Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 27

Vorschau ausblenden

Werbung

Tehlike!
Şebeke voltajı!
İzole olmayan, şebeke gerilimi ileten parçalarla temastan dolayı yaralanmaya veya ölüme yol açabilen
elektrik çarpması riski mevcuttur.
Alınacak önlemler:
• Elektrik tesisatı için tüm geçerli talimatlara uyunuz (örn. VDE 0100 / IEC 60364).
• Bakım çalışmalarını yalnızca gerilimsiz vaziyette gerçekleştiriniz.
• Tüm elektrikle ilgili çalışmalar yalnızca yetkili uzman personel tarafından yapılabilir.
• Alternatif akım beslemesi için yakın bir noktada erişime açık bir ayırma düzeneği öngörülmek zorundadır (örn. şebe-
ke fişi veya şalteri), bu tüm akım ileten iletkenleri ayırmalıdır.
• Potansiyelsiz kontak teması tehlikeli olan gerilimler iletirse, bunun için de yine uygun bir ayırma düzeneği öngörül-
melidir.
• Hazır bulundurulan 24 VDC gerilimi IEC 60364-4-41'ye göre güvenli ayrımlı (PELV) küçük işlev gerilimleri için gereklilikleri ye-
rine getirmek zorundadır.
Uyarı:
VDC cihazlarının KL 5 "±24 VDC" - KL 6 "±24 VDC" bağlantı uçları ve mahfaza ya da kondensat suyu bağlantıları arasında
galvanik ayrım yoktur.
Örneğin VDE 0701-0702 / IEC 85/361/CD gereğince koruyucu iletken kontrolleri gibi kontrollerde, cihazın temas edilebilir ilet-
ken parçaları ve koruyucu iletken destek noktası arasında ancak işlev topraklamasını oluşturmak için bağlantı oluşturulmasına
ve akım iletebilen koruyucu bağlantı olmamasına dikkat edilmelidir.
Kablonun vidalı bağlantısını hafif tıkayıcı şekilde sıkın.
Potansiyelsiz kontak
Potansiyelsiz kontak üzerinden alarm sinyali aktarılabilir (örn. bir kontrol merkezine). Örn. değiştirme kontağı bir arıza emniyet
modunda işletilebilir.
İşletme gerilimi varsa ve BEKOMAT arızasız olarak çalışıyorsa, alarm rölesi çekiktir. Çalışma kontağı (0.7 - 0.8) kapalıdır.
Şebeke voltajı yoksa ve bir arıza mesajı üretiliyorsa alarm rölesi devreden çıkar. Çalışma kontağı açık (Alarm).
Harici test tuşu (opsiyonlu)
Bu buton sayesinde mevcut kondensat uzaktan hedefli tahliye edilebilir. Normal test tuşu fonksiyonu burada ek olarak
BEKOMAT'tan dışarıya çıkarılmıştır. Harici kontak kapatıldığında, valf açılır. Ek talimata uyunuz!
Koruyucu iletken /PE bağlantısı ve boru şebekesi arasında potansiyel farka izin verilmemektedir. Gerekirse VDE 0100
/ IEC 60364 gereğince bir potansiyel dengeleme öngörülmelidir.
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25
Elektrik kurulumu
27

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading