Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRT 550 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GRASS TRIMMER PRT 550 A1
ELEKTRIČNI ŠIŠAČ TRAVE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
TRIMMER ELECTRIC PENTRU GAZON
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
IAN 311404
ELEKTRIČNI TRIMER ZA TRAVU
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ELEKTRO-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRT 550 A1

 • Seite 1 GRASS TRIMMER PRT 550 A1 ELEKTRIČNI ŠIŠAČ TRAVE ELEKTRIČNI TRIMER ZA TRAVU Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu TRIMMER ELECTRIC PENTRU GAZON ELEKTRO-RASENTRIMMER Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Originalbetriebsanleitung IAN 311404...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod........... 4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Svrha primjene ......4 Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta ovog Opis funkcije ........ 5 uređaja i podvrgnut je završnoj kontroli. Time Opseg isporuke ......
 • Seite 5: Opći Opis

  24 Gumb za blokadu (koluta s niti) Tehnički podaci Opseg isporuke Električni šišač trave ..PRT 550 A1 Raspakirajte uređaj i prekontrolirajte, je li potpun: Nazivni ulazni napon U ... 230 V~, 50 Hz Snaga uređaja......550 W Električni šišač...
 • Seite 6: Sigurnosne Upute

  Simboli i slikovni znakovi Vrijednosti buke i vibracija izmjerene su prema normama i odredbama navedenima Simboli u uputi u izjavi o sukladnosti. Znakovi opasnosti s Navedena emisijska vrijednost vibracija podacima o zaštiti od je izmjerena prema jednom normiranom materijalnih ili oštećenja ispitnom postupku i može se primijeniti za osoba.
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  Udaljite druge osobe. napomene. Propusti pri pri- Mogu ih povrijediti od- državanju sigurnosnih uputa bačena strana tijela. i napomena mogu prouzro- kovati električni udar, požar Odmah izvucite utikač ako je i/ili teške povrede. priključni kabel oštećen. Sačuvajte sve sigurnosne upu- te i napomene za budućnost.
 • Seite 8 adapterske utikače zajed- 3) SIGURNOST OSOBA no sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepro- a) Pudite pažljivi, pazite na to, što radite i razumno mijenjeni utikači i odgovarajuće krenite na posao električ- utičnice smanjuju rizik od elek- nim alatom. Nemojte kori- tričnog udara.
 • Seite 9 nisu upoznate s njim ili bolje kontrolirati električni alat u nisu pročitale ove Upute. neočekivanim situacijama. f) Nosite prikladnu odje- Električni alati su opasni, ako ih ću. Nemojte nositi široku koriste neiskusne osobe. odjeću ili nakit. Odmakni- e) Brižljivo održavajte elek- te kosu, odjeću i rukavice trični alat.
 • Seite 10: Dodatne Sigurnosne Napomene

  i) Izvucite mrežni utikač / • Djeci, osobama s ograničenim izvadite bateriju iz uređaja fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom - kad god se korisnik udalji od stroja, iskustva i znanja, ili osobama - prije uklanjanja blokada, koje nisu upoznate s uputama, - prije provjere, čišćenja ili rado- ne smije se dopustiti korištenje va na stroju,...
 • Seite 11: Preostali Rizici

  • Korištenje stroja pod lošim ženje greške“ ili kontaktirajte naš vremenskim uvjetima, posebno servisni centar. tijekom rizika od munje treba • Produžni kabel treba držati izbjegavati. podalje od pokretnih opasnih • Upozorenje! Ne dirajte opasne dijelova, kako bi se izbjeglo pokretne dijelova prije nego što oštećenje kabela, koje može uređaj odvojite od napajanja i...
 • Seite 12: Uputa Za Montažu

  c) Zdravstvena oštećenja, koja re- 5. Pričvrstite dodatnu ručku (15) vij- zultiraju iz vibracija šake i ruke, kom (18) i maticom (14). ukoliko se uređaj primjenjuje Upravljanje dulji vremenski period ili se pro- pisno ne vodi i ne održava. Pozor opasnost od povreda! Upozorenje! Ovaj električni Nemojte koristiti uređaj bez alat za vrijeme rada stvara...
 • Seite 13: Podešavanja Na Uređaju

  1. Kraj produžnog kabela oblikujte Otpustite navojnu čahuru (6). ‚ u omču, te istu zakvačite na dio Stavite teleskopsku cijev (9) na željenu za rasterećenje vlačne sile (4) na duljinu i opet čvrsto uvijte navojnu ča- gornju ručku (1). huru. 2.
 • Seite 14: Radne Upute

  Okomiti rez/rezanje rubova Redovito provjeravajte oštećenja travnjaka najlonske niti i da je rezna nit dulji- ne određene rezačem niti. Kod uspravno vođene rezne • Ako krajevi niti nisu vidljivi: ploče su neophodni naro- čit oprez i pozornost. Držite Zamijenite kolut s niti ( 20) (pogle- dovoljan razmak od rezne dajte „Čišćenje i održavanje“).
 • Seite 15: Čišćenje

  Redovito provodite sljedeće radove čišće- 4. Umetnite novi kolut u kutiju koluta nja i održavanja. Tako se garantira duga i (10). Strana koluta na kojoj je smjer okretanja označen strelicama mora pouzdana uporaba. biti vidljiv nakon umetanja. Umetnite Čišćenje oba kraja niti kroz suprotne otvore na otvorima za izlaz niti (22).
 • Seite 16: Garancija

  Garancijski period i zakonska pra- • Predajte uređaj na mjestu za ponovnu va na nedostatak pripremu. Uporabljeni plastični i me- talni dijelovi mogu se po vrsti odvojiti Garancijski period se ne produžava jam- i privesti ponovnoj uporabi. Upitajte o stvom. To vrijedi i za zamijenjene i poprav- tome naš...
 • Seite 17: Servis Za Popravke

  Obavljanje garancijskog slučaja Pozor: Molimo, pošaljite u našu Servisnu Kako bismo omogućili brzu obradu Vaših poslovnicu svoj uređaj očišćen i s napome- želja, molimo pridržavajte se sljedećih nom na vrstu kvara. uputa: Uređaji poslani bez plaćenih troškova • Molimo, za sve upite pripremite bla- dostave –...
 • Seite 18: Traženje Greške

  Traženje greške U slučaju nesreće ili smetnje u radu odmah izvucite utikač iz utičnice! Nepridrža- vanje može uzrokovati porezotine. Problem Mogući uzrok Uklanjanje grešaka Uključivač/isključivač 2) pokvaren Uređaj ne starta Popravak u Servisnom centru Motor pokvaren Interni labav kontakt Uređaj radi s preki- Popravak u Servisnom centru Uključivač/isključivač...
 • Seite 19: Uvod

  Spisak sadržaja Uvod Čestitamo na kupovini Vašeg novog uređa- Uvod.......... 19 Namenska upotreba ....19 ja. Time ste se odlučili za veoma kvalitetan Opšti opis ........20 proizvod. Kvalitet ovog proizvoda je za vreme proizvodnje kontrolisan i sprovede- Obim isporuke ....... 20 na je krajnja kontrola.
 • Seite 20: Opšti Opis

  Tehnički podaci zaštitnim uređajem, koji pokriva jedinicu za rezanje. Električni trimer Funkcija upravljačkih elemenata je navede- za travu ....PRT 550 A1 na u sledećim opisima. Nazivni ulazni napon U ..230 V~, 50 Hz Pregled Potrošnja energije ......550 W Broj obrtaja u praznom hodu n ..
 • Seite 21: Bezbednosne Napomene

  Simboli i slikovne oznake Nivo zvučne snage (L garantovano ......96 dB(A) Slikovne oznake na uređaju izmereno..94,0 dB(A), K = 2,42 dB Vibracija (a Pažnja! Gornja ručka ....... 5,92 m/s Dodatna ručka ..... 5,92 m/s Pažljivo pročitajte uputstvo K= 1,5 m/s za upotrebu.
 • Seite 22: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Uređaje

  mene i direktive. Propusti Klasa zaštite kod poštovanja bezbedno- 29 cm snih napomena i direktiva Krug reza mogu da dovedu do elek- 29cm Krug reza tričnog udara, požara i/ili teških povreda. Sačuvajte sve bezbednosne Može teleskopski da se izvla- napomene i direktive za bu- či i uvlači dućnost.
 • Seite 23 da preinačite na bilo koji opasnost od nastupanja elek- način. Ne koristite adap- tričnog udara. terske utikače zajedno sa uzemljenim električnim 3) BEZBEDNOST OSOBA alatima. Nepromenjeni utikači a) Budite oprezni, obratite i odgovarajuće utičnice smanjuju pažnju na to što radite, i opasnost od električnog udara.
 • Seite 24 e) Izbegavajte abnormalno Ova mera predostrožnosti spre- držanje tela. Obezbedite čava nenamerno pokretanje stabilan stav i u svakom električnog alata. trenutku održite ravnote- d) Čuvajte neupotrebljene žu. Na taj način električni alat električne alate van do- mašaja dece. Nemojte možete u neočekivanim situaci- dozvoliti da uređaj koriste jama bolje da kontrolišete.
 • Seite 25: Dodatne Bezbednosne Napomene

  i) Izvucite mrežni utikač/ • Upotreba mašine nikada ne uklonite akumulator iz sme da bude dozvoljena deci uređaja i osobama sa smanjenim fizič- - kad se korisnik udalji od mašine, kim, senzornim ili mentalnim - pre uklanjanja blokada, sposobnostima ili sa nedostat- - pre provere, čišćenja ili radova kom iskustva i znanja ili osoba- na mašini,...
 • Seite 26: Preostali Rizici

  • U slučaju nezgode ili smet- nje tokom rada, uređaj • Nosite zaštitu za vid, dugačke odmah morate da isključi- pantalone i čvrstu obuću tokom te. Pobrinite se za povrede čitavog vremena korišćenja ma- na odgovarajući način ili šine. se obratite lekaru. Za otkla- •...
 • Seite 27: Uputstvo Za Montažu

  a) Posekotine Razvucite krajeve dodatne ručke b) Oštećenje sluha, ako ne nosite (15) i gurnite ih preko držača ručke odgovarajuće štitnike za sluh. (17). c) Narušavanje zdravlja, koje je Zavrnite dodatnu ručku (15) vijkom posledica vibracija šake i ruke ručke (18) i navrtkom (14). ako koristite uređaj duže vreme- Rukovanje na ili ako ga nepropisno vodite i...
 • Seite 28: Podešavanja Na Uređaju

  Podešavanje visine: 1. Napravite petlju na kraju pro- dužnog kabla, sprovedite je kroz Teleskopska cev omogućava podešavanje otvor na gornjoj ručki (1) i zakači- individualne visine uređaja. te je u rasterećenje vuče (4). 2. Priključite uređaj na mrežni napon. ‚ Otpustite vijčanu čauru (6) .
 • Seite 29: Napomene Za Rad

  ispravno funkcionisala, kalem za namota- • Izbegavajte rad uređaja po lošem vanje strune mora da se zaustavi pre nego vremenu, pogotovo kada postoji što ponovo uključite uređaj. opasnost od grmljavine! Ako su na početku strune duže od zadate Rezanje trave vrednosti kruga reza, rezač...
 • Seite 30: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje • Proverite poklopce i zaštitne uređaje na prisustvo oštećenja i ispravno nalega- Upozorenje! Opasnost od nje. Zamenite te delove, ako je potreb- povreda usled pokretnih opa- snih delova! Zamena kalema Radove popravljanja i održavanja, koji nisu opisani u ovom uputstvu, Smer hoda kalema je naveden u treba da obavlja naš...
 • Seite 31: Rezervni Delovi / Pribor

  Skladištenje • Vršimo besplatno odlaganje Vaših neis- pravnih uređaja koje ste nam poslali. • Čuvajte uređaj na suvom mestu zaštiće- • Predajte odrezane grane i travu na nom od prašine, izvan domašaja dece. kompostiranje i ne bacajte ih u kantu •...
 • Seite 32: Traženje Greške

  Traženje greške U slučaju nezgode ili smetnje u radu, odmah izvucite mrežni utikač! Zanemariva- nje može da dovede do posekotina. Problem Mogući uzrok Otklanjanje greške Prekidač za uključivanje/ isključivanje ( 2) je nei- Uređaj se ne Popravka u servisnom centru spravan pokreće Motor pokvaren...
 • Seite 33: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 34 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Električni trimer za travu Naziv proizvoda: Model: PRT 550 A1 Serijski broj: 201901000001 - 201901117444 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač: Stockstädter Straße 20...
 • Seite 35: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 35 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Utilizare corespunzătoare ..35 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Descriere generală ..... 36 ziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......36 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ..
 • Seite 36: Descriere Generală

  În plus, dispozitivul este dotat cu o unita- te-motor rabatabilă, o ţeavă telescopică Trimmer electric pentru reglabilă din aluminiu şi un colier de dis- gazon ......PRT 550 A1 tanţare. Pentru protejarea utilizatorului, dispozitivul Tensiunea de rețea U ..230 V~, 50 Hz este prevăzut cu un echipament de protecţie,...
 • Seite 37: Instrucţiuni De Siguranţă

  Instrucţiuni de siguranţă Greutate (fără încărcător) .....2,46 kg Nivelul de presiune acustică Atunci când aparatul este în funcţi- ) ....85,4 dB (A); K =3 dB une, trebuie respectate următoarele Nivelul de intensitate acustică (L instrucţiuni de siguranţă. garantat ........ 96 dB(A) măsurat ..
 • Seite 38: Instrucţiuni Generale De Siguranţă Pentru Utilajele Electrice

  Scoateți ştecărul în cazul lu- Semnale de interdicţie cu crărilor de întreținere. date referitoare la prevenirea daunelor materiale. Informaţie privind nivelul de intensitate sonoră garantat Citiți cu atenție instrucțiunile în dB de utilizare. Dispozitivele electrice nu Indicatoare cu date despre trebuie aruncate în deşeurile operarea facilă...
 • Seite 39 b) Nu operaţi utilajul electric nici pentru a scoate şte- în zone cu risc de explo- cherul din priză. Cablul zie, în care se află fluide, trebuie menţinut departe de sur- gaze sau prafuri inflama- sele de căldură, uleiuri, margini bile.
 • Seite 40 largi sau bijuterii. Menţineţi Un moment de neatenţie în folosirea utilajului electric este o distanţă apreciabilă faţă de suficient pentru a cauza leziuni utilajul electric, astfel încât părul, hainele şi pantofii să nu poată fi corporale grave. b) Folosiţi echipamentul per- prinşi de componentele mobile sonal de protecţie şi oche- ale acestuia.
 • Seite 41: Indicații De Siguranță Suplimentare

  d) Utilajele electrice neutili- i) Trageți ştecărul din priză/ zate trebuie menţinute în îndepărtați acumulatorul afara accesului copiilor. Nu din aparat permiteţi ca utilajul electric să fie - ori de câte ori utilizatorul se în- operat de persoane nefamilia- depărtează de maşină, rizate cu utilajul sau care nu au - înainte de îndepărtarea bloca- citit manualul de operare a aces-...
 • Seite 42 senzoriale sau mentale şi lipsă desfăşurați complet cablul de de experiență sau cunoştințe in pe tambur. Verificați cablul cu privire la deteriorări şi îmbătrâ- domeniu. • Reglementările locale pot stabili nire. o limită de vârstă pentru utiliza- • Nu conectați cabluri deterio- tori.
 • Seite 43: Instrucţiuni De Montaj

  ÎNTREȚINERE ŞI ÎNGRIJIRE • Nu montaţi niciodată elemente de tăiere metalice. • Separați aparatul de la alimen- • Nu folosiţi niciodată maşina cu tarea electrică, înainte de a echipamentele de protecţie de- efectua întreținerea sau lucrări teriorate sau demontate. de curățare. •...
 • Seite 44: Operare

  Operare 1. Formați o buclă cu capătul prelungitorului, ghidați-o prin Atenţie pericol de vătămare orificiul de la capătul superior al corporală! Nu folosiţi apara- mânerului (1) şi suspendați-o în tul fără carcasa de protecţie. dispozitivul de prindere a cablu- În timpul operării dispoziti- lui (4).
 • Seite 45: Instrucţiuni De Lucru

  Reglarea înălţimii: Firele se prelungesc automat la fiecare Ţeava telescopică vă permite să reglaţi dis- proces de pornire. Pentru ca sistemul auto- pozitivul la înălţimea dorită. mat de prelungire a firului să funcționeze corect, trebuie ca bobina să ajungă în Slăbiţi manşonul cu filet (6) repaus, înainte ca aparatul să...
 • Seite 46: Tunderea Ierbii

  Setări pentru tunderea ierbii • Evitaţi supra-solicitarea dispoziti- din jurul bordurilor: vului în timpul operării. • Evitaţi contactul cu obstacole fixe Pentru a tunde iarba din jurul bor- (pietre, ziduri, garduri vii etc.). durilor, dirijaţi încet dispozitivul Bobina s-ar consuma repede. de-a lungul bordurilor.
 • Seite 47: Lucrări Generale De Mentenanţă

  • După fiecare operaţiune de tundere a exact în degajările de pe capsula ierbii, îndepărtaţi resturile de iarbă şi bobinei (10). Acesta se înclichetează sol de pe echipamentul tranşant şi car- apoi sesizabil. casa de protecţie. 6. Trageți de capetele firului şi apăsați în- totdeauna din nou butonul de blocare Lucrări generale de mente- (24), până...
 • Seite 48: Garanţie

  Perioada de garanţie şi dreptul la • Predaţi aparatul şi încărcătorul către repararea prejudiciului o unitate de reciclare. Componentele plastice şi metalice folosite pot fi co- Perioada de garanţie nu se prelungeşte lectate separat, contribuind la eficienti- după ce aceasta expiră. Acest lucru este zarea procesului de reciclare.
 • Seite 49: Reparaţii-Service

  Reparaţii-Service Executarea garanţiei Pentru a garanta o procesare rapidă a cazului Dvs., vă rugăm să respectaţi urmă- Lucrările de reparaţii neincluse în garanţie toarele instrucţiuni: pot fi executate, contra-cost, în departa- • Păstraţi bonul de casă şi numărul ar- mentul nostru de service. În acest sens, ticolului (de ex.
 • Seite 50: Identificarea Defecţiunilor

  Identificarea defecţiunilor În caz de accident sau defecțiune scoateți imediat bateria din aparat! Nerespec- tarea acestei indicații poate cauza vătămări corporale. Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Conector/Deconector Aparatul Contactaţi centrul de service pentru a efectua 2) defect nu porneşte lucrările de reparaţie Motor defect Dispozitiv Conector/Deconector...
 • Seite 51: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........51 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......51 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 52 ses Gerät wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Lieferumfang........
 • Seite 52: Allgemeine Beschreibung

  24 Arretierknopf (Fadenspule) Der handgeführte und tragbare Elektro-Ra- Technische Daten sentrimmer besitzt als Schneideinrichtung eine Fadenspule. Elektro-Rasentrimmer ... PRT 550 A1 Zusätzlich ist das Gerät mit einem schwenk- baren Motorkopf, verstellbarem Alu-Telesko- Nenneingangs- prohr und Distanzbügel ausgestattet. spannung U ..... 230 V~, 50 Hz Zum Schutz des Anwenders ist das Gerät...
 • Seite 53: Sicherheitshinweise

  Symbole und Bildzeichen Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- chend den in der Konformitätserklärung Bildzeichen auf dem Gerät: genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Achtung! Der angegebene Schwingungsemissions- Lesen Sie die Betriebsanlei- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- tung aufmerksam durch. ren gemessen worden und kann zum Ver- gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
 • Seite 54: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrogeräte gehören nicht Allgemeine in den Hausmüll. Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Schutzklasse WARNUNG! Lesen Sie 29 cm alle Sicherheitshinweise Schnittkreis und Anweisungen. Ver- 29cm Schnittkreis säumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elekt- rischen Schlag, Brand und/ Teleskopierbar oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 55 trowerkzeugs fern. Bei e) Wenn Sie mit einem Elek- trowerkzeug im Freien Ablenkung können Sie die Kon- arbeiten, verwenden Sie trolle über das Gerät verlieren. nur Verlängerungskabel, 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT die auch für den Außen- bereich geeignet sind. a) Der Anschlussstecker des Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuges muss Außenbereich geeigneten Ver-...
 • Seite 56 rutschfeste Sicherheitsschuhe, Kleidung, Schmuck oder lange Schutzhelm oder Gehörschutz, Haare können von sich bewe- je nach Art und Einsatz des genden Teilen erfasst werden. g) Wenn Staubabsaug- und Elektrowerkzeuges, verringert -auffangeinrichtungen das Risiko von Verletzungen. c) Vermeiden Sie eine unbe- montiert werden können, absichtigte lnbetriebnah- vergewissern Sie sich,...
 • Seite 57: Weiterführende Sicherheitshinweise

  d) Bewahren Sie unbenutzte zu gefährlichen Situationen Elektrowerkzeuge außer- führen. halb der Reichweite von h) Achten Sie darauf, dass Luftöff- Kindern auf. Lassen Sie nungen frei von Verschmutzun- Personen das Gerät nicht gen sind. benutzen, die mit diesem i) Ziehen Sie den Netzste- nicht vertraut sind, oder cker/entfernen Sie den diese Anweisungen nicht...
 • Seite 58 schen, sensorischen oder geisti- • Verwenden Sie nur zugelas- gen Fähigkeiten oder Personen sene Netzkabel (H05VVH2-F, mit unzureichendem Wissen H03VVH2-F), die höchstens oder Erfahrung benutzt werden. 75 m lang und für den Ge- • Lokale Vorschriften können eine brauch im Freien bestimmt sind. Altersbeschränkung für den An- Rollen Sie eine Kabeltrommel wender festlegen.
 • Seite 59: Restrisiken

  • Halten Sie immer Hände und wendung beschädigt oder ver- Füße von der Schneideinrich- wickelt wird, schalten Sie das tung entfernt, vor allem, wenn Gerät sofort aus und ziehen Sie Sie den Motor einschalten. den Netzstecker, um das Gerät • Ersetzen Sie niemals die nicht- von der Stromversorgung zu metallische Schneideinrichtung trennen.
 • Seite 60: Montageanleitung

  längeren Zeitraum verwendet Ziehen Sie die Enden des Zusatzgriffes wird oder nicht ordnungsgemäß (15) auseinander und schieben Sie geführt und gewartet wird. diese über die Griffaufnahme (17). Schrauben Sie den Zusatzgriff (15) Warnung! Dieses Elektro- mit der Griffschraube (18) und Mut- werkzeug erzeugt während ter (14) an.
 • Seite 61: Einstellungen Am Gerät

  nen Körper gut fest. Achten Sie vor Lösen Sie die Mutter (14) und ver-  dem Einschalten darauf, dass das stellen Sie den Zusatzgriff (15) in die Gerät keine Gegenstände berührt. gewünschte Position. Ziehen Sie die Mutter wieder fest. 1. Formen Sie aus dem Ende des Höhe verstellen: Verlängerungskabels eine Schlaufe, führen diese durch die Öffnung am...
 • Seite 62: Arbeitshinweise

  Schneidfaden verlängern: • Schalten Sie das Gerät ein, bevor Ihr Gerät ist mit einer Doppelfaden-Vollau- Sie sich dem zu schneidenden Gras tomatik ausgerüstet. nähern. Die Fäden verlängern sich automatisch • Vermeiden Sie die Überbeanspru- bei jedem Einschaltvorgang. Damit die chung des Gerätes während der Fadenverlängerungs-Automatik korrekt Arbeit.
 • Seite 63: Reinigung Und Wartung

  Gerät langsam nach rechts und • Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorgehäu- se und Griffe des Gerätes sauber. Ver- links. „ • Griffteil: 180° (siehe wenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder ƒ • Schnittwinkel: 0° (siehe eine Bürste. • Distanzbügel in Parkposition Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw.
 • Seite 64: Lagerung

  • Legen Sie das Gerät nicht auf der beiden Fadenenden durch die sich ge- genüberliegenden Fadenauslass-Ösen Schutzabdeckung ab. Hängen Sie es (22). Achten Sie darauf, dass die Fa- am Besten am oberen Handgriff auf, denenden nicht aus den Schlitzen (23) dass die Schutzabdeckung keine ande- der Spule herausrutschen.
 • Seite 65: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 66: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 311404 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 67: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung ziehen Sie sofort den Netzste- cker! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalter ( Gerät startet defekt Reparatur durch Service-Center nicht Motor defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Unterbre- Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( chungen...
 • Seite 68: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Elektricni šišac trave serije PRT 550 A1 Serijski broj 201901000001 - 201901117444 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i...
 • Seite 69: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovim mi potvrđujemo da Električni trimer za travu Serija proizvodnje PRT 550 A1 Broj serije: 201901000001 - 201901117444 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i...
 • Seite 70: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Trimmer electric pentru gazon viiseria PRT 550 A1 numărul serial 201901000001 - 201901117444 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 71: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Rasentrimmer Baureihe PRT 550 A1 Seriennummer 201901000001 - 201901117444 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen...
 • Seite 72 20190104_rev02_mt...
 • Seite 73: Eksplozivni Crtež

  Eksplozivni crtež • Detaljni crtež Schemă de explozie • Explosionszeichnung PRT 550 A1 informativno ∙ informativan informativ •...
 • Seite 74  0° 90° ‚ ƒ „ … 0° 180° 180° 90°...
 • Seite 76 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Stand der Informationen: 12 / 2018 Ident.-No.: 72020754122018-HR/ RS / RO IAN 311404...