Sikkerhedsinformationer; Bortskaffelse/ Miljøbeskyttelse - Parkside FHK 15 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

DK
Tekniske data
Mål ............................... ca. 170/15 cm
Arbejdsbredde ....................ca. 14-15 cm
Skaftets længde ..........................150 cm
Vægt ..................................... ca. 1,4 kg

Sikkerhedsinformationer

OBS – skarp skærekniv! Fare
for tilskadekomst gennem
snitsår!
• Hold fødder og hænder på
afstand af de stjerneformede
knive.
• Bær fast skotøj og benyt ikke ap-
paratet, hvis du har bare fødder
eller har åbne sandaler på.
• Sørg for, at kultivatoren ikke lig-
ger på jorden med knivene peg-
ende opad.
• Børn bør holdes under opsyn,
for at være sikker på, at de ikke
leger med apparatet.
Montering (se billede)
1. Skru det todelte skaft (1a + 1b) sammen
2. Skru skaftet (1) på håndkultivatoren
(2) og sikr skrueforbindelsen med kon-
tramøtrik (3), fjederring (4) og under-
lagsskive (5).
Arbejdsinformationer
Finsmuldret jord er den bedste forudsæt-
ning for anbringelse af frø.
Vent om foråret, til jorden er tilstrække-
ligt tør. Undgå at bearbejde våd jord.
Pres de stjerneformede knive let mod
jorden og rul håndkultivatoren frem og
tilbage.
16
Rengøring/opbevaring
Bær handsker under omgang med
de stjerneformede knive.
Brug ingen hårde eller spidse gen-
stande til rengøring, disse kan beska-
dige apparatet.
Fjern planterester, der sidder fast på
knivene, efter arbejdet.
Kultivatoren kan hænges op ved hjælp
af ophængningsanordningen (6) på
skaftet.
Opbevar apparatet utilgængeligt for
børn.
Bortskaffelse/
miljøbeskyttelse
Aflever maskine, tilbehør og emballage til
miljøvenligt genbrug.
Aflever apparatet på en genbrugsstation.
Spørg i denne forbindelse vort servicecenter.

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside FHK 15 A1

  Verwandte Inhalte für Parkside FHK 15 A1

Inhaltsverzeichnis