Parkside PSH 3 A1 Montage-, Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTO-DARKENING WELDING HELMET PSH 3 A1
AUTO-DARKENING WELDING HELMET
Assembly, operating and safety instructions
Translation of the original instructions
AВТОМАТИЧЕН ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 270752
270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_HR_BG.indd 2
AUTOMATSKA MASKA
ZA ZAVARIVANJE
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
AUTOMATIK-SCHWEISSHELM
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
27.01.16 11:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSH 3 A1

 • Seite 1 AUTO-DARKENING WELDING HELMET PSH 3 A1 AUTO-DARKENING WELDING HELMET AUTOMATSKA MASKA ZA ZAVARIVANJE Assembly, operating and safety instructions Translation of the original instructions Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod originalnih uputa za uporabu AВТОМАТИЧЕН ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ AUTOMATIK-SCHWEISSHELM Инструкции за обслужване и безопасност...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 3 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_HR_BG.indd 4 27.01.16 11:15...
 • Seite 4 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_HR_BG.indd 5 27.01.16 11:15...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction Intended use ............................Page 6 Parts Description ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 7 Safety instructions ........................Page 7 Initial use ............................Page 7 Cleaning and Maintenance ....................Page 8 Environmental instructions and disposal information ......Page 8 Troubleshooting...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used

  Auto-Darkening Welding Helmet include all the documents. Any use other than the PSH 3 A1 intended is prohibited and potentially dangerous. Damages resulting from noncompliance or misuse are not covered by the warranty and are not included Introduction in the manufacturer‘s liability.
 • Seite 7: Scope Of Delivery

  Introduction / Safety instructions / Initial use Switch on / off: Fully automatic If the filter does not automatically darken, then Energy supply: Solar cell immediately end the welding procedure and UV / IR protection: DIN 16 contact the manufacturer. Operating temperature: -5 °C to +55 °C Only use the welding helmet in temperatures Storage temperature:...
 • Seite 8: Cleaning And Maintenance

  Initial use / Cleaning and Maintenance / Environmental instructions and … Put on the welding helmet with the help of the regulator is set to this position the automatic headband . Press the adjustment buttons darkening is deactivated. to make the welding helmet tighter and the ad- Only use this setting when you do not wish to justment button , to fix the welding helmet.
 • Seite 9: Troubleshooting

  Troubleshooting / Warranty and service information / Warranty terms Troubleshooting Error Cause Solution The filter does not darken in a The protector does not darken in Clean the protector or replace it. normal way or flickers. a normal way or flickers. The arc sensor is not clear.
 • Seite 10: Extent Of Warranty

  Warranty terms / Service / Label meanings Extent of warranty Note: On www.lidl-service.com you can download this as well as many other The appliance has been manufactured to strict manuals, product videos and software. quality guidelines and meticulously examined be- fore delivery.
 • Seite 11: Eu Conformity Declaration

  Auto-Darkening Welding Helmet Series number: 1910 / 1911 / 1912 Year of manufacture: 2016 / 15 IAN: 270752 Model: PSH 3 A1 meets the basic safety requirements of European Directives 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_content_HR_BG.indd 11 27.01.16 11:18...
 • Seite 12 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_content_HR_BG.indd 12 27.01.16 11:18...
 • Seite 13 Popis sadržaja Značenje korištenih simbola ..................Stranica 14 Uvod Namjenska uporaba ........................Stranica 14 Opis dijelova ..........................Stranica 14 Tehnički podaci ..........................Stranica 14 Opseg isporuke ..........................Stranica 15 Sigurnosne upute ....................... Stranica 15 Stavljanje u pogon ......................Stranica 15 Čišćenje i održavanje ......................
 • Seite 14: Značenje Korištenih Simbola

  Automatska maska za zavarivanje upute. Svaka primjena koja odstupa od navedenog PSH 3 A1 korištenja je zabranjena i potencijalo je opasna. Štete koje nastaju zbog nepoštivanja uputa ili zloupotrebe nisu pokrivene jamstvom i ne spadaju u opseg odgo- Uvod vornosti koje snosi proizvođač.
 • Seite 15: Opseg Isporuke

  Uvod / Sigurnosne upute / Stavljanje u pogon Tamno prema svjetlomu: 0,15∼ 0,45 s Sigurnosni vizir se ne smije otvoriti. On štiti filtar Uključivanje / isključivanje: potpuno automatski od prljavštine i oštećenja. Dovod energije: solarna ćelija Ako filtar automatski ne potamni, prekinite UV- / IR-zaštita: DIN 16 odmah postupak zavarivanja i kontaktirajte...
 • Seite 16: Čišćenje I Održavanje

  Stavljanje … / Čišćenje i održavanje / Upute za okoliš i napomene za zbrinjavanje Namjestite kacigu za zavarivanje pmoću trake Koristite to podešavanje samo, ako kacigu za za glavu . Pritisnite tipke za podešavanje zavarivanje ne želite koristiti za varenje. Auto- kako bi pričvrstili kacigu za zavarivanje i tipku matsko zatamnjivanje tada nije aktivno.
 • Seite 17: Uklanjanje Smetnji

  … / Uklanjanje … / Napomene za jamstvo i servisne postupke / Uvjeti jamstva Uređaj, oprema i ambalaža se Ne bacajte automatsku kacigu za zavarivanje u trebaju ekološki reciklirati. kućni otpad, vatru ili vodu. Ako je moguće, trebaju se uređaji koji više ne funkcionirju reciklirati. Pitajte Vašeg trgovca za pomoć.
 • Seite 18: Opseg Jamstva

  Uvjeti jamstva / Servis Kada je neispravnost pokrivena našim jamstvom, navođenja informacija o kakvom se kvaru radi i dobivate natrag popravljen ili novi proizvod. S po- kada se je pojavio, frankirano poslati na priopćenu pravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novo adresu servisa.
 • Seite 19: Značenje Oznaka Eg-Izjava O Sukladnosti

  Godina proizvodnje: 2016 / 15 Ljuska kacige za zavarivanje IAN: 270752 Identifikacija proizvođača ..... XYZ Model: PSH 3 A1 Broj predstojeće smjernice ..... EN 175 Područje(a) primjene (po želji) ....S, 9, F, B, W udovoljava bitnim sigurnosnim zahtjevima koji su Masa u gramima (po želji)
 • Seite 20 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_content_HR_BG.indd 20 27.01.16 11:18...
 • Seite 21 Съдържание Легенда на използваните пиктограми ............. Cтраница 22 Увод Употреба по предназначение....................Cтраница 22 Описание на частите ......................Cтраница 22 Технически данни ........................Cтраница 23 Обем на доставката ....................... Cтраница 23 Указания за безопасност ..................Cтраница 23 Пускане в действие ....................
 • Seite 22: Легенда На Използваните Пиктограми

  може да увреди ретината на очите! Автоматичен заваръчен шлем страничен регулиращ бутон и може да се на- PSH 3 A1 стройва също срещу летящи искри при шлифо- ване. Използвайте продукта само съгласно описанието и за посочените области на упо- Увод...
 • Seite 23: Технически Данни

  Увод / Указания за безопасност Технически данни Маската за заваряване с автоматично затъмняване не е подходяща за лазерно и Размери на газово заваряване. филтърната касета: 110 x 90 x 9 mm Никога не поставяйте маската за заваряване Зрително поле: 9 x 3,5 cm върху...
 • Seite 24: Пускане В Действие

  Указания за безопасност / Пускане в действие … за очите може да се използва само при стайна разположена по възможност плътно върху температура срещу частици с висока скорост. главата и максимално близо до лицето. Преди процеса на заваряване настройте подходящата степен на затъмняване (виж Пускане...
 • Seite 25: Почистване И Поддръжка

  … / Указания за опазване на околната среда … / Отстраняване на повреди Почистване и поддръжка Указания за опазване на околната среда и за отстраняване като отпадък Не използвайте разяждащи почистващи сред- ства за почистване корпуса на маската Никога не поставяйте UV филтъра в...
 • Seite 26: Указания За Гаранцията И Сервиза

  Указания за гаранцията и сервиза / Гаранционни условия Указания за гаранцията или върху повреди на чупливи части, например и сервиза превключватели, батерии или такива, произве- дени от стъкло. Гаранция на Creative Marketing Consulting GmbH Настоящата гаранция става нищожна, ако уре- дът...
 • Seite 27: Сервиз

  Сервиз / Значение на маркировката Сервиз ADF тествани по DIN EN 379: (Обяснение: 4 = светло състояние, 9–13 = за- тъмнено състояние, CMC = съкращение на про- Използвайте само оригинални принадлеж- ности: изводителя, цифра 1 = оптичен клас, цифра Предно стъкло 109,6 mm x 89,5 mm 2 = клас...
 • Seite 28: Ео Декларация За Съответствие

  че продуктът Автоматичен заваръчен шлем Сериен номер: 1910 / 1911 / 1912 Година на производство: 2016 / 15 IAN: 270752 Модел: PSH 3 A1 отговаря на съществените изисквания за защита, които са определени в европейските директиви ЕО Директива за електромагнитна съвместимост...
 • Seite 29 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 30 Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 30 Teilebeschreibung ..........................Seite 30 Technische Daten ..........................Seite 31 Lieferumfang ............................Seite 31 Sicherheitshinweise ........................Seite 31 Inbetriebnahme .........................Seite 32 Reinigung und Wartung .....................Seite 33 Umwelthinweise und Entsorgungsangaben .............Seite 33 Fehlerbehebung ........................Seite 33 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ..........Seite 34 Garantiebedingungen...
 • Seite 30: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  138180 Achtung: Lichtbogenstrahlen können die Netzhaut des Auges verletzen! Automatik-Schweißhelm PSH 3 A1 Schleifarbeiten einstellbar. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Ein- satzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Einleitung Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.
 • Seite 31: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise Technische Daten Der Schweißhelm mit automatischer Verdunke- lung ist nicht geeignet für Laser- und Autogen- Filterkassettengröße: 110 x 90 x 9 mm schweißen. Sichtfeld: 9 x 3,5 cm Legen Sie den Schweißhelm niemals auf heiße Heller Zustand: DIN 4 Oberflächen.
 • Seite 32: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Inbetriebnahme Stellen Sie vor dem Schweißvorgang die passende Verdunklungsstufe ein (siehe nachfolgende Ta- Hinweis: Verwenden Sie den Schweißhelm nur mit belle). Die Verdunklungsstufe lässt sich manuell der eingebauten Hinterlegscheibe von 9 bis 13 einstellen, indem Sie an dem Ver- Hinweis: Halten Sie die Sensoren des UV-Filters dunklungsregler an der Helmaußenseite...
 • Seite 33: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und … / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben / Fehlerbehebung Reinigung und Wartung Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, um das Helmgehäuse zu reinigen. Rohstoffrückgewinnung statt Bringen Sie den UV-Filter niemals mit Wasser Müllentsorgung! in Verbindung. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen und Gerät, Zubehör und Verpackung sollten trockenen Tuch, mit einem mit reinem Alkohol einer umweltgerechten Wiederverwertung...
 • Seite 34: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung / Garantiebedingungen Hinweise zu Garantie und können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Serviceabwicklung Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. Garantie der Creative Marketing Consulting GmbH Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß...
 • Seite 35: Service

  Service / Bedeutung der Kennzeichnung Service Schweißhelmschale Identifizierung des Herstellers ....XYZ Die Nummer der vorliegenden Norm ... EN 175 Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: Vorsatzscheibe 109,6 mm x 89,5 mm Anwendungsbereich(e) (gegebenenfalls) ... S, 9, F, B, W (Art.-Nr.: 1910) Masse in Gramm (gegebenenfalls) Vorsatzscheibe 114,5 mm x 86,7 mm (Art.-Nr.: 1911 / 1912)
 • Seite 36: Eg-Konformitätserklärung

  Verantwortung, dass das Produkt Automatik-Schweißhelm Seriennummer: 1910 / 1911 / 1912 Herstellungsjahr: 2016 / 15 IAN: 270752 Modell: PSH 3 A1 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EG...
 • Seite 37 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Stanje informacija Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 01 / 2016 · Ident.-No.: PSH3A1012016-HR / BG IAN 270752 270752_Schweisshelm Automatik PSH 3 A1_cover_HR_BG.indd 1 27.01.16 11:15...

Inhaltsverzeichnis