Herunterladen  Diese Seite drucken

Beko BEKOMAT 14 Installation Und Betriebsanleitung Seite 26

Vorschau ausblenden

Werbung

Pericol!
Alimentare la reţea!
Pericol de accidente grave şi mortale prin electrocutare în cazul contactului cu componentele neizolate ale
alimentării la reţea.
Măsuri:
• Respectaţi toate regulamentele legale în vigoare referitoare la instalaţiile electrice (de ex. standardul german VDE 0100 /
standardul internaţional IEC 60364).
• Lucrările de întreţinere se vor executa numai după scoaterea de sub tensiune.
• Toate lucrările electrice vor fi executate numai de către personal calificat autorizat.
• În cazul alimentării cu curent alternativ (ca), trebuie să se prevadă la îndemână un dispozitiv de întrerupere (de ex.
ştecher sau comutator), care să permită deconectarea tuturor conductorilor purtători de curent electric.
• Dacă la contactul fără potenţial există tensiuni periculoase la atingere, şi în acest caz trebuie prevăzut un dispozitiv
de deconectare adecvat.
• Tensiunea de alimentare de 24 Vcc trebuie să corespundă exigenţelor impuse pentru tensiunea joasă cu separare de protec-
ţie (PELV = Protective Extra Low Voltage), în conformitate cu standardul internaţional IEC 60364-4-41.
Instrucţiuni:
Între bornele de racord KL 5 "±24 VDC" - KL 6 "±24 VDC" ale aparatelor care funcţionează cu curent continuu (Vcc) şi carcasa,
resp. conductele pentru condens, nu există o separare galvanică.
În cadrul operaţiunilor de testare, de ex. pentru verificarea conductorului de protecţie în conformitate cu VDE 0701-0702 (stan-
dard german) / IEC 85/361/CD (standard internaţional), trebuie să reţineţi că între părţile conductoare de curent şi accesibile
ale aparatului şi conexiunea conductorului de împământare nu există o legătură de protecţie purtătoare de curent, ci numai o
legătură pentru realizarea împământării funcţionale.
Presetupa trebuie strânsă uşor, dar fix.
Contact fără potenţial
Prin intermediul contactului fără potenţial se poate redirecţiona semnalul de alarmă (de ex. la un pupitru de comandă). Contac-
tul de comutare poate fi utilizat de ex. în sistem "fail-seif":
În cazul în care există tensiune de lucru şi aparatul BEKOMAT funcţionează ireproşabil, releul de alarmă este atras. Contactul
de lucru (0.7 - 0.8) este închis.
În cazul în care nu există tensiune de lucru sau a fost emis un semnal de alarmă, releul de alarmă cade. Contactul de lucru
este deschis (alarmă).
Buton extern de testare (opţional)
Prin intermediul acestui buton se poate comanda intenţionat şi de la distanţă evacuarea condensului. Acest buton de testare
reprezintă un supliment faţă de funcţia normală de testare a aparatului BEKOMAT. Închiderea contactului extern determină
deschiderea ventilului. A se respecta indicaţiile suplimentare!
Între contactul de împământare / contactul de protecţie electrică (PE) şi sistemul de conducte nu se permite o diferen-
ţă de potenţial. Dacă este necesar, se va prevedea un echipotenţial în conformitate cu VDE 0100 (standard german) /
IEC 60364 (standard internaţional).
26
Instalaţia electrică
BEKOMAT 14, 14 CO, 14 CO PN25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading