Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHKSA 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 12 A1
BATTERIDREVET HÅNDRUNDSAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-HANDCIRKELZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 302329
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKSA 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 12 A1 BATTERIDREVET HÅNDRUNDSAV SCIE CIRCULAIRE SANS FIL Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine ACCU-HANDCIRKELZAAG AKKU-HANDKREISSÄGE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 302329...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importør ............13 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ... . 14 │ PHKSA 12 A1    1...
 • Seite 5: Indledning

  Ikke beregnet 1 unbrakonøgle til erhvervsmæssig brug. 1 savklinge (formonteret) 1 betjeningsvejledning Udstyr Tekniske data Figur A: Startspærre Batteridrevet håndrundsav: PHKSA 12 A1 TÆND-/SLUK-knap (jævnstrøm) Mærkespænding: 12 V Oplåsningsknap til batteripakke Nominel hastighed Batteripakke i tomgang: 1400 min Skæredybdeskala...
 • Seite 6: Generelle Sikkerheds-Anvisninger Til Elværktøj

  Arbejd aldrig med elværktøj i eksplosions- farlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller støv. Elværk- tøj danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene. │ PHKSA 12 A1    3 ■...
 • Seite 7: Elektrisk Sikkerhed

  Selv et øjebliks uopmærksomhed ved brug af elværktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser. b) Brug ikke elværktøj med defekt kontakt. Elværktøj, som ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres. │ ■ 4    PHKSA 12 A1...
 • Seite 8: Anvendelse Og Behandling Af Det Batteridrevne Værktøj

  Brug kun batterier, der er beregnet til elværk- hed bevares. tøjet. Anvendelse af andre batterier kan med- føre personskader og brandfare. b) Vedligehold aldrig beskadigede batterier. Vedligeholdelse af batterier må kun udføres af producenten eller et autoriseret serviceværk- sted. │ PHKSA 12 A1    5 ■...
 • Seite 9: Specielle Sikkerhedsanvisninger For Bærbare Rundsave

  Anvend aldrig beskadigede eller forkerte underlagsskiver og skruer til savklingen. Sav- klingens underlagsskiver og skruer er specielt konstrueret til saven med henblik på optimal ydelse og driftssikkerhed. │ ■ 6    PHKSA 12 A1...
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger For Opladere

  -dybder. af producenten eller dennes kun- deservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås. │ PHKSA 12 A1    7 ■...
 • Seite 11: Sikkerhedsanvisninger For Rundsavklinger

  4. Den grønne ladeindikator-LED viser, at oplad- ningen er afsluttet, og at batteripakken anvendes. Bær høreværn! 5. Sæt batteripakken ind i produktet. FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE! Oplad aldrig batterier, der ikke er beregnet til det. │ ■ 8    PHKSA 12 A1...
 • Seite 12: Kontrol Af Beskyttelsesafdækningens Funktion

  5. Montér en ny savklinge i omvendt rækkefølge. der passer. 6. Aktivér spindelfikseringen (til den klikker på plads), og stram spændeskruen med unbra- konøglen │ PHKSA 12 A1    9 ■...
 • Seite 13: Betjening

  Indstil den ønskede vinkel på snitvinkelskalaen eller en optegnet linje. ved hjælp af overkanten på metaldelen , der er fremhævet med sort (se fig. C). Stram vingeskruen igen. Fig. C: Indstilling af snitvinkel til 45 grader │ ■ 10    PHKSA 12 A1...
 • Seite 14: Vedligeholdelse Og Rengøring

  (a) og tallene (b) med service-hotline. følgende betydning: 1–7: Plast 20–22: Papir og pap 80–98: Kompositmaterialer Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. │ PHKSA 12 A1    11 ■...
 • Seite 15: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået. På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre håndbøger, produktvideoer og software. │ ■ 12    PHKSA 12 A1...
 • Seite 16: Service

  Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 302329 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ PHKSA 12 A1    13 ■...
 • Seite 17: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typebetegnelse for maskinen: Batteridrevet håndrundsav PHKSA 12 A1 Produktionsår: 02 - 2018 Serienummer: IAN 302329 Bochum, 01.02.2018 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling.
 • Seite 18 Importateur ........... . . 27 Traduction de la déclaration de conformité originale ....28 FR │ BE │ PHKSA 12 A1    15 ■...
 • Seite 19: Introduction

  Ne convient pas à un usage professionnel. 1 lame de scie (pré-montée) Équipement 1 mode d'emploi Figure A : Caractéristiques techniques Blocage de démarrage Scie circulaire sans fil : PHKSA 12 A1 Interrupteur MARCHE/ARRÊT (courant continu) Tension nominale : 12 V Touche de déverrouillage du bloc-batterie Plage nominale de Bloc-batterie vitesses :...
 • Seite 20: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil Électrique

  1. Sécurité de la zone de travail utilisées pour une évaluation préliminaire de a) Conserver la zone de travail propre et bien l'exposition. éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents. FR │ BE │ PHKSA 12 A1    17 ■...
 • Seite 21: Sécurité Électrique

  Utiliser à courant différentiel résiduel (RCD). L‘usage des collecteurs de poussière peut réduire les d‘un RCD réduit le risque de choc électrique. risques dus aux poussières. │ FR │ BE ■ 18    PHKSA 12 A1...
 • Seite 22: Utilisation Et Entretien De L'outil Électrique

  à contrôler. ou un risque de blessure. FR │ BE │ PHKSA 12 A1    19 ■...
 • Seite 23: Entretien

  être cou- pées par la lame. │ FR │ BE ■ 20    PHKSA 12 A1...
 • Seite 24 à tous les angles et profondeurs de coupe. FR │ BE │ PHKSA 12 A1    21 ■...
 • Seite 25: Consignes De Sécurité Relatives Aux Chargeurs

  Portez toujours une protection auditive ! pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la mainte- nance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés. │ FR │ BE ■ 22    PHKSA 12 A1...
 • Seite 26: Consignes De Sécurité Relatives Aux Lames De Scie Circulaire

  Une interruption du processus de charge ne porte pas préjudice à la batterie. ► La charge est impossible si la batterie a trop chauffé lors du fonctionnement. Laissez-le d'abord refroidir. FR │ BE │ PHKSA 12 A1    23 ■...
 • Seite 27: Butée Parallèle

  ROUGE / ORANGE = charge moyenne ROUGE = charge faible – recharger la batterie L'encoche gauche sur la plaque de base corres- pond au réglage de l'angle de coupe 45°. │ FR │ BE ■ 24    PHKSA 12 A1...
 • Seite 28: Avertissement De Surcharge

  Vous pouvez commander des pièces déta- chées non listées (comme les batteries, char- geurs par ex.) auprès de notre hotline du service après-vente. Fig. D : Régler la profondeur de coupe FR │ BE │ PHKSA 12 A1    25 ■...
 • Seite 29: Mise Au Rebut

  L’appareil a été fabriqué avec soin conformément lités de recyclage du produit usagé. à des directives de qualité strictes et consciencieu- sement contrôlé avant sa livraison. │ FR │ BE ■ 26    PHKSA 12 A1...
 • Seite 30: Service Après-Vente

  étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l’affranchir à l’adresse de service après-vente communiquée. FR │ BE │ PHKSA 12 A1    27 ■...
 • Seite 31: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Désignation du modèle de la machine : Scie circulaire sans fil PHKSA 12 A1 Année de fabrication : 02 - 2018 Numéro de série : IAN 302329 Bochum, le 01.02.2018 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Sous réserve de modifications techniques à...
 • Seite 32 Importeur ............41 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....42 NL │ BE │ PHKSA 12 A1    29 ■...
 • Seite 33: Inleiding

  1 inbussleutel risico's op ongelukken met zich mee. Niet voor 1 zaagblad (gemonteerd) commercieel gebruik. 1 gebruiksaanwijzing Onderdelen Technische gegevens Afbeelding A: Inschakelblokkering Accu-handcirkelzaag: PHKSA 12 A1 (gelijkstroom) Aan-/uitknop Nominale spanning: 12 V Nominaal toerental Ontgrendelknop voor accupack (onbelast): 1400 min...
 • Seite 34: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrisch Gereedschap

  De in de veiligheidsvoorschriften gebruikte term “elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elek- trisch gereedschap dat op netvoeding werkt (met snoer) en op elektrisch gereedschap dat op accu’s werkt (zonder snoer). NL │ BE │ PHKSA 12 A1    31 ■...
 • Seite 35: Veiligheid Op De Werkplek

  Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt Loszittende kleding, sieraden of haren kunnen is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico door bewegende onderdelen worden gegre- op een elektrische schok. pen. │ NL │ BE ■ 32    PHKSA 12 A1...
 • Seite 36: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  Kortsluiting tussen de accucon- tacten kan verbrandingen of brand tot gevolg hebben. NL │ BE │ PHKSA 12 A1    33 ■...
 • Seite 37: Service

  -schroeven voor het zaagblad. worden uitgevoerd door de fabrikant of een De zaagblad-sluitringen en -schroeven zijn spe- bevoegde klantenservice. ciaal ontworpen voor uw zaag, voor optimale prestaties en bedrijfsveiligheid. │ NL │ BE ■ 34    PHKSA 12 A1...
 • Seite 38 Stel de oorzaak van dieptes het zaagblad of andere onderdelen niet het vastlopen van het zaagblad vast en los het aanraakt. probleem op. NL │ BE │ PHKSA 12 A1    35 ■...
 • Seite 39: Veiligheidsvoorschriften Voor Opladers

  Draag tijdens het zagen een stofmasker. begrepen. Kinderen mogen niet met ■ Gebruik uitsluitend aanbevolen zaagbladen. ■ Draag altijd gehoorbescherming! het apparaat spelen. Kinderen mo- gen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren. │ NL │ BE ■ 36    PHKSA 12 A1...
 • Seite 40: Veiligheidsvoorschriften Voor Cirkelzaagbladen

  Laat de accu eerst afkoelen. ■ Laad het accupack nooit op als de omge- vingstemperatuur lager is dan 10 °C of hoger dan 40 °C. Afb. A: Zaagblad verwisselen NL │ BE │ PHKSA 12 A1    37 ■...
 • Seite 41: Parallelaanslag

  Stel de gewenste hoek in op de zaaghoekschaal aan de hand van de bo- venkant van het zwarte uitstekende metaaldeel (zie afb. C). Draai de vleugelbout weer vast. │ NL │ BE ■ 38    PHKSA 12 A1...
 • Seite 42: Zaagdiepte Instellen

  1. Schakel het apparaat in zoals beschreven bij “In- en uitschakelen” en plaats het met de voorkant van de zool op het materiaal. 2. Lijn de machine uit met de parallelaanslag of met een getekende lijn. NL │ BE │ PHKSA 12 A1    39 ■...
 • Seite 43: Afvoeren

  Garantieomvang product krijgt u bij uw gemeentereini- ging. Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor- men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. │ NL │ BE ■ 40    PHKSA 12 A1...
 • Seite 44: Service

  Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden. Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo’s en software downloaden. NL │ BE │ PHKSA 12 A1    41 ■...
 • Seite 45: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typeaanduiding van het apparaat: Accu-handcirkelzaag PHKSA 12 A1 Productiejaar: 02 - 2018 Serienummer: IAN 302329 Bochum, 01-02-2018 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
 • Seite 46 Original-Konformitätserklärung ........57 DE │ AT │ CH │ PHKSA 12 A1    43...
 • Seite 47: Einleitung

  Maschine gilt als nicht bestimmungsgemäß und 1 Innensechskantschlüssel birgt erhebliche Unfallgefahren. Nicht zum gewerb- 1 Sägeblatt (vormontiert) lichen Gebrauch. 1 Betriebsanleitung Ausstattung Technische Daten Abbildung A: Akku-Handkreissäge: PHKSA 12 A1 Einschaltsperre (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V EIN-/AUS-Schalter Bemessungs- Entriegelungstaste für Akku-Pack Leerlaufdrehzahl: 1400 min Akku-Pack Sägeblatt:...
 • Seite 48: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einschät- zung der Belastung verwendet werden. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). DE │ AT │ CH │ PHKSA 12 A1    45 ■...
 • Seite 49: Arbeitsplatzsicherheit

  Sie das Elektrowerkzeug Risiko eines elektrischen Schlages. einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk- zeugs befindet, kann zu Verletzungen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PHKSA 12 A1...
 • Seite 50: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Ge- brauch von anderen Akkus kann zu Verletzun- gen und Brandgefahr führen. DE │ AT │ CH │ PHKSA 12 A1    47 ■...
 • Seite 51: Service

  Schlag. f) Verwenden Sie beim Längsschneiden immer einen Anschlag oder eine gerade Kantenführung. Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert die Möglichkeit, dass das Sägeblatt klemmt. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PHKSA 12 A1...
 • Seite 52 Sägeblatt in eine Linie mit Ihrem Körper brin- gen. Bei einem Rückschlag kann die Kreissäge rückwärts springen, jedoch kann die Bedienper- son durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlagkräfte beherrschen. DE │ AT │ CH │ PHKSA 12 A1    49 ■...
 • Seite 53: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Verwenden Sie keine Schleifscheiben. ■ Verwenden Sie nur Sägeblätter mit Durchmes- sern entsprechend den Aufschriften auf der Säge. ■ Verwenden Sie das richtige Sägeblatt entspre- chend dem zu sägenden Werkstoff. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PHKSA 12 A1...
 • Seite 54: Sicherheitshinweise Für Kreissägeblätter

  Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor 2. Schwenken Sie die Schutzhaube mit Hilfe Sie den Akku-Pack aus dem Ladegerät des Rückziehhebels zurück und stellen Sie nehmen bzw. einsetzen. das Gerät ab. DE │ AT │ CH │ PHKSA 12 A1    51 ■...
 • Seite 55: Parallelanschlag

  (siehe auch Abb. B). ROT / ORANGE = mittlere Ladung Die rechte Aussparung in der Grundplatte ist ROT = schwache Ladung – Akku aufladen für die Schnittwinkeleinstellung 0°. Die linke │ DE │ AT │ CH ■ 52    PHKSA 12 A1...
 • Seite 56: Überlast Warnung

  Sie die gewünschte Schnitttiefe an der Schnitt- trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, tiefenskala anhand der Referenzmarke ein Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff (siehe Pfeilmarkierung Abb. D). Ziehen Sie die angreifen. Feststellschraube wieder fest. DE │ AT │ CH │ PHKSA 12 A1    53 ■...
 • Seite 57: Entsorgung

  Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PHKSA 12 A1...
 • Seite 58: Service

  Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at DE │ AT │ CH │ PHKSA 12 A1    55 ■...
 • Seite 59: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 56    PHKSA 12 A1...
 • Seite 60: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Handkreissäge PHKSA 12 A1 Herstellungsjahr: 02 - 2018 Seriennummer: IAN 302329 Bochum, 01.02.2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 61 │ DE │ AT │ CH ■ 58    PHKSA 12 A1...
 • Seite 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 03 / 2018 · Ident.-No.: PHKSA12-A1-022018-2 IAN 302329...