Herunterladen Diese Seite drucken

Afvoer En Vrijwaring; Conformiteitsverklaring / Producent Ce - Parkside PHG-2000 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Storingen / Afvoer en vrijwaring / Conformiteitsverklaring / Producent CE
De schakelaar is defect.
Trek de netstekker uit het
stopcontact, er is namelijk kans op
brandgevaar! Biedt de verfafbrander
bij uw dealer aan ter reparatie.
De motor draait niet, maar verwarmt wel.
Onderbreking in elektrische motor.
Trek de netstekker uit het
stopcontact, er is namelijk kans op
brandgevaar! Biedt de verfafbrander
bij uw dealer aan ter reparatie.
Storingen
Bij storingen kunt u in contact treden met
ons servicecentrum (zie garantiekaart). Dit
apparaat bevat geen onderdelen die door de
gebruiker vervangen kunnen worden. Achter
in deze handleiding treft u een onderdelen
tekening en onderdelenlijst aan die besteld
kunnen worden.

5. AFVOER EN VRIjWARING

Milieu
Om schade tijdens transport te voorkomen,
wordt het apparaat in een stevige verpakking
geleverd die voor het grootste gedeelte uit
opnieuw te gebruiken materiaal bestaat.
Maak daarom a.u.b. gebruik van de
mogelijkheid om het verpakkingsmateriaal te
recyclen.
Voer elektronische apparaten niet af
via het huisafval!
Conform de Europese richtlijn
2002 / 96 / EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische (apparatuur en
de omzetting daarvan naar nationaal recht
moeten oude elektrische gereedschappen
gescheiden worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.
HAM6005 Ma-A # 0902-20.indd 19
Over de afvoermogelijkheden van oude
elektrische apparaten kunt u bij uw
gemeente informeren
Garantie
Voor de garantievoorwaarden verwijzen wij u
naar het meegeleverde garantiebewijs.
6.CONFORMITEITSVERKLARING
/ PRODUCENT CE
Wij, Ferm BV, Lingenstraat 6, 8028PM,
Zwolle, Nederland, verklaren hiermee dat
het product aan de onderstaande EU-
richtlijnen voldoet.
EG-laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)
Elektromagnetische compatibiliteit
(2004/108/EG)
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN62233
Benaming van het product:
Parkside Heteluchtpistool PHG-2000
from 01-11-2008
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
J.F.J. Strikkers
Senior Quality Manager
Ferm BV
Technische wijzigingen binnen het kader van
de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
NL
19
2/20/09 10:06:20 AM

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading