Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000-2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PHLG 2000-2
HEAT GUN
Operation and Safety Notes
HORKOVZDUŠNÁ PITOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
TEPLOVZDUŠNÁ, TLAKOVÁ PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
HEISSLUFTGEBLÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000-2

 • Seite 1 PHLG 2000-2 HEAT GUN PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK Operation and Safety Notes Navodila za upravljanje in varnostna opozorila HORKOVZDUŠNÁ PITOLE TEPLOVZDUŠNÁ, TLAKOVÁ PIŠTOĽ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK HEISSLUFTGEBLÄSE Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical information ....................Page 7 General safety advice 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4. Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice relating specifically to this device ............Page 9 Operation Preparing the device for use ..................Page 9...
 • Seite 5: Introduction

  © Included items © Proper use 1 Heat gun PHLG 2000-2 1 Protector nozzle The heat gun is intended for the removal of paint, 1 Flat nozzle for warming (e.g. heat-shrinkable sleeves) and for 1 Reducer nozzle reshaping and welding of plastics.
 • Seite 6: Technical Information

  Introduction / General safety advice © Technical information Keep children and other people away while you are Nominal voltage: 230 V ~ 50 Hz operating the electrical tool. Power consumption: max. 2.000 W Distractions can cause you to lose control of Air volumes: Setting I: ca.
 • Seite 7: Personal Safety

  General safety advice 3. Personal safety 4. Careful handling and use of electrical power tools a) Remain alert at all times, watch what a) Do not overload the device. Always you are doing and always proceed with caution. Do not use the device if use an electrical power tool that is you are tired or under the influence of intended for the task you are under-...
 • Seite 8: Safety Advice Relating Specifically To This Device

  General safety advice / Operation Safety advice relating using the device, always pull the mains plug specifically to this device out of the mains socket. ½ Do not direct the device at the same spot for ½ Children or persons who lack the knowledge too long a period.
 • Seite 9: Changing The Nozzle

  Operation / Cleaning / Service · you to have both hands free Loosening a threaded connection: · the device to cool Heating the threaded connection carefully can often allow the connection to be released. © Changing the nozzle Removing weeds: The heat dries out the weeds and micro- Too much heat causes paints organisms.
 • Seite 10: Warranty

  EN 61000-3-3/A2:2005 This warranty does not affect your statutory rights. Device Type / Designation: Parkside Heat gun PHLG 2000-2 DES UK LTD Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute) Bochum, 31.01.2010 e-mail: support.uk@kompernass.com...
 • Seite 12 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .....................Stran 14 Oprema .........................Stran 14 Obseg dobave ......................Stran 14 Tehnični podatki ......................Stran 14 Splošna varnostna navodila 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 15 2. Električna varnost......................Stran 15 3. Varnost oseb ......................Stran 15 4. Skrbno ravnanje in uporaba električnega orodja ..........Stran 16 Za napravo specifična varnostna navodila ..............Stran 16 Uporaba Zagon ..........................Stran 17...
 • Seite 13: Uvod

  Preberite spodnja navodila za uporabo. Ta navodi- © Obseg dobave la dobro shranite. Ob predaji naprave tretji osebi zraven priložite tudi navodila. 1 pištola za vroči zrak PHLG 2000-2 1 lopatična šoba © Predvidena uporaba 1 površinska šoba 1 reducirna šoba Naprava je primerna za odstranjevanje barvnih 1 šoba za žar...
 • Seite 14: Splošna Varnostna Navodila

  Uvod / Splošna varnostna navodila 2. Električna varnost Temperatura (izhod šobe): Stopnja I: ca. 350 °C Stopnja II: ca. 550 °C Izogibajte se življenjski nevarno- sti zaradi električnega udara: Razred zaščite: II / a) Priključni vtič mora ustrezati električni Nivo zvočnega tlaka, določen kot vrste A, je vtičnici.
 • Seite 15: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in Vedno uporabljajte osebno ga je treba dati v popravilo. zaščitno opremo in vedno zaščitna očala. Uporaba osebne c) Preden izvajate nastavitve na napra- zaščitne opreme kot so maska za prah, delovni vi, zamenjujete dele opreme ali čevlji z zaščito proti drsenju, zaščitna čelada napravo daste iz rok, izvlecite elek-...
 • Seite 16: Uporaba

  Splošna varnostna navodila / Uporaba © Uporaba NEVARNOST POŠKODB! Naprave nikoli ne uporabljajte za sušenje las. ½ © Zagon Vročega zračnega toka nikoli ne usmerjajte na ljudi ali živali. ½ Nikoli ne glejte direktno v odprtino šobe na PREVIDNO! Pri uporabi ne prekrijte izpušni cevi prezračevalnih rež.
 • Seite 17: Nadaljnji Primeri Uporabe V Hiši, Avtu, Na Vrtu

  Uporaba / Čiščenje / Servis / Garancija © Čiščenje Površinska šoba – topljenje lepila, mehčanje barv (glejte sliko C): Površinsko šobo nataknite na izpušno cev Preden izvajate dela na OPOZORILO! Izogibajte se predolgim vplivom vročine, napravi, vedno potegnite električni vtič in vtičnice. ker zažgani lak lahko odstranite le s težavo.
 • Seite 18: Odstranitev

  V skladu z evropsko Direktivo 2002 / 96 / EC o Tip / oznaka naprave: odpadnih električnih ter elektronskih napravah in Parkside pištola za vroči zrak PHLG 2000-2 njenem izvajanju v nacionalni zakonodaji je treba neuporabna električna orodja zbirati ločeno in jih oddati za okolju prijazno predelavo.
 • Seite 20 Seznam obsahu Úvod Používání přístroje ve shodě s ustanoveními ..............Strana 22 Vybavení ........................Strana 22 Objem dodávky ......................Strana 22 Technické údaje ......................Strana 23 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 23 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 23 3. Bezpečnost osob ......................Strana 24 4.
 • Seite 21: Úvod

  Objem dodávky Přístroj je určen pro odstraňování barevných nátěrů, pro nahřívání (například hadic, které se srážejí za 1 Horkovzdušná pitole PHLG 2000-2 tepla) a pro tvarování a svařování plastů. Dále 1 Špachtlový nástavec může být používán k uvolňování lepených spojů a 1 Plochý...
 • Seite 22: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny © Technické údaje Elektrické nástroje během používání chraňte před dětmi Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz a jinými osobami. Při rozptýlení Jmenovitý výkon: max. 2000 W byste mohli ztratit kontrolu nad zařízením. Množství vzduchu: stupeň I: ca 300 l / min. stupeň...
 • Seite 23: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny 3. Bezpečnost osob 4. Pečlivé zacházení s elektrickými nástroji a jejich použití a) Buďte neustále pozorní, dbejte na to, a) Zařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- co činíte a dejte se s rozumem do práce s elektrickým nástrojem. Nikdy nepo- žijte k tomu určených elektrických nástrojů.
 • Seite 24: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Zařízení

  Všeobecné bezpečnostní pokyny / Obsluha Bezpečnostní pokyny vzdálenost. Kumulace horkého vzduchu může specifické pro zařízení způsobit přehřátí přístroje. ½ Dávejte pozor na pracovní prostředí, ale i na ½ Děti a osoby, které nemají dostatečnou znalost prostředí okolní. Teplo může dosáhnout k hoř- a zkušenost se zacházením se zařízením, nebo lavým dílům, které...
 • Seite 25: Používání Nástavců

  Obsluha / Čištění / Servis © Používání nástavců Uvolnění šroubových spojení: Zahřejte šroubové spojení opatrně horkým Příliš intenzivní působení tepla vzduchem a šrouby se pak zpravidla dají VÝSTRAHA! může způsobit vznícení barev a umělých hmot. pohodlně povolit. POZOR! Nevdechujte vznikající výpary. Odstraňování...
 • Seite 26: Záruka

  Vaše zákonná práva nejsou touto EN 55014-1:2006 zárukou omezena. EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3/A2:2005 Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel Typ / jméno přístroje: Parkside Horkovzdušná pitole PHLG 2000-2 servisu výrobků Kompernass Hotline: 800 400 235 Fax: 271 722 939 Bochum, 31.01.2010 e-mail: support.cz@kompernass.com ©...
 • Seite 28 Zoznam obsahu Úvod Použitie na stanovený účel ...................Strana 30 Vybavenie ........................Strana 30 Rozsah dodávky ......................Strana 30 Technické údaje ......................Strana 31 Všeobecné bezpečnostné pokyny 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 31 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 31 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 32 4. Bezpečná manipulácia a používanie elektrických nástrojov .........Strana 32 Bezpečnostné...
 • Seite 29: Úvod

  © Rozsah dodávky © Použitie na stanovený účel 1 teplovzdušná tlaková pištoľ PHLG 2000-2 Prístroj je vhodný na odstraňovanie farebných náte- 1 škrabková tryska rov, na nahrievanie (napr. zmršťovacích hadíc) a 1 plochá tryska na tvárnenie a zváranie plastov. Ďalej môže byť...
 • Seite 30: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny © Technické údaje Počas používania elektrického náradia zamedzte prístup Menovité napätie: 230 V ~ 50 Hz deťom a iným osobám. Menovitý výkon: max. 2000 W Odvrátenie pozornosti môže znamenať stratu Množstvo vzduchu: stupeň I: asi 300 l / min. kontroly nad zariadením.
 • Seite 31: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny 3. Bezpečnosť osôb 4. Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte s rozvahou. Prí- používajte len vhodné elektrické ná- stroje.
 • Seite 32: Bezpečnostné Pokyny Špecifické Pre Tento Prístroj

  Všeobecné bezpečnostné pokyny / Obsluha ½ Bezpečnostné pokyny Výstup trysky udržiavajte v dostatočnej vzdiale- špecifické pre tento prístroj nosti od obrábaného materiálu alebo opraco- vávanej plochy. Odrazený a nahromadený ½ Deti alebo osoby, ktoré majú nedostatočné ve- vzduch môže viesť k prehriatiu prístroja. ½...
 • Seite 33: Používanie Prídavných Trysiek

  Obsluha / Čistenie / Servis / Záruśná lehota © Používanie prídavných trysiek Odstránenie buriny: Horúci vzduch sa postará o vysušenie Príliš silné pôsobenie tepla buriny a klíčkov. VAROVANIE! môže zapáliť farby a umelé hmoty. POZOR! Nenadýchajte sa vzniknutých pár. Zapaľovanie grilovacieho uhlia (pozri obr.
 • Seite 34: Likvidácia

  EN 61000-3-2:2006 pobočka s oprávnením, sa platnosť záruky ruší. EN 61000-3-3/A2:2005 Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva. Typ / označenie prístroja: Parkside Teplovzdušná tlaková pištoľ PHLG 2000-2 Kompernass Service Slowakia Bochum, 31.01.2010 Tel. 0850 00 10 16 (0,075 EUR/Min.) e-mail: support.sk@kompernass.com ©...
 • Seite 36 Popis sadržaja Uvod Uporaba u skladu sa namjenom ................Stranica 38 Oprema ........................Stranica 38 Obim isporuke ......................Stranica 38 Tehnički podaci ......................Stranica 38 Opće upute za sigurnost 1. Sigurnost na radnom mjestu .................Stranica 39 2. Električna sigurnost ....................Stranica 39 3. Sigurnost osoba .....................Stranica 39 4.
 • Seite 37: Uvod

  Ove upute dobro sačuvajte. © Obim isporuke Priložite svu dokumentaciju prilikom predavanja uređaja trećim osobama. 1 Pištolj za vrući zrak PHLG 2000-2 1 Lopatasti nastavak © Uporaba u skladu sa namjenom 1 Površinski nastavak 1 Redukcijski nastavak Uređaj je prikladan za uklanjanje slojeva boje, za...
 • Seite 38: Opće Upute Za Sigurnost

  Uvod / Opće Sigurnosne upute 2. Električna sigurnost Temperatura (Ispust nastavka): Stupanj I: ca. 350 °C Stupanj II: ca. 550 °C Ne dovodite sebe i druge u životnu opasnost uslijed Zaštitna klasa: II / električnog udara: Razina zvučnog tlaka uređaja ocijenjena sa a) Mrežni utikač...
 • Seite 39: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  Opće Sigurnosne upute nepažnje za vrijeme korištenja stroja, može koji se više ne može uključiti i isključiti opasan uzrokovati teške ozljede. je i treba ga dati popraviti. c) Izvucite utikač iz utičnice prije nego Nosite osobnu zaštitnu opre- mu i uvijek zaštitne očale. obavljate namještanje na uređaju, Korištenje osobne zaštitne opreme, prije nego zamijenjujete dijelove pri-...
 • Seite 40: Rukovanje

  Opće Sigurnosne upute / Rukovanje © Rukovanje PAŽNJA! Izbjegavajte opasnosti od ozlje- da i požara, kao i rizike za zdravlje: ½ © Puštanje u rad U slučaju opasnosti neizostavno izvucite mrežni utikač iz utičnice. OPASNOST OD OZLJEDA! Uređaj nikada OPREZ! Prilikom rada ne prekrijte ventilacijske ne koristite suprotno njegovoj namjeni.
 • Seite 41: Ostali Primjeri Primjene U Kući, Vrtu I Automobilu

  Rukovanje / Čišćenje / Servis / Jamstveni list © Čišćenje Površinski nastavak – Otpuštanje li- jepka, razmekšavanje boje (vidi sliku C): Nataknite površinski nastavak Prije nego što izvodite UPOZORENJE! ispušnu cijev radove na uređaju, uvijek izvucite mrežni utikač Izbjegavajte prejaki utjecaj visoke temperature, iz utičnice.
 • Seite 42: Zbrinjavanje

  Tip / naziv uređaja: U skladu sa europskom smjernicom 2002 / 96 / EC Parkside Pištolj za vrući zrak PHLG 2000-2 o električnim i elektronskim starim uređajima i u skladu sa primjenom ove smjernice u nacionalnom pravu istrošeni električni uređaji moraju biti odvojeno sa-...
 • Seite 44 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 46 Ausstattung ........................Seite 46 Lieferumfang ........................Seite 46 Technische Daten ......................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 47 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges ..........Seite 48 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse ........Seite 49 Bedienung Inbetriebnahme ......................Seite 49...
 • Seite 45: Einleitung

  Grilldüse © © Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Das Gerät ist zum Entfernen von Farbanstrichen, 1 Heißluftgebläse PHLG 2000-2 zum Erwärmen (z.B. von Schrumpfschläuchen) und 1 Spachteldüse zum Verformen und Verschweißen von Kunststoffen 1 Flächendüse geeignet. Es kann ferner dafür eingesetzt werden, 1 Reduzierdüse...
 • Seite 46: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise © Technische Daten Funken, die den Staub oder die Dämpfe ent- zünden können. Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz Halten Sie Kinder und andere Nennleistung: max. 2000 W Personen während der Be- Luftmenge: Stufe I: ca. 300 l / min. nutzung des Elektrowerkzeugs Stufe II: ca.
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. vermeidbar ist, verwenden Sie einen Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz schuhe fern von sich bewegenden eines Fehlerstromschutzschalters vermindert Teilen.
 • Seite 48: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Heißluftgebläse

  Allgemeine Sicherheitshinweise / Bedienung ½ ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor BRAND- UND EXPLOSIONS- GEFAHR! Das Gerät entwickelt dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht eine starke Hitze. gewarteten Elektrowerkzeugen. Unsorgsamer Umgang bewirkt eine f) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zu- erhöhte Brand- und Explosionsgefahr.
 • Seite 49: Vorsatzdüsen Verwenden

  Bedienung Wärme erweichen. Die Klebeverbindungen Gerät einschalten: Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter lassen sich dann trennen und überschüssiger die Position Stufe „I“ oder „II“. Kleber entfernen. Gerät ausschalten: Reduzierdüse – Kunststoff verschweißen: Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter Stecken Sie die Reduzierdüse auf das die Position „0“.
 • Seite 50: Reinigung

  Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung © Reinigung Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht Ziehen Sie immer den Netz- von unserer autorisierten Service-Niederlassung WARNUNG! stecker aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre am Gerät durchführen.
 • Seite 51: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 62233:2008 Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EC: EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3/A2:2005 Typ / Gerätebezeichnung: Heißluftgebläse PHLG 2000-2 Bochum, 31.01.2010 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. 52 DE/AT/CH...
 • Seite 52 IAN 46460 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update ·Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen: 01 / 2010 Ident.-No.: PHLG2000-2012010-GB / SI / CZ / SK / HR / DE / AT / CH...