Parkside FAHE 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-hochentaster
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WARNING
Before use, read the
handbook and the
operating instructions.
Follow the safety
instructions.
CORDLESS PRUNER FAHE 20-Li A1
BATTERIDREVET STANGSAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-TELESCOPISCHE
TAKKENSCHAAR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 315261
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-HOCHENTASTER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside FAHE 20-Li A1

 • Seite 1 WARNING Before use, read the handbook and the operating instructions. Follow the safety instructions. CORDLESS PRUNER FAHE 20-Li A1 BATTERIDREVET STANGSAV ÉLAGUEUSE SUR PERCHE SANS FIL Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine ACCU-TELESCOPISCHE AKKU-HOCHENTASTER TAKKENSCHAAR Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indholdsfortegnelse Indledning ............2 Anvendelsesområde .
 • Seite 6: Indledning

  BATTERIDREVET STANGSAV Knap til frigørelse af batteripakken Transportring PAHE 20-Li A1 Udløserknap til skæringsvinkel Observationsrude til oliestand Indledning Endestop Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt Sværd et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen Savkæde er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige Kædehjulsafdækning informationer om sikkerhed, anvendelse og bort- Kædespændering...
 • Seite 7: Tekniske Data

  Tekniske data Bær høreværn! Batteridrevet stangsav: PAHE 20-Li A1 Mærkespænding: 20 V (jævnstrøm) Samlede svingningsværdier (for hvert håndtag) beregnet i henhold til EN ISO 22867: Maks. omdrejningstal: 2500 min Vibration: < 2,5 m/s Kædehastighed: maks. 5 m/s Usikkerhed K = 1,5 m/s Vægt (uden genopladeligt batteri, ADVARSEL!
 • Seite 8: Generelle Sikkerheds Anvisninger Til Elværktøjer

  Forklaringer til infoskiltene på produktet: Angivelse af lydeffektniveauet LWA i dB. Læs betjeningsvejledningen og Sluk værktøjet, og fjern batte- anvisningerne før første brug! riet, før værktøjet vedligeholdes! En fuld tank rækker til 15 min ca. 15 minutters Brug beskyttelseshandsker! vedvarende arbejde. Brug sikkerhedssko! Savkædens kørselsretning! Olietankdæksel...
 • Seite 9: Sikkerhed På Arbejdspladsen

  f) Hvis det ikke er muligt at undgå at bruge elværk- 1. Sikkerhed på arbejdspladsen tøjet i fugtige omgivelser, skal der installeres en a) Hold arbejdspladsen ren og godt oplyst. Rod fejlstrømsafbryder. Installation af en fejlstrømsaf- og dårligt oplyste arbejdspladser kan medføre bryder reducerer risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 10: Anvendelse Og Behandling Af Elværktøjet

  c) Når batteriet ikke benyttes, skal det holdes 4. Anvendelse og behandling af borte fra kontorclips, mønter, nøgler, søm, elværktøjet skruer eller andre små metalgenstande, som a) Overbelast ikke elværktøjet. Brug et elværk- kan forårsage kortslutning mellem kontakter- tøj, der er egnet til arbejdet. Du arbejder ne.
 • Seite 11: Sikkerhedsanvisninger Mod Tilbageslag

  ■ Stil dig ikke under de grene, du vil save af, da Sikkerhedsanvisninger mod nedfaldende grene kan forårsage personska- tilbageslag der. Pas også på grene, der kan svirpe tilbage. PAS PÅ - TILBAGESLAG! Arbejd med en vinkel på ca. 60°. ■...
 • Seite 12: Yderligere Sikkerhedsanvisninger

  ■ Hold saven fast med begge hænder, og sørg ■ Arbejd ikke med et produkt, der er beskadiget eller ufuldstændigt, eller som ikke er godkendt for, at tommelfingeren og de andre fingre slut- ter tæt omkring kædesavens håndtag. Anbring af producenten. Brug aldrig produktet, hvis din krop og dine arme, så...
 • Seite 13: Sikkerhedsanvisninger For Opladere

  ■ Det anbefales at tage et kursus i anvendelse og ADVARSEL! vedligeholdelse af stangsaven samt at deltage ■ Start ikke produktet, hvis kablet, ledningen eller i et førstehjælps-kursus. Hvis produktet ikke har strømstikket er beskadiget. Beskadigede lednin- været brugt i længere tid, bør du øve dig ved at ger er livsfarlige på...
 • Seite 14: Indsætning / Udtagning Af Batteripakke

  Indsætning / udtagning af ♦ Anbring sværdet med påskriften opad, og sæt savkæden omkring kædehjulet batteripakke Styreskinnen ligger over sværdføringen Indsætning af batteripakken: ♦ Sæt kædehjulsafdækningen på. ♦ Lad den genopladelige batteripakke klikke ♦ Stram befæstigelsesskruen let. på plads i det bageste håndtag ♦...
 • Seite 15: Slibning Af Savkæden

  ♦ Hvis du ikke kan se oliespor, skal du rengøre BEMÆRK olieringsenheden eller få vores kundeservice ► Anvend kun savkædeolie. Fortrinsvist til at reparere produktet. biologisk nedbrydelig. Brug ikke gammel ♦ Fjern rester fra olieringsenheden ved hjælp olie, motorolie osv. af en pensel eller klud.
 • Seite 16: Arbejd Sikkert

  Afsavning af små grene ♦ Ved små grene (Ø 0-8 cm) skal du save oppefra og ned (se billedet). 60° ±10° ■ Brug ikke produktet, mens du står på en stige, eller hvis jordbunden er usikker. Afsavning af større grene ■...
 • Seite 17: Rengøring Og Vedligeholdelse

  ■ Rengør produktet inden opbevaring. ■ Opbevar produktet på et tørt, frostfrit sted, der er utilgængeligt for børn. ■ Opbevar produktet liggende eller på anden måde, så det ikke kan falde ned. ■ Tøm olietanken. Bio-kædeolien kan oxidere og blive tyk. ■...
 • Seite 18: Fejlsøgning Topkapper

  Fejlsøgning topkapper Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejl Kæden er ikke spændt korrekt Kontrollér kædespændingen Savkæden kører trægt, hopper eller er blevet forlænget Arbejdet skrider Savkæden er tør, overophedet eller Fyld olie på eller slib savkæden ikke rigtigt frem slap udskift eller stram savkæden Vedligeholdelsesintervaller for topkappere Informationerne gælder ved normale brugsbetingelser.
 • Seite 19: Bortskaffelse

  ■ Kassér snavsede vedligeholdelsesmaterialer og Bortskaffelse forsyninger på et udpeget indsamlingssted. Emballagen består af miljøvenlige mate- rialer, som kan bortskaffes på de lokale Garanti for genbrugspladser. Kompernass Handels GmbH Bortskaf ikke elværktøj sammen med Kære kunde husholdningsaffaldet! På dette produkt får du 3 års garanti fra købsda- toen.
 • Seite 20: Service

  Garantiens omfang På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge manualer, produktvideoer og kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leve- installationssoftware. ringen. Med denne QR-kode kommer du di- Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. rekte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved udsat for normal slitage og derfor kan betragtes...
 • Seite 21: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring Vi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarlig: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE-44867 BOCHUM, TYSKLAND, erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med følgende standarder, standardiseringsdokumenter og EU-direktiver: Maskindirektivet (2006 / 42 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2014 / 30 / EU) RoHS-direktivet (2011 / 65 / EU)* * Ansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklæring er udelukkende producentens.
 • Seite 22: Bestilling Af Reservebatteri

  Bestilling af reservebatteri Hvis du vil bestille et reservebatteri til produktet, kan du gøre det på internettet under www.kompernass.com eller pr. telefon. Denne artikel kan være udsolgt i løbet af kort tid på grund af den begrænsede lagerbeholdning. BEMÆRK ► I nogle lande kan bestilling af reservedele ikke foretages online.
 • Seite 23 Table des matières Introduction ........... . . 20 Utilisation conforme à...
 • Seite 24: Introduction

  Équipement ÉLAGUEUSE SUR PERCHE SANS Perche télescopique FIL PAHE 20-Li A1 Fermeture rapide pour perche télescopique Introduction Poignée Longeron de l'appareil Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel Verrouillage de sécurité appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit Interrupteur MARCHE/ARRÊT de grande qualité.
 • Seite 25: Caractéristiques Techniques

  Niveau de pression Caractéristiques techniques acoustique : 88 dB (A) Élagueuse sur perche Imprécision :  = 3 dB et accu : PAHE 20-Li A1 Niveau de puissance Tension nominale : 20 V (courant continu) acoustique : = 106 dB (A) Vitesse max. : 2500 min Imprécision :  =...
 • Seite 26 Attention au risque de rebond ! AVERTISSEMENT ! Évitez toute entrée en contact ► Le niveau des vibrations varie en fonction de la pointe de la lame avec de l'usage de l'outil électrique et peut, dans un objet ! certains cas, excéder la valeur indiquée dans ces instructions.
 • Seite 27: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil Électrique

  2. Sécurité électrique Avertissements de a) La fiche de l'outil doit être adaptée à la sécurité généraux prise secteur. Ne jamais modifier la fiche de pour l'outil électrique quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à...
 • Seite 28: Utilisation Et Entretien De L'outil Électrique

  b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours c) Débrancher la fiche de la source d'alimen- porter une protection pour les yeux. Les tation en courant et/ou le bloc de batteries équipements de sécurité tels que les masques de l'outil avant tout réglage, changement contre les poussières, les chaussures de sécurité...
 • Seite 29: Service Après-Vente

  c) Tenir les accus inutilisés à l'abri des agrafes, ■ Portez des bottes robustes et anti-dérapantes. pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres ■ N'utilisez pas l'appareil par temps pluie ou en objets en métal susceptibles de court-circuiter présence d'humidité. les contacts.
 • Seite 30: Mesures De Prudence Contre Le Rebond

  ■ Entreposez l'appareil hors de portée des en- fants. Seules des personnes familiarisées avec ce mode d'emploi et avec l'appareil peuvent l'utiliser. ■ Entretenez soigneusement vos outils électriques. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil.
 • Seite 31: Consignes De Sécurité Approfondies

  ■ Ne sciez pas avec la pointe de la lame. Il y a ■ Ne tenez l'appareil que par ses poignées iso- risque de rebond. lées vu que la chaîne de scie risque d'entrer en contact avec des lignes électriques cachées. ■...
 • Seite 32: Consignes De Sécurité Relatives Aux Chargeurs

  Consignes de sécurité relatives aux AVERTISSEMENT ! chargeurs ■ N'utilisez pas l'appareil lorsque le câble, le Cet appareil peut être utilisé par ■ cordon d'alimentation ou la fiche secteur sont endommagés. Des cordons d'alimentation des enfants à partir de 8 ans et par endommagés signifient un danger de mort des personnes ayant des capacités par électrocution.
 • Seite 33: Mettre Le Pack D'accus Dans L'appareil / L'en Retirer

  ♦ Placez la lame avec l'inscription vers le haut Mettre le pack d'accus dans l'appa- et faites passer la chaîne de scie autour du reil / l'en retirer pignon Mettre en place le pack d'accus : Le rail de guidage se trouve alors au-dessus ♦...
 • Seite 34: Affûter La Chaîne De Scie

  Vérifier l'huilage automatique REMARQUE Avant d'entamer le travail, vérifiez le niveau ► N'utilisez que de l'huile pour chaîne de scie. d'huile et l'huilage automatique. De préférence biodégradable. N'utilisez pas ♦ Allumez l'appareil et maintenez-le au-dessus d'huile usagée, d'huile moteur etc. d'une surface claire.
 • Seite 35: Techniques De Sciage

  Techniques de sciage AVERTISSEMENT ! ► Faites systématiquement attention à la chute des déchets de coupe. ► Restez toujours vigilant vu le risque de retour brutal des branches. Travail sûr REMARQUE ■ Maintenez l'appareil, les parties coupantes et ► Appliquez la butée contre la branche.
 • Seite 36: Transport Et Stockage

  Transport et stockage Nettoyage et maintenance ■ Laissez refroidir le moteur pour le transport et AVERTISSEMENT ! RISQUE DE sécurisez la machine contre tout glissement BLESSURES ! Avant d'effectuer tout avant de la transporter avec un véhicule. Cela travail sur l'appareil, éteignez-le et permet d’éviter toute détérioration ou blessure.
 • Seite 37: Résolution De Problèmes De L'élagueuse Sur Perche

  Résolution de problèmes de l'élagueuse sur perche Problème Cause possible Résolution des pannes La chaîne de Tension de chaîne insuffisante Vérifier la tension de chaîne scie circule difficilement, elle déraille ou s'est coincée Le travail Remettre de l'huile ou affûter la chaîne de La chaîne de scie est sèche, sur- n'avance pas...
 • Seite 38: Mise Au Rebut

  ■ Éliminer les résidus de lubrifiant sur un site d’éli- Mise au rebut mination. Ne laissez pas les lubrifiants pénétrer L'emballage est constitué de matériaux dans les égouts ou les cours d’eau. Ne pas écologiques que vous pouvez recycler pénétrer dans le sol / sol. Faites attention à une par le biais des services de recyclage surface appropriée.
 • Seite 39 Période de garantie et réclamation légale Procédure en cas de garantie pour vices cachés Afin de garantir un traitement rapide de votre L’exercice de la garantie ne prolonge pas la demande, veuillez suivre les indications suivantes : période de garantie. Cette disposition s’applique ■...
 • Seite 40: Service Après-Vente

  Service après-vente AVERTISSEMENT ! ► Faites réparer vos appareils par le service après-vente ou un électricien et uniquement avec des pièces de rechange d'origine. Cela assure le maintien de la sécurité de l'appareil. ► Confiez toujours le remplacement de la fiche ou du cordon d'alimentation au fabricant de l'appareil ou à...
 • Seite 41: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  Traduction de la déclaration de conformité originale Nous soussignés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable du document : M. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, ALLEMAGNE, déclarons par la présente que ce produit est en conformité avec les normes, documents normatifs et directives CE suivants : Directive relative aux machines (2006 / 42 / CE) Compatibilité...
 • Seite 42: Commande D'accu De Rechange

  Commande d'accu de rechange Si vous souhaitez commander un accu de rechange pour votre appareil, vous pouvez le faire très aisément soit sur le site www.kompernass.com soit par téléphone. En raison d'un stock limité, il est possible que cet article soit épuisé très rapidement. REMARQUE ►...
 • Seite 43 Inhoud Inleiding ............40 Gebruik in overeenstemming met bestemming .
 • Seite 44: Inleiding

  ACCU-TELESCOPISCHE TAKKEN- Inschakelblokkering Aan-/uitknop SCHAAR PAHE 20-Li A1 Achterste handgreep Accupack Inleiding Toets accutoestand Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Accu-display-LED nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor Knop voor ontgrendeling van het accupack een hoogwaardig product. De gebruiksaanwij- zing maakt deel uit van dit product.
 • Seite 45: Technische Specificaties

  Geluidsemissiewaarden: Technische specificaties Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform Accu-telescopische takkenschaar: EN ISO 22868. Het A-gewogen geluidsniveau PAHE 20-Li A1 van het elektrische gereedschap op de plaats van Nominale spanning: 20 V (gelijkstroom) de gebruiker bedraagt typisch: Max. toerental: 2500 min Geluidsdrukniveau: = 88 dB (A) Kettingsnelheid:...
 • Seite 46 WAARSCHUWING! Gebruik de kettingzaag uitslui- tend met beide handen! ► Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap Pas op terugslag! en kan in bepaalde gevallen hoger zijn dan Vermijd contact met de zwaard- de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven punt! waarde.
 • Seite 47: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  b) Voorkom lichamelijk contact met geaarde Algemene veiligheids- oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, voorschriften voor elek- fornuizen en koelkasten. Er bestaat een ver- trische gereedschappen hoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is. c) Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht.
 • Seite 48: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  c) Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik ervoor dat het elektrische gereedschap is uit- van kinderen op als het niet in gebruik is. geschakeld voordat u het aansluit op de net- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt voeding en/of de accu, het optilt of draagt.
 • Seite 49: Service

  c) Houd een niet-gebruikte accu uit de buurt ■ Draag stevige schoenen met stroeve zolen. van paperclips, munten, sleutels, spijkers, ■ Gebruik het apparaat niet als het regent en schroeven en andere kleine metalen voorwer- onder vochtige omstandigheden. pen die een overbrugging van de contacten ■...
 • Seite 50: Voorzorgsmaatregelen Tegen Terugslag

  ■ Berg het apparaat op buiten het bereik van kin- ■ Een terugslag kan optreden als de punt van het deren. Alleen personen die vertrouwd zijn met zwaard een voorwerp raakt, of als het hout de gebruiksaanwijzing en het apparaat mogen meebuigt en de zaagketting in de zaag- het apparaat bedienen.
 • Seite 51: Aanvullende Veiligheidsvoorschriften

  ■ Houd u aan de aanwijzingen van de fabri- ■ Het apparaat is ontworpen voor bediening met twee handen. Werk nooit met één hand. kant voor het slijpen en onderhouden van de zaagketting. Een te geringe diepte-instelling ■ Houd het apparaat uitsluitend vast aan de ge- verhoogt de kans op terugslag.
 • Seite 52: Veiligheidsvoorschriften Voor Opladers

  Veiligheidsvoorschriften voor WAARSCHUWING! opladers ■ Gebruik het apparaat niet wanneer de kabel, Dit apparaat mag worden gebruikt ■ het netsnoer of de stekker beschadigd is. Beschadigde netsnoeren betekenen levensge- door kinderen vanaf 8 jaar en door vaar vanwege elektrische schok. personen met beperkte fysieke, zin- Originele accessoires/hulpapparatuur tuiglijke of geestelijke vermogens of ■...
 • Seite 53: Toestand Van De Accu Controleren

  Accupack uit het apparaat halen: ♦ Plaats het kamwielhuis ♦ Draai de bevestigingsschroef licht aan. ♦ Druk op de ontgrendelingsknop en neem het accupack uit het apparaat. ♦ Span de zaagketting (zie het hoofdstuk Zaagketting spannen en controleren). Toestand van de accu controleren ♦...
 • Seite 54: Zaagketting Slijpen

  Zaagketting slijpen Telescoopsteel verstellen De telescoopsteel kan middels de snelsluiting OPMERKING traploos worden versteld. ► In een slijpset van bijvoorbeeld Oregon staat ♦ Maak de snelsluiting los en verander de gedetailleerde informatie over het slijpen. lengte van de steel door schuiven en trekken. ►...
 • Seite 55: Veilig Werken

  Afzagen van kleine takken ■ Neem de voorgeschreven werkhoek van 60° ±10° in acht, om veilig te kunnen werken ♦ Zaag bij kleine takken (Ø 0-8 cm) van boven (zie afbeelding). naar beneden (zie afbeelding). 60°±10° Afzagen van grotere takken ♦...
 • Seite 56: Reiniging En Onderhoud

  Reiniging en onderhoud WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR! Schakel het apparaat voorafgaand aan alle werkzaamheden aan het apparaat uit en haal de accu eruit. ■ Reinig en onderhoud het apparaat regelmatig, na elk gebruik, afhankelijk van de gebruiks- omstandigheden. Wanneer het apparaat niet ■...
 • Seite 57: Problemen Met De Hoogsnoeier Oplossen

  Problemen met de hoogsnoeier oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Problemen oplossen Kettingspanning ontoereikend Kettingspanning controleren Zaagketting loopt zwaar, springt weg of is uitgerekt Het zagen Vul olie bij of slijp, vervang of span de Zaagketting droog of oververhit, of vordert niet zaagketting hangt door Onderhoudsintervallen hoogsnoeier...
 • Seite 58: Afvoeren

  ■ Voer vervuilde onderhoudsmaterialen en be- Afvoeren nodigdheden af op een daartoe aangewezen De verpakking bestaat uit milieuvriende- inzamelpunt. lijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren. Garantie van Deponeer elektrisch gereedschap Kompernaß Handels GmbH niet bij het huisvuil! Geachte klant, U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet...
 • Seite 59 Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij Afhandeling bij een garantiekwestie gebreken Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag De garantieperiode wordt door deze waarborg neemt u de volgende aanwijzingen in acht: niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en ge- ■ Houd voor alle aanvragen de kassabon en het repareerde onderdelen.
 • Seite 60: Service

  Service WAARSCHUWING! ► Laat uw apparaten door het servicepunt of een elektricien repareren, en uitsluitend met originele vervangingsonderdelen. Op die manier blijft de veiligheid van het apparaat gewaarborgd. ► Laat de stekker of het snoer altijd vervan- gen door de fabrikant van het apparaat of diens klantenservice.
 • Seite 61: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke persoon: de heer Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DUITSLAND, verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de volgende normen, normatieve documenten en EU-richtlijnen: Machinerichtlijn (2006 / 42 / EC) Elektromagnetische compatibiliteit (2014 / 30 / EU) RoHS-richtlijn...
 • Seite 62: Vervangende Accu Bestellen

  Vervangende accu bestellen Wanneer u voor uw apparaat een vervangende accu wilt bestellen, kunt u dit eenvoudig op internet regelen, op www.kompernass.com, of telefonisch afhandelen. Dit artikel kan vanwege de beperkte voorraad na korte tijd uitverkocht zijn. OPMERKING ► In sommige landen is het online bestellen van vervangingsonderdelen niet mogelijk. Neem in dat geval contact op met de servicehelpdesk.
 • Seite 63 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............60 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 64: Einleitung

  AKKU-HOCHENTASTER Hinterer Handgriff Akku-Pack PAHE 20-Li A1 Taste Akkuzustand Einleitung Akku-Display-LED Taste zur Entriegelung des Akku-Packs Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Trageöse Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Entriegelungstaste für Schnittwinkel Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 65: Technische Daten

  Geräuschemissionswerte: Technische Daten Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN Akku-Hochentaster: PAHE 20-Li A1 ISO 22868. Der A-bewertete Geräuschpegel des (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V Elektrowerkzeugs am Ort des Benutzers beträgt typischerweise: Max. Drehzahl: 2500 min Schalldruckpegel: = 88 dB (A) Kettengeschwindigkeit: max. 5 m/s Unsicherheit: = 3 dB Gewicht (ohne Akku,...
 • Seite 66 WARNUNG! Benutzen Sie die Kettensäge nur mit beiden Händen! ► Der Schwingungspegel wird sich entspre- chend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs Vorsicht vor Rückschlag! verändern und kann in manchen Fällen über Vermeiden Sie eine Berührung dem in diesen Anweisungen angegebenen mit der Schwertspitze! Wert liegen.
 • Seite 67: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Allgemeine Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Sicherheitshinweise Herden und Kühlschränken. Es besteht ein für Elektrowerkzeuge erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elekt- rogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 68: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. kann dies zu Unfällen führen. e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau- Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand- benschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile...
 • Seite 69: Service

  VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! ■ Beobachten Sie nicht nur zu bearbeitende Äste, sondern auch heruntergefallenes Material, um Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Stolpern zu vermeiden. ■ Legen Sie nach 30 Arbeitsminuten eine Pause Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. von mindestens einer Stunde ein.
 • Seite 70: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  ■ Lassen Sie das Gerät von dafür qualifiziertem Kettensäge eingebauten Sicherheitseinrichtun- Personal warten. Verwenden Sie nur vom Her- gen. Ergreifen Sie als Benutzer einer Kettensäge steller empfohlene Original-Ersatzteile. verschiedene Maßnahmen, um unfall- und verletzungsfrei zu arbeiten. Ein Rückschlag ist Vorsichtsmaßnahmen gegen die Folge eines falschen oder fehlerhaften Ge- Rückschlag brauchs des Elektrowerkzeugs.
 • Seite 71: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  ■ Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch ■ Schneiden Sie kein am Boden liegendes Holz auf verschlissene, lose oder deformierte Teile. bzw. versuchen Sie nicht aus dem Boden Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des ragende Wurzeln zu sägen. Vermeiden Sie auf Gerätes erhalten bleibt.
 • Seite 72: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Wenn die Netzanschlussleitung die- Vor der Inbetriebnahme ■ ses Gerätes beschädigt wird, muss Akku-Pack laden (siehe Abb. A) sie durch den Hersteller oder seinen VORSICHT! Kundendienst oder eine ähnlich ► Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie qualifizierte Person ersetzt werden, den Akku-Pack aus dem Schnell-Ladegerät nehmen bzw.
 • Seite 73: Schultergurt Befestigen / Montieren

  Schultergurt befestigen / montieren ♦ Die Sägekette muss an der Schwertunterseite anliegen. ♦ Haken Sie den Schultergurt in die Trageöse Prüfen Sie, ob sich die Sägekette von Hand ein. über das Schwert ziehen lässt. ♦ Passen Sie den Schultergurt an Ihre Größe an, ♦...
 • Seite 74: Inbetriebnahme

  Schnittwinkel verstellen Inbetriebnahme HINWEIS HINWEIS ► Der Schnittwinkel lässt sich in 3 Stufen ► Beachten Sie den Lärmschutz und örtliche verstellen. Vorschriften. Die Benutzung des Gerätes kann an bestimmten Tagen (z. B. Sonn- und ♦ Entfernen Sie den Akku-Pack aus dem Gerät. Feiertagen), während bestimmter Tageszeiten ♦...
 • Seite 75: Sicheres Arbeiten

  Absägen größerer Äste ■ Benutzen Sie das Gerät nicht auf einer Leiter stehend oder auf einem unsicheren Standplatz. ♦ Setzen Sie bei größeren Ästen (Ø 8-20 cm) ■ Lassen Sie sich nicht zu einem unüberlegten zuerst einen Entlastungsschnitt (siehe Abbil- Schnitt verleiten.
 • Seite 76: Reinigung Und Wartung

  ■ Lagern Sie das Gerät liegend oder gegen Umfallen gesichert. ■ Entleeren Sie den Öltank. Bio-Kettenöl kann verharzen. ■ Zur besseren Aufbewahrung des Montagewerk- zeuges können Sie dieses in die Montage- halterung einsetzen. Reinigung und Wartung WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und entnehmen Sie den Akku.
 • Seite 77: Fehlersuche Hochentaster

  Fehlersuche Hochentaster Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Kettenspannung ungenügend Kettenspannung überprüfen Sägekette läuft schwer, springt ab oder hat sich verlängert Kein Arbeitsfort- Sägekette trocken bzw. überhitzt Öl nachfüllen bzw. Sägekette nach- schritt oder hängt durch schleifen, austauschen oder spannen Wartungsintervalle Hochentaster Die hier aufgeführten Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen.
 • Seite 78: Entsorgung

  lisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht Entsorgung in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Achten Sie auf eine geeignete Unterlage. Ent- lichen Materialien, die Sie über die örtlichen sorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Recyclingstellen entsorgen können. ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht...
 • Seite 79: Service

  Garantieumfang ■ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien und der Angabe, worin der Mangel besteht und sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die senhaft geprüft.
 • Seite 80: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 76    PAHE 20-Li A1...
 • Seite 81: Original-Konformitätserklärung

  Original-Konformitätserklärung Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Elektromagnetische Verträglichkeit (2014 / 30 / EU) RoHS-Richtlinie (2011 / 65 / EU)* * Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
 • Seite 82: Ersatz-Akku Bestellung

  Ersatz-Akku-Bestellung Wenn Sie einen Ersatz-Akku für Ihr Gerät bestellen möchten, so können Sie dies entweder bequem im Internet unter www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln. Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein. HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden. Kontak- tieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.
 • Seite 83 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 01 / 2019 · Ident.-No.: PAHE20-LiA1-012019-1 IAN 315261...

Inhaltsverzeichnis