Kompernaß Handels Gmbh Garantija - Parkside 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Kompernaß Handels GmbH
garantija
Gerb . kliente,
Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 6
mėnesių garantija . Išryškėjus šio gaminio trūkumams,
gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais
reglamentuojamas teises . Toliau išdėstytos garantijos
teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuoja-
mų teisių neapriboja .
Garantijos teikimo sąlygos
Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo
pirkimo datos . Išsaugokite kasos čekį . Jo reikia kaip
pirkimo dokumento .
Jei per 6 mėnesius nuo šio gaminio pirkimo datos
išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį
savo nuožiūra nemokamai pataisysime, pakeisime
arba grąžinsime sumokėtą sumą . Norint pasinaudoti
garantija, sugedusį gaminį ir pirkimo dokumentą
(kasos čekį) būtina pateikti 6 mėnesių laikotarpiu
trumpai aprašius trūkumą ir nurodžius trūkumo
atsiradimo laiką .
10 
PAPK 12 B1
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 a2

Inhaltsverzeichnis