Herunterladen Diese Seite drucken

Prevod Originalne Izjave O Skladnosti; Garancija; Postopek Pri Uveljavljanju Garancije; Servis - Parkside PDSS 13 D4 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-zubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Prevod originalne izjave
o skladnosti
Mi, OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, NEMČIJA, izjavljamo na la-
stno odgovornost, da je izdelek: Komplet pribora
za kompresorje, št. modela: HG04394, različica:
10 / 2019, na katerega se nanaša ta izjava, skladen
z Direktivo 2006/42/ES.
Uporabljeni harmonizirani standard:
EN1953:2013
AfPS GS 2014:01PAK
Serijska številka: IAN 327365_1904
Tobias Koenig
Področni vodja
Neckarsulm, 13.06.2019
Celotno izjavo o skladnosti najdete na spletni strani
www.owim.com

Garancija

Postopek pri uveljavljanju
garancije
Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas
prosimo, da sledite naslednjim napotkom:
Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in
številko izdelka (npr. IAN 123456_7890) kot
dokazilo o nakupu.
Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici,
gravuri, naslovni strani v navodilih (spodaj levo) ali
na nalepki na hrbtni ali spodnji strani.
Če pride do napačnega delovanja ali drugih pomanj-
kljivosti, se obrnite najprej na v nadaljevanju nave-
deni servisni oddelek po telefonu ali prek e-pošte.
Izdelek, označen kot okvarjen, lahko nato brez po-
štnine pošljete na navedeni naslov servisa, zraven
pa priložite potrdilo o nakupu (blagajniški račun) in
navedite, za kakšno pomanjkljivost gre in kdaj je
nastala.

Servis

Servis Slovenija
Tel.:
080 080 917
E-Mail: owim@lidl.si
SI
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS 13 D4

  Verwandte Inhalte für Parkside PDSS 13 D4

Diese Anleitung auch für:

Ian 327365_1904