Parkside PSHL 2 C1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 C1
GB
IE
NI
AUTOMATIC WELDING HELMET
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
FR
BE
MASQUE DE SOUDAGE
AUTOMATIQUE
Consignes d'utilisation et de sécurité
Traduction du mode d'emploi d'origine
DE
AT CH
AUTOMATIK-SCHWEIßHELM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 315776_1904
DK
AUTOMATISK SVEJSEHJELM
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
NL
BE
AUTOMAAT-LASHELM
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele bedieningshandleiding
GB
IE
NI
DK
BE

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSHL 2 C1

 • Seite 1 AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 C1 AUTOMATIC WELDING HELMET AUTOMATISK SVEJSEHJELM Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning MASQUE DE SOUDAGE AUTOMAAT-LASHELM AUTOMATIQUE Bedienings- en veiligheidsinstructies Vertaling van de originele bedieningshandleiding Consignes d’utilisation et de sécurité...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le document, allez à la page avec les illustrations et étudiez toutes les fonctions de l’appareil.
 • Seite 3 Automatic welding helmet PSHL 2 C1 (flames) Automatisk svejsehjelm PSHL 2 C1 (Flammer) Masque de soudage automatique PSHL 2 C1 (Flammes) Automaat-lashelm PSHL 2 C1 (Vlammen) Automatik-Schweißhelm PSHL 2 C1 (Flammen)
 • Seite 4 Automatic welding helmet PSHL 2 C1 (black) Automatisk svejsehjelm PSHL 2 C1 (Sort) Masque de soudage automatique PSHL 2 C1 (Noir) Automaat-lashelm PSHL 2 C1 (Zwart) Automatik-Schweißhelm PSHL 2 C1 (Schwarz)
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ..................Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Package contents ....................Page Parts description for "flames" model ..............Page Parts description for "black" model ................Page Technical specifications for "flames" model ............Page Technical specifications for "black" model .............Page Safety instructions ....................Page Using the device...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  Direct current in household waste! Automatic welding helmet welding helmet has an infinitely adjustable PSHL 2 C1 DIN protection level and can also be set for flying sparks during grinding work. Use the z Introduction product only as described and only for the specific applications as stated.
 • Seite 7: Parts Description For "Flames" Model

  Introduction Parts description for Technical specifications for "flames" model "flames" model Filter cassette size: Viewing pane 110 × 90 x 10 mm Helmet casing Field of vision: 9.2 x 4.2 cm Solar cell Light condition: DIN 4 Rear lens Dark condition: DIN 9–DIN 13 Headband Rear control dial on headband Cycle times...
 • Seite 8: Safety Instructions

  Safety instructions filter. Otherwise, the ADF filter z Safety instructions can get damaged. Please read the operating instruc- Do not carry out any modifi- „ tions with care and observe the cations/replacements on the notes described. Familiarise your- welding helmet and ADF filter self with the device, its proper without consent.
 • Seite 9 Safety instructions The welding helmet cannot filter and cause injury to the „ withstand any damages that user’s skin or cause other are caused by a heavy blow, serious accidents. explosion or abrasive liquids. This product is temperature „ The useful life depends on resistant and hardly inflamma- „...
 • Seite 10 Safety instructions Please do not expose this Using damaged products „ „ product to unnecessary solar (insufficient protection) – prior radiation. to each use check the protec- Please only use original spare tive glasses for damage and „ parts. The use of non-original durability.
 • Seite 11 Safety instructions Do not open the welding hel- viewing pane or the welding „ met under any circumstances. helmet, replace immediately. Do not carry out any repair work or alterations to the ATTENTION! Materials welding helmet. This work must which come into contact with the only be carried out by trained skin of the wearer can cause specialist personnel.
 • Seite 12: Using The Device

  Using the device z Using the device filter. Using the darkening switch can set whether the darkening will be Note: Only use the welding helmet with the set between levels 5-8 or 9-13 on the rear lens fitted. Note: Keep the sensors darkening control of the UV filter clean.
 • Seite 13: Replacing The Uv Filter

  Using the device Table to adjust the darkening levels Arc current (Amps) 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 Grinding function – auto-darkening is not active Grind SMAW TIG / GTAW (heavy)
 • Seite 14: Troubleshooting

  Using the device / Troubleshooting switched off immediately. Turning the The lowlight sensor switches the LED „ control dial further clockwise towards the lamp on in dark environments and off highest setting, means that the darkening in brightly lit environments. This helps function will remain active for longer after to illuminate the object being welded in welding work.
 • Seite 15: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance / Storage / Information ... / Meaning of the marking z Cleaning and maintenance • Rear lens CMC 1F CE (C6255CMC/R0): Do not use any abrasive detergents to „ clean the helmet casing CMC = Manufacturer code „...
 • Seite 16: Eu Declaration Of Conformity

  Certification body: of the PPE): DIN CERTCO Gesellschaft für Welder visor Konformitätsbewertung mbH Flames Alboinstrasse 56 PSHL 2 C1, item no.: 2207 12103 Berlin Notified body number 0196 z EU Declaration of Conformity 1. PSA (product, type, batch or serial number):...
 • Seite 17 EU Declaration of Conformity Viewing pane without filter effect Welder visor PSHL 2 C1, item no.: 2207 Black PSHL 2 C1, item no.: 2206, Rear lens without filter effect PSHL 2 C1, item no.: 2206 Automatic welder protective filter with manually adjustable protection level PSHL 2 C1, item no.: 2207...
 • Seite 18: Warranty And Service Information

  EU Declaration of Conformity / Warranty and service information Automatic welder protective filter C6252CMC/R0, C6253CMC/R0, with manually adjustable protection C6254CMC/R0, C6255CMC/R0. level PSHL 2 C1, item no.: 2206 St. Ingbert, 02/09/2019 On behalf of Dr Christian Weyler – Quality Assurance – z Warranty and service 5.
 • Seite 19: Warranty Period And Statutory Claims For Defects

  Warranty and service information that you briefly explain in writing what the misuse and improper use, use of force, and fault entails and when it occurred. any work on the device that has not been If the defect is covered by our warranty, we carried out by our authorised service branch.
 • Seite 20: Service

  Warranty and service information Service Only use original spare parts: Variant with flames (PSHL 2 C1, item no.: 2207): • Viewing pane (CMC B CE): 109.6 mm x 86 mm x 1.0 mm • Rear lens (CMC 1F CE): 98.6 mm x 46 mm x 0.8 mm Black variant (PSHL 2 C1, item no.: 2206):...
 • Seite 21 Indholdsfortegnelse Symbolforklaring .....................Side Indledning ......................Side Formålsbestemt anvendelse ..................Side Leveringsomfang .....................Side Beskrivelse af de enkelte dele for modellen "Flammer" ..........Side Beskrivelse af de enkelte dele for modellen "Sort" ..........Side Tekniske data model "Flammer" ................Side Tekniske data model "Sort" ..................Side Sikkerhedsregler ....................Side Ibrugtagning .......................Side Skift af uv-filtret...
 • Seite 22: Symbolforklaring Indledning

  Bortskaf emballagen Jævnstrøm og apparatet miljøvenligt! Automatisk svejsehjelm til gnistregn ved slibearbejde. Anvend PSHL 2 C1 produktet udelukkende som beskrevet og til de oplyste anvendelsesområder. Opbevar z Indledning omhyggeligt denne vejledning. Giv venligst også alle disse papirer videre, hvis produktet Hjerteligt tillykke! Du har valgt et gives videre.
 • Seite 23: Beskrivelse Af De Enkelte Dele For Modellen "Flammer

  Indledning Beskrivelse af de enkelte Tekniske data model dele for modellen "Flammer" "Flammer" Filterkassettens størrelse: 110 x 90 x 10 mm Udvendigt beskyttelsesglas Synsfelt: 9,2 x 4,2 cm Hjelmens skal Lys tilstand: DIN 4 Solcelle Mørk tilstand: DIN 9–DIN 13 Indvendigt beskyttelsesglas Hovedtøj Skiftetider...
 • Seite 24: Sikkerhedsregler

  Sikkerhedsregler yderside. Ellers kan ADF-filtret z Sikkerhedsregler blive beskadiget. Læs venligst brugsvejledningen Foretag ingen ændringer/ „ grundigt igennem, og tag hensyn udskiftninger på svejsehjelmen til de beskrevne henvisninger. og ADF-filtret uden tilladelse. Lær ved hjælp af denne brugsvej- Stands straks arbejdsprocessen „...
 • Seite 25 Sikkerhedsregler Levetiden afhænger af mange antændeligt, men i tilfælde af „ individuelt forskellige fak- direkte kontakt med åben ild torer som brug, rensning, eller ved adgang til en gen- opbevaring og vedligehold. stand med høj temperatur Regelmæssige eftersyn og kan svejsehjelmen begynde udskiftning i tilfælde af beskadi- at brænde eller at smelte.
 • Seite 26 Sikkerhedsregler beskyttelsesfunktionen, anven- Øjenbeskyttelsesapparatet må deligheden og produktets udelukkende anvendes til de i beskyttelsesgrad. brugsvejledningen beskrevne Overskridelse af levetiden arbejdsopgaver. Enhver fra- „ (utilstrækkelig beskyttelse) – vigelse fra anvisningerne kan kontroller venligst beskyttelses- føre til kvæstelser eller uheld. brillerne for skader og levetid Dette apparat kan benyttes „...
 • Seite 27 Sikkerhedsregler Sikkerhedsvisiret må ikke gængse korrektionsbriller, idet der „ åbnes. Det beskytter filteret kan overføres stød. imod snavs og beskadigelse. PAS PÅ! Hvis en beskyttelse Hvis filteret ikke blænder ned „ automatisk, skal du straks mod dele med høj hastighed ved stoppe med at svejse og kon- ekstreme temperaturer er nødven- takte fabrikanten.
 • Seite 28: Ibrugtagning

  Ibrugtagning z Ibrugtagning på filtrets inderside. Med nedblændings- omskifteren kan du indstille, om ned- blændingen ved nedblændingsknappen Bemærk: Brug svejsehjelmen kun med det indstilles mellem niveauerne 5-8 eller indbyggede indvendige beskyttelsesglas niveauerne 9-13. Bemærk: Sørg for, at uv-filtrets sensorer altid er rene og klare. PAS PÅ! Kontroller før hver brug, at nedblændingen er indstillet korrekt! Kontroller straks efter åbning af emballa-...
 • Seite 29: Skift Af Uv-Filtret

  Ibrugtagning mod uret fra "Grind" til det næste følsomhedsindstillingen tilbage niveau. Dermed foregår nedblænding til "Grind", bliver filtrets automatiske af filtret automatisk. Når du igen drejer nedblænding igen slået fra. Tabel til indstilling af nedblændingsniveauer Lysbuestrom (Ampere) 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 Slibefunktion –...
 • Seite 30: Fejlafhjælpning

  Ibrugtagning / Fejlafhjælpning På det laveste niveau slukkes den auto- I mørke omgivelser tænder skumringssen- „ matiske nedblænding direkte. Jo mere soren for LED-belysningen og slukker igen du drejer knappen med uret hen mod for den i lyse omgivelser. I mørke omgi- det maksimale niveau, desto længere er velser tjener dette til god belysning af de nedblændingen aktiv efter svejsningen.
 • Seite 31: Rensning Og Vedligehold

  Rensning og ... / Opbevaring / Miljøhenvisninger ... / Mærkningens betydning z Rensning og vedligehold • Indvendigt beskyttelsesglas CMC 1F CE (C6255CMC/R0): Brug ikke nogen ætsende rensemidler til „ rensning af hjelmen CMC = fabrikantens forkortelse Lad aldrig uv-filtret komme i berøring 1 = optisk klasse „...
 • Seite 32: Eu-Konformitetserklæring

  PSA’en): Certificeringssted: Ansigtsbeskyttelsesskærm til svejsere Flammer DIN CERTCO Gesellschaft für PSHL 2 C1, art.-nr.: 2207 Konformitätsbewertung mbH Alboinstrasse 56 D-12103 Berlin Notified body number 0196 z EU-konformitetserklæring 1. PSA (produkt-, type-, parti- eller...
 • Seite 33 EU-konformitetserklæring Udvendigt beskyttelsesglas Ansigtsbeskyttelsesskærm til svejsere uden filtervirkning Sort (PSHL 2 C1, art.-nr.: 2207 PSHL 2 C1, art.-nr.: 2206, Indvendigt beskyttelsesglas uden filtervirkning PSHL 2 C1, art.-nr.: 2206 Automatisk beskyttelsesfilter til svejsere med manuelt indstilleligt beskyttelsesniveau PSHL 2 C1, art.-nr.: 2207...
 • Seite 34: Oplysninger Om Garanti Og Serviceafvikling

  EU-konformitetserklæring / Oplysninger om garanti og serviceafvikling Automatisk beskyttelsesfilter til har gennemført EU-typeafprøvningen svejsere med manuelt indstilleligt og udstedt EU-typeafprøvningsattesten beskyttelsesniveau C6247CMC/R0, PSHL 2 C1, art.-nr.: 2206 C6250CMC/R0, C6251CMC/R0, C6252CMC/R0, C6253CMC/R0, C6254CMC/R0, C6255CMC/R0. St. Ingbert, 02-09-2019 e.b. Dr. Christian Weyler 5. Erklæringens under nummer 4 beskrevne - Kvalitetsstyring - genstand svarer til EU’s pågældende...
 • Seite 35: Garantiperiode Og Lovmæssige Krav I Tilfælde Af Mangler

  Oplysninger om garanti og serviceafvikling og hvornår den er opstået. vores autoriserede service-afdeling, ophører Hvis fejlen er omfattet af vores garanti, får du garantien. derefter det reparerede eller et nyt apparat. Afvikling af garantisager Ved reparation eller udskiftning af apparatet begynder der ikke en ny garantiperiode.
 • Seite 36: Service

  Oplysninger om garanti og serviceafvikling Service Brug kun originale reservedele: Type med flammer (PSHL 2 C1, art.-nr.: 2207): • Udvendigt beskyttelsesglas (CMC B CE): 109,6 mm x 86 mm x 1,0 mm • Indvendigt beskyttelsesglas (CMC 1F CE): 98,6 mm x 46 mm x 0,8 mm Type sort (PSHL 2 C1, art.-nr.: 2206):...
 • Seite 37 Table des matières Légende des pictogrammes utilisés ............Page Introduction ......................Page Utilisation conforme ....................Page Livraison .........................Page Description des pièces modèle « flammes » ............Page Description des pièces modèle « noir » ..............Page Données techniques modèle « flammes » ...............Page Données techniques modèle « noir » ..............Page Consignes de sécurité ..................Page Mise en service ....................Page...
 • Seite 38: Légende Des Pictogrammes Utilisés Introduction

  Courant continu l'environnement ! Masque de soudage d’éclairage. Il s’obscurcit automatiquement automatique PSHL 2 C1 grâce à un capteur dès qu’un arc électrique est amorcé et z Introduction redevient clair après la fin du soudage Félicitations ! Vous avez opté...
 • Seite 39: Livraison

  Introduction Livraison Données techniques modèle « flammes » 1 Masque de soudage automatique 1 mode d’emploi Taille du coffret de filtre : 110 x 90 x 10 mm Description des pièces Champ de vision : 9,2 x 4,2 cm Etat clair : DIN 4 modèle « flammes » Etat assombri : DIN 9–DIN 13 Ecran de garde extérieur...
 • Seite 40 Consignes de sécurité L’écran de garde extérieur doit z Consignes de sécurité „ être installé sur le côté extérieur Veuillez lire le mode d’emploi et du filtre ADF. Le filtre ADF peut en observer les consignes avec sinon être endommagé. la plus grande attention.
 • Seite 41 Consignes de sécurité pour remplacer les écrans de traverser et causer des brûlures garde du filtre. à l’utilisateur . Nettoyez régulièrement la Si le filtre est endommagé, „ „ surface du filtre ADF, du cap- l’utilisateur doit interrompre teur et de la batterie solaire. immédiatement l’utilisation Le masque de soudage n’est du masque de soudage.
 • Seite 42 Consignes de sécurité Si le filtre scintille, si le degré Utilisation du produit contre „ „ d’obscurcissement ne corres- les grosses particules de pond plus à la valeur standard poussière (blessure, accident). ou si d’autres conditions de L’équipement de protection des travail anormales apparaissent, yeux ne doit être employée le masque de soudage ne doit...
 • Seite 43 Consignes de sécurité ou s’ils ont été instruits pour -5 °C et +55 °C. Le temps de l’utilisation sûre de l’appareil et réaction du filtre se rallonge qu’ils comprennent les risques en-dessous et au-dessus de ces en résultant. Les enfants ne températures. doivent pas jouer avec l’appa- Nettoyez régulièrement le filtre, „...
 • Seite 44: Consignes De Sécurité Mise En Service

  Consignes de sécurité / Mise en service z Mise en service ATTENTION ! Si une protec- Remarque : N’utilisez le masque de tion contre les particules à haute soudage qu’avec l’écran de garde arrière vitesse à des températures Remarque : Maintenez les capteurs filtre UV propres et dégagés.
 • Seite 45 Mise en service est réglé sur cette position, l'assombrisse- d'obscurcissement à l'intérieur du filtre. ment automatique est désactivé. N'utilisez ce Vous pouvez utiliser l'interrupteur d'occul- réglage que si vous ne souhaitez pas utiliser tation pour régler si l'occultation est le casque de soudage pour le soudage ou le réglée sur la commande d'occultation coupage plasma.
 • Seite 46: Remplacement Du Filtre Uv

  Mise en service Vérifier l'étanchéité à la lumière avant Pour le casque noir, veuillez procéder „ chaque utilisation. comme suit : Effectuer un test : Pour changer le filtre UV / la cellule solaire, „ écartez les becs d’encliquetage des deux Pour le casque à...
 • Seite 47: Résolution Des Pannes Nettoyage Et Entretien Stockage

  Résolution des pannes / Nettoyage et entretien / Stockage z Résolution des pannes Erreur Cause Solution Le filtre ne s'assombrit pas Le protecteur est sale ou Nettoyer ou remplacer le régulièrement ou scintille. défectueux. protecteur. Le capteur d'arc n'est pas Nettoyer la surface du dégagé.
 • Seite 48: Indications Relatives À L'environnement Et À La Mise Au Rebut

  Indications relatives à l’environnement et ... / Signification du marquage z Indications relatives à Explications : l’environnement et à la 4 = état clair mise au rebut 5- 8 / 9-13 = état obscurci Récupérer les matières premières plutôt CMC = abréviation fabricant que d’éliminer les déchets ! Chiffre 1 = classe optique L‘appareil, les accessoires et l‘embal- Chiffre 2 = classe de lumière diffusée...
 • Seite 49: Déclaration De Conformité Ue

  Signification du marquage / Déclaration de conformité UE Organisme de certification : Protecteur facial pour soudeur Flammes DIN CERTCO Gesellschaft für PSHL 2 C1, réf. : 2207 Konformitätsbewertung mbH Alboinstrasse 56 D-12103 Berlin Notified body number 0196 z Déclaration de conformité UE 1. EPI (produit, type, numéro de lot ou de série) :...
 • Seite 50 Déclaration de conformité UE Filtre de protection de soudage auto- Ecran de garde extérieur sans effet matique avec niveau de protection de filtre PSHL 2 C1, réf. : 2206 réglable manuellement PSHL 2 C1, réf. : 2207 Filtre de protection de soudeur auto- matique avec niveau de protection réglable manuellement PSHL 2 C1,...
 • Seite 51: Remarques Sur La Garantie Et Le Service Après-Vente

  Déclaration de conformité UE / Remarques sur la garantie et le service après-vente 6. Indication des normes harmonisées ou ne constitue pas une restriction de vos droits autres spécifications techniques pertinentes légaux. utilisées pour lesquelles la conformité est déclarée, y compris la date des normes ou Conditions de garantie autres spécifications techniques : EN 166:2001...
 • Seite 52: Période De Garantie Et Revendications Légales Pour Vices

  Remarques sur la garantie et le service après-vente La garantie couvre les vices matériels et de tions publiques faites par le vendeur, par le fabrication. Cette garantie ne s’étend pas producteur ou par son représentant, notam- aux pièces du produit soumises à une usure ment dans la publicité...
 • Seite 53: Service

  également sa date d’apparition. • Ecran de garde intérieur (CMC 1F CE) : 98,6 mm x 46 mm x 0,8 mm Remarque : Variante noire (PSHL 2 C1, réf. : Sur www.lidl-service.com, vous pouvez 2206): télécharger ces manuels, ainsi que de nombreux •...
 • Seite 54 FR/BE...
 • Seite 55 Inhoudsopgave Legende van de gebruikte pictogrammen ...........Pagina 56 Inleiding ........................Pagina 56 Gebruik conform de voorschriften ................Pagina 56 Leveringsomvang ....................Pagina 56 Onderdeelbeschrijving model "Vlammen" .............Pagina 57 Onderdeelbeschrijving model "Zwart" ..............Pagina 57 Technische gegevens model "Vlammen" ..............Pagina 57 Technische gegevens model "Zwart" ..............Pagina 57 Veiligheidsaanwijzingen ................Pagina 58...
 • Seite 56: Legende Van De Gebruikte Pictogrammen Inleiding

  Gelijkstroom milieuvriendelijke wijze af! Automaat-lashelm van het lassen (inclusief korte vertraging ter PSHL 2 C1 bescherming tegen nagloeien). De lashelm beschikt over een traploos instelbare DIN- z Inleiding beschermingsgraad en kan bij slijpwerkzaam- heden ook op rondvliegende vonken worden Hartelijk gefeliciteerd! U hebt ingesteld.
 • Seite 57: Onderdeelbeschrijving Model "Vlammen

  Inleiding Onderdeelbeschrijving Technische gegevens model model "Vlammen" "Vlammen" Filtercassettemaat: Voorzetglas 110 x 90 x 10 mm Helmbehuizing Zichtveld: 9,2 x 4,2 cm Zonnecel Lichte toestand: DIN 4 Inlegplaatje Donkere toestand: DIN 9–DIN 13 Hoofdband Achterste draairegelaar hoofdband Schakeltijden Zijdelingse draairegelaar hoofdband Licht naar donker: 0,23~0,72 ms Uv-filter...
 • Seite 58: Veiligheidsaanwijzingen

  Veiligheidsaanwijzingen Het voorzetglas moet aan de z Veiligheidsaanwijzingen „ buitenkant van de ADF-filter Lees de handleiding zorgvuldig worden geïnstalleerd. Anders door en neem de beschreven kan de ADF-filter worden aanwijzingen in acht. Maak u beschadigd. met behulp van de handleiding Voer geen wijzigingen/vervan- „...
 • Seite 59 Veiligheidsaanwijzingen Reinig regelmatig de van de lashelm met onmiddel- „ oppervlakken van ADF-filter, lijke ingang beëindigen. sensor en zonnecellen. Slak kan het oppervlak van de De lashelm is niet bestand filter beschadigen en de huid „ tegen schade die wordt veroor- van de gebruiker verwonden zaakt door hevige schok, ont- of andere ernstige ongevallen...
 • Seite 60 Veiligheidsaanwijzingen abnormale werkomstandighe- gebruiksaanwijzing worden den zijn, mag de lashelm niet beschreven. Elke afwijking langer worden gebruikt. van de aanwijzingen in de Stel dit product niet bloot aan handleiding kan tot letsels of „ onnodige zonnestralen. ongevallen leiden. Gebruik uitsluitend origineel Gebruik van beschadigde „...
 • Seite 61 Veiligheidsaanwijzingen op hen wordt gehouden. De lashelm beschermt niet „ De lashelm met automatische tegen botsing. „ verduistering is niet geschikt Gebruik, reiniging en opslag „ voor laser- en autogeen lassen. kunnen de levensduur van ca. Leg de lashelm nooit op hete 6 jaar verkorten.
 • Seite 62: Inbedrijfstelling

  Inbedrijfstelling z Inbedrijfstelling Bij de zwarte helm gaat u als „ volgt tewerk: de verduisteringsgraad kan handmatig van 5 tot 8 en van 9 tot Let op: Gebruik de lashelm alleen met 13 worden ingesteld, door aan de ver- gemonteerd inlegplaatje duisteringsregelaar op de binnenkant Let op: Houd de sensoren...
 • Seite 63 Inbedrijfstelling Bij de zwarte helm gaat u als volgt volgende niveau. Daardoor begint de tewerk: verduistering van de filter automatisch. ga naar een externe lichtbron met meer Wanneer u de gevoeligheidsinstelling dan 40 W van het kijkglas en controleer weer terugdraait naar "Grind", wordt de of het glas donker of lichter wordt.
 • Seite 64: De Uv-Filter Vervangen

  Inbedrijfstelling De uv-filter vervangen beëindiging van de lasbewerking moet worden uitgeschakeld of niet. Op het min. Bij de helm met vlammenpatroon niveau schakelt de automatische verduiste- gaat u als volgt tewerk: ring direct uit. Hoe meer u de draairege- om de uv-filter/de zonnecel te vervangen, laar rechtsom in de richting max.
 • Seite 65: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen / Schoonmaken en onderhoud / Milieu- en verwijderings... z Problemen oplossen Fout Oorzaak Oplossing De filter verduistert niet De beschermer is vervuild Reinig de beschermer regelmatig of flikkert. of defect. of vervang hem. De vlamboogsensor is niet Reinig het oppervlak helder.
 • Seite 66: Betekenis Van De Markering

  Betekenis van de markering z Betekenis van de Lashelmschaal: CMC EN 175 F CE (C6251CMC/R0, C6247CMC/R0) markering Identificatie van de fabrikant: CMC Veiligheidskijkglazen gecontroleerd vol- Het nummer van de onderhavige norm: gens DIN EN 166 (C6252CMC/R0, EN 175 C6254CMC/R0, C6255CMC/R0): Toepassingsbereik(en) (desgevallend) S, F, B Maten in gram (desgevallend) •...
 • Seite 67: Eu-Conformiteitsverklaring

  EU-conformiteitsverklaring z EU-conformiteitsverklaring Lasser-gezichtsbeschermer Vlammen 1. PSA (product-, type-, batch- of serienummer): PSHL 2 C1, art.nr.: 2207 Automaat-lashelm IAN: 315776_1904 Serienummer: 2206 (zwarte uitvoering) / 2207 (uitvoering met vlammen) Productiejaar: 2019/52 Model: PSHL 2 C1 2. Naam en adres van de fabrikant en eventueel van zijn gevolmachtigde.
 • Seite 68 PSHL 2 C1, art.nr.: 2206 beschermingsgraad PSHL 2 C1, art.nr.: 2207 Automatische lasserbeschermfilter met handmatig instelbare bescher- mingsgraad PSHL 2 C1, art.nr.: 2206 Lasser-gezichtsbeschermer Zwart PSHL 2 C1, art.nr.: 2206, 5. Het onder nummer 4 beschreven voorwerp van de verklaring komt overeen met de rele-...
 • Seite 69: Aanwijzingen Over Garantie En Afhandelen Van De Service

  ... / Aanwijzingen over garantie en afhandelen van de service Garantievoorwaarden 6. Opgave van de gebruikte relevante gehar- moniseerde normen of andere technische specificaties, waarvoor de conformiteit wordt De garantietermijn gaat in op de aankoopda- verklaard, inclusief van de datum van de tum.
 • Seite 70: Afwikkeling In Geval Van Garantie

  Gebruik origineel toebehoren: Om een snelle afhandeling van uw recla- Variant met vlammen matie te waarborgen, dient u de volgende (PSHL 2 C1, art.nr.: 2207): aanwijzingen in acht te nemen: • Voorzetglas (CMC B CE): Houd a.u.b. bij alle vragen de kassabon en 109,6 mm x 86 mm x 1,0 mm het artikelnummer (bijv.
 • Seite 71 Aanwijzingen over garantie en afhandelen van de service Let erop dat het volgende adres geen serviceadres is. Neem eerst contact op met het hierboven vermelde servicepunt. Adres: C.M.C. Creative Marketing & Consulting GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert DUITSLAND Bestelling van reserveonderdelen: www.ersatzteile.cmc-creative.de NL/BE...
 • Seite 72 NL/BE...
 • Seite 73 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Lieferumfang ......................Seite Teilebeschreibung Modell "Flammen" ..............Seite Teilebeschreibung Modell "Schwarz" ..............Seite Technische Daten Modell "Flammen" ..............Seite Technische Daten Modell "Schwarz" ..............Seite Sicherheitshinweise ..................Seite Inbetriebnahme ....................Seite Wechseln des UV-Filters ..................Seite Fehlerbehebung ....................Seite Reinigung und Wartung ................Seite...
 • Seite 74: Legende Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Entsorgen Sie Verpackung Gleichstrom und Gerät umweltgerecht! Automatik-Schweißhelm selbsttätiges Wiederaufhellen bei Beendi- PSHL 2 C1 gung des Schweißvorgangs (inklusive kurzer Verzögerung zum Schutz vor Nachglühen). z Einleitung Der Schweißhelm verfügt über eine stufenlos einstellbare DIN-Schutzstufe und ist auch auf Herzlichen Glückwunsch! Sie...
 • Seite 75: Teilebeschreibung Modell "Flammen

  Einleitung Teilebeschreibung Technische Daten Modell "Flammen" Modell "Flammen" Filterkassettengröße: Vorsatzscheibe 110 x 90 x 10 mm Helmgehäuse Sichtfeld: 9,2 x 4,2 cm Solarzelle Heller Zustand: DIN 4 Hinterlegscheibe Dunkler Zustand: DIN 9–DIN 13 Kopfband Hinterer Drehregler Kopfband Schaltzeiten Seitliche Drehregler Kopfband Hell zu dunkel: 0,23~0,72 ms UV-Filter...
 • Seite 76 Sicherheitshinweise Bitte prüfen Sie vor jeder Ver- z Sicherheitshinweise „ wendung, ob die Einstellung Bitte lesen Sie die Gebrauchs- Schweißen / Schleifen korrekt anweisung sorgfältig durch und gewählt wurde. beachten Sie die beschriebenen Die Vorderlegscheibe muss an „ Hinweise. Machen Sie sich an- der Außenseite des ADF-Filters hand dieser Gebrauchsanweisung installiert werden.
 • Seite 77 Sicherheitshinweise beeinträchtigt. Dieses Produkt kann nicht für „ Bitte ersetzen Sie die Sicht- Überkopfschweißarbeiten und „ scheiben sofort, wenn diese -schneidearbeiten verwendet gebrochen oder zerkratzt sind. werden. Wenn dieses Produkt Verwenden Sie keine harten zum Überkopfschweißen oder Gegenstände, um die Sicht- -schneiden verwendet wird, scheiben des Filters auszutau- können sich geschmolzene Me-...
 • Seite 78 Sicherheitshinweise sauber zu halten und nicht in schädigung und Lebensdauer. feuchter Umgebung zu lagern. Verwendung eines Augenschut- „ Die nicht bestimmungsgemäße zes ohne Filterwirkung gegen „ Verwendung kann zu Verletzun- optische Strahlung (Schädigung gen des Benutzers führen und der Augen) - Vor jedem Ge- weitere Arten von Krankheiten brauch prüfen, ob der Augen- verursachen.
 • Seite 79 Sicherheitshinweise schriebenen Arbeiten verwen- Achten Sie darauf, dass Sie die „ det werden. Jede Abweichung automatische Verdunkelung vor von den Anweisungen kann zu jedem Schweißvorgang einge- Verletzungen und Unfällen füh- stellt haben. ren. Das Sicherheitsvisier darf nicht „ Dieses Gerät kann von Kindern geöffnet werden.
 • Seite 80: Sicherheitshinweise Inbetriebnahme

  Sicherheitshinweise/ Inbetriebnahme ACHTUNG! Werkstoffe, die z Inbetriebnahme in Kontakt mit der Haut des Trä- gers kommen, können bei emp- Hinweis: Verwenden Sie den Schweißhelm findlichen Personen allergische nur mit der eingebauten Hinterlegscheibe Reaktionen hervorrufen. Hinweis: Halten Sie die Sensoren UV-Filters sauber und klar.
 • Seite 81 Inhaltsverzeichnis Inbetriebnahme Beim schwarzen Helm verfahren helm so tief wie möglich auf dem Kopf und „ Sie bitte wie folgt: Die Verdunklungs- so nah wie möglich an Ihrem Gesicht sitzt. Einstellen der Verdunklungsstufe: Stellen stufe lässt sich manuell von 5 bis 8 und „...
 • Seite 82: Wechseln Des Uv-Filters

  Inbetriebnahme ACHTUNG! Bei dem Helm mit Flam- auf „Grind“ zurückdrehen, wird die auto- menmuster hat der Verdunklungsregler matische Verdunklung des Filters wieder Einstellposition „Grind“. Wenn der Verdunk- deaktiviert. lungsregler auf diese Position gestellt ist, wird die automatische Verdunklung deakti- Wechseln des UV-Filters viert.
 • Seite 83: Fehlerbehebung

  Inbetriebnahme/ Fehlerbehebung Mit der Sensibilitätseinstellung können Dämmerungssensor kann über den Schal- „ Sie die Lichtempfindlichkeit des Sensors ein- und ausgeschaltet werden. regeln. Bei geringem Lichteinfall ist es Über das Batteriefach können Sie Batte- möglich, den Regler auf max. Stufe einzu- rien mit schwacher Ladung austauschen.
 • Seite 84: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und War.../ Lagerung/ Umwelthinweise und Ent../ Bedeutung der K... z Reinigung und Wartung B = mechanische Festigkeit (Aufprall mit mittlerer Energie 120 m/s) Verwenden Sie keine ätzenden Reini- CE = CE Zeichen „ gungsmittel um das Helmgehäuse reinigen. • Hinterlegscheibe CMC 1F CE Bringen Sie den UV-Filter niemals mit (C6255CMC/R0):...
 • Seite 85: Eu-Konformitätserklärung

  Bild enthalten, wenn es zur gelten, ist dem vollständigen Augenschutzge- Identifizierung der PSA erforderlich ist): rät der niedrigere Grad zuzuerkennen. Schweißer-Gesichtsschutzschirm Flammen Zertifizierungsstelle: PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2207 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Alboinstrasse 56 12103 Berlin Notified body number 0196 z EU-Konformitätserklärung 1.
 • Seite 86 PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2207 Schwarz PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2206, Hinterlegscheibe ohne Filterwirkung PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2206 Automatischer Schweißerschutzfilter mit von Hand einstellbarer Schutzstufe PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2207 Vorsatzscheibe ohne Filterwirkung PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2206 DE/AT/CH...
 • Seite 87: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  EU-Konformitätserklärung/ Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Automatischer Schweißerschutzfilter musterprüfbescheinigung C6247CMC/R0, mit von Hand einstellbarer Schutzstu- C6250CMC/R0, C6251CMC/R0, C6252C- fe PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2206 MC/R0, C6253CMC/R0, C6254CMC/R0, C6255CMC/R0 ausgestellt. St. Ingbert, 02.09.2019 i.A. Dr. Christian Weyler 5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegen- –...
 • Seite 88: Garantiezeit Und Gesetzliche Mängelansprüche

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg Das Produkt ist lediglich für den privaten (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz und nicht für den gewerblichen Gebrauch beschrieben wird, worin der Mangel besteht bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachge- und wann er aufgetreten ist.
 • Seite 89: Service

  DEUTSCHLAND Service Bestellung von Ersatzteilen: www.ersatzteile.cmc-creative.de Verwenden Sie nur Originalzubehörteile: Variante mit Flammen (PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2207): • Vorsatzscheibe (CMC B CE): 109,6 mm x 86 mm x 1,0 mm • Hinterlegscheibe (CMC 1F CE): 98,6 mm x 46 mm x 0,8 mm Variante Schwarz (PSHL 2 C1, Art.-Nr.: 2206):...
 • Seite 90 DE/AT/CH...
 • Seite 91 DE/AT/CH...
 • Seite 92 DE/AT/CH...
 • Seite 94 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Tilstand af information · Dernière mise à jour · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 12 / 2019 Ident.-No.: PSHL2C1122019-6 IAN 315776_1904...

Inhaltsverzeichnis