Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRTA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1
AKKUS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ
Az originál használati utasítás fordítása
AKU VYŽÍNAČ
Překlad originálního provozního návodu
AKKU-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 311046
AKUMULATORSKA KOSILNICA NA
NITKO
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRTA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1 AKKUS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ AKUMULATORSKA KOSILNICA NA NITKO Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ AKU VYŽÍNAČ Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu AKKU-RASENTRIMMER Originalbetriebsanleitung IAN 311046...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 19 20...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Bevezető Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Rendeltetés ........4 termék mellett döntött. Általános leírás ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......5 Működésleírás ........5 ellenőrizték és alávetették egy végső ellen- Áttekintés ........5 őrzésnek. Ezzel a készülék működőképes- Műszaki adatok ......6 sége biztosított. Biztonsági tudnivalók ....6 Szimbólumok és ábrák ....6 A használati útmutató a termék ré- Általános biztonsági tudnivalók szét képezi. Fontos utasításokat elektromos szerszámgépekhez ..7 tartalmaz a biztonságra, a használatra és További biztonsági utasítások..10 a hulladékeltávolításra vonatkozóan. A ter- mék használata előtt ismerkedjen meg az MARADÉK RIZIKÓ...
 • Seite 5: Általános Leírás

  Általános leírás Áttekintés A fontosabb komponensek 1 Felső markolat ábrája az elülső és a hátsó 2 Be-/kikapcsoló gomb kihajtható oldalon található. 3 Bekapcsolászár 4 Tárolódoboz a vágólapokhoz Szállítási terjedelem 5 Pót markolat 6 Markolati rész Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze 7 Retesz a markolati rész átállításához teljességét: 8 Csavaros hüvely a hossz beállítá- Akkus fűszegélynyíró sához Vágókorong 1 csavarral (balmenetes) 9 Teleszkópos cső Védőburkolat két csavarral 10 Motorfej Távtartó orsó két csavarral 11 A dőlésszög beállításának retesze Pót markolat 12 Védőburkolat Vágólap (20) 13 Vágólap Töltő...
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok a szerszám használata során és a munkaidő korlátozása. Ebben az Akkus fuszegélynyíró . PRTA 20-Li A1 esetben a működési ciklus minden Motorfeszültség U ....20 V részét figyelembe kell venni (például amikor az elektromos kéziszerszám ki Üresjárati fordulatszám n ..8000 min Védelmi osztály .........III van kapcsolva, és amikor bár be van Védelmi mód ........ IPX0 kapcsolva, de terhelés nélkül fut). Futamidő ......kb. 45 min* Biztonsági tudnivalók Vágókör ......... 250 mm Tömeg (vezetősín töltő) ....2,15 kg A készülék használata során fi- Hangnyomásszint gyelembe kell venni a biztonsági ) ....77,3 dB (A), K =3 dB tudnivalókat.
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók Elektromos Szerszámgépekhez

  L tások betartásának elmulasz- Az elektromos készülékek tása áramütést, tüzet és/vagy nem tartoznak a háztartási súlyos sérüléseket okozhat. hulladékok közé. A jövőbeni használat érde- kében őrizzen meg minden Vágókör biztonsági tudnivalót és út- mutatót. Parkside X 20 V TEAM A biztonsági tudnivalókban alkal- mazott „elektromos szerszámgép” Szimbólumok az fogalom hálózatról működtetett utasításban: elektromos szerszámgépekre (há- lózati kábellel) és akkuval működ- Veszélyjelek a személyi tetett elektromos szerszámgépekre sérülés vagy anyagi (hálózati kábel nélkül) vonatkozik. kár elhárítására vonat- kozó...
 • Seite 8 ket. Ha elvonják a figyelmét, e) Ha egy elektromos szer- számgéppel a szabad- elveszítheti a szerszámgép felet- ban akar dolgozni, csak ti uralmat. olyan hosszabbító kábelt 2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG használjon, amely külső terekben is alkalmazható. a) Az elektromos szerszám- A kültéri használatra alkalmas gép csatlakozó dugójának hosszabbító kábel alkalmazása passzolnia kell a duga- csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Seite 9 csatlakoztatva vannak és mazása függvényében, csökkenti szabályszerűen kerülnek a sérülések kockázatát. c) Kerülje a véletlen üzembe alkalmazásra. Porelszívó helyezést. Győződjön meg alkalmazása csökkentheti a por arról, hogy az elektro- miatti veszélyeztetéseket. mos szerszámgép ki van kapcsolva, mielőtt áram- 4) AZ ELEKTROMOS SZER- ellátásra és/vagy akkura SZÁMGÉP ALKALMAZÁSA csatlakoztatja, felemeli és Kezelése vagy hordozza.
 • Seite 10: További Biztonsági Utasítások

  veszélyesek, ha azokat tapaszta- - a blokkolást okozó anyagok latlan személyek használják. eltávolítása előtt, e) Az elektromos szerszám- - a gép ellenőrzése, tisztítása gépeket ápolja gondosan. vagy a gépen történő munka- Ellenőrizze, hogy a moz- végzés előtt, gatható alkotóelemek ki- - a gép esetleges sérüléseinek fogástalanul működjenek, ellenőrzése céljából, ha a gép és ne szoruljanak, illetve idegen testhez ért, hogy ne legyenek eltörve - a gép azonnali ellenőrzése vagy olyan mértékben céljából, ha a gép túlságosan megsérülve alkotóelemek, vibrálni kezd;...
 • Seite 11 tulajdonuk veszélyeztetéséért. például abban az esetben, ha • A gépet nem használhatják csök- emberek (főleg gyermekek), vagy kent fizikai, érzékszervi vagy men- háziállatok vannak a közelben. tális képességű vagy tapasztalat- • A gépet csak nappal, vagy jó tal és tudással nem rendelkező mesterséges megvilágítás mel- személyek vagy olyan személyek, lett szabad használni. akik nem ismerik a vonatkozó • Kezét és lábát - főleg a motor utasításokat! A helyi előírások bekapcsolása során - tartsa tá- életkori korlátozásokat írhatnak vol a vágószerkezettől. elő a felhasználó számára. • Soha ne szereljen fel fém vágó- • A gépet soha nem használhatják elemeket. gyermekek, vagy a fenti utasítá- • Sérült illetve hiányos sokat nem ismerő személyek. védőberendezésekkel soha ne használja a gépet. ELőKÉSZÍTÉS • Kerülje a normálistól eltérő test- • Használat előtt szemrevétele- tartást. Vegyen fel biztonságos zéssel ellenőrizni kell a gépet álló helyzetet annak érdekében, sérült, hiányzó vagy helytelenül hogy folyamatosan meg tudja...
 • Seite 12: Szerelési Útmutató

  ( 4) tarthatja a pót markolaton ( 5). sérülések veszélyét csökkent- sék, az orvosi iplantátumokat A pót markolat felszerelése: viselő személyeknek ajánljuk, 4. Csavarja le és távolítsa el a konzultáljanak orvosukkal és az pótmarkolat (5) előre felszerelt orvosi implantátum gyártójával, csavarját (24). mielőtt használnák a gépet. 5. Húzza szét a pót markolat (5) végeit és tolja azokat a markolat- Figyelem! Vegye figyelembe felfogatásra (23). a Parkside X 20 V Team ak- 6. Csavarozza fel a pót markolatot kumulátor használati útmu- (5) a marklati csavarral (24). tatójában rögzített biztonsági utasításokat.
 • Seite 13: Kezelés

  egy ideig tovább forog. Hagy- Kezelés ja teljesen leállni a vágóbe- Vigyáza, sérülésveszély! Ne rendezést. Ne nyúljon hozzá a használja a berendezést védő- még forgó vágólaphoz és ne burkolat nélkül. A berendezés- fékezze le azt. Sérülésveszély! sel való munkavégzés közben A készülék beállításai viseljen megfelelő...
 • Seite 14: Munkára Vonatkozó Tudnivalók

  A reteszelés kioldásához nyomja meg a megdöntve. A hosszú füvet fentről lefelé „ reteszt (7) és forgassa el a markolatrészt haladva rétegenként nyírja. (6) , amíg bekattan a 0° 90° 180° Függőleges irányú nyírás/ kívánt pozícióba. szegélynyírás A távolságszabályozó kengyel (vi- rágvédelem) átállítása: A függőlegesen vezetett vágótárcsa esetén különös A távolságszabályozó kengyel a le nem elővigyázatosságra és figye- vágandó növényeket és törzseket távol tart- lemre van szükség. Tartson ja a vágóberendezéstől. megfelelő tavolságot a vágó- berendezéshez, hogy elkerül- Hajtsa le a távtartó kengyelt (15). Ha …...
 • Seite 15: Tisztítás

  írnak le a jelen útmutatóban, a Ellenőrizze a vágóberendezésben a csa- szervízközpontunkkal kell elvégez- varok szoros illeszkedését. tetni. Csak eredeti alkatrészeket • Ellenőrizze a burkolatokat és a védőbe- használjon. Sérülésveszély! rendezéseket a megrongálódásra és a megfelelő illeszkedésre tekintettel. Adott Kapcsolja ki a berendezést és min- esetben cserélje ki azokat. den a munkavégzés előtt vegye ki a A vágólap cseréje berendezésből az akkumulátort. Rendszeresen végezze el a következő 1. Tolja be a vágólapot (13) és tisztító és karbantartási munkálatokat. nyomja azt a vágótárcsán (14) a Ezzel biztosítja a hosszú és megbízható csapból (22). használatot. 2. Helyezze fel az új vágólapot (13) a csapra (22) és húzza azt kifelé, míg be nem kattan. Tisztítás A berendezést nem szabad Tárolás sem vízzel lespriccelni, sem vízbe mártani. Áramütés ve- • A készülék tárolása száraz és portól szélye áll fenn! védett, gyermekek által el nem érhető...
 • Seite 16: Pótalkatrészek / Tartozékok

  anyagból és fémből készült alkotóelemek fajtánként különválaszthatók és újrafel- használás alá vethetők. Kérdezze ezzel kapcsolatban szerviz-központunkat. • A beküldött hibás berendezés eltávolítá- sáról ingyenesen gondoskodunk. • A levágott anyagot tegye a komposztá- lásba és ne dobja azt a kukába. Pótalkatrészek / Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (Oldal 17) Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot Töltő EU ....................80001313 Töltő UK ....................80001314 Akkumulátor ...................80001166 Védőburkolat ..................91099394 Vágólap (20 db-os csomag) ..............91099406 Vágókorong ..................91099395...
 • Seite 17 HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkus fűszegélynyíró IAN 311046 A termék típusa: PRTA 20-Li A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu 63762 Großostheim W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Germany Dunapart also 138 E-Mail: service@grizzly.biz 2318 Szigetszentmárton Tel.: 0624 456 672 Az importáló/ forgalmazó neve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6. 1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzle- tében történt vásárlás napjától számított 1 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fo- gyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthe- tő. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti...
 • Seite 18 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia. 6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakítás- ból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a for-galmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkat-részek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért. 7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkama- rák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthető- ségét nem érinti. Kijavítást ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka: Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás: Kicserélést ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: Kicserélés időpontja: A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:...
 • Seite 19: Hibakeresés

  Hibakeresés Baleset vagy üzemzavar esetén azonnal vegye ki az akkumulátort a készülékből! Ennek figyelmen kívül hagyása vágási sérüléseket okozhat. Probléma Lehetséges okok Hibakezelés Az akkumulátort ( 17) feltölteni Az akkumulátor ( 17) lemerült (vegye figyelembe az akkumulátor és a töltő külön használati útmutatóját) Az akkumulátort ( 17) behelyezni A berendezés Az akkumulátort ( 17) nem (vegye figyelembe az akkumulátor és nem indul be helyezték be a töltő külön használati útmutatóját) A be-/kikapcsoló gomb ( meghibásodott A szervízközpont javítása A motor meghibásodott Belső kontaktushiba A berendezés megszakításokkal A szervízközpont javítása A be-/kikapcsoló gomb ( dolgozik meghibásodott A vágólapot ( 13) kicserélni A vágólap eltört ( (lásd „Tisztítás és karbantartás“) Erős vibráció A vágóberendezés elszennye- A vágólapot megtisztítani Hangos zajok ződött (lásd „Tisztítás és karbantartás“)
 • Seite 20 Kazalo Predgovor Predgovor ........20 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od- Namen uporabe ......20 ločili ste se za visokokakovosten izdelek. Splošen opis ......21 Kakovost naprave je bila preverjena med Obseg dobave ......21 postopkom proizvodnje in pri končnem pre- Opis funkcij .........21 verjanju, s čimer je zagotovljeno pravilno Pregled ........21 delovanje vaše naprave. Tehnični podatki ......22 Varnostna opozorila ....22 Izdelku so priložena navodila za Simboli in oznake ......22 uporabo. Vsebujejo pomembna Splošni varnostni predpisi za navodila glede varnosti uporabe in odstra- električna orodja ......23 nitve. Pred uporabo izdelka se seznanite z Drugi varnostni predpisi ....26 navodili za uporabo in varnostnimi navo- DRUGA TVEGANJA ......27 dili. Izdelek uporabljajte zgolj na opisani Navodila za montažo....28...
 • Seite 21: Splošen Opis

  Splošen opis Pregled Slike najdete na prednji in za- 1 zgornji ročaj dnji strani pokrova. 2 stikalo za vklop/izklop 3 zapora vklopa Obseg dobave 4 prostor za shranjevanje rezalnih ploščic Orodje vzemite iz embalaže in preverite, 5 dodatni ročaj ali je popolno: 6 držalo • akumulatorska kosilnica za zelenico 7 zapah za nastavitev držala • Rezalna plošča z 1 vijakom (levi navoj) 8 navojni tulec za nastavitev dolžine • Ščitnik s 2 vijaki 9 teleskopska cev • Distančno kolesce z 2 vijakoma 10 glava motorja • Dodatni ročaj 11 zatič za nastavitev kota nagiba • Rezalne ploščice (20) 12 ščitnik...
 • Seite 22: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki obremenitev s tresljaji. Raven tre- sljajev lahko zmanjšate, tako da Akumulatorska med uporabo orodja nosite rokavi- kosilnica za zelenico .PRTA 20-Li A1 ce in da omejite čas uporabe orod Napetost orodja U ....20 V ja. Pri tem je treba upoštevati celo- Število vrtljajev v prostem teku 8 000 min ten čas uporabe orodja (na primer Zaščitni razred........III čas, v katerem je orodje izključeno, Vrsta zaščite ......... IPX0 in čas, v katerem je vključeno, ven- Čas delovanja ....pribl. 45 min* dar deluje brez obremenitve). Premer rezanja ....... 250 mm Varnostna opozorila Teža (brez polnilnik) ....2,15 kg Raven zvočnega tlaka Med delom z orodjem upoštevajte...
 • Seite 23: Splošni Varnostni Predpisi Za Električna Orodja

  Električnih orodij ne odvrzite škodbe. med hišne odpadke. Varnostna navodila in opo- zorila shranite za prihodnjo Premer rezanja uporabo. Parkside X 20 V TEAM Pojem ,,električno orodje”, upo- rabljen v varnostnih navodilih, se nanaša na električna orodja s priklo- Simboli v navodilih pom na omrežje (s priključnim ka- za uporabo blom) in na akumulatorska električna orodja (brez priključnega kabla). Znaki za nevarnost z napotki za preprečeva- 1) VARNOST NA DELOVNEM...
 • Seite 24 2) ELEKTRIČNA VARNOST: prostem. Uporaba podaljše- valnega kabla, ki je primeren za Previdno: Z upoštevanjem uporabo na prostem, zmanjšuje naslednjih navodil lahko pre- nevarnost električnega udara. f) Če se ne morete izogni- prečite nesreče in poškodbe ti uporabi električnega zaradi električnega udara: orodja v vlažnem okolju, a) Priključni vtič električnega uporabite zaščitno stikalo orodja mora ustrezati vtič- okvarnega toka. Uporaba nici. V nobenem primeru zaščitnega stikala okvarnega vtiča ne smete spremi- toka zmanjša tveganje električ-...
 • Seite 25 kvarjeno stikalo. Električno stikalu ali če vklopljeno orodje priključite na omrežje, lahko orodje, ki ga ni možno vklopiti pride do nesreče. ali izklopiti, je nevarno in ga je d) Pred vklopom z električne- treba popraviti. ga orodja odstranite nasta- c) Pred nastavljanjem na- vitvena orodja ali vijačni prave, zamenjavo pribora ključ. Orodje ali ključ, ki se na- ali odlaganjem naprave vedno izvlecite vtič iz ele- haja na vrtečem se delu orodja, ktrične vtičnice. Ta previdno- lahko povzročita nezgodo.
 • Seite 26: Drugi Varnostni Predpisi

  be električnega orodja v druge, • Predpisi v nekaterih državah lah- nepredvidene namene, lahko ko omejujejo starost uporabnikov. nastanejo nevarne situacije. • Upoštevajte, da je uporabnik h) Pazite na to, da niso prezrače- odgovoren za nezgode ali valne odprtine onesnažene. poškodbe drugih ljudi ali njiho- i) Odstranite akumulatorsko ve lastnine. baterije, • Uporaba orodja ni dovoljena - vedno ko uporabnik zapusti otrokom in osebam z omeje- orodje, nimi fizičnimi, senzoričnimi - preden se lotite odstranjevanje ali duševnimi sposobnostmi, blokad, osebam, ki za uporabo nimajo - preden se lotite preverjanja, či- dovolj znanja in izkušenj, ter ščenja ali del na orodju, osebam, ki niso seznanjene z - po stiku s tujkom, da preverite navodili za uporabo! Predpisi v orodje glede morebitnih po- nekaterih državah lahko omeju- škodb, jejo starost uporabnikov. - da nemudoma preverite orodje, • Nikoli ne smete dovoliti, da če se pojavijo prekomerno moč- orodje uporabljajo otroci ali ni tresljaji.
 • Seite 27: Druga Tveganja

  Ustrezno oskrbite poškodbe se pred uporabo orodja posve- in obiščite zdravnika. Glede tujejo s svojim zdravnikom in odpravljanja motenj preberite po- proizvajalcem medicinskega glavje „Odpravljanje napak“ ali vsadka. Postopek polnjenja se obrnite na naš servisni center. Pozor! Upoštevajte varnostna VZDRŽEVANJE IN opozorila v navodilih za uporabo SHRANJEVANJE akumulatorske baterije serije • Odstranite baterijo, preden se Parkside X 20 V Team. lotite vzdrževanja ali čiščenja. • Uporabljajte le nadomestne dele in pribor, ki ga je odobril proizvajalec.
 • Seite 28: Navodila Za Montažo

  Navodila za montažo Uporaba Pred montažo odstranite Pozor, nevarnost poškodb! akumulatorsko baterijo iz Orodja ne uporabljajte brez orodja. Akumulatorsko bate- ščitnika. Pri delu z orodjem rijo vstavite šele, ko je orodje nosite ustrezno obleko in za- povsem sestavljeno. Nevar- ščito za oči ter sluh. nost poškodb! Pred vsako uporabo se prepri- čajte, če orodje deluje.
 • Seite 29: Nastavitve Na Orodju

  Nastavitve na orodju Preklopite distančni lok (15) navzdol. … Če distančnega loka ne potrebujete, Nastavitev dodatnega ročaja ga sklopite navzgor v parkirni položaj. Dodatni ročaj lahko nastavite v različne Navodila za delo položaje. Ročaj nastavite tako, da bo rezalna plošča v delovnem položaju rahlo Pozor, nevarnost poškodb! nagnjena naprej. • Ne kosite vlažne ali mokre trave. Odvijte narebričeni vijak (24) in nasta- • Pred zagonom orodja se prepričajte,  vite dodatni ročaj (5) v želeni položaj. da rezalna plošča ni v stiku s ka- Ponovno privijte narebričeni vijak. Za- mni, gruščem, žico in drugimi tujki. skočni položaji v ročaju preprečujejo • Orodje vklopite, preden se pribli- neželeno premikanje ročaja. žate travi, ki jo želite kositi. • Preprečite preobremenitev orodja Nastavitev višine med delom. S teleskopsko cevjo lahko orodje prilagodi- • Preprečite stik s trdimi ovirami (ka- te svoji višini.
 • Seite 30: Čiščenje In Vzdrževanje

  Nastavitve za navpično ko- • Poskrbite, da bodo prezračevalne reže, šnjo ohišje motorja in ročaji vedno čisti. Za či- Pri košnji pobočij in strmin orodje ščenje uporabljajte vlažno krpo ali ščetko. počasi premikajte levo in desno. Ne uporabljajte čistilnih sredstev oz. „ • Držalo: 180° (glejte topil. Tako bi lahko orodje nepopravljivo ƒ • Rezalni kot: 0° (glejte poškodovali. • Distančni lok v parkirnem položa- • Po vsaki uporabi odstranite travo in ze- mljo z rezalne priprave in ščitnika. • Če želite temeljito očistiti rezalno pripra- Nastavitve za košnjo robov vo, snemite rezalni ploščici ( 13) (glejte „Menjava rezalnih ploščic“) in trate Pri košnji robov trate orodje vodite očistite zatič ( 22) z ostrim nožem. počasi vzdolž robov. „ Splošna vzdrževalna dela • Držalo: 90° (glejte ƒ...
 • Seite 31: Odstranjevanje/Varstvo Okolja

  Odstranjevanje/varstvo okolja Odstranite akumulatorsko baterijo iz orod- ja ter orodje, akumulatorsko baterijo, pri- bor in embalažo oddajte v okolju prijazno reciklažo. Električne naprave ne spadajo v hišne smeti. • Napravo oddajte na zbirališču za predelavo odpadkov. Uporabljeni deli iz umetnih snovi ter kovin se lahko ločijo po vrstah in oddajo v reciklažni postopek. V zvezi s tem vprašajte naš servisni center. • Odsluženo orodje, ki nam ga pošljete, odstranimo brezplačno. • Pokošeni material dajte v kompostira- nje in ga ne odvrzite v smetnjak. Nadomestni deli / Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če nimate dostopa do spleta, pokličite servisni center.(strani 33). Navedite ustrezno kataloško številko. polnilnik EU ..................... 80001313 polnilnik UK .....................
 • Seite 32: Odpravljanje Napak

  Odpravljanje napak V primeru nesreče ali motnje delovanja nemudoma odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja! Neupoštevanje lahko povzroči ureznine. Težava Možen vzrok Odpravljanje napak Napolnite akumulatorsko baterijo Akumulatorska baterija ( 17) (upoštevajte ločena navodila je prazna. za akumulatorsko baterijo in polnil- nik) Vstavite akumulatorsko baterijo Orodje se ne Akumulatorska baterija ( 17) (upoštevajte ločena navodila vklopi. ni vstavljena. za akumulatorsko baterijo in polnil- nik) Stikalo za vklop/izklop ( je v okvari. Popravilo naj opravi servisni center. Okvara motorja Notranji kontakt je zrahljan. Orodje deluje s Popravilo naj opravi servisni center. Stikalo za vklop/izklop ( prekinitvami. je v okvari. Rezalne ploščice ( Zamenjajte rezalne ploščice ( 13) so zlomljene. (glejte „Čiščenje in vzdrževanje“).
 • Seite 33: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany» jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpol- njenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zara- di napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino. 2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od datuma izročitve blaga. Datum izroči- tve blaga je razviden iz računa. 4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadalj- njih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. 5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdi- lo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan. 8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
 • Seite 35 Obsah Svislý řez / vyžínání okrajů Úvod..........35 Účel použití ........35 trávníku ........44 Obecný popis ......36 Čištění a údržba ......45 Objem dodávky ......36 Čištění přístroje ......45 Popis funkce .........36 Všeobecné údržbářské práce ..45 Přehled ........36 Výměna řezací destičky ....45 Skladování ........45 Technické parametry ....37 Bezpečnostní pokyny ....37 Odklízení a ochrana okolí ......45 Symboly a piktogramy ....37 Záruka ........46 Všeobecné bezpečnostní pokyny: elek-...
 • Seite 36: Obecný Popis

  Obecný popis Přehled Zobrazení nejdůležitějších 1 horní držadlo funkčních dílů naleznete na 2 spínač/vypínač přední a zadní výklopné 3 blokace zapnutí stránce. 4 box pro uložení řezací destičky 5 přídavné madlo Objem dodávky 6 část madla 7 západka pro nastavení části ma- Vybalte nástroj a zkontrolujte, je-li kompletní: 8 šroubovací objímka pro nastavení • aku strunová sekačka délky • řezný kotouč s 1 šroubem (levý závit) 9 teleskopická trubka • ochranný kryt s třemi šrouby 10 hlava motoru • Rozpětný váleček se dvěma šrouby 11 pojistka pro přestavění úhlu • přídavné madlo sklonu (není viditelné)
 • Seite 37: Technické Parametry

  Technické parametry zatížení, způsobeno vibracemi, je nošení rukavic při použití nástroje Akumulátorová a omezení pracovní doby. Přitom sekačka ....PRTA 20-Li A1 se musí brát v úvahu všechny části pracovního cyklu (například doby, Napětí motoru U ...... 20 V Otáčky naprázdno ....8000 min během kterých je elektrický nástroj Třída ochrany ........III vypnutý, a ty, ve kterých je sice za- Druh ochrany ....... IPX0 pnutý, ale běží bez zátěže). Doba chodu ....cca 45 min* Bezpečnostní pokyny Průměr střihu......250 mm Hmotnost (bez nabíjecí přístroj) .2,15 kg Dbejte na bezpečnostní pokyny při Hladina zvukového tlaku používání tohoto nástroje. ) ....77,3 dB (A), K =3 dB Úroveň akustického výkonu (L...
 • Seite 38: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny: Elektrické Nástroje

  Elektrické přístroje nepatří do domácího odpadu. Pojem „elektrický nástroj” používaný v bezpečnostních pokynech se vzta- Průměr střihu huje na elektrické nástroje napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na Parkside X 20 V TEAM elektrické nástroje napájené akumu- látorem (bez síťového kabelu). Symboly v návodu 1) BEZPEČNOST PRACOVIšTě Výstražné značky s údaji pro zabránění a) Udržujte svůj pracovní škodám na zdraví ane- úsek čistý a dobře osvět- bo věcným škodám.
 • Seite 39 bem změnit. Nepoužívejte du. Používání ochranného vypí- žádné adaptérové zástrč- nače chybového proudu snižuje ky ve spojení elektrický- riziko elektrického úderu. mi nástroji s ochranným uzemněním. Nezměněné zá- 3) BEZPEČNOST OSOB strčky a vhodné zásuvky zmen- a) Buďte pozorní, dbejte na šují riziko elektrického úderu. b) Vyvarujte se tělesnému to, co děláte a usťte se kontaktu se zemněnými s elektrickým nástrojem povrchy jako jsou roury, rozumně...
 • Seite 40 f) Vyvarujte se abnormální- hu dětí. Nepřenechávejte mu držení těla. Postarejte používání tohoto nástroje se o bezpečný postoj a osobám, které s tímto ná- udržujte vždy rovnováhu. strojem nejsou obeznáme- né anebo tyto pokyny ne- Tímto můžete v neočekávaných četly. Elektrické nástroje jsou situacích lépe kontrolovat elekt- rický nástroj. nebezpečné, když je používají g) Noste vhodný...
 • Seite 41: Další Bezpečnostní Upozornění

  - dojde-li ke kontaktu s cizím těle- předpisech může být stanoveno sem, když následně kontrolujete věkové omezení uživatele. případné poškození stroje, • Zařízení nikdy nesvěřujte do rukou - k okamžité kontrole, když stroj dětem ani osobám, které nebyly začne nadměrně silně vibrovat; seznámeny s uvedenými pokyny. PřÍPRAVA 5) seRvis • Před použitím se stroj musí vizuálně Svoje elektrické nářadí nech- zkontrolovat na výskyt poškození, te opravit pouze kvalifikova- chybějící nebo nesprávně nain- ným odborným personálem stalovaná ochranná zařízení a jenom pomocí originálních nebo ochranné kryty. náhradních dílů. Tímto se zajistí • Před uvedením zařízení do pro- to, že bezpečnost elektrického ná- vozu a po jakémkoliv nárazu...
 • Seite 42: Zbývající Rizika

  Pozor! Dodržujte bezpečnostní centrum. pokyny uvedené v návodu k obsluze vašeho akumulátoru ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ řady Parkside X 20 V Team. • Vyjímatelný akumulátor je Návod k montáži třeba vyjmout před prováděním údržby nebo čištění. • Smí se používat pouze náhradní Před montáží vyjměte akumu- díly a příslušenství doporučené látor ze zařízení. Akumulátor výrobcem. vložte teprve tehdy, až bude • Stroj se musí pravidelně kontrolo-...
 • Seite 43: Obsluha

  Zapnutí a vypnutí Montáž nože: 3. Nasaďte nůž (14) na osu. Existuje pouze jedna montážní pozice. Dbejte na bezpečný postoj a držte Přišroubujte nůž (14) k ose. Dbejte přístroj pevně oběma rukama a v na levotočivý závit. Dbejte prosím dostatečné vzdálenosti od těla. Před na pevné dotažení šroubu (21). zapnutím dbejte na to, aby se pří- Nasaďte řezací destičku (13) na stroj nedotýkal žádných předmětů. čep (22) na řezacím kotouči (14) a vytáhněte ji nahoru, až zacvakne. 1. Pro zapnutí placem aktivujte blo- Tento postup druhým plastovým kaci zapnutí (3) a potom stiskněte nožem (13). spínač/vypínač (2). Blokaci za- pnutí opět uvolněte. Náhradní řezací destičky mají mís- 2. Pro vypnutí uvolněte spínač/vypí- to v úložném boxu ( 4) na přídav- nač (2). Zapnutí na trvalý chod ném madle ( není možné. Montáž přídavného madla: Po vypnutí přístroje se řeza- cí...
 • Seite 44: Pracovní Pokyny

  ‚ Povolte šroubovací objímku (8). mu trávníku, přístroj zapněte. Vytáhněte teleskopickou trubku (9) do • Zabraňte nadměrnému zatěžová- požadované výšky a opět přišroubujte ní přístroje během práce. objímku. • Zabraňte kontaktu s pevnými překážkami (kameny, zdi, laťkové Nastavení úhlu řezu: ploty atd.). Struna by se velmi rych- Změnou úhlu řezání můžete zastřihovat le opotřebovala. K zachovávání také nepřístupná místa, např. pod lavička- správné vzdálenosti přístroje použí- mi a výstupky. vejte okraj ochranného krytu. • Zamezte použití přístroje při špat- S tiskněte nožní páku (11) na krytu ném počasí, zejména při nebez- ƒ motoru a nakloňte teleskopickou trubku pečí blesku! (9). Jsou možné 7 polohy (viz také Řezání trávy „Pracovní pokyny“). Nastavení části madla: Trávu sekejte tím, že Část madla je možno otočit o 90° a 180° budete přístrojem (viz také „Pracovní pokyny“).
 • Seite 45: Čištění A Údržba

  Všeobecné údržbářské práce střihávání trávníkových okrajů veďte přístroj pomalu podél okraje trávníku. „ • část madla: 90° (viz • Před každým použitím zkontrolujte, zda ƒ • úhel řezu: 90° (viz přístroj nevykazuje viditelné nedostatky, • distanční oblouk v parkovací poloze jako uvolněné, opotřebované nebo po- škozené díly. Čištění a údržba Zkontrolujte pevné utažení šroubů v v řezacím kotouči. Výstraha! Nebezpečí zranění • Zkontrolujte, zda kryty a ochranná za- pohyblivými nebezpečnými díly! řízení nejsou poškozena a jsou správně usazena. V případě potřeby je vyměňte. Zajistěte provádění oprav a údržby, Výměna řezací destičky které nejsou popsány v tomto ná- vodě, naším servisním střediskem. Používejte pouze originální díly. 1. Zasuňte řezací destičku (13) do- Nebezpečí poranění! vnitř a vytlačte ji z čepu (22) na řezacím kotouči (14).
 • Seite 46: Záruka

  kovové díly se mohou roztřídit podle uhradit náklady za provedené opravy. druhů a tak se mohou recyklovat. Infor- Rozsah záruky mujte se v našem servisním středisku. • Likvidaci vašich zaslaných poškoze- Přístroj byl precizně vyroben podle přís- ných přístrojů provádíme bezplatně. ných jakostních směrnic a před dodáním • Posekaný materiál uložte na kompost, byl svědomitě zkontrolován. neodhazujte jej do popelnice. Záruční oprava se vztahuje na materiálové Záruka nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Vážení zákazníci, nímu opotřebení, a lze je považovat za Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- spotřební materiál (např plastový nůž nebo ku od data zakoupení. řezání disk), nebo poškození křehkých dílů V případě závady tohoto výrobku vám vůči (např. baterie, nabíječka, řezání deska, prodejci výrobku přináleží zákonná práva. ochranný kryt, spínač). Tato zákonná práva nejsou omezena naší Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen následovně uvedenou zárukou. z důvodu neodborného používání, nebo pokud u něj nebyla prováděna údržba. Záruční podmínky Pro odborné používání výrobku musí být Záruční doba začíná běžet ode dne náku- přesně dodržovány všechny pokyny uvede- pu. Uschovejte si, prosím, originál účtenky né v návodu k obsluze. Bezpodmínečně je pro pozdější použití. Tento dokument bude- třeba zabránit používání a manipulacím s...
 • Seite 47: Opravna

  Pozor: Prosím, přístroj zašlete našemu auto- né servisní oddělení. Pak získáte další informace o vyřízení vaší reklamace. rizovanému servisu vyčištěný a s upozorně- • Výrobek označený jako vadný můžete ním na závadu. po domluvě s naším zákaznickým Nepřijmeme přístroje zaslané nevyplaceně jako nadměrné zboží, expres nebo jiný, servisem, s připojením dokladu o kou- pi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v zvláštní druh zásilky. čem závada spočívá a kdy k ní došlo, Likvidaci vašich poškozených zaslaných přeposlat bez platby poštovného na přístrojů provedeme bezplatně. vám sdělenou adresu příslušného ser- Service-Center visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Servis Česko bezpodmínečně použijte jen tu adresu, která vám bude sdělena. Zajistěte, aby Tel.: 800143873 zásilka nebyla odeslána nevyplaceně E-Mail: grizzly@lidl.cz jako nadměrné zboží, expres nebo IAN 311046 jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za- Dovozce šlete včetně všech částí příslušenství dodaných při zakoupení a zajistěte dostatečně bezpečný přepravní obal. Prosím, respektujte, že následující adresa není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte Opravna shora uvedené servisní středisko. Opravy, které...
 • Seite 48: Vyhledávání Závad

  Vyhledávání závad V případě nehody nebo provozní poruchy akumulátor ihned vyjměte z přístroje! Nedodržení může vést k pořezání. Problém Možné příčiny Odstranění závad Vybitý akumulátor Nabijte akumulátor (viz „Proces nabíjení“) Akumulátor není vložený Vložte akumulátor (viz „Proces nabíjení“) Přístroj nestartuje Poškozený spínač/vypínač Oprava servisním střediskem Defektní motor Interní uvolněný kontakt Chod přístroje Oprava servisním střediskem se přerušuje Poškozený spínač/vypínač Polámaná řezací destička Vyměňte řezací destičku (viz „Čištění a údržba“) Silné vibrace Znečištěné řezací zařízení Vyčistěte řezací zařízení (viz „Čištění a údržba“) Silný hluk Defektní motor Oprava servisním střediskem Polámaná řezací destička Vyměňte řezací destičku (viz „Čištění a údržba“) Špatný výsledek Znečištěné řezací zařízení Vyčistěte řezací zařízení (viz „Čištění a údržba“) sekání Akumulátor není úplně Nabijte akumulátor (viz „Proces nabíjení“) nabitý...
 • Seite 49 Obsah Rezanie trávy ....... 59 Úvod..........49 Použitie ........49 Zvislý rez / vyžínanie Všeobecný popis ......50 okrajov trávnika ......59 Čistenie a údržba .......59 Objem dodávky ......50 Popis funkcie ........ 50 Čistenie ........60 Prehľad ........50 Všeobecné údržbárske práce ..60 Technické údaje ......51 Výmena rezacích platničiek ... 60 Bezpečnostné pokyny ....51 Uskladnenie .......60 Odstránenie a ochrana životného Symboly a grafické znaky ....
 • Seite 50: Všeobecný Popis

  spelými osobami. Mladiství nad 16 rokov hlavou motora, nastaviteľnou hliníkovou te- môžu používať prístroj len pod dozorom. leskopickou rúčkou a dištančným oblúkom. Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je zod- Pre ochranu používateľa je tento nástroj povedný za nehody alebo škody iných vybavený ochranným zariadením, ktoré osôb alebo ich majetku. zakrýva rezacie zariadenie. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré boli Funkciu obslužných dielov si prosím zistite spôsobené používaním nezodpovedajúcim z nasledujúcich popisov. účelu použitia alebo nesprávnou obsluhou. Prehľad Tento prístroj nie je vhodný na komerčné používanie. Pri komerčnom použití zanikne záruka. 1 Horná rukovať 2 Zapínač/vypínač Všeobecný popis 3 Blokovanie zapnutia 4 Skladovací box pre rezacie Obrázky najdôležitejších platničky funkčných dielov nájdete na 5 Prídavná rukoväť prednej a zadnej sklápacej 6 Rukoväť 7 Závora na nastavenie rukoväte strane. 8 Skrutkovacie puzdro Objem dodávky na nastavenie dĺžky...
 • Seite 51: Technické Údaje

  Technické údaje Výstraha: Emisná hodnota vibrácií sa môže Aku strunová sekačka počas skutočného používania .........PRTA 20-Li A1 elektrického nástroja odlišovať od Napätie motora U ....20 V uvádzanej hodnoty, v závislosti od Počet otáčok druhu a spôsobu, v akom sa elek- vo voľnobehu n trický prístroj používa....8000 min Ochranná trieda .......III Zaťaženie spôsobené vibráciami Druh ochrany ....... IPX0 sa pokúste udržať tak malé, ako Doba chodu ..... asi 45 min* je to možné. Príkladné opatrenia Priemer strihu ......250 mm na zníženie zaťaženia vibráciami Hmotnosť (bez nabíjačka) ..2,15 kg je nosenie rukavíc pri používaní...
 • Seite 52: Symboly V Návode

  Prístroje nepatria do domové- ho odpadu. Pojem „elektrický nástroj“ použitý v Priemer strihu bezpečnostných pokynoch sa vzťa- huje na elektrické nástroje napája- Parkside X 20 V TEAM né zo siete (so sieťovým káblom) a na elektrické nástroje napájané z Symboly v návode akumulátora (bez sieťového kábla). Výstražné značky s 1) BEZPEČNOSť PRACOVISKA: údajmi pre zabránenie škodám na zdraví ale- a) Udržujte svoj pracovný bo vecným škodám.
 • Seite 53 c) Behom používania elektric- kým nástrojom pod šírym kého nástroja udržujte deti nebom, potom používajte a iné osoby vzdialene od iba predlžovacie káble, seba. Pri nepozornosti môžete ktoré sú vhodné aj pre vonkajšiu oblasť. Použitie stratiť kontrolu nad nástrojom. predlžovacieho kábla vhodného 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSť: pre vonkajšiu oblasť, zmenšuje riziko elektrického úderu. a) Prípojná zástrčka elektric- g) Keď...
 • Seite 54 trické náradie, ktorého než ho zdvihnete alebo nesiete. d) Keď pri nosení elektrického spínač je defektný. Elektric- nástroja držíte prst na spí- ké náradie, ktoré sa už nedá nači alebo keď tento nástroj za- alebo vypnúť, je nebezpeč- v zapnutom stave pripo- né a musí byť opravené. jíte na napájanie elektric- c) Vytiahnite zástrčku zo kým prúdom, potom toto zásuvky predtým, než...
 • Seite 55: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny

  lade s týmito inštrukciami. zníženými fyzickými, senzorický- Zohľadnite pritom pracovné pod- mi alebo duševnými vlastnosťami mienky a činnosť, ktorá sa má alebo osoby s nedostatkom ve- vykonávať. Používanie elektric- domostí alebo skúseností. kého nástroja pre iné účely, než • Miestne predpisy môžu stanoviť pre ktoré je určený, môže viesť k pre používateľa obmedzenie nebezpečným situáciám. veku. h) Dávajte pozor na to, aby vzdu- • Je nutné zohľadniť, že samotný chové otvory neboli zanesené používateľ je zodpovedný za nečistotami. úrazy a ohrozenia voči iným i) Odstráňte akumulátor osobám alebo ich majetku. - vždy, keď sa používateľ vzdiali PRÍPRAVA od stroja, - pred odstránením blokovaní, • Pred použitím stroja treba tento - pred kontrolou, čistením alebo skontrolovať opticky vzhľadom prácami na stroji, na poškodené, chýbajúce alebo - po dotyku s cudzím telesom, nesprávne umiestnené ochranné...
 • Seite 56: Zvyškové Riziká

  lekára. Prečítajte si blivých nebezpečných dielov, kým nebude odstránená batéria odstraňovanie porúch v kapitole a pohyblivé nebezpečné diely „Zisťovanie závad“ alebo sa sa nezastavia úplne. kontaktujte s naším servisným • Pozor pred poraneniami v dôs- centrom. ledku rezného zariadenia na ÚDRŽBA A USCHOVANIE nohách a rukách. • Používanie stroja prerušte, ak • Odstráňte vyberateľnú batériu, sa v blízkosti nachádzajú oso- skôr ako sa vykoná údržba ale- by, predovšetkým deti alebo bo čistiace práce. domáce zvieratá. • Používajte iba výrobcom • Stroj používajte len pri dennom odporúčané náhradné diely a svetle alebo pri dobrom ume- diely príslušenstva. lom osvetlení. • Stroj treba pravidelne • Majte ruky a nohy vždy vzdia- kontrolovať a vykonávať na ňom lené od smeru rezania, hlavne údržbu. Stroj nechajte opraviť...
 • Seite 57: Návod Na Montáž

  5. Roztiahnite konce dodatočnej bezpečnostné pokyny, ktoré rukoväte (5) a zasuňte cez upí- sú dané v návode na obslu- nadlo rukoväte (21). hu vášho akumulátora série 6. Priskrutkujte dodatočnú rukoväť (5) Parkside X 20 V Team. pomocou montovacej skrutky (22). Návod na montáž Obsluha Pred montážou vyberte aku- Pozor, nebezpečenstvo zrane- mulátor z prístroja. Akumulátor nia! Prístroj nepoužívajte bez...
 • Seite 58: Nastavovania Na Nástroji

  Nastavenie rezacieho uhla: 1. Na zapnutie stlačte palcom blo- kovanie zapnutia (3) a následne So zmeneným rezacím uhlom môžete rezať stačte zapínač/vypínač (2). Blo- aj na neprístupných miestach, napr. pod kovanie zapnutia opäť pustite. lavičkami a výčnelkami. 2. Na vypnutie pustite zapínač/vy- pínač (2). Zapnutie pre dlhodobú S tlačte nožnú páku (11) na kryte mo- ƒ prevádzku nie je možné. tora a nakloňte teleskopickú rúru (9). Nastaviť je možné 7 polohy (pozri aj Po vypnutí prístroja sa reza- „Pracovné pokyny“). cie zariadenie ešte niekoľ- ko sekúnd otáča. Nechajte Nastavenie časti rukoväte: rezacie zariadenie úplne Rukoväť je možné otáčať o 90° a 180°...
 • Seite 59: Pracovné Pokyny

  Pracovné pokyny rezacieho zariadenia, aby ste zabránili zraneniam. Pozor nebezpečenstvo pora- nenia! Nastavenia pre zvislý rez: • Nerežte vlhkú alebo mokrú trávu. Na rezanie svahov a strmých úbočí • Pred spustením prístroja sa ubez- veďte prístroj pomaly smerom do- pečte, aby sa miskový nôž nedo- prava a doľava. „ týkal kameňov, štrku alebo iných • Rukoväť: 180° (pozri ƒ cudzích predmetov. • Rezací uhol: 0° (pozri • Dištančný oblúk v parkovacej po- • Prístroj zapnite predtým, ako sa lohe priblížite k tráve, ktorú treba kosiť.
 • Seite 60: Čistenie

  Čistenie Uskladnenie Prístroj sa nesmie vystriekať • Prístroj uschovávajte na suchom a bez- vodou, ani sa ponárať do prašnom mieste a mimo dosahu detí. vody. Hrozí nebezpečenstvo • Neodkladajte prístroj na jeho ochran- elektrického úderu! ný kryt. Najlepšie urobíte, keď ho zavesíte za hornú rukoväť tak, aby • Vetracie otvory, kryt motora a rukoväte sa ochranný kryt nedotýkal žiadnych prístroja udržiavajte vždy čisté. K tomu iných predmetov. Inak totiž hrozí ne- použite vlhkú handričku alebo kefu. bezpečenstvo, že sa ochranný kryt Nepoužívajte žiadne čistiace prostried- zdeformuje a tým sa zmenia rozmery ky alebo rozpúšťadlá. Mohli by ste tak a bezpečnostné vlastnosti. nenapraviteľne poškodiť prístroj. Odstránenie a ochrana • Po každom rezaní vyčistite ochranný kryt a rezacie zariadenie od trávy a životného prostredia zeminy.
 • Seite 61: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu dátumu zakúpenia. považovať za opotrebované diely (napr Ak je prístroj poškodený, podľa zákona plastový nôž alebo rezanie disk) alebo na máte právo ho reklamovať u výrobcu pro- poškodenia na krehkých dieloch (napr ba- duktu. Tieto práva vyplývajúce zo zákona téria, nabíjačka, rezanie doska, ochranný nie sú našou následne opísanou zárukou kryt, spínač). obmedzené. Táto záruka zaniká, ak bol produkt po- užívaný poškodený, neodborne alebo Záručné podmienky nebola vykonávaná údržba. Pre odborné Záručná lehota začína dňom zakúpenia. používanie produktu je nutné presne do- Pokladničný doklad ako originál prosím držiavať všetky návody uvedené v návode starostlivo uschovajte. Je potrebný ako dô- na obsluhu. Bezpodmienečne sa vyhnite kaz o zakúpení. používaniu, ktoré sa v návode na obsluhu Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú- neodporúča alebo pred ktorým ste boli penia tohto produktu vyskytne materiálna vystríhaní. alebo výrobná chyba, produkt - podľa Produkt je určený len pre súkromné pou- nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme žitie a nie v oblasti podnikania. Záruka alebo nahradíme. Predpokladom záruky zaniká pri nesprávnom a neodbornom je, že v priebehu trojročnej lehoty bude používaní, pri násilnom používaní a pri...
 • Seite 62: Náhradné Diely / Príslušenstvo

  la, zaslať bez poštovného na adresu Neprevezmeme prístroje zaslané ako nad- servisu, ktorá vám bude oznámená. merný tovar na náklady príjemcu, expres- Pre zabránenie dodatočných nákladov ne alebo s iným špeciálnym nákladom. a problémov pri prevzatí použite len Likvidáciu vašich poškodených zaslaných prístrojov vykonáme bezplatne. tú adresu, ktorá vám bude oznámená. Nezasielajte prístroj ako nadmerný Service-Center tovar na náklady príjemcu, expresne alebo s iným špeciálnym nákladom. Servis Slovensko Prístroj zašlite so všetkými časťami príslušenstva dodanými pri zakúpení Tel.: 0850 232001 a zabezpečte dostatočne bezpečné E-Mail: grizzly@lidl.sk prepravné balenie. IAN 311046 Servisná oprava Dovozca Opravy, ktoré nepodliehajú záruke, mô- Nasledujúca adresa nie je adresa servisu. žeme nechať vykonať v našej servisnej Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné pobočke za úhradu. Radi vám poskytneme centrum. predbežnú kalkuláciu nákladov. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Môžeme spracovať len prístroje, ktoré boli doručené dostatočne zabalené a so zapla- Stockstädter Straße 20...
 • Seite 63: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad V prípade nehody alebo poruchy zariadenia ihneď vyberte z neho akumulátor! Nedodržanie by mohlo spôsobiť rezné poranenia. Problém Možná príčina Odstránenie závady Nabite batériu ( 17) (zohľadnite Vybitá batéria( samostatný návod pre akumulátor a nabíjačku) Vložte batériu ( 17) (zohľadnite Batéria ( 17) nie je vložená samostatný návod pre akumulátor Prístroj sa nespustí a nabíjačku) Chybný zapínač/vypínač ( Oprava v servisnom stredisku Chybný motor Interný poškodený kontakt Prístroj pracuje Oprava v servisnom stredisku prerušovane Chybný zapínač/vypínač ( Zlomené rezacie platničky Vymeňte rezacie platničky ( (pozri „Čistenie a údržba“) Silné vibrácie, silný Vyčistite rezacie zariadenie Znečistené rezacie zariadenie hluk (pozri „Čistenie a údržba“) Chybný motor Oprava v servisnom stredisku Zlomené rezacie platničky...
 • Seite 64 Inhalt Einleitung ........64 Arbeitshinweise ......74 Bestimmungsgemäße Gras schneiden ......74 Verwendung ......64 Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen 75 Allgemeine Beschreibung ... 65 Reinigung und Wartung ..... 75 Lieferumfang........65 Reinigung ........75 Funktionsbeschreibung ....65 Allgemeine Wartungsarbeiten ..75 Übersicht ........65 Kunststoff-Messer auswechseln ..76 Technische Daten ......
 • Seite 65: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Beschreibung Übersicht Die Abbildung der wichtigs- 1 Oberer Handgriff ten Funktionsteile finden Sie 2 Ein-/Ausschalter auf der vorderen und der 3 Einschaltsperre hinteren Ausklappseite. 4 Aufbewahrungsbox für Kunst- stoff-Messer Lieferumfang 5 Zusatzgriff 6 Griffteil Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 7 Riegel zur Verstellung Sie, ob es vollständig ist: des Griffteils Akku-Rasentrimmer 8 Schraubhülse Schneidscheibe mit einer Schraube zur Längenverstellung (Linksgewinde) 9 Teleskoprohr Schutzabdeckung mit zwei Schrauben 10 Motorkopf Abstandsrolle mit zwei Schrauben 11 Druckknopf zur Verstellung des Zusatzgriff Neigungswinkels 20 Kunststoff-Messer 12 Schutzabdeckung...
 • Seite 66: Technische Daten

  Technische Daten Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Akku Rasentrimmer ..PRTA 20-Li A1 Elektrowerkzeug verwendet wird. Motorspannung U ....20 V Versuchen Sie, die Belastung durch Leerlaufdrehzahl n Vibrationen so gering wie möglich zu ....8000 min Schutzklasse ........III halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Schutzart ........IPX0 Verringerung der Vibrationsbelastung Laufzeit ......ca. 45 min sind das Tragen von Handschuhen Schnittkreis ......250 mm beim Gebrauch des Werkzeugs und Gewicht (ohne Ladegerät) ..2,15 kg die Begrenzung der Arbeitszeit. Da- Schalldruckpegel bei sind alle Anteile des Betriebszyk- ) ....77,3 dB(A); K lus zu berücksichtigen (beispielsweise...
 • Seite 67: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf. Elektrogeräte gehören nicht Der in den Sicherheitshinweisen ver- in den Hausmüll. wendete Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Schnittkreis Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerk- zeuge (ohne Netzkabel). Parkside X 20 V TEAM. Symbole in der Anleitung: 1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT Gefahrenzeichen mit a) Halten Sie Ihren Arbeits- Angaben zur Verhütung bereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder von Personen- oder Sachschäden.
 • Seite 68 beiten, verwenden Sie nur Ablenkung können Sie die Kon- Verlängerungskabel, die trolle über das Gerät verlieren. auch für den Außenbereich 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT geeignet sind. Die Anwen- dung eines für den Außenbe- a) Der Anschlussstecker des reich geeigneten Verlängerungs- Elektrowerkzeuges muss kabels verringert das Risiko in die Steckdose passen. eines elekrischen Schlages. Der Stecker darf in keiner f) Wenn der Betrieb des Weise verändert werden.
 • Seite 69 c) Vermeiden Sie eine unbe- vergewissern Sie sich, absichtigte lnbetriebnah- dass diese angeschlossen me. Vergewissern Sie sich, sind und richtig verwendet dass das Elektrowerkzeug werden. Verwendung einer ausgeschaltet ist, bevor Staubabsaugung kann Gefähr- Sie es an die Stromversor- dungen durch Staub verringern. gung und/oder den Akku anschließen, es aufneh- 4) SORGFäLTIGER UMGANG men oder tragen.
 • Seite 70: Weiterführende Sicherheitshinweise

  gelesen haben. Elektrowerk- - vor Überprüfen, Reinigen oder zeuge sind gefährlich, wenn Arbeiten an der Maschine, sie von unerfahrenen Personen - nach Berühren eines Fremd- benutzt werden. körpers, um die Maschine auf e) Pflegen Sie Elektrowerk- Beschädigungen zu überprüfen, zeuge mit Sorgfalt. Kontrol- - zur sofortigen Überprüfung, lieren Sie, ob bewegliche wenn die Maschine beginnt, Teile einwandfrei funktio- übermäßig stark zu vibrieren. nieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so 5) SERVICE beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerk- Lassen Sie lhr Elektro-...
 • Seite 71 • Kindern und Personen mit ein- wurde und die beweglichen ge- geschränkten körperlichen, fährlichen Teile vollständig zum sensorischen oder geistigen Stillstand gekommen sind. • Vorsicht vor Verletzungen durch Fähigkeiten oder unzureichen- der Erfahrung und Wissen die Schneideinrichtung an Fü- oder Personen, welche mit den ßen und Händen. • Unterbrechen Sie den Ge- Anweisungen nicht vertraut sind, darf die Verwendung der brauch der Maschine, wenn Maschine nie gestattet werden! Personen, vor allem Kinder oder Lokale Vorschriften können die Haustiere in der Nähe sind. • Benutzen Sie die Maschine nur Altersbeschränkung für den An- wender festlegen. bei Tageslicht oder guter künstli- • Erlauben Sie nie, dass Kinder cher Beleuchtung. • Halten Sie immer Hände und oder Personen, die mit den genannten Anweisungen nicht Füße von der Schneideinrich- vertraut sind, die Maschine be- tung entfernt, vor allem, wenn nutzen. Sie den Motor einschalten. •...
 • Seite 72: Restrisiken

  • Nur die vom Hersteller empfoh- Achtung! Beachten Sie lenen Ersatz- und Zubehörteile die Sicherheitshinweise, sind zu verwenden. • Die Maschine ist regelmäßig zu die in der Betriebsan- leitung Ihres Akku der überprüfen und zu warten. Die Serie Parkside X 20 V Maschine nur in einer Vertrags- Team angegeben sind. werkstatt instand setzen lassen. Montageanleitung Restrisiken Auch wenn Sie dieses Nehmen Sie vor der Montage Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig den Akku aus dem Gerät.
 • Seite 73: Bedienung

  festen Sitz der Schraube (21). Set- Beachten Sie den Lärmschutz und zen Sie das Kunststoff-Messer (13) örtliche Vorschriften. auf den Stift (22) an der Schneid- Ein- und Ausschalten scheibe (14) auf und ziehen dieses nach außen, bis es einrastet. Wie- derholen Sie den Vorgang mit dem Achten Sie auf einen sicheren Stand zweiten Kunststoff-Messer (13). und halten Sie das Gerät mit beiden Händen und mit Abstand vom eige- Ersatz-Kunststoff-Messer finden nen Körper gut fest. Achten Sie vor Platz in der Aufbewahrungsbox dem Einschalten darauf, dass das 4) am Zusatzgriff ( 5). Gerät keine Gegenstände berührt. Zusatzgriff montieren: 1. Zum Einschalten betätigen Sie mit 4. Lösen und entfernen Sie die vor- dem Daumen die Einschaltsperre montierte Schraube (24) des Zu- (3) und drücken dann den Ein-/ satzhandgriffes (5). Ausschalter (2). Lassen Sie die Ein- 5. Ziehen Sie die Enden des Zusatz- schaltsperre wieder los. griffes (5) auseinander und schie- 2. Zum Ausschalten lassen Sie den ben Sie diese über die Griff- Ein-/Ausschalter (2) los. Eine Dau- aufnahme (23). Die Aufbewah- erlaufschaltung ist nicht möglich. rungsbox für Kunststoff-Messer (4) Nach dem Ausschalten zeigt dabei nach oben.
 • Seite 74: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise Halterung integrierten Raststufen ver- hindern ein ungewolltes Verstellen des Achtung Griffes. Verletzungsgefahr! Höhe verstellen: • Schneiden Sie kein feuchtes oder nas- Das Teleskoprohr erlaubt es Ihnen, das Ge- ses Gras. rät auf Ihre individuelle Größe einzustellen. • Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Gerätes, dass die Schneidscheibe ‚ Lösen Sie die Schraubhülse (8). Brin- nicht mit Steinen, Geröll oder anderen gen Sie das Teleskoprohr (9) auf die Fremdkörpern in Berührung ist. gewünschte Länge und schrauben Sie • Schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie die Schraubhülse wieder fest. sich dem zu schneidenden Gras nä- hern. Schnittwinkel verstellen: • Vermeiden Sie die Überbeanspruchung Mit verändertem Schnittwinkel können Sie des Gerätes während der Arbeit. auch an unzugänglichen Stellen trimmen, • Vermeiden Sie die Berührung mit fes- z. B. unter Bänken und Vorsprüngen. ten Hindernissen (Steine, Mauern, Lat- tenzäune usw.). Das Kunststoff-Messer Drücken Sie den Druckknopf (11) am würde sich schnell abnutzen.
 • Seite 75: Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen

  Senkrechtschnitt/ Führen Sie folgende Reinigungs- und War- Rasenkantentrimmen tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch ist eine lange und zuverlässige Nutzung Bei senkrecht geführter gewährleistet. Schneidscheibe ist besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit Reinigung geboten. Halten Sie genü- gend Abstand zur Schneid- Das Gerät darf weder mit einrichtung, um Verletzungen Wasser abgespritzt werden, zu vermeiden. noch in Wasser gelegt wer- den.
 • Seite 76: Kunststoff-Messer Auswechseln

  Kunststoff-Messer • Die Entsorgung Ihrer defekten eingesen- auswechseln deten Geräte führen wir kostenlos durch. • Führen Sie Schnittgut der Kompostie- 1. Schieben Sie das Kunststoff-Mes- rung zu und werfen Sie dieses nicht in die Mülltonne. ser (13) nach innen und drücken Sie es aus dem Stift (22) an der Garantie Schneidscheibe (14). 2. Setzen Sie das neue Kunststoff- Messer (13) auf den Stift (22) Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, auf und ziehen dieses nach au- Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- ßen, bis es einrastet. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Lagerung stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese • Bewahren Sie das Gerät an einem trocke- gesetzlichen Rechte werden durch unsere nen und staubgeschützten Ort und außer- im Folgenden dargestellte Garantie nicht halb der Reichweite von Kindern auf. eingeschränkt. • Legen Sie das Gerät nicht auf der Garantiebedingungen Schutzabdeckung ab. Hängen Sie es am Besten am oberen Handgriff auf, Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf- dass die Schutzabdeckung keine ande- datum. Bitte bewahren Sie den Original- ren Gegenstände berührt. Es besteht die...
 • Seite 77: Reparatur-Service

  Garantiezeit und gesetzliche • Bitte halten Sie für alle Anfragen den Mängelansprüche Kassenbon und die Identifikationsnum- Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- mer (IAN 311046) als Nachweis für leistung nicht verlängert. Dies gilt auch für den Kauf bereit. • Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel dem Typenschild. müssen sofort nach dem Auspacken gemel- • Sollten Funktionsfehler oder sonstige det werden. Nach Ablauf der Garantiezeit Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Serviceabteilung telefonisch oder per Garantieumfang E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Reklamation. Anlieferung gewissenhaft geprüft. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Die Garantieleistung gilt für Material- oder denservice, unter Beifügung des Kauf- Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt belegs (Kassenbons) und der Angabe, sich nicht auf Produktteile, die normaler worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Abnutzung ausgesetzt sind und daher als...
 • Seite 78: Service-Center

  Importeur Nicht angenommen werden unfrei - per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- derfracht - eingeschickte Geräte. Bitte beachten Sie, dass die folgende Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende- Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- ten Geräte führen wir kostenlos durch. taktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center. Service-Center Grizzly Tools GmbH & Co. KG Service Deutschland Stockstädter Straße 20 Tel.: 0800 54 35 111 63762 Großostheim E-Mail: grizzly@lidl.de Germany www.grizzly-service.eu IAN 311046 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.at IAN 311046 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.ch IAN 311046 Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter...
 • Seite 79: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung nehmen Sie sofort den Akku aus dem Gerät! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku ( 17) laden (separate Bedie- Akku ( 17) entladen nungsanleitung für Akku und Ladegerät beachten) Akku ( 17) einsetzen (separate Bedie- Akku ( 17) nicht einge- Gerät startet nungsanleitung für Akku und Ladegerät nicht setzt beachten) Ein-/Ausschalter ( 2) defekt Reparatur durch Service-Center Motor defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Unterbre- Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( 2) chungen defekt Kunststoff-Messer ( 13) Kunststoff-Messer ( 13) auswechseln Starke gebrochen (siehe „Reinigung und Wartung“) Vibrationen,...
 • Seite 80: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Akumulátorová sekačka konstrukční řady PRTA 20-Li A1 Pořadové číslo 201812000001 - 201901101854 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 81 Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Akumulatorska kosilnica za zelenico serije PRTA 20-Li A1 Serijska številka 201812000001 - 201901101854 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 82 Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Akumulátorový vyžínac konstrukční řady PRTA 20-Li A1 Pořadové číslo 201812000001 - 201901101854 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 83 Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Aku vyžínac konštrukčnej rady PRTA 20-Li A1 Poradové číslo 201812000001 - 201901101854 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národné normy a predpisy: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 84: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Rasentrimmer Baureihe PRTA 20-Li A1 Seriennummer 201812000001 - 201901101854 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 • EN 62321-1:2013 Zusätzlich wird entsprechend der Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14/EG bestätigt: Schallleistungspegel: Garantiert: 96 dB(A);...
 • Seite 85: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra Risba naprave v razstavljenem stanju Rozvinuté náčrtky • Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung PRTA 20-Li A1 informativen informační informatívny informativ • • • 2018-12-14_rev02_ks...
 • Seite 86  0° ‚ ƒ 90° „ …...
 • Seite 88 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 12/2018 Ident.-No.: 72035070122018-4 IAN 282491 IAN 311046...
 • Seite 89 BATTERY 20 V PAP 20 A1 / CHARGER 20 V PLG 20 A1 AKKUBLOKK / AKKUTÖLTŐ AKUMULATORSKA BATERIJA / POLNILNIK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo AKUMULATOR / PUNJAČ AKUMULÁTOROVÝ BLOK / NABÍJAČKA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu AKKU / LADEGERÄT Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 90 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 92 Bevezető Tartalom Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Rendeltetés ........4 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Biztonsági tudnivalók ....5 termék mellett döntött. A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Áttekintés ........5 Műszaki adatok ......5 ellenőrizték és alávetették egy végső elle- Biztonsági tudnivalók ....5 nőrzésnek. Ezzel a készülék működőképes- Szimbólumok az utasításban .....5 sége biztosított Általános biztonsági utasítások ..6 Az akkutöltö...
 • Seite 93 Biztonsági tudnivalók Biztonsági tudnivalók A készüléket használhatják 8 évnél A legfontosabb funkcióelemek idősebb gyermekek, valamint kor- ábráját a kihajtható oldalon látozott fizikai, szenzorikus vagy találhatja. mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiá- Áttekintés nyában álló személyek is, amennyi- ben felügyelet alatt állnak, vagy a 1 akkumulátor kioldó gombja készülék biztonságos használatával 2 Taste zur Ladezustandsanzeige kapcsolatos utasításokban része- 3 Akkumulátor töltésszintkijelző...
 • Seite 94: Általános Biztonsági Utasítások

  Kapcsolja ki a berendezést és Ne tegye ki az akkut hosszabb ide- minden a munkavégzés előtt ig erős napsugárzásnak és ne tegye vegye ki a berendezésből az őket fűtőtestekre (max. 50°C). akkumulátort. Oddawaj akumulatory do punktu Az újratölthető akkumulátor zbiórki zużytych baterii, gdzie zos- tanie zapewniona ich przepisowa az ismételt terhelés után eléri a sajátját teljes kapacitás. utylizacja. Figyelmesen olvassa végig a keze- Általános biztonsági utasítások lési utasítást. Töltésszint-kijelző gomb Figyelem! Villamos szerszá- mok használata során az áramütés, a sérülés- és a Az akkutöltőn található képjelek tűzveszély elleni védelem ér- dekében következő alapvető Vigyázat! biztonsági intézkedéseket kell fi gyelembe venni: Az akkumulátor töltése előtt olvassa el a használati útmutatót.
 • Seite 95: Az Akkutöltö Helyes Kezelése

  • Hibás alkalmazás esetén folyadék keressen fel egy orvost, amennyiben a juthat ki az akkuból. Kerülje az azzal szemébe stb. került volna. való érintkezést. Véletlen érintkezés • Ne használjon nem újratölthető ele- esetén vízzel alaposan le kell öblíte- meket. ni. Ha a folyadék szembe kerül, kérje orvos segítségét is. A kifolyt akkufolya- Az akkutöltö helyes dék irritálhatja a bőrt vagy égési sérülé- kezelése seket okozhat.
 • Seite 96: Töltési Folyamat

  egyezzen az akkutöltő típus- Töltési folyamat tábláján megadott adatokkal. Fennáll az áramütés veszélye. Ne tegye ki az akkumulátort • Válassza le az akkutöltőt a olyan extrém körülménye- hálózatról, mielőtt az akku- knek, mint hőség vagy ütés. hoz/ az elektromos szerszám- Sérülésveszély áll fenn a géphez/ a készülékhez az kilépő elektrolitoldat miatt! összeköttetéseket zárja vagy Érintkezés esetén öblítse le nyitja. vízzel vagy neutralizátorral • Tartsa az akkutöltőt tisztán, és keressen fel egy orvost, valamint nedvességtől és...
 • Seite 97: Akkumulátor Kivétele/Behelyezése

  Akkumulátor kivétele/ Akkumulátor feltöltése behelyezése Töltse fel az akkumulátort (4), ha az 1. Az akkumulátor (4) készülékből történő akkumulátor töltésszintjelzőjének (3) már csak a piros LED-je világít. kivételéhez, nyomja meg az akkumuláto- ron található kioldó gombot (1) és húz- A töltési idő körülbelül 1 óra. za ki az akkumulátort. 2. Az akkumulátor (4) behelyezéséhez csúsztassa be az akkumulátort a 1.
 • Seite 98: Eltávolítás És Környezetvédelem

  • A berendezést 10°C és 25°C között akumulatory mogą być szkodliwe dla środowiska i Twojego zdrowia, kell tárolni. Kerülje a tárolás folyamán a rendkívüli hideget vagy hőséget an- jeżeli wydostaną się z nich trujące pary lub ciecze. nak érdekében, hogy az akkumulátor ne veszítsen teljesítményéből. • A készüléket adja le egy hulladék- Karbantartás hasznosító szervnél. Az alkalmazott, műanyagból és fémből készült alkotóe- • A berendezés nem igényel karban- lemek fajtánként különválaszthatók és tar-tást.
 • Seite 99: Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkumulátor/Töltő IAN 311046 A termék típusa: PAP 20 A1 / A3 és PLG 20 A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu 63762 Großostheim W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Germany Dunapart also 138 E-Mail: service@grizzly.biz...
 • Seite 100 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia. 6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakítás-ból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a for-galmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkat-részek (világító- testek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgal- mazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
 • Seite 101 Navodila skrbno shranite in pri predaji Odstranjevanje/ naprave tretji osebi priložite tudi vso doku- varstvo okolja ......19 mentacijo. Nadomestni deli/Pribor .....20 Garancijski list ......21 Uporabnost Prevod originalne izjave o skladnosti CE ......53 Baterija in polnilnik sta v Priključitev na ekipno napravo Parkside X 20 V. Vsakršna drugačna uporaba, ki v teh navodilih ni izrecno dovoljena, lahko povzroči škodo na napravi in predstavlja resno nevarnost za uporabnika. To orodje ni primerno za uporabo v komer- cialne namene. V primeru uporabe v komercialne namene ugasne pravica do uveljavljanja garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe naprave.
 • Seite 102: Splošen Opis

  Splošen opis Varnostna navodila To napravo lahko uporabljajo otro- Slike najdete na prednji strani ci, stari 8 let ali več, ter osebe z pokrova. omejenimi fi zičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe Pregled s pomanjkanjem znanja in izkušenj, če so nadzorovani ali so bili poučeni 1 Tipka za sprostitev akumulator- o varni uporabi naprave in razume- ske baterije 2 Tipka indikatorja napolnjenosti jo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne 3 prikaz stanja napolnjenosti aku- smejo čistiti ali vzdrževati naprave mulatorske baterije brez nadzora. 4 Akumulatorska baterija 5 Polnilnik 6 indikatorji polnilnika Simboli v navodilih Tehnični podatki...
 • Seite 103: Akumulatorskih Baterij

  Akumulatorsko baterijo vstavi- Akumulatorskih baterij ne mečite te šele, ko je orodje povsem med gospodinj- sestavljeno. Nevarnost poško- ske odpadke, v ogenj ali vodo. Pred kakršnimi koli deli na orodju tega izključite in Akumulatorske baterije/ naprave ne izpostavljajte odstranite akumulatorsko močnim sončnim in ne od- baterijo. lagajte na grelne naprave (max. 50°C). Akumulatorska baterija po ponovnem nakladanju doseže Akumulatorske baterije od- lastno baterijo polna zmoglji- dajte na zbirno mesto starih vost. baterij, kjer jih bodo okolju Splošna varnostna navodila prijazno reciklirali. Preberite naslednja varnostna Slikovni znaki na polnilniku navodila, da preprečite ne-...
 • Seite 104 • Akumulatorska baterija, ki ni rija je občutljiva na vročino in v uporabi, ne sme priti v stik obstaja nevarnost eksplozije. s pisarniškimi sponkami, ko- • Pred polnjenjem počakajte, vanci, ključi, žeblji, vijaki ali z da se segreta akumulatorska drugimi kovinskimi predmeti, baterija ohladi. ki bi lahko povzročili premo- • Akumulatorske baterije ne stitev kontaktov. Kratek stik odpirajte in jo zaščitite pred med kontakti akumulatorske mehanskimi poškodbami. baterije lahko povzroči opekline Obstaja nevarnost kratkega sti- ali požar.
 • Seite 105 • Akumulatorska baterija vaših ne odpirajte. Le tako bo tudi akumulatorskih škarij za živo vnaprej zagotovljena varna raba orodja. mejo je dobavljena le deloma • Polnilnik priklopite le na napolnjena, zato jo je treba pred vtičnico z ozemljitvijo. Bo- prvo uporabo povsem napolniti. dite pozorni, da omrežna Priporočamo, da akumulatorsko napetost ustreza podatkom baterijo prvič polnite pribl. 1 ur. na tipski ploščici na polnil- Vstavite akumulatorsko baterijo v niku.
 • Seite 106: Vstavljanje/Odstranjevanje Akumulatorske Baterije

  akumulatorska baterija iztrošena in da Dva LED-indikatorja svetita (rdeče in oranžno): akumulatorska baterija je jo je treba zamenjati. Uporabljajte samo delno napolnjena. originalne nadomestne akumulatorske baterije, ki jih lahko naročite pri servisni En LED-indikator sveti (rdeča): službi. • V vsakem primeru upoštevajte vsa veljav- akumulatorsko baterijo je treba napolniti. na varnostna navodila ter predpise in Akumulatorsko baterijo (4) napolnite, nasvete za varstvo okolja. ko sveti le še rdeča LED-dioda indika- • Okvare, ki nastanejo kot posledica torja napolnjenosti. nepravilne uporabe, so izključene iz ga- rancije. Polnjenje akumulatorske baterije Vstavljanje/odstranjevanje akumulatorske baterije Akumulatorsko baterijo (4) napolnite, ko sveti le še rdeča LED-dioda indika-...
 • Seite 107: Izrabljene Akumulatorske Baterije

  Odstranjevanje/ Izrabljene akumulatorske baterije varstvo okolja • Bistveno krajši čas delovanja, čeprav Odstranite akumulatorsko baterijo iz orod- ste baterijo napolnili, je znak, da je ja ter orodje, akumulatorsko baterijo, pri- akumulatorska baterija iztrošena in bor in embalažo oddajte v okolju prijazno da jo je treba zamenjati. Uporabljajte reciklažo. samo originalne nadomestne akumula- torske baterije, ki jih lahko naročite pri Električne naprave ne spadajo v servisni službi. hišne smeti. • V vsakem primeru upoštevajte vsa ve- ljavna varnostna navodila ter predpise Akumulatorskih baterij ne mečite med gospodinjske odpadke, v in nasvete za varovanje okolja (glejte ogenj (nevarnost eksplozije) ali „Odstranjevanje/varstvo okolja“). vodo. Poškodovane akumulatorske Skladiščenje baterije lahko škodujejo okolju in...
 • Seite 108: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če nimate dostopa do spleta, pokličite servisni center (glejte stran 21). Navedite ustre- zno kataloško številko. Akumulatorska baterija PAP 20 A1, 2,0 Ah ..........80001166 Akumulatorska baterija PAP 20 A3, 4,0 Ah ..........80001168 Polnilnik PLG 20 A1, EU ................80001313 Polnilnik PLG 20 A1, UK ................80001314...
 • Seite 109: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany» jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob iz- polnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino. 2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od datuma izročitve blaga. Datum iz- ročitve blaga je razviden iz računa. Za akumulatorsko baterijo velja 6-mesečna garancija od datuma nakupa. 4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadal- jnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. 5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdi- lo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 111 Odklízení a ochrana okolí ..29 obsluze a bezpečnosti. Výrobek používejte Záruka ........30 jen k popsaným účelům a v rámci Opravna ........31 uvedených oblastí použití. Service-Center ......31 Návod dobře uschovejte a při předávání Dovozce ........31 výrobku třetímu předejte i všechny podkla- Náhradní díly/příslušenství ..31 Překlad originálního Účel použití prohlášení o shodě CE ....54 Baterie a nabíječka jsou v provozu Připojení k zařízení Parkside X 20 V Team. Každé jiné použití, které v tomto návodu není výslovně povoleno může vést k poško- zení přístroje a k vážnému nebezpečí pro použivatele. Tento přístroj není určený pro komerční využití. Při komerčním použití záruka zanikne. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo chybnou obsluhou.
 • Seite 112 Bezpečnostní pokyny Všeobecný popis Tento přístroj mohou používat děti Jednotlivá vyobrazení najděte od 8 roků jakož i osoby se snížený- na přední odklápěcí straně. mi fyzickými, senzorickými anebo mentálními schopnostmi, anebo s Přehled nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem anebo byli 1 tlačítko pro odblokování aku- poučené o bezpečném používaní mulátoru přístroje a rozumějí rizikům, které z 2 tlačítko indikátoru stavu nabití toho vyplývají. Děti si s přístrojem 3 indikace stavu nabíjení nesmí hrát. Děti nesmí vykonávat 4 akumulátor čistění a údržbu bez dozoru. 5 nabíjecí přístroj 6 kontrolní ukazatele nabíječky Symboly v návodu Technické parametry Výstražné...
 • Seite 113: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  N evyhazujte aku- Přístroj vypněte a před pro- mulátory do do- váděním veškerých prací vy- mácího odpadu, jměte akumulátor z přístroje. do ohně anebo Nabíjecí baterie se po do vody. opakovaném naplnění dostá- vá do své vlastní polohy plná Nevystavujte akumulátor / nástroj delší dobu silnému kapacita. slunečnímu záření a neod- kládejte tyto na vyhřívací Všeobecné bezpečnostní po- tělesa. (max. 50°C). kyny Pozor! Při používání elekt- Odevzdejte akumulátory ve sběrně pro staré baterie, kde rických nástrojů je třeba pro se přivedou k recyklaci s ochranu proti elektrickému ohledem na životní prostředí. úderu, nebezpečí poranění a požáru, dbát na následu- Grafi cké značky na nabíječce jící zásadní bezpečnostná...
 • Seite 114: Správná Manipulace S Nabíječkou

  předmětů, které by mohly • Nechte zahřátý akumulá- zapříčinit přemostění kon- tor před nabíjením vystyd- taktů. Zkrat mezi kontakty aku- nout. • Neotvírejte akumulátor a mulátoru může mít za následek vyvarujte se mechanickým popáleniny anebo oheň. • Při nesprávném používání poškozením akumulátoru. může z akumulátoru uni- Existuje nebezpečí krátkého kat tekutina.
 • Seite 115: Proces Nabíjení

  vejte defektní nabíjecí pří- musí být skrze výrobce stroj a sami ho neotvírej- anebo jeho servisní službu zákazníkům anebo podob- te. Tímto je zabezpečené to, že ně kvalifikovanou osobou zůstane zachovaná bezpečnost nahrazené, aby se vyvaro- nástroje. • Dbejte na to, aby síťové valo ohrožením. napětí souhlasilo s údajem • Akumulátor vašeho přístroje je na typovém štítku nabíje- dodán pouze v částečně nabi-...
 • Seite 116: Akumulátoru

  1 LED svítí (červená): • Před prvním použitím nabijte akumulátor. • K nabíjení použijte dodanou nabíječku. Akumulátor je nutné dobít • Výrazně kratší doba i přes nabití akumu- látoru signalizuje, že je akumulátor opo- Akumulátor (4) nabijte, když svítí třebovaný a musí být vyměněn. Používejte pouze červený ukazatel LED stavu jen originální náhradní akumulátor, který nabití. si můžete obstarat prostřednictvím zákaz- Nabíjení akumulátoru nického servisu. • V každém případě dodržujte platné bez- pečnostní pokyny i ustanovení a pokyny Akumulátor (4) nabijte, když svítí k ochraně životního prostředí. pouze červený ukazatel LED stavu • Do záruky nespadají závady vyplývající nabití (3). z neodborné manipulace. Doba nabíjení trvá 1 hodina. Vyjmutí/Vložení...
 • Seite 117: Skladování

  • Odevzdejte jej ve sběrně šrotu. Použité Skladování plastové a kovové díly mohou být • Před delším skladováním (např. přes roztříděny podle druhů a pak zaveze- zimu) vyjměte akumulátor z přístroje. ny k recyklaci. V případě dalších dota- • Akumulátor skladujte jen tehdy, je-li zů se obraťte na servisní středisko. částečně nabitý. Stav nabití by měl • Akumulátory zlikvidujte ve vybitém během delší doby skladování činit 40- stavu. Pro ochranu před zkratem dopo- 60% (svítí dvě LED světla indikace stavu ručujeme zakrýt póly lepenkou. Neotví- nabíjení akumulátoru (10a)). rejte akumulátor. • Během delší fáze skladování musíte • Zlikvidujte akumulátory podle místních každé 3 měsíce zkontrolovat stav nabití předpisů. Odevzdejte akumulátory ve akumulátoru a v případě potřeby jej sběrně pro staré baterie, kde se přive- dou k recyklaci s ohledem na životní dobít. • Akumulátor skladujte mezi 10°C až prostředí. Zeptejte se ohledně tohoto 25°C. Během skladování zabraňte svého místního likvidátora odpadů ane- extrémnímu chladu nebo teplu, aby ne-...
 • Seite 118: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. nože a převo- ku od data zakoupení. Záruka na akumulá- tor je 6 měsíců od data zakoupení. dové kolo), nebo poškození křehkých dílů V případě závady tohoto výrobku vám vůči (např. spínače, akumulátory). prodejci výrobku přináleží zákonná práva. Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen Tato zákonná práva nejsou omezena naší z důvodu neodborného používání, nebo následovně uvedenou zárukou. pokud u něj nebyla prováděna údržba. Pro odborné používání výrobku musí být Záruční podmínky přesně dodržovány všechny pokyny uvede- Záruční doba začíná běžet ode dne náku- né v návodu k obsluze. Bezpodmínečně je pu. Uschovejte si, prosím, originál účtenky třeba zabránit používání a manipulacím s pro pozdější použití. Tento dokument bude- výrobkem, které nejsou v návodu k obsluze te potřebovat jako doklad o koupi.
 • Seite 119: Opravna

  (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v Nepřijmeme přístroje zaslané nevyplaceně čem závada spočívá a kdy k ní došlo, jako nadměrné zboží, expres nebo jiný, přeposlat bez platby poštovného na zvláštní druh zásilky. vám sdělenou adresu příslušného ser- Likvidaci vašich poškozených zaslaných přístrojů provedeme bezplatně. visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Service-Center bezpodmínečně použijte jen tu adresu, která vám bude sdělena. Zajistěte, aby Servis Česko zásilka nebyla odeslána nevyplaceně jako nadměrné zboží, expres nebo Tel.: 800143873 jiný, zvláštní druh zásilky. Přístroj za- E-Mail: grizzly@lidl.cz šlete včetně všech částí příslušenství IAN 311046 dodaných při zakoupení a zajistěte Dovozce dostatečně bezpečný přepravní obal. Opravna Prosím, respektujte, že následující adresa není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte Opravy, které nespadají do záruky, mů- shora uvedené servisní středisko. žete nechat udělat v našem servisu oproti Grizzly Tools GmbH & Co. KG zúčtování. Rádi vám připravíme předběžný odhad nákladů.
 • Seite 120 životného prostredia ....39 obsluhu uschovajte a v prípade odovzda- Náhradné diely/Príslušenstvo ..39 nia produktu tretím osobám odovzdajte aj Záruka ........40 všetky podklady. Servisná oprava ......41 Účel použitia Service-Center ......41 Dovozca ........41 Pripojenie k zariadeniu Parkside X 20 V Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE ....55 Team. Akékoľvek iné použitie, ktoré v tomto návode na obsluhu nie je výslovne povolené, môže mať za následok poškode- nie prístroja a predstavovať vážne nebez- pečenstvo pre užívateľa. Tento prístroj nie je vhodný na komerčné používanie. Pri komerčnom použití zanikne záruka.
 • Seite 121: Všeobecný Popis

  Bezpečnostné pokyny Všeobecný popis Tento prístroj môžu používať deti od Jednotlivé vyobrazenia nájdete 8 rokov ako aj osoby so znížený- na prednej odklápacej strane. mi fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s Prehľad nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli 1 Odblokovacie tlačidlo pre poučené o bezpečnom používaní batériu prístroja a rozumejú rizikám, ktoré z 2 Tlačidlo pre zobrazenie stavu toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nabitia nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať 3 Ukazovateľ stavu nabitia batérie čistenie a údržbu bez dozoru. 4 Batéria 5 Nabíjačka Symboly v návode 6 kontrolné...
 • Seite 122: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  B atériu vložte až vtedy, keď Nevyhadzujte je prístroj úplne zmontovaný. akumulátory do domáceho odpa- Hrozí nebezpečenstvo zrane- du, do ohňa ale- nia! bo do vody. Vypnite prístroj a pred každou prácou vyberte z Nevystavujte akumulátor/ nástroj dlhšiu dobu silnému prístroja batériu. slnečnému žiareniu a neod- kladajte tieto na vykurova- N abíjateľná batéria dosiahne cie telesá (max. 50 °C). po opakovanom nabití vlast- nú batériu plná kapacita. Odovzdajte akumulátory v zberni pre staré batérie, Všeobecné bezpečnostné kde sa privedú k recyklácii upozornenia s ohľadom na životné prostredie. Pozor! Pri používaní elekt- rických prístrojov treba kvôli Obrázkové znaky na dobí- ochrane proti zásahu elekt- jačke: rickým prúdom, nebezpečenst-...
 • Seite 123 • Udržujte nepoužívané • Vyvarujte sa nezámerné- akumulátory vzdialene mu uvedeniu do prevádz- od kancelárskych spiniek, ky. Presvedčte sa o tom, mincí, kľúčov, klincov, že je elektrický nástroj skrutiek alebo iných ma- vypnutý predtým, než ho lých kovových predmetov, pripojíte na napájanie ktoré...
 • Seite 124: Správna Manipulácia S Nabíjačkou

  spojenia k akumulátoru/ vanie odsávania prachu môže elektrickému nástroju/ znížiť ohrozenia prachom. prístroju. Tak sa ubezpečíte, že sa akumulátor a nabíjačka Správna manipulácia s na- bíjačkou akumulátorov nepoškodia. • Udržujte nabíjací prístroj čistý a vzdialene od vlh - • Tento prístroj môžu používať deti kosti a dažďa. Nikdy ne - od 8 rokov ako aj osoby so zní- používajte nabíjací prístroj ženými fyzickými, senzorickými na voľnom priestranstve.
 • Seite 125: Nabíjanie

  sa odporúča nabíjať akumulátor • V každom prípade dodržujte zakaždým približne hodinu. Zastrčte batériu platné bezpečnostné pokyny ako aj na- do pätice a pripojte nabíjačku riadenia a pokyny na ochranu životného na elektrickú sieť. prostredia. • Vytiahnite zástrčku ak je batéria • Škody vyplývajúce z neodborného použí- úplne nabitá a odpojte nabíjačku vania nepodliehajú záruke. od prístroja. • Na nabíjačke nenabíjajte nen- Vybratie/vloženie batérie abíjateľné batérie. Zariadenie by sa mohlo poškodiť. 1. Na vybratie akumulátora z prístroja za- tlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) na batérii Nabíjanie (4) a vytiahnite batériu. 2. Na vloženie batérie (4) zasuňte batériu Nevystavujte batériu extrém- pozdĺž vodiacej koľajnice do prístroja. nym podmienkam, ako napr. Táto počuteľne zacvakne. teplu alebo nárazom. Hrozí Batériu vložte až...
 • Seite 126: Nabíjanie Batérie

  Nabíjanie batérie Uskladnenie Akumulátor (4) nabíjajte, až keď • Pred dlhším skladovaním (napr. svieti červená LED signalizácie sta- prezimovanie) vyberte akumulátor z prístroja. vu nabitia (3). • Akumulátor skladujte len čiastočne Doba nabíjania predstavuje približ- nabitý. Stav nabitia počas dlhšej doby skladovania by mal byť 40-60% (dve ne 1 hodina. LED žiarovky ukazovateľa stavu nabitia 1. Vyberte prípadne batériu (4) batérie svietia). z prístroja. • Počas dlhšej doby skladovania, asi kaž- 2. Zasuňte batériu (4) do nabíjacej dé 3 mesiace, skontrolujte stav nabitia priehradky nabíjačky (5). akumulátora a podľa potreby ho 3. Zapojte nabíjačku (5) do zásuvky. dobite.
 • Seite 127: Odstránenie A Ochrana Životného Prostredia

  Odstránenie a ochrana • Akumulátory zlikvidujte vo vybitom životného prostredia stave. Pre ochranu pred skratom odpo- rúčame zakryť póly lepenkou. Neotvá- Vyberte akumulátor z nástroja a priveď te rajte akumulátor. • Zlikvidujte akumulátory podľa miest- nástroj, akumulátor, príslušenstvo a obal k nych predpisov. Odovzdajte akumuláto- recyklácii odpovedajúcej životnému pros- ry v zberni pre staré batérie, kde sa pri- trediu. vedú k recyklácii s ohľadom na životné prostredie. Opýtajte sa ohľadne tohto Prístroje nepatria do domového od- svojho miestneho likvidátora odpadov padu. alebo v našom servisnom stredisku. • Rezaný materiál zakompostujte a nevy- Nevyhadzujte akumulátory do do- hadzujte ho do nádoby na odpad. máceho odpadu, do ohňa (nebez- pečenstvo explózie) alebo do vody. Poškodené akumulátory môžu ško- diť životnému prostrediu a Vášmu zdraviu, keď uniknú jedovaté pary alebo tekutiny.
 • Seite 128: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu považovať za opotrebované diely (napr. dátumu zakúpenia. Záruka pre akumulátor činí 6 mesiacov od dátumu kúpy. Ak je prí- nôž, koleso prevodovky) alebo na poško- stroj poškodený, podľa zákona máte právo denia na krehkých dieloch (napr. vypínač, ho reklamovať u výrobcu produktu. Tieto akumulátor). práva vyplývajúce zo zákona nie sú našou Táto záruka zaniká, ak bol produkt po- následne opísanou zárukou obmedzené. užívaný poškodený, neodborne alebo nebola vykonávaná údržba. Pre odborné Záručné podmienky používanie produktu je nutné presne do- Záručná lehota začína dňom zakúpenia. držiavať všetky návody uvedené v návode Pokladničný doklad ako originál prosím na obsluhu. Bezpodmienečne sa vyhnite používaniu, ktoré sa v návode na obsluhu starostlivo uschovajte. Je potrebný ako dô- kaz o zakúpení. neodporúča alebo pred ktorým ste boli Ak sa počas troch rokov od dátumu zakú- vystríhaní. penia tohto produktu vyskytne materiálna Produkt je určený len pre súkromné pou- alebo výrobná chyba, produkt - podľa žitie a nie v oblasti podnikania. Záruka nášho rozhodnutia - bezplatne opravíme...
 • Seite 129: Servisná Oprava

  Service-Center kym servisom, s priloženým dokladom o zakúpení (pokladničný doklad) a s Servis Slovensko údajmi, v čom chyba spočíva a kedy vznikla, zaslať bez poštovného na adre- Tel.: 0850 232001 E-Mail: grizzly@lidl.sk su servisu, ktorá vám bude oznámená. Pre zabránenie dodatočných nákladov IAN 311046 a problémov pri prevzatí použite len Dovozca tú adresu, ktorá vám bude oznámená. Nezasielajte prístroj ako nadmerný tovar na náklady príjemcu, expresne Nasledujúca adresa nie je adresa servisu. alebo s iným špeciálnym nákladom. Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné Prístroj zašlite so všetkými časťami centrum.
 • Seite 130 Der Akku und das Ladegerät ist in erklärung ........56 Verbindung mit einem Gerät der Serie Parkside X 20 V Team zu nutzen. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.
 • Seite 131: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Sicherheitshinweise Beschreibung Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Per- Die Abbildungen fi nden Sie auf sonen mit verringerten physischen, der vorderen Ausklappseite. sensorischen oder mentalen Fähig- keiten oder Mangel an Erfahrung Übersicht und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 1 Entriegelungstaste des sicheren Gebrauchs des Ge- 2 Taste zur Ladezustandsanzeige rätes unterwiesen wurden und die 3 Ladezustandsanzeige daraus resultierenden Gefahren 4 Akku...
 • Seite 132: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Werfen Sie den Setzen Sie den Akku erst ein, Akku nicht in wenn das Gerät vollständig den Hausmüll, montiert ist. Es besteht ins Feuer oder ins Wasser. Verletzungsgefahr! Setzen Sie den Akku nicht Schalten Sie das Gerät aus über längere Zeit starker und nehmen Sie vor allen Sonneneinstrahlung aus und Arbeiten den Akku aus dem legen Sie ihn nicht auf Heiz-...
 • Seite 133: Richtiger Umgang Mit Dem

  Metallgegenständen, die eine • Öffnen Sie den Akku nicht und Überbrückung der Kontakte verur- vermeiden Sie eine mechanische sachen könnten. Ein Kurzschluss Beschädigung des Akkus. Es zwischen den Akkukontakten kann besteht die Gefahr eines Kurz- Verbrennungen oder Feuer zur Fol- schlusses und es können Dämpfe ge haben. austreten, die die Atemwege rei- zen. Sorgen Sie für Frischluft und •...
 • Seite 134: Ladevorgang

  es von qualifiziertem Fach- • Wenn die Anschlussleitung personal und nur mit Origi- dieses Gerätes beschädigt nal-Ersatzteilen reparieren. wird, muss sie durch den Benutzen Sie ein defektes Hersteller oder seinen Kun- Ladegerät nicht und öffnen dendienst oder eine ähnlich Sie es nicht selbst. Damit wird qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen sichergestellt, dass die Sicherheit...
 • Seite 135: Akku Entnehmen/Einsetzen

  satzakku, den Sie über den Kundendienst Laden Sie den Akku (4) auf, wenn beziehen können. nur noch die rote LED der Ladezu- • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils standsanzeige (3) leuchtet. gültigen Sicherheitshinweise sowie Be- Akku aufladen stimmungen und Hinweise zum Umwelt- schutz. • Defekte, die aus unsachgemäßer Hand- Laden Sie den Akku (4) auf, wenn habung resultieren, unterliegen nicht der nur noch die rote LED der Ladezu-...
 • Seite 136: Wartung

  • Lagern Sie den Akku nur im teilgelade- Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- nen Zustand. Während einer längeren Lagerzeit sollten 2 bis 3 LEDs leuchten. fahr) oder ins Wasser. Beschädigte • Prüfen Sie während einer längeren La- Akkus können der Umwelt und ihrer gerungsphase etwa alle 3 Monate den Gesundheit schaden, wenn giftige...
 • Seite 137: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Die Garantieleistung gilt für Material- oder Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt stehen Ihnen gegen den Verkäufer des sich nicht auf Produktteile, die normaler Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese...
 • Seite 138: Service-Center

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Service Deutschland E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Tel.: 0800 54 35 111 formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 311046 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Tel.: 0820 201 222 Kaufbelegs (Kassenbons) und der (0,15 EUR/Min.)
 • Seite 140 Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Akkumulátor/Töltő 20 V gyártási sorozat PLG 20 A1 IAN 311046 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 141 Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Akumulatorska baterija/Polnilnik 20 V konstrukční řady PLG 20 A1 IAN 311046 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Za izdajo te izjave o skladnosti (18)** je odgovoren izključno proizvajalec: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20...
 • Seite 142 Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že tento Akumulátor/Nabíječka 20 V konstrukční řady PLG 20 A1 IAN 311046 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě (18)** nese výrobce: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20...
 • Seite 143 Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Batéria / Nabíjačka 20 V konštrukčnej rady PLG 20 A1 IAN 311046 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i ná- rodné normy a predpisy: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Jediný zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode je výrobca (18)**: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20...
 • Seite 144: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät 20 V Baureihe PLG 20 A1 IAN 311046 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 145 2018-12-31-rev02-ts...
 • Seite 146 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 12/2018 Ident.-No.: 72035070122018-4 IAN 282491 IAN 311046...