Tekniska Data; Skrotning Och Miljövård - Parkside FHK 15 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

SE

Tekniska data

Mått ............................... ca 170/15 cm
Arbetsbredd ........................ca 14-15 cm
Skaftets längd .............................150 cm
Vikt ........................................ ca 1,4 kg
Säkerhetshänvisningar
Varning - vassa knivar! Risk
för skärskador
• Akta så att fötter och händer inte
kommer i närheten av de stjärn-
formade knivarna.
• Använd rejäla skodon och
använd inte produkten när du
går barfota eller har öppna san-
daler.
• Lägg inte redskapet på gräsmat-
tan med stjärnknivarna riktade
uppåt.
• Håll barnen under uppsikt så att
de inte kommer åt att leka med
produkten.
Montering (se bild)
1. Skruva ihop det tvådelade skaftet
(1a + 1b)
2. Skruva fast skaftet (1) på handkultiva-
torn (2) och säkra skruvförbindelsen
med låsmutter (3), fjäderring (4) och
bricka (5).
Arbetsinstruktioner
En finfördelad och torr jord är den bästa
förutsättningen för att få ut så mycket
som möjligt av frösådden.
Vänta till våren då jorden torkat upp
tillräckligt. Arbeta inte med handkultiva-
torn när jorden är våt.
12
Tryck stjärnknivarna lätt mot marken och
rulla handkultivatorn fram och tillbaka.
Rengöring/förvaring
Använd handskar när du arbetar
med stjärnknivarna.
Vid rengöring: använd inga hårda
eller spetsiga föremål - skador kan
uppstå på produkten.
När du arbetat klart, ta bort växtrester
som fastnat på stjärnknivarna.
Redskapet kan hängas upp med hjälp
av upphängningsanordningen (6) på
skaftet.
Förvara produkten utom räckhåll för
barn.
Skrotning och miljövård
Tillför apparaten, tillbehöret och förpack-
ningen till en miljövänlig återvinning.
Lämna in apparaten på en station för av-
fallsåtervinning.
Fråga vårt servicecenter.

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside FHK 15 A1

Inhaltsverzeichnis