmalar yalnızca yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır.
Diğer emniyet uyarıları:
• Kurulum ve işletimde de yine geçerli ulusal hükümlere ve emniyet talimatlarına uyulması gerekmektedir.
• BEKOMAT 14'ü patlama riski olan alanlarda kullanmayınız.
• Giriş vida bağlantılarında aşırı sıkma güçleri engellenmelidir. Bu özellikle de konik dişli bağlantılar için geçerlidir.
• BEKOMAT 14 yalnızca gerilim mevcutken işlevini düzgün yerine getirebilir.
• Test tuşunu sürekli su tahliyesi için kullanmayınız.
• Sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır. Ancak bu şekilde kusursuz bir işlev sağlanabilir.
Ek uyarılar:
• Montaj için giriş kısmındaki anahtar alanlarını (giriş genişliği SW36) tutmak için kullanınız.
8
14 / 14 CO / 14 CO PN25 uygulama yerinde her zaman erişime ve kullanıma uygun
®
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading