Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDSS 13 D4 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR TOOL ACCESSORY SET PDSS 13 D4
AIR TOOL ACCESSORY SET
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
KOMPLET PRIBORA ZA KOMPRESORJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SÚPRAVA PNEUMATICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 327365_1904
TARTOZÉKKÉSZLET SŰRÍTETT
LEVEGŐS ALKALMAZÁSOKHOZ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
SADA PNEUMATICKÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-ZUBEHÖR-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS 13 D4

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSS 13 D4

 • Seite 1 AIR TOOL ACCESSORY SET PDSS 13 D4 AIR TOOL ACCESSORY SET TARTOZÉKKÉSZLET SŰRÍTETT Operation and safety notes LEVEGŐS ALKALMAZÁSOKHOZ Translation of the original instructions Kezelési és biztonsági utalások Az originál használati utasítás fordítása KOMPLET PRIBORA ZA KOMPRESORJE SADA PNEUMATICKÉHO Navodila za upravljanje in varnostna opozorila PŘÍSLUŠENSTVÍ...
 • Seite 2 Operation and safety notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Parts description ..........................Page 6 Technical specifications ........................Page 6 Package contents ..........................Page 7 Safety advice ..........................Page 7 Operation ............................Page 8 Setup and use .............................Page 8 Using the tyre inflator with pressure gauge ..................Page 8 Using the accessories .........................Page 8 Using the air blow gun ........................Page 8 Maintenance...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used

  Dispose of packaging properly. Wear protective gloves. Do not dispose of the product in household waste! Air tool accessory set PDSS 13 D4 Parts description After unpacking the product, please check that all of Introduction the package contents are present and that the product is in perfect condition.
 • Seite 7: Package Contents

  Volumetric flow rate: Tyre inflator: 40–70 l / min The dangers stated are Air blow gun: 70–130 l / min foreseeable when using handheld pneumatic A-weighted sound equipment for generalpurpose work. However, pressure level (L ): Tyre inflator: 84 dB(A) users must themselves consider the risks that can Air blow gun: 87.7 dB(A) occur when using the equipment for a specific...
 • Seite 8: Operation

  Operation 2. Press the trigger lever to start supplying compressed air. Setup and use 3. Release the trigger lever to stop supplying compressed air. NOTE: Always operate the product with compressed 4. Disconnect the product from the compressor air that is clean, oil-free and moisture-free. after completing work.
 • Seite 9: Translation Of The Original Conformity Declaration

  Translation of the original purchase. This warranty becomes void if the product conformity declaration has been damaged, or used or maintained improperly. We, OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1, The warranty applies to defects in material or manu- 74167 Neckarsulm, GERMANY, hereby declare facture.
 • Seite 10 Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..........Oldal 11 Bevezetés ............................Oldal 11 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 11 Alkatrészleírás ............................Oldal 11 Műszaki adatok ..........................Oldal 11 A csomag tartalma ..........................Oldal 12 Biztonsági tudnivalók ......................Oldal 12 Használat ............................Oldal 13 Az üzembe helyezés előtt .........................Oldal 13 Az abroncstöltő-mérőkészülék üzembe helyezése ................Oldal 13 A tartozékok használata ........................Oldal 13 A szórópisztoly üzembe helyezése ....................Oldal 13 Karbantartás...
 • Seite 11: Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata

  A csomagolóanyagot és a terméket Viseljen védőkesztyűt. környezetbarát módon semmisítse meg! Tartozékkészlet sűrített levegős Alkatrészleírás alkalmazásokhoz PDSS 13 D4 A kicsomagolást követően mindig azonnal ellenőriz- ze a csomagolás tartalmának teljességét és a termék Bevezetés kifogástalan állapotát. Ne használja a terméket, ha hibás.
 • Seite 12: A Csomag Tartalma

  Átfolyo térfogat: Abroncstöltő: 40–70 l / perc eredő károkért vagy sérülésekért a gyártó sem- Szórópisztoly: 70–130 l / perc milyen felelősséget nem vállal. Értékelt „A“ A feltüntetett veszé- hangnyomásszint lyeztetések előre láthatók kézben tartott termé- (L ): Abroncstöltő: 84 dB(A) kek általános használata során.
 • Seite 13: Használat

  A szórópisztoly üzembe tartalmazó palackot, mert ez robbanáshoz és helyezése azáltal súlyos sérülésekhez vezethet. VESZÉLY! Tartsa távol kezeit vagy más végtagjait a forgó részektől. Ellen- 1. Csavarjon fel egy hosszabbító fúvókát kező esetben sérülésveszély áll fenn. sűrített levegős szórópisztolyra 2. A sűrített levegő beáramoltatásának elindításá- hoz nyomja meg a húzókart Használat 3.
 • Seite 14: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti Megfelelőségi Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül Nyilatkozat fordítása anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a válasz- tásunk szerint a terméket ingyen megjavítjuk vagy Mi, az OWIM GmbH & Co. KG cég, Stiftsberg- kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a terméket straße 1, 74167 Neckarsulm, NÉMETORSZÁG, megrongálták, nem szakszerűen kezelték vagy tar- tották karban.
 • Seite 15 Legenda uporabljenih piktogramov ..............Stran 16 Uvod ..............................Stran 16 Predvidena uporaba .......................... Stran 16 Opis delov ............................Stran 16 Tehnični podatki ..........................Stran 16 Obseg dobave ........................... Stran 17 Varnostni napotki ........................Stran 17 Uporaba ............................Stran 18 Pred začetkom obratovanja ......................Stran 18 Zagon merilne naprave za polnjenje pnevmatik ................
 • Seite 16: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Nosite zaščitne rokavice. okolju prijazen način! Komplet pribora za kompresorje Opis delov PDSS 13 D4 Takoj po odprtju embalaže preverite, ali vsebuje vse spodaj naštete dele ter ali je izdelek v brezhibnem Uvod stanju. Izdelka ne uporabljajte, če je pokvarjen.
 • Seite 17: Obseg Dobave

  Volumski tok: polnilnik Pred prvo uporabo najprej obvezno preberite pnevmatik: 40–70 l / min in upoštevajte napotke v teh navodilih za upo- izpihovalna rabo ter jih dobro shranite. Za škodo in telesne pištola: 70–130 l / min poškodbe, ki so nastale zaradi neupoštevanja Z A ocenjena teh navodil za uporabo, proizvajalec ne pre- raven zvočnega...
 • Seite 18: Uporaba

  Zagon izpihovalne pištole plina v steklenicah, ker lahko to privede do eksplozije, s tem pa tudi do težkih poškodb. NEVARNOST! Rok ali drugih okon- 1. Privijte podaljševalno šobo na izpihovalno čin ne približujte vrtečim delom. V pištolo za stisnjeni zrak nasprotnem primeru obstaja nevar- 2.
 • Seite 19: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti

  Prevod originalne izjave Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez po- o skladnosti štnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in Mi, OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1, navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je 74167 Neckarsulm, NEMČIJA, izjavljamo na la- nastala.
 • Seite 20: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraβe 1 74167 Neckarsulm NEMČIJA Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni KG, Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem tevkov iz te garancije.
 • Seite 21 Legenda použitých piktogramů ................Strana 22 Úvod ..............................Strana 22 Použití ke stanovenému účelu......................Strana 22 Popis dílů ............................Strana 22 Technické data ..........................Strana 22 Obsah dodávky ..........................Strana 23 Bezpečnostní upozornění ....................Strana 23 Obsluha ............................Strana 24 Před uvedením do provozu ......................
 • Seite 22: Legenda Použitých Piktogramů

  Obal a výrobek zlikvidujte vhodným Noste ochranné rukavice. ekologickým způsobem! Sada pneumatického Popis dílů příslušenství PDSS 13 D4 Bezprostředně po vybalení vždy zkontrolujte úplnost obsahu dodávky a stav výrobku. Nepoužívejte vý- Úvod robek, pokud je vadný. Blahopřejeme Vám ke koupi nového vý- Manometr robku.
 • Seite 23: Obsah Dodávky

  Průtok: Nafukování Jmenovaná ohrožení jsou pneumatik: 40–70 l / min. předvídatelná při všeobecném používání vý- Pistole: 70–130 l / min. robků držených v rukou. Přesto musí uživatel A-hodnocená vždy zhodnotit specifická rizika, která mohou hladina hluku (L ): Nafukování při každém použití vyvstat. NEBEZPEČÍ...
 • Seite 24: Obsluha

  Obsluha 3. Pro přerušení přívodu stlačeného vzduchu uvolněte páku spouště Před uvedením do provozu 4. Po dokončení práce odpojte výrobek od kompresoru. UPOZORNĚNÍ: Výrobek se smí provozovat jen UPOZORNĚNÍ: Nejprve odpojte hadici od kom- s vyčištěným, stlačeným vzduchem bez kondenzátu a oleje.
 • Seite 25: Záruka

  Postup v případě Použitá harmonizující norma: uplatňování záruky EN1953:2013 AfPS GS 2014:01PAK Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu Sériové číslo: IAN 327365_1904 se řiďte následujícími pokyny: Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvr- zenku a číslo artiklu (např. IAN 123456_7890) jako doklad o zakoupení.
 • Seite 26 Legenda použitých piktogramov ................Strana 27 Úvod ..............................Strana 27 Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 27 Popis častí ............................Strana 27 Technické údaje ..........................Strana 27 Obsah dodávky ..........................Strana 28 Bezpečnostné upozornenia ..................Strana 28 Obsluha ............................
 • Seite 27: Legenda Použitých Piktogramov

  Noste ochranné rukavice. Obal a výrobok ekologicky zlikvidujte! Súprava pneumatického Popis častí príslušenstva PDSS 13 D4 Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť dodávky ako aj bezchybný stav výrobku. Výrobok Úvod nepoužívajte, ak je defektný. Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového Manometer výrobku.
 • Seite 28: Obsah Dodávky

  Objemový prietok: Hustilka pneumatík: a návod si starostlivo uschovajte. Za škody alebo 40–70 l / min telesné poranenia, ktoré vzniknú v dôsledku Vyfukovacia pištoľ: nedodržiavania tohto návodu na používanie, 70–130 l / min nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť. A-vyhodnotená Uvedené ohrozenia sú hladina akustického predvídateľné...
 • Seite 29: Obsluha

  Uvedenie vyfukovacej pretože by to mohlo viesť k explózii a tým k pištole do prevádzky ťažkým poraneniam. NEBEZPEČENSTVO! Držte ruky a ostatné časti tela v bezpečnej 1. Prišróbujte jednu predlžovaciu trysku vzdialenosti od točiacich sa častí. pneumatickú vyfukovaciu pištoľ Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia. 2.
 • Seite 30: Preklad Originálneho Konformitného Prehlásenia

  Preklad originálneho vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, konformitného prehlásenia ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný. My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO, prehlasujeme vo Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné...
 • Seite 31 Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 32 Einleitung ............................Seite 32 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 32 Teilebeschreibung ..........................Seite 32 Technische Daten ..........................Seite 32 Lieferumfang ............................Seite 33 Sicherheitshinweise ........................Seite 33 Bedienung ............................Seite 34 Vor der Inbetriebnahme ........................Seite 34 Inbetriebnahme Reifenfüllmessgerät ....................Seite 34 Verwendung des Zubehörs ........................Seite 34 Inbetriebnahme Ausblaspistole ......................Seite 34 Wartung ............................Seite 34...
 • Seite 32: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Tragen Sie Gehörschutz. Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Entsorgen Sie Verpackung und Tragen Sie Schutzhandschuhe. Produkt umweltgerecht! Druckluft-Zubehör-Set PDSS 13 D4 Teilebeschreibung Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken Einleitung immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes. Benutzen Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres...
 • Seite 33: Lieferumfang

  Volumendurchfluss: Reifenfüller: 40–70 l / min Die angegebenen Gefähr- Ausblaspistole: 70–130 l / min dungen sind für den allgemeinen Gebrauch von A-bewerteter handgehaltenen Produkten vorhersehbar. Jedoch Schalldruckpegel muss darüber hinaus der Benutzer spezifische (L ): Reifenfüller: 84 dB(A) Risiken bewerten, die aufgrund jeder Verwen- Ausblaspistole: 87,7 dB(A) dung auftreten können.
 • Seite 34: Bedienung

  Verwendung des Zubehörs Verwenden Sie niemals Wasserstoff-, Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes Gas in Flaschen als Energiequelle Drücken Sie den Hebel des Ventilsteckers dieses Produkts, da dies zu einer Explosion und und stecken Sie gewünschtes Zubehör somit zu schweren Verletzungen führen kann. oder den Aufsatz in den Ventilstecker GEFAHR! Halten Sie Ihre Hände...
 • Seite 35: Entsorgung

  Entsorgung durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Ma- terialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab entsorgen können. Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf- datum.
 • Seite 36: Service

  Service Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz) E-Mail: owim@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.) E-Mail: owim@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.) E-Mail: owim@lidl.ch 36 DE/AT/CH...
 • Seite 37 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model no.: HG04394 Version: 10 / 2019 Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2019 · Ident.-No.: HG04394072019-4 IAN 327365_1904...

Diese Anleitung auch für:

Ian 327365_1904