Parkside PSHL 2 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 A2
AUTOMATIK-SCHWEIßHELM PSHL 2 A1
GB
CY
DE
AT
CH
AUTOMATIC WELDING
AUTOMATIK-SCHWEIßHELM
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
HELMET
Originalbetriebsanleitung
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
RS
AUTOMATSKA MASKA
ZA ZAVARIVANJE
IAN 286805
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
BG
АВТОМАТИЧЕН ЗАВАРЪЧЕН
ШЛЕМ
Указания за монтаж, работа и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за
експлоатация
IAN 310884
HR
AUTOMATSKA MASKA
ZA ZAVARIVANJE
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
RO
MASCĂ DE SUDURĂ,
AUTOMATĂ
Indicații de montare, operare și siguranță
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
DE AT CH
AUTOMATIK-SCHWEISSHELM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
DE AT
HR
RO
BG
RS

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSHL 2 A1

 • Seite 1 AUTOMATIC WELDING HELMET PSHL 2 A2 AUTOMATIK-SCHWEIßHELM PSHL 2 A1 AUTOMATIC WELDING AUTOMATSKA MASKA AUTOMATIK-SCHWEIßHELM Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise HELMET ZA ZAVARIVANJE Originalbetriebsanleitung Operation and Safety Notes Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu AUTOMATSKA MASKA MASCĂ...
 • Seite 2 GB CY Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Desfaceți înainte să...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ..................Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Parts Description ....................Page Technical Data ......................Page Scope of delivery ....................Page Safety instructions ....................Page Initial use ......................Page Cleaning and Maintenance ................Page Storage ........................Page Environmental instructions and disposal information ....Page Troubleshooting ....................Page...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  List of pictograms used / Introduction List of pictograms used Caution! Attention, potential dangers! Read instructions for use! Do not dispose of electrical Important notice! equipment in household waste! Attention: The welding helmet Warning: arc rays can injure does not provide any eye, ear the eye's retinas! or face protection! Made from recycling material...
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction/ Safety instructions The product is not suitable for LED Lighting switch „ Battery compartment laser welding. Bracket The product is only approved for „ Arc sensor use within a temperature range of between -5 °C to 55 °C. Technical Data The product is not fire-resistant.
 • Seite 8 Safety instructions The response time of the ADF damages, the welding helmet „ liquid crystal slows down if the is no longer able to provide ambient temperature is lower, effective protection. In this case, however this does not have the user should replace the an impact on the protective welding helmet immediately.
 • Seite 9 Safety instructions Using the product against Improper use could result in in- „ „ splashes (insufficient protection) – jury to the user and cause other types of diseases. always check whether the Please examine the filter prior correct protective effect is „...
 • Seite 10 Safety instructions of the device and understand Clean the filter, the surface of „ the associated risks. Do not the helmet and the solar cells allow children to play with the regularly. product. Cleaning and user Replace the protective visor if „...
 • Seite 11: Initial Use

  Safety instructions / Initial use intensity, i. e. FT, BT or AT. If the ATTENTION! The darkening regulator letter for the impact intensity is not has the setting position “grind“. If the darkening regulator is set to this position followed by the letter T, the eye the automatic darkening is deactivated.
 • Seite 12 Initial use feature is working properly. that the auto-darkening feature is activat- You can adjust the delay setting ed even for a weak light source. Even „ configure whether or not the auto- with this additional feature, you can also darkening feature should be switched adjust the light sensitivity of the sensor to off immediately after stopping welding...
 • Seite 13: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and ... / Storage / Environmental instructions ... / Troubleshooting z Cleaning and Maintenance z Environmental instructions and disposal information Do not use any harsh cleaning agents to „ Don‘t waste, recycle! clean the helmet casing Never bring the UV filter into contact „...
 • Seite 14: Warranty And Service Information

  Warranty and service information z Warranty and service This warranty becomes void if the device information has been damaged or improperly used or maintained. Creative Marketing & Consulting All instructions provided in the instructions GmbH warranty for use must be followed strictly to constitute proper use of the product.
 • Seite 15: Service

  Warranty and service information / Label meanings Service z Label meanings Only use original accessory parts: Safety viewing panels approved according to DIN EN 166 Black variant (CXXXXCMC, CXXXXCMC): (PSHL 2 A2, Item no.:2169): • Viewing pane: CMC 1 B CE •...
 • Seite 16: Label Meanings Eu Declaration Of Conformity

  Label meanings / EU Declaration of Conformity 66386 St. Ingbert Sym- Pro- Description GERMANY tection of scope type of application 3. The manufacturer is solely responsible for increased Mechanical strength the creation of the declaration of conformity. strength Mechanical strength C.M.C.
 • Seite 17 EU Declaration of Conformity or other technical specifications: EN 166:2001 EN 175:1997 EN 379:2009. 7. The notified certification body DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Notified body number 0196, carried out the EC type examination and issued the EC type exami- nation certificate CXXXXCMC/R0, CXXXXC- MC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, Automatic welder protective filter...
 • Seite 18 GB/CY...
 • Seite 19 Popis sadržaja Značenje korištenih simbola ..................Stranica 20 Uvod .............................Stranica 20 Namjenska uporaba......................Stranica 20 Opis dijelova ........................Stranica 20 Tehnički podaci ........................Stranica 21 Opseg isporuke........................Stranica 21 Sigurnosne upute ......................Stranica 21 Stavljanje u pogon ......................Stranica 25 Čišćenje i održavanje ....................Stranica 27 Skladištenje ........................Stranica 27 Upute za okoliš...
 • Seite 20: Značenje Korištenih Simbola

  Značenje korištenih simbola / Uvod Značenje korištenih simbola Oprez! Pažnja, moguće opasnosti! Pročitajte upute za rad! Ne zbrinjavajte električne Važna napomena! uređaje preko kućnog otpada! Pažnja: kacige za zavarivanje Pažnja: zrake svjetlosnog luka ne nude zaštitu za oči, mogu ozlijediti mrežnicu očiju! uši i lice! Izrađen od recikliranog materijala...
 • Seite 21: Tehnički Podaci

  Uvod / Sigurnosne upute s uređajem, njegovom pravilnom regulator zatamnjenja uporabom i sigurnosnim napo- testna tipka namještanje odgađanja menama. Na tipskoj pločici stoje namještanje senzibilnosti svi tehnički podaci ove kacige za prikaz niske razine napunjenosti baterije zavarivanje, molimo, informirajte prekidač za LED rasvjetu pretinac za baterije se o tehničkim osobinama ovog proizvoda.
 • Seite 22 Sigurnosne upute Odmah prestanite s radom i održavanje. Preporučuju se „ i smjesta se obratite pro- redovita provjera i zamjena davaču ako se tijekom u slučaju oštećenja. zavarivanja filtar automatski S vremenom će materijal od „ ne zatamni. kojeg je proizvod izrađen Samozatamnjujući filtar stariti.
 • Seite 23 Sigurnosne upute zavarivanje može početi goriti Prekoračeni vijek trajanja „ ili taliti se. Spremate i upotre- (nedovoljna zaštita) – Prije bljavajte masku za zavarivanje svake upotrebe provjerite jesu samo kako je opisano li zaštitne naočale oštećene da bi se smanjili takvi rizici. i dokad vrijede.
 • Seite 24 Sigurnosne upute uputa može uzrokovati ozljede Ako filtar automatski ne pota- „ i nesreće. mni, prekinite odmah postupak Ovaj uređaj mogu koristiti zavarivanja i kontaktirajte „ djeca od 16 godina i starija proizvođača. djeca, kao i osobe s umenje- Koristite kacigu za zavarivanje „...
 • Seite 25: Stavljanje U Pogon

  Sigurnosne upute / Stavljanje u pogon Namjestite prije procesa zavarivanja Pažnja! Ako je potrebna „ odgovarajući stupanj zatamnjenja (vidi zaštita od brzih čestica kod ekstre- slijedeći tablicu). Stupanj zatamnjenja se mnnih temperatura, mora odabrani može ručno namjestiti od 9 do 13, tako da okrečete na regulatoru zatamnjenja uređaj za zaštitu očiju biti označen na vanjskoj strani kacige.
 • Seite 26 Stavljanje u pogon regulator za zamračivanje na vanjskoj U slučaju malog upada svjetla, regulator strani kacige za zavarivanje, a potom je moguće namjestiti na maks. stupanj, otpustite maticu koja se nalazi ispod. da bi automatsko zamračivanje također Nakon što ste maknuli maticu s navoja nastupilo pri slabom izvoru svjetla.
 • Seite 27: Čišćenje I Održavanje

  ... / Čišćenje i održavanje / Skladištenje / Upute za ... / Uklanjanje smetnji Grind: Funkcija brušenja: Automats- ako kacigu za zavarivanje ne ko zatamnjenje nije aktivno. upotrebljavate za zavarivanje. Postavkom se koristite samo z Čišćenje i održavanje dohvata djece. z Upute za okoliš...
 • Seite 28: Napomene Za Jamstvo I Servisne Postupke

  Napomene za jamstvo i servisne postupke z Napomene za jamstvo baterijama ili dijelovima koji su izrađeni od i servisne postupke stakla. Jamstvo Creative Marketing & Ovo jamstvo se poništava, kada se proizvod Consulting GmbH ošteti, nestručno koristi ili ne održava. Za stručnu primjerenu korištenja proizvoda, Poštovani kupci, na ovaj uređaj dobivate treba se točno pridržavati svih uputa koje su...
 • Seite 29: Servis

  Napomene za jamstvo i servisne postupke / Značenje oznaka Servis z Značenje oznaka Upotrebljavajte originalne dijelove pribora: Sigurnosna stakla provjerena prema DIN EN 166 (CXXXXCMC, CXXXXCMC): Varijanta crna (PSHL 2 A2, br. artikla 2169): • Prednje staklo: CMC 1 B CE •...
 • Seite 30: Eu Izjava O Sukladnosti

  Značenje oznaka / EU izjava o sukladnosti Sim- Vrsta Opis područja 3. Isključivu odgovornost za izdavanje ove zaštite uporabe Izjave o sukladnosti nosi proizvođač: povišena Mehanička čvrstoća C.M.C. Creative Marketing & čvrstoća Consulting GmbH Udarac sa Mehanička čvrstoća niskom 4. Predmet izjave (identifi kacija OZO-a koja energijom omogućuje sljedivost;...
 • Seite 31 EU izjava o sukladnosti Automatski zaštitni filtar za zavarivanje St. Ingbert, 22.10.18 s ručno podesivim stupnjem zaštite PSHL 2 A2, br. artikla 2167, 2168, 2169, 2170 u.z. M. Sc. Alexander Hoffmann - Osiguranje kvalitete - 5. Predmet izjave opisan u točki 4. u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: Elektromagnetna podnošljivost...
 • Seite 33 Uvod / Sigurnosne napomene Legenda simbola ......................Stranica 34 Uvod .............................Stranica 34 Primerena upotreba ......................Stranica 34 Opis delova ........................Stranica 34 Tehnički podaci .........................Stranica 35 Sadržaj isporuke .......................Stranica 35 Sigurnosne napomene ....................Stranica 35 Upotreba ..........................Stranica 40 Čišćenje i održavanje ....................Stranica 42 Čuvanje ..........................Stranica 42 Zaštita životne sredine i odlaganje ...............Stranica 42...
 • Seite 34: Legenda Simbola

  Legenda simbola / Uvod Legenda simbola Oprez! Pažnja, opasnost! Pročitajte uputstvo! Ne bacajte električne uređaje Važna napomena! u kućni otpad! Pažnja: Maske za zavarivanje Pažnja: Zračenje električnog ne pružaju zaštitu za oči, luka može izazvati povrede uši i lice! mrežnjače! Ovim znakom se potvrđuje, Proizvedeno od recikliranog da je ovaj uređaj u skladu...
 • Seite 35: Tehnički Podaci

  Uvod / Sigurnosne napomene Podešavanje vremenskog odlaganja Sigurnosne napomene Podešavanje osetljivosti Pokazivač prazne baterije Pažljivo pročitajte uputstvo Prekidači za LED osvetljenje Odeljak za baterije za upotrebu i pridržavajte Uzengija se napomena. Upoznajte se Senzor električnog luka s uređajem, njegovom pravilnom upotrebom i sigurnosnim Tehnički podaci napomenama prema ovom...
 • Seite 36 Sigurnosne napomene ADF filtera. U suprotnom se Vek trajanja zavisi od mnogih „ ADF filter može oštetiti. pojedinačnih činilaca kao što Nemojte vršiti izmene su upotreba, čišćenje, čuvanje „ ili zamene na masci za i održavanje. Preporučuju se zavarivanje i ADF filteru redovne kontrole i zamena bez dozvole.
 • Seite 37 Sigurnosne napomene Ovaj proizvod je otporan na Koristite samo originalan „ „ visoku temperaturu i teško pribor. Korišćenje zapaljiv, ali može početi da neoriginalnog pribora može gori ili da se topi u slučaju izazvati probleme u pogledu direktnog kontakta s otvorenim zaštitne funkcije, pogodnosti plamenom ili pristupa za upotrebu i stepena zaštite...
 • Seite 38 Sigurnosne napomene zaštita) – Proverite vek trajanja Ni u kom slučaju ne otvarajte „ zaštitnih naočara pre svake masku za zavarivanje. upotrebe i da li na njima Nemojte vršiti nikakve postoje oštećenja. popravke ili izmene na masci Neprimerena upotreba zaštite za zavarivanje.
 • Seite 39 Sigurnosne napomene PAŽNjA! Ako je potrebna vidljivih oštećenja, odmah zamenite vizir odnosno masku zaštita od čestica velike brzine pri za zavarivanje. ekstremnim temperaturama, odabrana zaštita za oči mora biti PAŽNjA! Materijal koji dolazi označena slovom T odmah nakon u dodir s kožom nosioca može slova za intenzitet udarca, izazvati alergijske reakcije kod tj.
 • Seite 40: Upotreba

  Upotreba z Upotreba Pre svakog korišćenja proverite da li su maska i zaštitno staklo bez oštećenja. Ako Napomena: Masku za zavarivanje koristite na staklu ima ogrebotina, naprslina ili samo s ugrađenim zadnjim staklom neravnina, potrebno ga je zameniti pre Napomena: Senzore UV filtera uvek upotrebe, inače može doći do teških održavajte čistim.
 • Seite 41 Upotreba maska za zavarivanje leži što dublje na biste ga izvadili. glavi i što bliže licu. Zatim uklonite regulator zatamnjenja Pre početka zavarivanja podesite na spoljnoj strani maske jednostavnim „ odgovarajući stepen zatamnjenja (videti povlačenjem i potom otpustite navrtku donju tabelu). Stepen zatamnjenja može koja se nalazi ispod njega.
 • Seite 42: Čišćenje I Održavanje

  Otklanjanje kvarova / Čišćenje i održavanje / Čuvanje / Zaštita životne sredine ... z Otklanjanje kvarova Kvar Uzrok Rešenje Filter se ne zatamnjuje Štitnik je zaprljan ili Očistite štitnik ili ga redovno odnosno treperi. pokvaren. zamenite. Senzor električnog Očistite površinu senzora luka nije čist.
 • Seite 43: Napomene O Garanciji I Servisiranju

  Napomene o garanciji i servisiranju z Napomene o garanciji Garancija ne važi za proizvod koji je oštećen i servisiranju nepravilnom upotrebom ili održavanjem. Za pravilnu upotrebu proizvoda potrebno Garancija preduzeća Creative Marketing je strogo se pridržavati svih uputstava Consulting GmbH navedenih u priručniku.
 • Seite 44: Servis

  Napomene o garanciji i servisiranju / Objašnjenje oznaka Servis molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije. Koristite samo originalne rezervne delove: Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da Varijanta crna garantuju obezbeđivanje servisiranja i (PSHL 2 A2, br.
 • Seite 45: Eu Izjava O Usaglašenosti

  Objašnjenje oznaka / EU izjava o usaglašenosti z EU izjava o usaglašenosti Ljuska maske za zavarivanje: CMC EN 175 F CE (CXXXXCMC, CXXXXCMC) 1. PSA (broj proizvoda, tipa, šarže ili serije): Identifikacija proizvođača: CMC broj standarda: EN 175 Automatska maska za zavarivanje oblast(i) primene (ako je potrebno): S, F, B IAN: 310884 Masa u gramima (ako je potrebno)
 • Seite 46 EU izjava o usaglašenosti Vizir bez efekta fi ltriranja 5. Predmet opisan pod stavkom 4 izjave PSHL 2 A2, br. art. 2167, 2168, 2169, 2170 ispunjava relevantne harmonizovane standarde Evropske unije. Elektromagnetska kompatibilnost 2014 / 30 / EU Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima 2011 / 65 / EU...
 • Seite 47: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list GARANCIJA I GARANTNI LIST Naziv proizvoda: Model: AUTOMATSKA MASKA ZA ZAVARIVANJE PSHL 2 A2 Proizvođač: IAN / Serijski broj: C. M. C. GmbH IAN 310884 Katharina-Loth-Str. 15 662386 St. Ingbert, NEMAČKA Davalac garancije- uvoznik: Datum predaje robe potrošaču: Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, datum sa fiskalnog računa 22330 Nova Pazova, Republika Srbija,...
 • Seite 49 Cuprins Legenda pictogramelor utilizate ................Pagina 50 Introducere ........................Pagina 50 Utilizare conform destinației....................Pagina 50 Descrierea pieselor ......................Pagina 50 Date tehnice.........................Pagina 51 Pachet de livrare ........................Pagina 51 Instrucţiuni de siguranţă ....................Pagina 51 Punerea în funcţiune ....................Pagina 55 Curăţarea şi întreţinerea .....................Pagina 57 Depozitare ..........................Pagina 57 Indicaţii referitoare la mediul înconjurător și date referitoare...
 • Seite 50: Legenda Pictogramelor Utilizate

  Legenda pictogramelor utilizate / Introducere Legenda pictogramelor utilizate Precauţie! Atenție, posibile pericole! Citiţi manualul de utilizare! Nu aruncați aparatele electrice Indicație importantă! la gunoiul menajer! Atenţie: Căștile de sudură Atenţie: Radiațiile arcului elec- nu asigură protecție oculară, tric pot afecta corneea! auditivă...
 • Seite 51: Date Tehnice

  Introducere / Instrucțiuni de siguranță află toate datele tehnice ale aces- Compartiment baterie tei căști de sudură, vă rugăm să Cadrul Senzorul de arc electric vă informați cu privire la detaliile tehnice ale acestui produs. Date tehnice Produsul nu este compatibil „...
 • Seite 52 Instrucţiuni de siguranţă contactați fără întârziere puternice, a exploziei sau distribuitorul dacă filtrul nu se a lichidelor corozive. întunecă automat în timpul Durata de utilizare depinde de „ sudării. numeroși factori individuali, Vă rugăm să nu utilizați alcool, precum utilizarea, curățarea, „...
 • Seite 53 Instrucţiuni de siguranţă În cazul în care filtrul este sunt corespunzătoare, nu mai „ defect, utilizatorul trebuie să sunteți autorizat să continuați sisteze cu efect imediat folo- utilizarea produsului. sirea măștii de sudură. Stropii În situația în care filtrul pâlpâie „...
 • Seite 54 Instrucţiuni de siguranţă Utilizarea produsului și de persoanele cu capacitate „ împotriva stropilor (protecție fizică, senzorială sau mintală insuficientă) – Verificați în redusă sau lipsă de experiență toate situațiile dacă este asigu- și / sau cunoștințe, doar dacă rat efectul corect de protecție. sunt supravegheați sau au Utilizarea produsului împotriva fost instruiți referitor la utili-...
 • Seite 55: Punerea În Funcţiune

  Instrucţiuni de siguranţă / Punerea în funcţiune Utilizați casca de sudură „ ATENŢIE! Dacă este doar la temperaturi între necesară o protecție împotriva -5 °C și + 55 °C. particulelor cu viteze mari la Timpul de reacție al filtrului se temperaturi extreme, atunci va încetini dacă...
 • Seite 56 Punerea în funcţiune Reglați casca de sudură cu ajutorul benzii Verificaţi etanșeitatea luminoasă înainte „ „ pentru cap . Apăsați tasta de reglare de fiecare punere în funcţiune. , pentru a adapta casca de sudură la Faceți un test. Apropiați-vă de o sursă „...
 • Seite 57: Curăţarea Şi Întreţinerea

  ... / Curăţarea şi întreţinerea / Depozitare / Indicaţii referitoare la mediul ... lizați setarea exclusiv în cazul pentru alte lucrări decât cele de în care utilizați casca de sudură sudură. piuliţa de la nivelul filetului, dispuneţi de servește la iluminarea obiectelor de posibilitatea de a demonta filtrul sudat în medii întunecoase.
 • Seite 58: Depanarea

  Depanarea / Indicaţii referitoare la garanţie şi service z Depanarea Avarie Cauză Soluţie Filtrul nu se întunecă Protectorul este murdar sau Curățați protectorul sau regulat defect. înlocuiți-l. resp. clipește. Senzorul de arc electric nu Curățați suprafața senzorului este transparent. de arc electric. Curentul de sudură...
 • Seite 59: Domeniul De Aplicare Al Garanției

  Indicaţii referitoare la garanţie şi service în scris, defectul și să indicați momentul Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveţi la apariției acestuia. îndemână bonul de casă şi numărul articolu- lui (de exemplu IAN) ca dovadă de achiziţie. Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi produsul reparat sau unul Numărul de articol îș...
 • Seite 60: Semnificaţia Marcajelor

  Indicaţii referitoare la garanţie şi service / Semnificaţia marcajelor Ne puteți contactata: Verificat ADF conform DIN EN 379: 4/9-13 CMC 1/1/1/2/379 CE (CXXXXCMC) Denumire: Technick Power KP Explicaţie: Adresă de internet: www.cmc-creative.de E-mail: tech.power@t-online.de 4 = stare luminoasă Telefon: 0040 354738458 9–13 = stări întunecate Sediu: Germania...
 • Seite 61: Declarație De Conformitate Ue

  Semnifi caţia marcajelor / Declarație de conformitate UE Cuprins Institut de certifi care: PSHL 2 A2, nr. articol 2169, DIN CERTCO Gesellschaft für ecran de protecție a feței pentru sudori Konformitätsbewertung mbH PSHL 2 A2, nr. articol 2170 Alboinstrasse 56 12103 Berlin Notifi ed body number 0196 z Declarație de conformitate UE...
 • Seite 62 Declarație de conformitate UE Cuprins R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0. St. Ingbert, 22.10.18 reprezentant M. Sc. Alexander Hoffmann – Asigurarea calității – 5. Obiectul declarației descris la punctul 4 corespunde normelor legale relevante de armonizare de la nivelul Uniunii Europene: Compatibilitate electromagnetică 2014 / 30 / UE Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în...
 • Seite 65 Съдържание Легенда на използваните пиктограми ............. Страница Увод ..........................Страница Употреба по предназначение ..................Страница Описание на частите ....................Страница Технически данни ....................... Страница Обем на доставката ....................Страница Указания за безопасност ................. Страница Пускане в експлоатация .................. Страница Почистване и поддръжка ................
 • Seite 66: Легенда На Използваните Пиктограми

  Легенда на използваните пиктограми/Увод Легенда на използваните пиктограми Внимание! Внимание, възможни Прочетете ръководството за опасности! експлоатация! Не изхвърляйте електрическите устройства Важно указание! заедно с битовите отпадъци! Внимание: Шлемовете за Внимание: Лъчите на заваряване не предлагат електрическата дъга могат защита за очите, ушите да...
 • Seite 67: Технически Данни

  Увод/Указания за безопасност Страничен регулатор лента за глава Указания за безопасност UV филтър Регулатор за затъмняване Тест бутон Моля, прочетете ръковод- Настройка за забавено осветяване Настройка на чувствителността ството за работа внимателно Индикация за нисък заряд на и спазвайте съдържащите се батерията...
 • Seite 68 Указания за безопасност настройката заваряване/ Моля, веднага подменете „ шлифоване. предпазното стъкло, ако Предното предпазно стъкло е счупено или надраскано. „ трябва да се монтира от Не използвайте твърди външната страна на ADF предмети при подмяна на филтъра. В противен случай предпазното...
 • Seite 69 Указания за безопасност и рязане над главата. и да причини и различни Ако продуктът се използва видове заболявания. за заваряване или рязане Моля, проверявайте филтъра „ над главата, е възможно преди всяко използване. разтопени капки метал Когато начинът на работа да...
 • Seite 70 Указания за безопасност (увреждане на очите) – може да доведе до нараня- проверявайте преди всяко вания и инциденти. използване дали пред- Този уред може да се „ пазното средство за очи използва от деца над отговаря на необходимия 16 годишна възраст, както номер...
 • Seite 71 Указания за безопасност настроили автоматичното ВНИМАНИЕ! Материали, затъмняване. влизащи в контакт с кожата на Предпазният визьор не бива „ оператора, могат да предизви- да се отваря. Той служи кат алергични реакции при за защита на филтъра от чувствителни лица. замърсяване и повреди. Ако...
 • Seite 72: Пускане В Експлоатация

  Пускане в експлоатация z Пускане в експлоатация в това положение, автоматичното затъм- няване се деактивира. Използвайте тази Указание: Използвайте шлем за заваря- настройка само ако не използвате шлема ване само с вграденото задно стъкло с цел заваряване. Тогава автоматичното Указание: Поддържайте сензорите на UV затъмняване...
 • Seite 73 Пускане в експлоатация гайката от резбата, можете да отделите При минимална светлина е възможно изцяло филтъра от шлема за заварява- да настроите регулатора на максимал- не. (Вариант: С пламъци) на степен, така че автоматичното С помощта на тест бутона предва- затъмняване...
 • Seite 74: Почистване И Поддръжка

  Почистване и поддръжка/Съхранение/Указания за опазване.../... z Почистване и поддръжка z Указания за опазване на околната среда и информа- Не използвайте разяждащи почиства- „ ция за изхвърляне щи средства за почистване на корпуса на шлема Оползотворяване на суровините Никога не поставяйте UV филтъра вместо...
 • Seite 75: Указания За Гаранцията И Сервиза

  Указания за гаранцията и сервиза z Указания за гаранцията Гаранционен срок и законови и сервиза претенции при дефекти Гаранционната услуга не удължава Гаранция на Creative Marketing гаранционния срок. Това важи също Consulting GmbH и за сменените и ремонтирани части. Уважаеми клиенти, За...
 • Seite 76: Процедура При Гаранционен Случай

  Указания за гаранцията и сервиза Процедура при гаранционен Внимание: Изпратете Вашия уред на кло- случай на на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните Уредите, изпратени с неплатени транс- указания: портни...
 • Seite 77 Указания за гаранцията и сервиза C.M.C. Creative Marketing & Consulting (3) След изтичането на срока по ал. 2 GmbH потребителят има право да развали Katharina-Loth-Str. 15 договора и да му бъде възстановена DE-66386 St. Ingbert заплатената сума или да иска нама- ГЕРМАНИЯ...
 • Seite 78: Значение На Маркировката

  Указания за гаранцията и сервиза/Значение на маркировката (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., ADF, тествани по DIN EN 379: в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят 4/9-13 CMC 1/1/1/2/379 CE (CXXXXCMC) не може да претендира за разваляне на...
 • Seite 79: Декларация За Съответствие На Ес

  Значение на маркировката / Декларация за съответствие на ЕC Ако символите F, B и A не са валидни 4. Предмет на настоящата декларация нито за защитното стъкло, нито за (Идентификация на PSA, което позволява основата, то за цялото защитно средство обратно...
 • Seite 80 Декларация за съответствие на ЕС Автоматичен защитен филтър при ГмбХ, ул. Албоинщрасе 56, 12103 заваряване с ръчно настройваща Берлин, Нотифициран орган номер се степен на защита PSHL 2 A2, 0196, проведе ЕС изпитване на типа Артикул № 2167, 2168, 2169, 2170 и...
 • Seite 83 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .................Seite Teilebeschreibung ....................Seite Technische Daten ....................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise ..................Seite Inbetriebnahme ....................Seite Fehlerbehebung ....................Seite Reinigung und Wartung ................Seite Lagerung .......................Seite Umwelthinweise und Entsorgungsangaben ........Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite Garantieumfang...
 • Seite 84: Legende Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Legende der verwendeten Piktogramme / Einleitung Legende der verwendeten Piktogramme Vorsicht! Achtung, mögliche Gefahren! Betriebsanleitung lesen! Entsorgen Sie Elektrogeräte Wichtiger Hinweis! nicht über den Hausmüll! Achtung: Schweißhelme Achtung: Lichtbogenstrahlen bieten keinen Augen-, können die Netzhaut des Ohr- und Gesichtsschutz! Auges verletzen! Hergestellt aus Recycling- material Automatik-Schweißhelm...
 • Seite 85: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise Verdunklungsregler Sicherheitshinweise Testknopf Verzögerungseinstellung Bitte lesen Sie die Gebrauchs- Sensibilitätseinstellung Niedrige Batterie Anzeige anweisung sorgfältig durch und LED Beleuchtungsschalter beachten Sie die beschriebenen Batteriefach Hinweise. Machen Sie sich an- Bügel Lichtbogensensor hand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dessen richtigem Gebrauch sowie den Sicherheits- Technische Daten hinweisen vertraut.
 • Seite 86 Sicherheitshinweise Schweißen / Schleifen korrekt scheiben sofort, wenn diese gewählt wurde. gebrochen oder zerkratzt sind. Die Vorderlegscheibe muss an Verwenden Sie keine harten „ der Außenseite des ADF-Filter Gegenstände, um die Sicht- installiert werden. Andernfalls scheiben des Filters auszutau- kann der ADF-Filter beschädigt schen.
 • Seite 87 Sicherheitshinweise werden. Wenn dieses Produkt mäße Verwendung kann zu zum Überkopfschweißen oder Verletzungen des Benutzers -schneiden verwendet wird, führen und weitere Arten von können sich geschmolzene Me- Krankheiten verursachen. talltropfen durch den ADF-Filter Bitte überprüfen Sie den Filter „ brennen und zu Verletzungen vor jeder Verwendung.
 • Seite 88 Sicherheitshinweise optische Strahlung (Schädigung Verletzungen und Unfällen füh- der Augen) - Vor jedem Ge- ren. brauch prüfen, ob der Augen- Dieses Gerät kann von Kindern „ schutz die erforderliche Skalen- ab 16 Jahren und darüber so- nummer aufweist. wie von Personen mit verringer- Verwendung des Produkts ge- ten physischen, sensorischen „...
 • Seite 89 Sicherheitshinweise jedem Schweißvorgang einge- ACHTUNG! Werkstoffe, die stellt haben. Das Sicherheitsvisier darf nicht in Kontakt mit der Haut des Trä- „ geöffnet werden. Es schützt den gers kommen, können bei emp- Filter vor Schmutz und Beschä- findlichen Personen allergische digungen. Reaktionen hervorrufen.
 • Seite 90: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme z Inbetriebnahme Risse oder Unebenheiten aufweisen, muss diese vor der Verwendung unbedingt Hinweis: Verwenden Sie den Schweißhelm ausgetauscht werden, da es sonst zu nur mit der eingebauten Hinterlegscheibe schweren Verletzungen kommen kann. Hinweis: Halten Sie die Sensoren des UV-Fil- ters sauber und klar.
 • Seite 91 Inbetriebnahme Stellen Sie vor dem Schweißvorgang die Sie den Bügel nach oben (Abb. D). He- „ passende Verdunklungsstufe ein (siehe ben Sie den Filter mit einem Finger an der nachfolgende Tabelle). Die Verdunklungs- Unterseite mittig an und ziehen Sie diesen stufe lässt sich manuell von 9 bis 13 ein- nach unten weg.
 • Seite 92: Fehlerbehebung

  Inbetriebnahme / Fehlerbehebung / Reinigung und Wartung A). Eine schwache Batterieladung bekom- men Sie über die Anzeige mit roter Warnleuchte angezeigt. z Fehlerbehebung Fehler Ursache Lösung Der Filter verdunkelt sich Der Protektor ist verschmutzt Reinigen Sie den Protektor nicht regelmäßig bzw. oder defekt.
 • Seite 93: Lagerung

  Lagerung / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben / Hinweise zu ... z Lagerung Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Bewahren Sie das Gerät an einem trocke- Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von „ nen Ort und außerhalb der Reichweite uns –...
 • Seite 94: Abwicklung Im Garantiefall

  Hinweise zu Garantie ... / Bedeutung der Kennzeichnung sierten Service-Niederlassung vorgenommen 109,6 mm x 86 mm x 1,0 mm wurden, erlischt die Garantie. • Hinterlegscheibe (CMC 1F CE): 98,6 mm x 46 mm x 0,8 mm Abwicklung im Garantiefall So erreichen Sie uns: DE, AT, CH Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgen-...
 • Seite 95 Bedeutung der Kennzeichnung • Hinterlegscheibe: CMC 1 F CE Wenn die Symbole F, B und A weder für die Sichtscheibe noch für den Tragkörper CMC = Herstellerkürzel gelten, ist dem vollständigen Augenschutzge- 1 = Optische Klasse rät der niedrigere Grad zuzuerkennen. F = mechanische Festigkeit Zertifizierungsstelle: (Stoß...
 • Seite 96: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung z EU-Konformitätserklärung 1. PSA (Produkt-, Typen-, Chargen- oder Seriennummer): Automatik-Schweißhelm IAN: 310884 Seriennummer: 2169 (Variante Schwarz) / 2170 (Variante mit Flammen) Herstellungsjahr: 2019/15 Modell: PSHL 2 A2 Sichtscheibe ohne Filterwirkung 2. Name und Anschrift des Herstellers und PSHL 2 A2, Art.-Nr. 2167, 2168, 2169, 2170 gegebenenfalls seines Bevollmächtigten: C.M.C.
 • Seite 97 EU-Konformitätserklärung Automatischer Schweißerschutzfilter musterprüfbescheinigung CXXXXCMC/R0, mit von Hand einstellbarer Schutzstu- CXXXXCMC/R0, CXXXXCMC/R0, CXXXXC- fe PSHL 2 A2, Art.-Nr. 2167, 2168, MC/R0, CXXXXCMC/R0 ausgestellt. 2169, 2170 St. Ingbert, 22.10.18 i.A. M. Sc. Alexander Hoffmann – Qualitätssicherung – 5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegen- stand der Erklärung entspricht den einschlä- gigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:...
 • Seite 98 DE/AT/CH...
 • Seite 99 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last information update · Stanje informacija · Актуалност на информацията · Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2018 Ident.-No.: PSHL2A2102018-HR-RS-RO-BG IAN 310884...

Inhaltsverzeichnis