Parkside 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

4 Ah BATTERY PAPK 12 B1
AKUMULIATORIUS 4 Ah
Naudojimo instrukcija
AKKU 4 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 322709_1901

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1

 • Seite 1 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1 AKUMULIATORIUS 4 Ah Naudojimo instrukcija AKKU 4 Ah Bedienungsanleitung IAN 322709_1901...
 • Seite 2 Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Naudojimo instrukcija Puslapis DE / AT / CH Bedienungsanleitung Seite...
 • Seite 4 Charging 4 Ah 2 Ah 2 Ah times Battery pack Battery pack Battery pack PAPK 12 B1 PAPK 12 A1 PAPK 12 A2 Charging currents max. 2.4 A 60 min 60 min 120 min Charger PLGK 12 A1 2.4 A 2.4 A 2.4 A max.
 • Seite 5 All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1 / B2 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1 / A2 / B1 battery pack. 12V max. 10,8V...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Turinys Įžanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Naudojimas pagal paskirtį...
 • Seite 7: Įžanga

  Įžanga Sveikiname įsigijus naują prietaisą . Pasirinkote koky- bišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis . Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų . Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais . Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurody- tiems naudojimo tikslams .
 • Seite 8: Dalys

  Dalys Akumuliatoriaus blokas Atlaisvinimo mygtukai Raudonas įkrovos šviesadiodis indikatorius Žalias įkrovos šviesadiodis indikatorius Spartusis kroviklis (tiekiamame rinkinyje nėra) Tiekiamas rinkinys 1 akumuliatorius 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys PAPK 12 B1 Tipas: LIČIO JONŲ (nuolatinė srovė) Vardinė įtampa: 12 V Talpa: 4 000 mAh / 48 Wh Elementų...
 • Seite 9 Akumuliatoriaus blokui įkrauti naudokite tik „X12V Team“ serijos sparčiuosius akumuliato- rių kroviklius (tiekiamame rinkinyje nėra) Spartusis akumuliatorių kroviklis PLGK 12 B2 ĮĖJIMAS / „Input“: Vardinė įtampa: 220–240 V ~ , 50-60 Hz (kintamoji srovė) Vardinė galia: 75 W IŠĖJIMAS / „Output“: (nuolatinė...
 • Seite 10: Bendrieji Saugos Nurodymai

  DĖMESIO! ► Šiuo krovikliu galima įkrauti tik toliau nuro- dytas baterijas: PAPK 12 A1 / PAPK 12 A2, PAPK 12 B1 . ► Naujausią suderinamų akumuliatorių sąrašą rasite adresu www .lidl .de/Akku . Bendrieji saugos nurodymai ĮSPĖJIMAS! ■ Perskaitykite visus saugos ir kitus nurodymus. Nesilaikant saugos ir kitų...
 • Seite 11 b) Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems numa- tytus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumulia- torius kyla pavojus susižaloti arba sukelti gaisrą . c) Nenaudojamą akumuliatorių laikykite atokiai nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių nedidelių metalinių daiktų, galinčių su- jungti kontaktus. Įvykus akumuliatoriaus kontaktų trumpajam jungimui, kyla pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą...
 • Seite 12: Papildomi Saugos Nurodymai

  Papildomi saugos nurodymai ■ Nenaudokite apgadinto arba pakeisto akumu- liatoriaus. Apgadintų arba pakeistų akumuliatorių veikimo neįmanoma numatyti, jie gali kelti gaisro, sprogimo arba sužalojimo pavojų . ■ Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ir aukštos temperatūros. Ugnis arba aukštesnė nei 130 °C (265 °F) temperatūra gali sukelti sprogimą . ■...
 • Seite 13: Akumuliatoriaus Bloko

  Akumuliatoriaus bloko įkrovimas (žr . A paveikslėlį) ATSARGIAI! ► Kas kartą prieš išimdami akumuliatoriaus bloką iš kroviklio ir (arba) jį įdėdami, ištraukite tinklo kištuką . NURODYMAS ► Nebandykite įkrauti akumuliatoriaus bloko, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 arba aukštesnė nei 40 °C . Reikia reguliariai tikrinti ilgai laikomo nenaudojamo ličio jonų...
 • Seite 14: Techninė Priežiūra Ir Laikymas

  ♦ Akumuliatoriaus bloką įdėkite į įrankį . ♦ Tarp dviejų įkrovimų iš eilės spartusis kroviklis ne trumpiau kaip 15 minučių turi būti išjungtas . Tam ištraukite tinklo kištuką . Techninė priežiūra ir laikymas ■ Jei akumuliatoriaus ilgesnį laiką nenaudosite, išim- kite jį...
 • Seite 15: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Kompernaß Handels GmbH garantija Gerb . kliente, Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 6 mėnesių garantija . Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises . Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuoja- mų...
 • Seite 16 Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį . Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas . Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių pas- laugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims .
 • Seite 17 Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas . Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nuro- dymų . Gaminį draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama . Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudoji- mo reikmėms .
 • Seite 18 ■ Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia telefonu arba elektroniniu paš- tu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių . ■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirki- mo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu .
 • Seite 19: Klientų Aptarnavimas

  Klientų aptarnavimas Priežiūra Lietuva Tel . 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl .lt IAN 322709_1901 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■...
 • Seite 20: Šalinimas

  Šalinimas Pakuotė saugo gabenamą prietaisą nuo pažeidimų . Pakuotės medžiagos parinktos atsižvelgiant į aplinkos apsaugos ir techninius utilizavimo aspektus, todėl jos yra perdirbamos . Pakuotę grąžinus į medžiagų perdirbimo ciklą, sutaupoma žaliavų ir mažinamas išmetamų atliekų kiekis . Nereikalingas pakuotės medžiagas išmeskite laikydamiesi regione galiojančių...
 • Seite 21 Pakuotę išmeskite saugodami aplinką . Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklinimą ir prireikus jas surūšiuokite . Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje .
 • Seite 22: Informacija Apie Eb Atitikties Deklaraciją

  Informacija apie EB atitikties deklaraciją Šis prietaisas atitinka pagrindinius Pavojingų medžia- gų naudojimo apribojimo direktyvos 2011/65/EU * reikalavimus ir kitas esmines jos nuostatas . Visą originalios atitikties deklaracijos tekstą gali pateikti importuotojas . *Visą atsakomybę už šią atitikties deklaraciją prisiima gamintojas .
 • Seite 23: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Atsarginio akumuliatoriaus užsakymas Atsarginį įrankio akumuliatorių galite patogiai užsisakyti internetu svetainėje www .kompernass .com arba telefonu . Dėl ribotų atsargų šis gaminys po kurio laiko gali būti išparduotas . NURODYMAS ► Kai kuriose šalyse atsarginių dalių užsisakyti internetu negalima . Tokiu atveju karštąja linija susisiekite su mūsų...
 • Seite 24: Užsakymas Telefonu

  ■ Akcijos metu vienas klientas gali įsigyti vieną akumuliatorių vienam įrankiui; pasiūlymas galioja du mėnesius pasibaigus akcijai . Vėliau atsarginį akumuliatorių kaip atsarginę dalį ir toliau galėsite užsisakyti kitomis sąlygomis . Užsakymas telefonu Priežiūra Lietuva Tel . 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl .lt Kad galėtume greitai apdoroti jūsų...
 • Seite 25 ■ 20  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 26 Inhaltsverzeichnis Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 27: Einleitung

  Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 28: Ausstattung

  Ausstattung Akku-Pack Entriegelungstasten Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten PAPK 12 B1 Typ: LITHIUM-IONEN (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V Kapazität: 4000 mAh / 48 Wh Zellen: PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 29 Verwenden Sie zum Laden des Akku-Packs nur Akku-Schnellladegeräte der X12V Team Serie: (nicht im Lieferumfang): Akku-Schnellladegerät: PLGK 12 B2 EINGANG / Input: Bemessungsstrom: 220 - 240 V ~ , 50-60 Hz (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 75 W AUSGANG / Output: (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V Bemessungsstrom: 4500 mA Ladedauer:...
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise WARNUNG! ■ Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhal- tung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen . Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisun- gen für die Zukunft auf. a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
 • Seite 31 c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen- ständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben . d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
 • Seite 32: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Erweiterte Sicherheitshinweise ■ Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen . ■ Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Tem- peraturen über 130 °C (265°F) können eine Explosion hervorrufen .
 • Seite 33: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Akku-Pack laden (siehe Abb . A) VORSICHT! ► Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Akku-Pack aus dem Ladegerät nehmen bzw . einsetzen . HINWEIS ► Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die Umge- bungstemperatur unterhalb 10 °C oder ober- halb 40 °C liegt .
 • Seite 34: Wartung Und Lagerung

  ♦ Schieben Sie den Akku-Pack in das Gerät ein . ♦ Schalten Sie das Schnell-Ladegerät zwischen aufeinanderfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzstecker . Wartung und Lagerung ■ Sollten Sie den Akku längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie ihn aus dem Gerät und lagern Sie ihn an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung .
 • Seite 35: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantie der Kompernaß Handels GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 6 Monate Garantie ab Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt .
 • Seite 36 Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück . Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum . Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert .
 • Seite 37 Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä- digt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde . Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anwei- sungen genau einzuhalten . Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbe- dingt zu vermeiden .
 • Seite 38 ■ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Ty- penschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail .
 • Seite 39: Service

  Service Service Deutschland Tel .: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt . Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl .de Service Österreich Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 322709_1901 Importeur...
 • Seite 40: Entsorgung

  Entsorgung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden . Die Verpackungsmate- rialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar . Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreis- lauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkom- men . Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß...
 • Seite 41 Entsorgen Sie die Verpackung umwelt- gerecht . Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmateri- alien und trennen Sie diese gegebenen- falls gesondert . Die Verpackungsmateri- alien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des...
 • Seite 42: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Hinweise zur EG-Konformitätserklärung Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den an- deren relevanten Vorschriften der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU* . Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich . * Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller . Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom...
 • Seite 43: Ersatz Akku Bestellung

  Ersatz Akku Bestellung Wenn Sie einen Ersatz-Akku für Ihr Gerät bestellen möchten, so können Sie dies entweder bequem im Internet unter www .kompernass .com oder telefonisch abwickeln . Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmen- ge nach kurzer Zeit ausverkauft sein . HINWEIS ►...
 • Seite 44: Telefonische Bestellung

  ■ Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . Telefonische Bestellung Service Deutschland Tel .: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt .
 • Seite 45 ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informacijos datai Stand der Informationen: 06 / 2019 Ident.-No.: PAPK12B1-062019-1 IAN 322709_1901...

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 a2