Informacija Apie Eb Atitikties Deklaraciją - Parkside 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Informacija apie EB atitikties
deklaraciją
Šis prietaisas atitinka pagrindinius Pavojingų medžia-
gų naudojimo apribojimo direktyvos 2011/65/EU *
reikalavimus ir kitas esmines jos nuostatas .
Visą originalios atitikties deklaracijos tekstą gali
pateikti importuotojas .
*Visą atsakomybę už šią atitikties deklaraciją prisiima
gamintojas . Pirmiau aprašytas deklaruojamas gaminys
atitinka 2011 m . birželio 8 d . Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavo-
jingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo .
PAPK 12 B1
 17
LT 

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 a2

Inhaltsverzeichnis