Herunterladen Diese Seite drucken

Eu Prohlášení O Shodě - Parkside PFSH 3 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

EU prohlášení o shodě
My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpovědná za dokumentaci: pan Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, Deutschland/Německo, tímto prohlašujeme, že tento výrobek je ve
shodě s následujícími normami, normativními dokumenty a směrnicemi EU:
Nařízení o osobním ochranném vybavení:
(EU) 2016/425
Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků:
2001/95/ES
Použité harmonizované normy:
EN 397: 2012+A1: 2012
EN 352-3: 2002
EN 1731: 2006
Označení typu: Lesnická přilba PFSH 3 A2
Rok výroby: 08 - 2019
Sériové číslo: IAN 313241_1904
Oznámený subjekt ALIENOR CERTIFICATION, identifikační číslo 2754, provedl EU přezkoušení typu
(modul B) a vystavil certifikát EU přezkoušení typu č. 2754/3315/158/11/19/1011.
Bochum, 29.07.2019
Semi Uguzlu
- manažer kvality -
Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce.
Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
12 
PFSH 3 A2
CZ

Werbung

loading