Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 33

Vorschau ausblenden

Werbung

Tehlike!
Basınçlı hava!
Hızlı veya ani olarak sızan basınçlı havayla ya da patlayan ve/veya emniyet altında olmayan tesis
parçalarının teması ile ağır yaralanma veya ölüm riski oluşur.
Alınacak önlemler:
• Maks. işletme basıncını aşmayınız (bkz. tip levhası).
• Bakım çalışmalarını yalnızca basınçsız vaziyette gerçekleştiriniz.
• Sadece basınca dayanıklı kurulum malzemesi kullanınız.
• Besleme hattını bir boru içerisine sabitleyiniz. Çıkış hattı: Basınca dayanıklı boruda kısa, sabit basınç hortumu.
• Kişilerin veya nesnelerin kondensat suyundan veya sızan basınçlı havadan etkilenmemesi için tedbir alınız.
Tehlike!
Şebeke voltajı!
İzole olmayan, şebeke gerilimi ileten parçalarla temastan dolayı yaralanmaya veya ölüme yol açabilen
elektrik çarpması riski mevcuttur.
Alınacak önlemler:
• Elektrik tesisatı için tüm geçerli talimatlara uyunuz (örn. VDE 0100 / IEC 60364).
• Bakım çalışmalarını yalnızca gerilimsiz vaziyette gerçekleştiriniz.
• Tüm elektrikle ilgili çalışmalar yalnızca yetkili uzman personel tarafından yapılabilir.
Dikkat!
Uygulamada hatalı fonksiyonlar!
Hatalı kurulum ve kusurlu bakım sebebiyle BEKOMAT'ta hatalı fonksiyonlar gerçekleşebilir.
Boşaltılmayan kondensat suyu tesiste ve üretim proseslerinde hasarlara yol açabilir.
Alınacak önlemler:
• İşlevi açısından kondensat suyunun emniyetli bir biçimde boşaltılması direkt olarak basınçlı hava kalitesini optimize eder.
• Hasarların ve kesintilerin önlenmesi için mutlaka dikkat edilmesi gerekenler:
• Amaca uygun kullanıma ve de uygulama durumuna bağlı olarak BEKOMAT işletme
parametrelerine tam olarak uymak (bkz. bunun için bölüm „Amaca uygun kullanım")
• Bu talimatta yer alan kurulum ve işletim uyarılarına tam olarak uymak
• BEKOMAT'ın düzenli aralıklarla bu işletim talimatındaki uyarılara göre bakımı ve kontrolü
Uyarı:
Belirtilen tehlike ve uyarı açıklamalarına mutlaka uyunuz.
İlgili kurulum yerindeki çalışma güvenliği ve yangına karşı koruyucu uyarıların ve talimatların tümüne uyunuz.
Esas itibari ile sadece düzgün vaziyette olan, uygun ve uyan alet ve malzemeyi kullanınız.
Tahriş edici temizlik maddesi ve yüksek basınçlı temizleyiciler gibi uygunsuz malzemeler kullanmayınız.
Kondensat sularının tahriş edici ve sağlığa zarar verici unsurlar içerebileceğini göz önünde bulundurunuz. O nedenle cilt ile te-
masından kaçınılmalıdır.
Kondensat suyu imha edilmesi zorunlu bir atıktır, uygun kaplarda toplanmak, imha edilmek veya işlenmek zorundadır.
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25
Kontrol ve bakım
33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading