Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PALP 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kompressor akku-luftpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS COMPRESSOR PAK 20-Li A1
CORDLESS AIR PUMP PALP 20-Li A1
AKUMULATOROWY KOMPRESOR
AKUMULATOROWA POMPA
POWIETRZA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-KOMPRESSOR
AKKU-LUFTPUMPE
Originalbetriebsanleitung
IAN 300633
AKUMULIATORINIS KOMPRESORIUS
AKUMULIATORINIS PNEUMATINIS
SIURBLYS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PALP 20-Li A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PALP 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS COMPRESSOR PAK 20-Li A1 CORDLESS AIR PUMP PALP 20-Li A1 AKUMULATOROWY KOMPRESOR AKUMULIATORINIS KOMPRESORIUS AKUMULATOROWA POMPA AKUMULIATORINIS PNEUMATINIS POWIETRZA SIURBLYS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKKU-KOMPRESSOR AKKU-LUFTPUMPE Originalbetriebsanleitung IAN 300633...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite abu lapus su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Wkładanie / wyjmowanie akumulatora z urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Obsługa akumulatorowa pompa powietrza PALP 20-Li A1 ....8 Napompowanie/nadmuchiwanie .
 • Seite 6: Wstęp

  . Jakiekolwiek inne użycie lub mo- Czerwona dioda kontrolna ładowania dyfikacje urządzeń uważane są za niezgodne z Zielona dioda kontrolna ładowania przeznaczeniem i niosą za sobą poważne niebez- pieczeństwo wypadku . ■ 2    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 7: Zakres Dostawy

  2,0 Ah został zmierzony znormalizowaną metodą pomiarową i może być użyty do porównywa- nia urządzeń . Podana wartość emisji drgań może posłużyć także do wstępnej oceny stopnia narażenia . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Stanowisko pracy należy utrzymywać w czy- nym . stości i dbać o jego dobre oświetlenie. Niepo- rządek i niedostateczne oświetlenie mogą być przyczyną wypadków . ■ 4    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 9: Bezpieczeństwo Osób

  Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób czas utrzymywać równowagę. Pozwoli to na stanowią duże zagrożenie . lepszą kontrolę elektronarzędzia w przypadku nieoczekiwanych sytuacji . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Stosowanie I Obsługa Narzędzia Akumulatorowego

  Zwarcie między stykami aku- ratur. Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie mulatora może spowodować oparzenia lub poza dopuszczonym zakresem temperatur pożar . może spowodować zniszczenie akumulatora oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe . ■ 6    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 11: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Ładowarek I Dmuchaw

  . ♦ Wsuń akumulator do urządzenia . ♦ Między kolejnymi ładowaniami wyłączaj za- wsze ładowarkę na co najmniej 15 minut . W tym celu wyciągnij wtyk z gniazda . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Wkładanie / Wyjmowanie Akumulatora Z Urządzenia

  Pozwala to na oświetlenie miejsca pracy w czasie pompowania w warunkach słabego ♦ Podłącz adapter do zaworu pom- oświetlenia . powanego przedmiotu . ♦ Włącz urządzenie, naciskając włącznik / wyłącznik ■ 8    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 13: Obsługa Kompresor Akumulatorowy Pak 20-Li A1

  Kompresor nie działa, gdy wyświetlacz ♦ Naciśnij przycisk WŁĄCZNIKA/WYŁĄCZNIKA jest wyłączony . ♦ Kompresor wyłącza się automatycznie po osią- gnięciu zadanego ciśnienia . ♦ Wyciągnij adapter z napompowanego przedmiotu . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    9 ■ │...
 • Seite 14: Adapter

  . WSKAZÓWKA ► Niewymienione tutaj części zamienne (np . akumulatory, ładowarka) można zamówić za pośrednictwem naszej infolinii serwisowej . ■ 10    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 15: Utylizacja

  . 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    11 ■ │...
 • Seite 16 .) . powodują utratę gwarancji . Na stronie www .lidl-service .com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie . ■ 12    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 17: Serwis

  Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    13 ■ │...
 • Seite 18: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Akumulatorowy kompresor PAK 20-Li A1 / Pompka akumulatorowa PALP 20-Li A1 Rok produkcji: 08 - 2018 Numer seryjny: IAN 300633 Bochum, 07 .08 .2018 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia .
 • Seite 19: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przypisany do urządzenia (np . IAN 300633) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    15 ■...
 • Seite 20 ■ 16    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 21 Akumuliatoriaus bloko įdėjimas į prietaisą ir išėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Akumuliatorinės oro pompos PALP 20-Li A1 naudojimas ....24 Pripūtimas .
 • Seite 22: Įžanga

  . Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią netinkamai nau- dojant prietaisus . NURODYMAS ► Naudojimo instrukcija turi būti visada laikoma šalia kompresoriaus, kad naudojantieji asmenys galėtų ja pasinaudoti . ■ 18  │   PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 23: Tiekiamas Rinkinys

  įrankiui palyginti su kitu . Nurodyta vibracijų (nuolatinė srovė) Vardinė įtampa: 20 V spinduliuotės verte taip pat galima vadovautis Talpa: 2,0 Ah vertinant pirminį poveikį . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1   │  19 ■...
 • Seite 24: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Elektriniai įrankiai įskelia kibirkščių, ir jos gali dulkes ar garus uždegti . c) Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite ar- tintis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus dėmesį įrankis gali tapti nevaldomas . ■ 20  │   PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 25: Žmonių Sauga

  įrenginių, juos reikia Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais prijungti ir tinkamai naudoti. Susiurbus dulkes ašmenimis rečiau įstringa, juos lengviau valdyti . sumažėja dulkių keliamas pavojus . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1   │  21 ■...
 • Seite 26: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Kraunant netinkamai arba neatsižvelgiant į mai kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs akumuliato- leidžiamas temperatūros ribas, akumuliatorius riaus skystis gali sudirginti arba nudeginti odą . gali sugesti, taip pat padidėja gaisro pavojus . ■ 22  │   PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 27: Krovikliams Ir Orpūtėms Taikomi Saugos Nurodymai

  . ♦ Akumuliatoriaus bloką įdėkite į prietaisą . ♦ Tarp dviejų įkrovimų iš eilės kroviklis ne trumpiau nei 15 minučių turi būti išjungtas . Tam ištraukite tinklo kištuką . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1   │  23 ■...
 • Seite 28: Akumuliatoriaus Bloko Įdėjimas Į Prietaisą Ir Išėmimas

  ♦ Įjunkite prietaisą, paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį ♦ Gaminį norimai pripūtę, išjunkite prietaisą iš naujo paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGI- MO jungiklį ♦ Dabar nuimkite adapterinį antgalį arba ■ 24  │   PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 29: Akumuliatorinio Oro Kompresoriaus Pak 20-Li A1 Naudojimas

  . neveikia . ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį ♦ Pasiekus iš anksto nustatytą slėgį, kompresorius automatiškai išsijungia . ♦ Ištraukite adapterį arba iš pripūsto gaminio . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1   │  25 ■...
 • Seite 30: Adapteris

  įgaliotos klien- tų aptarnavimo tarnybos . NURODYMAS ► Neišvardytų atsarginių dalių (pvz ., akumulia- torių, kroviklių) galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija . ■ 26  │   PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 31: Šalinimas

  . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, to darbus imamas mokestis . sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1   │  27 ■...
 • Seite 32: Priežiūra

  Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo VOKIETIJA atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums www .kompernass .com nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . ■ 28  │   PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 33: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Gaminio tipas: Akumuliatorinis kompresorius PAK 20-Li A1 / Akumuliatorinis pneumatinis siurblys PALP 20-Li A1 Pagaminimo metai: 2018-08 Serijos numeris: IAN 300633 Bochumas, 2018-08-07 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai .
 • Seite 34: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio turėkite gaminio numerį (pvz ., IAN 300633) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio . ■ 30  │   PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 35 Akku-Pack ins Gerät einsetzen / entnehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Bedienung Akku-Luftpumpe PALP 20-Li A1 ......38 Aufpumpen/Aufblasen .
 • Seite 36: Einleitung

  Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungs- Grüne Ladekontroll-LED gemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 37: Lieferumfang

  Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden . Der angegebene Schwingungsemis- sionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- schätzung der Aussetzung verwendet werden . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 38: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 39: Sicherheit Von Personen

  Schneidkanten verklemmen sich Verwendung einer Staubabsaugung kann weniger und sind leichter zu führen . Gefährdungen durch Staub verringern . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 40: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 41: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte & Gebläse

  . ♦ Schalten Sie das Ladegerät zwischen aufeinan- derfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzste- cker . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 42: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Sie das Gerät ab indem Sie den EIN-/AUS-Schalter erneut drücken . ♦ Entfernen Sie nun den Adapter oder ♦ Setzen Sie die Ventilkappe des Aufblasartikels wieder auf . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 43: Bedienung Akku-Kompressor Pak 20-Li A1

  Der Kompressor schaltet sich automatisch nach Erreichen des voreingestellten Druckes ab . ♦ Ziehen Sie den Adapter oder aus dem aufgepumpten Gegenstand heraus . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 44: Adapter

  . HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Akku, Ladegerät) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 45: Entsorgung

  Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind Möglichkeiten zur Entsorgung des kostenpflichtig . ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 46 Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 47: Service

  BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 48: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 300633) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 49 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 08 / 2018 Ident.-No.: PAK20-LiA1/PALP20-LiA1-082018-1 IAN 300633...

Diese Anleitung auch für:

Pak 20-li a1Ian 300633