Herunterladen Diese Seite drucken

Legenda Použitých Piktogramů; Úvod; Použití Ke Stanovenému Účelu; Popis Dílů - Parkside PDSS 13 D4 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Legenda použitých piktogramů
Přečtěte si návod k obsluze!
Noste ochranu sluchu.
Noste ochranné rukavice.
Sada pneumatického
příslušenství PDSS 13 D4
Úvod
Blahopřejeme Vám ke koupi nového vý-
robku. Rozhodli jste se pro kvalitní výro-
bek. Před prvním uvedením do provozu
se seznamte s výrobkem. K tomu si pozorně pře-
čtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní
pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způso-
bem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uscho-
vejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny
podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.
Použití ke stanovenému účelu
Souprava pistole na pumpování pneumatik stlačeným
vzduchem slouží k nafukování pneumatik jízdních kol,
nafukovacích matrací, člunů, atd. Pistole samotná je
vhodná i na čištění a vyfoukání nečistot z předmětů
a těžko přístupných míst. Používejte výrobek pouze
popisovaným způsobem a pouze pro uvedené ob-
lasti použití. Výrobek je určen pouze pro privátní
použití, není vhodný pro komerční účely. Jakékoliv
použití, které se liší od použití ke stanovenému účelu,
je zakázané a potencionálně nebezpečné. Na škody
způsobené nerespektováním pokynů nebo chybným
použitím se nevztahuje záruka ani za ně výrobce
neručí.
22 CZ
Noste ochranné brýle.
Noste ochrannou masku proti
prachu.
Obal a výrobek zlikvidujte vhodným
b
ekologickým způsobem!
a
Popis dílů
Bezprostředně po vybalení vždy zkontrolujte úplnost
obsahu dodávky a stav výrobku. Nepoužívejte vý-
robek, pokud je vadný.
Manometr
1
Souprava pistole na nafukování pneumatik
2
Odvzdušňovací ventil
3
Vsuvka
4
Hadice s ventilovým adaptérem
5
Páka spouště
6
Pistole
7
Prodlužovací dýza
8
Příslušenství:
Nástavec pro
,
9
14
15
Jehla na nafukování míčů
10
Univerzální adaptér pro ventily s vnitřním
11
Ø cca 9 mm
Univerzální adaptér pro ventily s vnitřním
12
Ø cca 6 mm
Ventilový adaptér např. pro ventily jízdních kol
13
Univerzální adaptér pro ventily s vnitřním
14
Ø cca 8 mm
Adaptér pro šroubovací ventily např. člunů
15
Adaptér pro odvzdušňovací ventily
16
Technické data
Pracovní tlak:
maximálně 8 bar
Kvalita stlačeného
vzduchu:
vyčištěný, bez oleje a
kondenzátu
,
16

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS 13 D4

Diese Anleitung auch für:

Ian 327365_1904