Parkside PSH 3 A2 Montage-, Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTO-DARKENING WELDING HELMET PSH 3 A2
AUTOMATA HEGESZTŐSISAK
Szerelési, használati és biztonsági utasítások
Az originál használati utasítás fordítása
AUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ PŘILBA
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
AUTOMATIK-SCHWEISSHELM
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 281392
AVTOMATSKA ČELADA ZA VARJENJE
Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila
Prevod originalnega navodila za uporabo
ZVÁRACIA PRILBA
Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSH 3 A2

 • Seite 1 AUTO-DARKENING WELDING HELMET PSH 3 A2 AUTOMATA HEGESZTŐSISAK AVTOMATSKA ČELADA ZA VARJENJE Szerelési, használati és biztonsági utasítások Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo AUTOMATICKÁ SVAŘOVACÍ PŘILBA ZVÁRACIA PRILBA Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalomjegyzék Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..........Oldal 6 Bevezető ............................Oldal 6 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 6 Alkatrészleírás ............................Oldal 6 Műszaki adatok ..........................Oldal 6 A csomag tartalma ..........................Oldal 7 Biztonsági tudnivalók ......................Oldal 7 Üzembe helyezés ........................Oldal 8 Tisztítás és karbantartás ....................Oldal 9 Környezetvédelmi tudnivalók és megsemmisítési adatok ....Oldal 9 Hibák elhárítása ........................Oldal 10...
 • Seite 5: Az Alkalmazott Piktogramok Jelmagyarázata Bevezető

  Figyelem: Az ívhegesztő sugarai károsíthatják a szem kötőhártyá- ját! Automata hegesztősisak PSH 3 A2 őrizze meg ezt az útmutatót. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén adja át a teljes dokumentációt is. Minden a rendeltetésszerűtől eltérő Bevezető...
 • Seite 6: A Csomag Tartalma

  Bevezető / Biztonsági tudnivalók rendelkező személyek csak fel- Kapcsolási idők ügyelet mellett, illetve a készülék Világosból sötétbe: 0,23∼ 0,72 ms Sötétből világosba: 0,15∼ 0,45 s biztonságos használatára vonat- Be- / kikapcsolás: teljes automatika kozó felvilágosítás és a lehetséges Energiaellátás: napelem UV- / IR-védelem: DIN 16 veszélyek megértése után hasz-...
 • Seite 7: Üzembe Helyezés

  Biztonsági tudnivalók / Üzembe helyezés amennyiben ezt a hőmérséklet- becsapódási intenzitás betűjele után tartományt elhagyjuk. közvetlenül egy T betűnek kell állnia, Rendszeresen tisztítsa meg a tehát FT, BT, vagy AT. Ha a becsapó- szűrőt, a sisak felületét és a dás intenzitását jelző betű után hi- napelemeket.
 • Seite 8: Tisztítás És Karbantartás

  Üzembe helyezés / Tisztítás és karbantartás / Környezetvédelmi tudnivalók ... Minden használat előtt ellenőrizze a fénysűrű- Az UV-szűrő/ napelem cseréjéhez nyomja meg séget. a két fület és húzza kifelé az elülső keretet. B-ábra A tesztelés lefolytatása: Közelítsen egy 40 w-os (cikksz.: 2000) vagy oldja ki mindkét csavart külső...
 • Seite 9: Hibák Elhárítása

  Hibák elhárítása / Tudnivalók a garanciával és a ... / Garanciális feltételek Hibák elhárítása Hiba Megoldás A szűrő enm rendszeresen söté- A protektor szennyezett, vagy Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a tedik el, ill. vibrál. sérült. protektort. A fényív-érzékelő nem tiszta. Tisztítsa meg a fényív-érzékelő...
 • Seite 10: A Garancia Terjedelme

  Garanciális feltételek / Szerviz / Jelmagyarázat A garancia terjedelme megadásával, portómentesen elküldheti az Önnek megadott szerviz címére. A készüléket szigorú minőségi előírások betartásával Utalás: A www.lidl-service.com webol- gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismerete- sen ellenőriztük. dalról letöltheti ezt és még sok más kézikönyvet, termékbemutató...
 • Seite 11: Ek- Megfelelőségi Nyilatkozat

  Sorozatszám: 2000 / 2001 / 2002 A felhasználási Védelmi Gyártási év: 2017 / 15 Jelzés terület jelleg IAN: 281392 leírása Modell: PSH 3 A2 növelt Mechanikai szilárdság szilárdság az alábbi európai irányelvekben meghatározott Becsapódás jelentősebb védelmi elvárásainak felel meg Mechanikai alacsony szilárdság...
 • Seite 12 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ..............Stran 14 Uvod ..............................Stran 14 Predvidena uporaba .......................... Stran 14 Opis delov ............................Stran 14 Tehnični podatki ..........................Stran 14 Obseg dobave ........................... Stran 15 Varnostni napotki ........................Stran 15 Začetek uporabe ........................Stran 16 Čiščenje in vzdrževanje ......................
 • Seite 13: Legenda Uporabljenih Piktogramov Uvod

  Pozor: obločni žarki lahko po- škodujejo mrežnico v očeh! Avtomatska čelada za varjenje odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite tudi PSH 3 A2 vse dokumente. Vsaka uporaba, ki odstopa od predvidenega namena uporabe, je prepovedana in potencialno nevarna. Škode, ki nastane zaradi Uvod neupoštevanja navodil ali napačne uporabe, ga-...
 • Seite 14: Obseg Dobave

  Uvod / Varnostni napotki in / ali znanja, če so pod nadzo- Časi preklopa rom ali če so bili poučeni o varni Svetlo na temno: 0,23∼ 0,72 ms Temno na svetlo: 0,15∼ 0,45 s uporabi naprave in razumejo ne- Vklop / izklop: povsem samodejno varnosti, do katerih lahko pride Dovod energije:...
 • Seite 15: Začetek Uporabe

  Varnostni napotki / Začetek uporabe Redno čistite filter, površino le pri sobni temperaturi za zaščito čelade in sončne celice. pred delci, ki letijo z visoko hitrostjo. Če so na zaščitnem vizirju praske ali je poškodovan, ga zamenjajte. Začetek uporabe Čelada za varjenje ne ščiti pred udarci.
 • Seite 16: Čiščenje In Vzdrževanje

  Začetek uporabe / Čiščenje in vzdrževanje / Okoljevarstveni ... / Odprava napak Tabela za nastavitev stopnje zatemnitve Obločni tok (amperi) 1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 SMAW TIG / GTAW...
 • Seite 17: Napotki V Zvezi Z Garancijo In S Potekom Servisa

  Odprava napak / Napotki v zvezi z garancijo in s ... / Garancijski pogoji Napaka Vzrok Rešitev Reakcija je upočasnjena. Temperatura okolice je pre- Čelado za varjenje uporabljajte nizka / previsoka. le pri temperaturah od -5 °C do +55 °C. Občutljivost je prenizka.
 • Seite 18: Potek V Primeru Uveljavljanja Garancije

  Garancijski pogoji / Servis / Pomen oznake Dosegljivi smo tako: Izdelek je namenjen izključno za zasebno in ne za poslovno uporabo. V primeru zlorabe ali nepravil- nega ravnanja, pri uporabi sile ter pri posegih, ki jih ni izvedla naša pooblaščena servisna posloval- Ime: C.M.C.
 • Seite 19: Es Izjava O Skladnosti

  Serijska številka: 2000 / 2001 / 2002 napravo za zaščito oči označiti z nižjo Leto izdelave: 2017 / 15 stopnjo. IAN: 281392 Model: PSH 3 A2 Certifikacijski organ: DIN CERTCO Gesellschaft für zadovoljuje bistvene varnostne zahteve, ki so Konformitätsbewertung mbH določene v evropskih direktivah...
 • Seite 20: Garancijski List

  Garancijski list Pooblaščeni serviser: C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert NEMČIJA Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom C. M. C. GmbH, 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni Katharina-Loth-Str.
 • Seite 22 Seznam obsahu Vysvětlení použitých piktogramů ................Strana 24 Úvod ..............................Strana 24 Použití ke stanovenému účelu......................Strana 24 Popis dílů ............................Strana 24 Technické údaje ..........................Strana 24 Obsah dodávky ..........................Strana 25 Bezpečnostní pokyny ......................Strana 25 Uvedení do provozu ......................
 • Seite 23: Vysvětlení Použitých Piktogramů

  Automatická svařovací přilba výrobek jen podle popisu a jen v udaných oblastech. PSH 3 A2 Tento návod si dobře uschovejte. Při předávání vý- robku třetí osobě předávejte současně i všechny jeho podklady. Jakékoliv použití, které se liší od po- Úvod...
 • Seite 24: Obsah Dodávky

  Úvod / Bezpečnostní pokyny jestliže budou pod dohledem Ztmavený průhled: DIN 9–DIN 13 nebo byly poučeny o bezpečném Časy sepnutí Z jasného průhledu na používání přístroje a chápou ne- ztmavený: 0,23∼ 0,72 ms bezpečí, která z jeho používání Z tmavého průhledu na jasný: 0,15∼...
 • Seite 25: Uvedení Do Provozu

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu Čistěte pravidelně filtr, povrch částeček písmeno T, smí se kukly a solární články. ochranný přístroj používat jen při Poškrábaný nebo poškozený teplotách místnosti. ochranný vizír vyměňte. Svářečská kukla nechrání před Uvedení do provozu nárazem. Používání, čištění...
 • Seite 26: Čištění A Údržba

  Uvedení do ... / Čištění a údržba / Ekologické pokyny ... / Odstranění poruch Tabulka pro nastavení stupňů ztemnění Proud světelného oblouku (ampéry) 1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 SMAW TIG / GTAW...
 • Seite 27: Pokyny K Záruce A Provádění Servisu

  Odstranění poruch / Pokyny k záruce a provádění servisu / Záruční podmínky Chyba Příčina Řešení Reakce je zpomalená. Teplota okolního prostředí je Svářečskou kuklu používejte jen příliš nízká nebo vysoká. při teplotách od -5 °C do +55 °C. Citlivost je příliš nízká. Nastavte vyšší...
 • Seite 28: Postup V Případě Uplatňování Záruky

  Záruční podmínky / Servis / Význam značení Postup v případě Adresa: uplatňování záruky C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu DE-66386 St. Ingbert se řiďte následujícími pokyny: NĚMECKO Pro všechny Vaše požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo výrobku (např.
 • Seite 29: Eg Prohlášení O Konformitě

  že výrobek Automatická svařovací přilba Sériové číslo: 2000 / 2001 / 2002 Rok výroby: 2017 / 15 IAN: 281392 Model: PSH 3 A2 odpovídá podstatným ochranným požadavkům, které jsou stanoveny v evropské směrnici ES Směrnice o elektromagnetické kompa- tibilitě...
 • Seite 30 Zoznam obsahu Legenda použitých piktogramov ................Strana 32 Úvod ..............................Strana 32 Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 32 Popis častí ............................Strana 32 Technické údaje ..........................Strana 32 Obsah dodávky ..........................Strana 33 Bezpečnostné upozornenia ..................Strana 33 Uvedenie do prevádzky ....................
 • Seite 31: Legenda Použitých Piktogramov

  Pozor: Lúče svetelného oblúka môžu poškodiť sietnicu očí. Zváracia prilba PSH 3 A2 v uvedených oblastiach používania. Tento návod si dobre uschovajte. Ak prístroj odovzdáte tretím oso- bám, priložte k nemu aj všetky podklady. Akékoľvek Úvod...
 • Seite 32: Obsah Dodávky

  Úvod / Bezpečnostné upozornenia schopnosťami alebo s nedostat- Svetlý stav: DIN 4 kom skúseností a vedomostí, ak Tmavý stav: DIN 9–DIN 13 Spínacie časy sú pod dozorom, alebo ak boli Svetlo do tmy: 0,23∼ 0,72 ms poučené ohľadom bezpečného Tma do svetla: 0,15∼...
 • Seite 33: Uvedenie Do Prevádzky

  Bezpečnostné upozornenia / Uvedenie do prevádzky Pravidelne čistite filter, povrch nosený iba pri izbovej teplote proti prilby a solárne články. časticiam vysokej rýchlosti. Ochranný vizír vymeňte, ak vy- kazuje škrabance a poškodenia. Uvedenie do prevádzky Zváračská prilba nechráni pred nárazom. Poznámka: Zváračskú...
 • Seite 34: Čistenie A Údržba

  Uvedenie ... / Čistenie a údržba / Ekologické pokyny ... / Odstraňovanie porúch Tabuľka pre nastavenie stupňov stmievania Prúd svetelného oblúka (Ampere) 1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 SMAW TIG / GTAW...
 • Seite 35: Informácie Týkajúce Sa Záruky A Servisu

  Odstraňovanie porúch / Informácie týkajúce sa záruky a ... / Záručné podmienky Porucha Príčina Riešenie Reakcia je spomalená. Teplota okolia je príliš nízka / Používajte zváračskú prilbu iba vysoká. pri teplotách medzi -5 °C a +55 °C. Citlivosť je príliš nízka. Nastavte citlivosť...
 • Seite 36: Postup V Prípade Poškodenia V Záruke

  Záručné podmienky / Servis / Význam označenia Adresa: zaobchádzaní, pri používaní násilia a pri zásahoch, C. M. C. GmbH ktoré nevykonal nami autorizovaný servis. Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert Postup v prípade NEMECKO poškodenia v záruke Význam označenia Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny: Pre všetky otázky majte pripravený...
 • Seite 37: Eg-Konformitné Vyhlásenie

  že prístroj Zváracia prilba Sériové číslo: 2000 / 2001 / 2002 Rok výroby: 2017 / 15 IAN: 281392 Model: PSH 3 A2 spĺňa podstatné ochranné požiadavky, ktoré sú stanovené v Európskych smerniciach Smernica ES o elektromagnetickej kompatibilite 2014 / 30 / EU...
 • Seite 38 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 40 Einleitung ............................Seite 40 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 40 Teilebeschreibung ..........................Seite 40 Technische Daten ..........................Seite 41 Lieferumfang ............................Seite 41 Sicherheitshinweise ........................Seite 41 Inbetriebnahme .........................Seite 42 Reinigung und Wartung .....................Seite 43 Umwelthinweise und Entsorgungsangaben .............Seite 44 Fehlerbehebung ........................Seite 44 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung...
 • Seite 39: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  138180 Achtung: Lichtbogenstrahlen können die Netzhaut des Auges verletzen! Automatik-Schweißhelm PSH 3 A2 Schleifarbeiten einstellbar. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Ein- satzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Einleitung Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.
 • Seite 40: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise Dieses Gerät kann von Kindern Technische Daten ab 16 Jahren und darüber sowie Filterkassettengröße: 110 x 90 x 9 mm von Personen mit verringerten Sichtfeld: 9,2 x 4,2 cm physischen, sensorischen oder Heller Zustand: DIN 4 Dunkler Zustand: DIN 9–DIN 13 mentalen Fähigkeiten oder Man- Schaltzeiten...
 • Seite 41: Inbetriebnahme

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Filter vor Schmutz und Beschädi- ACHTUNG! Augenschutzge- gungen. räte können gegen Teilchen hoher Wenn der Filter nicht automatisch Geschwindigkeit durch das Übertra- verdunkelt, beenden Sie sofort gen von Stößen für den Träger eine den Schweißvorgang und kon- Gefährdung darstellen, wenn sie taktieren Sie den Hersteller.
 • Seite 42: Reinigung Und Wartung

  Inbetriebnahme / Reinigung und Wartung Entfernen Sie die Schutzfolie von der Innen- Verdunklungsregler auf diese Position ge- und Außenseite des Visiers. stellt ist, wird die automatische Verdunklung de- Stellen Sie den Schweißhelm mit Hilfe des aktiviert. Kopfbandes ein. Drücken Sie die Einstellta- Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn Sie sten , um den Schweißhelm festzumachen...
 • Seite 43: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Umwelthinweise und Entsorgungsangaben / Fehlerbehebung Umwelthinweise und Werfen Sie den Automatik-Schweißhelm nicht in Entsorgungsangaben den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Wenn möglich, sollten nicht mehr funktionstüchtige Geräte Rohstoffrückgewinnung statt recycelt werden. Fragen Sie Ihren lokalen Händler Müllentsorgung! um Hilfe. Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 44: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung / Garantiebedingungen Hinweise zu Garantie und können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Serviceabwicklung Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. Garantie der Creative Marketing Consulting GmbH Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß...
 • Seite 45: Service

  Service / Bedeutung der Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung Service Schweißhelmschale Identifizierung des Herstellers ....CMC GmbH Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: Die Nummer der vorliegenden Norm ..EN 175 Vorsatzscheibe 114,5 mm x 89,5 mm Anwendungsbereich(e) (gegebenenfalls) ..S, F, B Hinterlegscheibe 103,8 mm x 47,3 mm. Masse in Gramm (gegebenenfalls) So erreichen Sie uns: Beschreibung des...
 • Seite 46 EG-Konformitätserklärung Seriennummer: 2000 / 2001 / 2002 Herstellungsjahr: 2017 / 15 IAN: 281392 Modell: PSH 3 A2 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU Persönliche Schutzausrüstung-Richtlinie...
 • Seite 48 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2017 · Ident.-No.: PSH3A2012017-4 IAN 281392...

Inhaltsverzeichnis