Herunterladen Diese Seite drucken

Obsluha; Před Uvedením Do Provozu; Uvedení Do Provozu Soupravy Na Nafukování Pneumatik; Použití Příslušenství - Parkside PDSS 13 D4 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Obsluha

Před uvedením do provozu
UPOZORNĚNÍ: Výrobek se smí provozovat jen
s vyčištěným, stlačeným vzduchem bez kondenzátu
a oleje.
Maximální pracovní tlak 8 bar na výrobku se nesmí
překračovat.
UPOZORNĚNÍ: K regulaci tlaku vzduchu, musí
být zdroj stlačeného vzduchu vybaven redukčním
ventilem.
Připojte výrobek na vhodný zdroj stlačeného
vzduchu spojením rychlospojky hadice se vsuv-
kou
na výrobku. Uzavření následuje auto-
4
maticky.
Uvedení do provozu soupravy
na nafukování pneumatik
1. Nastrčte ventilový adaptér
2. Ke startu přívodu vzduchu stiskněte páku
spouště
.
6
3. Pro přerušení přívodu stlačeného vzduchu uvol-
něte páku spouště
tejte na manometru
4. Jestliže je napumpováno více vzduchu (příliš
vysoký tlak), stiskněte odvzdušňovací ventil
pro vypuštění vzduchu.
5. Stiskněte páčku ventilového adaptéru
a stáhněte ventilový adaptér
6. Po ukončení práce odpojte výrobek od kompresoru.
Použití příslušenství
Stlačte páčku ventilového adaptéru
strčte požadované příslušenství
nástavec
do ventilového adaptéru
9
Uvedení pistole do provozu
1. Našroubujte prodlužovací dýzu
2. Ke startu přívodu vzduchu stiskněte páku
spouště
.
6
24 CZ
na ventil.
5
. Tlak pumpování odečí-
6
.
1
dolů
5
z ventilu.
5
a na-
5
nebo
10
13
.
5
na pistoli
8
3. Pro přerušení přívodu stlačeného vzduchu
uvolněte páku spouště
4. Po dokončení práce odpojte výrobek od
kompresoru.
UPOZORNĚNÍ: Nejprve odpojte hadici od kom-
presoru a teprve potom hadici připojenou k výrobku.
Tím se vyhnete nekontrolovaným pohybům hadice.
Údržba
Před čištěním bezpodmínečně odpojte výrobek
od zásobování stlačeným vzduchem.
Výrobek nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu.
Čistění a ošetřování
Nepoužívejte k čištění výrobku žádné ostré
předměty.
Do výrobku se nesmí dostat žádné tekutiny.
Jinak může dojít k poškození výrobku.
Výrobek čistěte pravidelně, nejlépe ihned po práci.
Těleso čistěte suchým hadrem.
Zlikvidování
3
Obal se skládá z ekologických materiálů, které
můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren
recyklovatelných materiálů.
O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se
informujte u správy vaší obce nebo města.
Překlad originálu prohlášení
o konformitě
My, společnost OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße
1, 74167 Neckarsulm, NĚMECKO prohlašujeme
na vlastní zodpovědnost, že je výrobek: Sada pne-
umatického příslušenství, model č.: HG04394, verze:
.
10 / 2019, na který se toto prohlášení vztahuje,
7
vyroben v souladu se směrnicí 2006/42/EC.
.
6
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS 13 D4

Diese Anleitung auch für:

Ian 327365_1904