Herunterladen Diese Seite drucken

Uvod; Predvidena Uporaba; Oprema; Vsebina Kompleta - Parkside PFSH 3 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ZAŠČITNA GOZDARSKA
ČELADA PFSH 3 A2

Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave. Odločili
ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo
so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna
navodila za varnost, uporabo in odlaganje izdelka
med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati,
se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost.
Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo
za navedena področja uporabe. Ob predaji izdelka
tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Gozdarska zaščitna čelada je predvidena za za-
ščito uporabnikov pred poškodbami glave zaradi
padajočih ali letečih predmetov in zaradi udarcev
ob nepremične predmete.
Zaščita sluha je namenjena za zaščito pred hrupom
in motečimi zvoki.
OPOZORILO!
Ta kombinacija čelade in slušalk za zaščito
sluha je »velike« velikosti.
Kombinacije čelad in slušalk za zaščito
sluha po standardu EN 352-3 so na voljo v
»srednji«, »majhni« in »veliki« velikosti. Kom-
binacije čelad in slušalk za zaščito sluha »sre-
dnje« velikosti so primerne za veliko večino
uporabnikov. Kombinacije čelad in slušalk za
zaščito sluha »velike« velikosti so predvidene
za uporabnike, za katere kombinacije čelad
in slušalk za zaščito sluha »srednje« velikosti
niso primerne.
Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba gozdar-
ske zaščitne čelade velja za nepredvideno in pov-
zroči bistveno nevarnost nesreče. Proizvajalec ne
prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo
zaradi nepredvidene uporabe. Gozdarska zaščitna
čelada ni predvidena za poslovno uporabo.
2 
SI

Oprema

čelada
vizir (z držalnim lokom)
zaščita sluha
priprava za nastavitev držala za glavo
priprava za nastavitev zaščite sluha
Glava mount

Vsebina kompleta

1 čelada, vključno z nastavljivim držalom za
glavo z znojnim trakom, zaščito sluha in vizirjem
z držalnim lokom
1 navodila za uporabo
Tehnični podatki
Obseg glave:
Velikost zaščite sluha:
Teža zaščite sluha:
Skupna teža:
Zaščita materiala:
Nosilec za zaščito sluha:
Tesnilni blazin:
Vrednosti dušenja zaščite sluha:
Frekvenca (Hz)
63
Povprečna vred-
11,0
nost Mf (dB)
Standardni
3,9
odklon Sf (dB)
Predpostavljena
zaščita AVP
7,1
(dB)
Frekvenca (Hz)
1000
Povprečna vred-
27,1 35,0
nost Mf (dB)
Standardni
2,9
odklon Sf (dB)
Predpostavljena
zaščita AVP
24,1 31,1
(dB)
54–63 cm
L (velika)
pribl. 240 g
pribl. 700 g
POM
PVC
125
250
500
8,8
14,0
25,7
3,4
3,7
5,6
5,4
10,3
20,1
2000
4000
8000
33,2
33,8
4,0
5,1
5,0
28,1
28,8
PFSH 3 A2

Werbung

loading